2 bảo toàn nguyên tố

PHƯƠNG PHÁP 2. BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ pot

PHƯƠNG PHÁP 2. BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ pot
... Fe(III) oxit Đáp số % FeO = 72.0 ,01 100% = 13,04% 5,52 % Fe2O3 = 100% - 13,04% = 86,96% Câu 27 Đốt cháy hoàn toàn 3g mẩu than chì có tạp chất S, khí thu cho hấp thụ hoàn toàn 0,5 lit dd NaOH 1,5M ... (đkc) Giá trị V ĐS: 5,6 lít Câu 18 Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2 O3, Fe3O4 cần dùng V lít hỗn hợp khí CO (đkc) thu khí CO2 Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 dd Ca(OH)2 dư thu 25 gam ... Giá trị V ĐS: 5,6 lít Câu 19 Đốt cháy không hoàn toàn lượng Fe, dùng hết 2,24 lít khí O2 (đkc), thu hỗn hợp chất rắn X gồm oxit sắt sắt dư Khử hoàn toàn hỗn hợp X CO dư thu V lít khí A, dẫn khí...
 • 7
 • 59
 • 0

Phương pháp 2 bảo toàn khối lượng potx

Phương pháp 2 bảo toàn khối lượng potx
... dư 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu ↓ + O2 ↑ + H2SO4 (2) 0, 02 ← 0,01 ← 0, 02 (mol) http://aotrangtb.com 12 Phương pháp 2: Bảo toàn khối lượng 480 = 0, 02 (mol) 22 400 H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O 0, 02 ← 0, 02 (mol) ... 19C 20 B 21 A 22 D 23 D 24 A 25 D 26 C 27 D 28 B 29 C * Xem thêm giảng trực tuyến của: PGS.TS Đào Hữu Vinh phần video thí nghiệm hóa học (video: Phương pháp bảo toàn khối lượng) http://aotrangtb.com 12 ... Phương pháp 2: Bảo toàn khối lượng Phương pháp bảo toàn khối lượng cho phép giải nhanh nhiều toán biết quan hệ khối lượng chất trước sau phản ứng Đặc biệt, chưa biết rõ phản ứng xảy hoàn toàn...
 • 12
 • 200
 • 1

GIÁO TRÌNH HÓA LÝ LỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - Chương 2 BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG – CÂN BẰNG VẬT CHẤT TRONG HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG ppt

GIÁO TRÌNH HÓA LÝ LỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - Chương 2 BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG – CÂN BẰNG VẬT CHẤT TRONG HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG ppt
... truyền qua toàn bằng: P = P1P2,….Pn-1Pn (2. 11) 2. 2 CHUYỂN ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG 2. 2.1 Cân vật chất Theo đònh luật bảo toàn vật chất có phản ứng hóa học xảy ra, chất phải sinh chất ... xảy phản ứng hóa học 2. 2 .2 Hệ thống bảo toàn vật chất ổn đònh Hệ thống bảo toàn vật chất ổn đònh trường hợp đơn giản nhất, trường hợp mà chất tổng chất bảo toàn Phương trình vật chất trường hợp ... Đònh luật bảo toàn khối lượng áp dụng cho trình hệ Dạng tổng quát đònh luật là: Khối lượng tích luỹ = khối lượng vào khối lượng + khối lượng sinh (2. 6) Áp dụng đònh luật bảo toàn khối lượng cho...
 • 15
 • 207
 • 1

chuyên đề 2 bảo toàn mol electron

chuyên đề 2 bảo toàn mol electron
... Fe2+ + 2e 60 mol 56 2 S+4 + S 30 mol 32 60 56 mol 4e 4ì 30 32 mol Thu e: Gi s mol O2 l x mol O2 + 4e 2O -2 x mol 4x 4x = Ta cú: 60 30 2 + ì4 56 32 gii x = 1,47 32 mol VO2 = 22 ,4 ì 1,47 32 ... thnh Al+3, O20 thnh 2O2 v 2H+ thnh H2 nờn ta cú phng trỡnh bo ton electron nh sau: 0,013 ì + 5,4 ì = 0,009 ì + n ì 27 Fe0 Fe +2 Al0 Al+3 O20 2O2 2H+ H2 n = 0 ,29 5 mol VH = 0 ,29 5 ì 22 ,4 = 6,608 ... mol Fe ban u a gam: n O2 = S mol O2 tham gia phn ng: S mol e nhng: Quỏ trỡnh kh: mol 75 ,2 a 32 mol Fe Fe3+ + 3e a 3a mol mol 56 56 Quỏ trỡnh oxi húa: ne = a 56 (1) 3a mol 56 O2 + 4e 2O2 (2) ...
 • 16
 • 186
 • 0

Đề thi thử số 2 - Báo Toán học Tuổi Trẻ

Đề thi thử số 2 - Báo Toán học Tuổi Trẻ
...   12 22 2 22 12 2  t  13 2  Với t  1  I  1; 2; 1 ,R   (S1 ) :  x  1   y     z  1  2 2  t  4t   6t   4  2t  2t   6t  2  Với t  13  I 11 ;26 ; 35 ... d  12   2   22 1    d (P1 ') : x  2y  2z  (P2 ') : x  2y  2z   Phương trình đường thẳng    qua I vuông góc với (P1’), (P2’):  x  1  t     :  y   2t  z   2t  ...  , từ (2) suy ra: y  3  xy  18  xy  18  Vô nghiệm Hệ có nghiệm 3;3 , 2 3; 3     2) 4x   x  12  2x  11  x   x  12. 2x  11  x  x  1    x  11 x  1  x  2x  1...
 • 8
 • 130
 • 0

2. Dinh Sy Nguyen - Tom tat Sach Quan tri Maketing cua Phillip Kotler-2003 docx

2. Dinh Sy Nguyen - Tom tat Sach Quan tri Maketing cua Phillip Kotler-2003 docx
... Marketing phải theo dõi xu hướng sau công nghệ - Sự tăng tốc việc thay đổi công nghệ - Những hội đổi vô hạn - Thay đổi ngân sách nghiên cứu phát tri n - Quy định thay đổi công nghệ ngày chặt chẽ ... ứng khác hình ảnh công ty hay nhãn hiệu dựa yếu tố: - ặc điểm nhận dạng hình ảnh -Biểu tượng -Chữ viết phương tiện nghe nhìn -Bầu không khí -Sự kiện ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM II Xây dựng chiến lược định ... xu hướng môi trường tự nhiên - Thiếu hụt nguyên liệu - Chi phí lượng tăng - Mức độ ô nhiễm tăng PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING Môi trường công nghệ: Một lực lượng quan trọng nhất, định hình sống...
 • 62
 • 1,309
 • 1

công ty cổ phần sông đà 2 báo cáo ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 30 tháng 6 năm 2011

công ty cổ phần sông đà 2 báo cáo ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 30 tháng 6 năm 2011
... 01/01 /20 11 12. 223 .334.8 12 3.513 .22 7.4 62 1.741 .29 3.797 5.838. 064 .24 1 1. 130. 749.3 12 2.4 96. 963 .24 6 1 .303 .5 32. 3 46 8 06. 363 .63 6 387. 067 . 26 4 14. 720 .29 8.058 Cng - 26 - 12. 991. 527 . 822 1.503 .69 6.777 1 .65 6 .61 4 .68 6 ... 01/01 /20 11 6. 633 .22 2.1 72 5 .21 6. 463 . 723 2. 8 62 . 839. 928 22 2.989.810 1.174.910.000 858 .64 0 .60 3 3 .63 1 . 26 9 93.4 52. 113 1.4 16. 758.449 470.559 .23 1 8 72. 379.035 6. 863 .3 02 66 .9 56. 881 21 .343.0 62 . 521 21 .343.0 62 . 521 ... 13.974.8 06. 9 86 660 .4 82. 579 23 2.885.739 22 7. 429 .69 3 20 0.000.000 9. 767 .919 17 .66 1.774 5.4 56. 0 46 5.4 56. 0 46 123 . 920 .185.048 109. 467 .67 6.380 2. 64 9.004 .6 92 2.5 86. 7 16. 679 62 . 288.013 7.558. 320 . 320 1 .29 9.435 .28 1...
 • 34
 • 85
 • 0

Tính bão hòa nguyên tố của một số môđun đối đồng điều địa phương Artin

Tính bão hòa nguyên tố của một số môđun đối đồng điều địa phương Artin
... cho môđun Artin 1.3 Tính chất cở sở môđun đối đồng điều địa phương 12 1.4 Tính catenary vành 15 Tính bão hòa nguyên tố môđun đối đồng điều địa phương Artin 18 2.1 Tính ... cho môđun Artin, khái niệm tính chất sở môđun đối đồng điều địa phương, tính catenary vành Chương đưa chứng minh chi tiết cho đặc trưng tính bão hòa nguyên tố d i số môđun đối đồng điều địa phương ... 18 2.1 Tính bão hòa nguyên tố môđun Artin 18 2.2 d Tính bão hòa nguyên tố Hm (M ) 26 2.3 i Tính bão hòa nguyên tố Hm (M ) 35 2.4 d Tính bão hòa nguyên tố HI (M )...
 • 50
 • 164
 • 0

bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 2 báo cáo tài chính

bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 2 báo cáo tài chính
... quan tr ng chưa đư c ghi nh n báo cáo tài 60 30 01/03 /20 14 Các báo cáo khác • Các lo i báo cáo khác: – Báo cáo thư ng niên – Báo cáo ki m toán • Tìm hi u v lo i báo cáo khác: – M c đích – Đ i tư ... t minh báo cáo tài • B n thuy t minh báo cáo tài đư c l p đ gi i thích b sung thêm thông tin v tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh, tình hình tài c a doanh nghi p kỳ báo cáo báo cáo tài ... 01/03 /20 14 N i dung • Gi i thi u v báo cáo tài • Các khái ni m nguyên t c b n • Nh ng h n ch c a báo cáo tài B n ch t báo cáo tài Báo cáo tài cho m c đích chung • Đ i...
 • 39
 • 380
 • 0

Chương 2 Báo cáo tài chính (Môn Nguyên Lý kế toán) (2)

Chương 2 Báo cáo tài chính (Môn Nguyên Lý kế toán) (2)
... 400 (300) 100 (20 0) (20 0) 20 0 20 0 Vay đ đ u tư 19 20 11/11 /20 13 Th i m th i kỳ Các báo cáo tài • Các báo cáo tài đư c l p đ ph n nh tình hình tài s thay đ i tình hình tài Tài sản Tài sản Sự thay ... hình tài Nguồn vốn Thời kỳ: Tháng Nguồn vốn Tình hình tài Tình hình tài Thời điểm 1/1 Thời điểm 31/1 21 Các báo cáo tài 22 Bài t p th o lu n Thông tin Báo cáo tài N i dung Tính ch t Tình hình tài ... nghi p kỳ báo cáo báo cáo tài không th trình bày rõ ràng, chi ti t ho c chưa nêu đư c: • Các lo i báo cáo khác: – Báo cáo thư ng niên – Báo cáo ki m toán – Các sách (ho c phương pháp k toán) mà...
 • 23
 • 175
 • 0

Chương 2 Báo cáo tài chính (Môn Nguyên Lý kế toán)

Chương 2 Báo cáo tài chính (Môn Nguyên Lý kế toán)
... 31-Aug-11 Ngun tắc lập trình bày báo cáo tài chính: Việc lập trình bày báo cáo tài tn theo Chuẩn mực số 21 – Trình bày báo cáo tài (Quyết định số 23 4 /20 03/QĐ-BTC ngày 30/ 12/ 2003) - Ngun tắc hoạt động ... hợp báo cáo tài chính, tức khơng làm thay đổi định người sử dụng thơng tin - Ngun tắc bù trừ - Ngun tắc so sánh Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế tốn: Khái niệm: Bảng cân đối kế tốn ... 9 /2 = TS khác (10.000) (10.000) CP tiện ích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Khái niệm: Là báo cáo tài tổng hợp thể tất thu nhập chi phí doanh nghiệp kỳ để tính kết kinh doanh (2. 000) Tiền (2. 000)...
 • 10
 • 130
 • 0

Chương 2 Báo cáo tài chính phần 1 (Môn Nguyên Lý kế toán)

Chương 2 Báo cáo tài chính phần 1 (Môn Nguyên Lý kế toán)
... toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Các báo cáo khác Các khái niệm nguyên tắc Những hạn chế báo cáo tài Báo cáo tài Phần GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nhắc lại số khái niệm Bản chất báo cáo tài ... khác 28 Thời điểm thời kỳ Tài sản Nguồn vốn Tài sản Sự thay đổi tình hình tài Thời kỳ: Tháng Nguồn vốn Tình hình tài Tình hình tài Thời điểm 1/ 1 Thời điểm 31/ 1 29 Các báo cáo tài • Các báo cáo tài ... nghĩa báo cáo tài – Giải thích kết cấu nội dung báo cáo tài – Giải thích giả định nguyên tắc kế toán – Giải thích hạn chế báo cáo tài Nội dung • • • • • • Giới thiệu báo cáo tài Bảng cân đối kế...
 • 69
 • 115
 • 0

Chương 2 Báo cáo tài chính phần 2 (Môn Nguyên Lý kế toán)

Chương 2 Báo cáo tài chính phần 2 (Môn Nguyên Lý kế toán)
... KHÁC 22 Báo cáo tài báo cáo liên quan Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán Báo cáo thường niên Báo cáo kiểm toán Báo cáo KQHĐKD Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh 23 Các báo cáo tài khác • Báo ... cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Các báo cáo khác Các khái niệm nguyên tắc Những hạn chế báo cáo tài Báo cáo tài Phần BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Báo cáo kết hoạt động ... nghĩa báo cáo tài – Giải thích kết cấu nội dung báo cáo tài – Giải thích giả định nguyên tắc kế toán – Giải thích hạn chế báo cáo tài Nội dung • • • • • • Giới thiệu báo cáo tài Bảng cân đối kế...
 • 59
 • 133
 • 1

Chuyên đề 2 phương pháp bảo toàn nguyên tố

Chuyên đề 2 phương pháp bảo toàn nguyên tố
...  VC2 H2  VH2  0,5 .22 ,  11 ,2 lít ● Cách : Sử dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố n C2 H2 dö  n C2 Ag2  0, 05 mol; n C2 H  n Br2  0,1 mol; n H2O  0 ,25 mol Áp dụng bảo toàn nguyên tố H, ... C2H2 + 2H2   C2H6  0,05  0,1 0,05 mol: t C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3   C2Ag2  + 2NH4NO3  0,05 0,05 (1) o (2) o C2H6 + mol: 0,05 Ni, t o O2   2CO2 + 3H2O  0,1  0,15 o Ni, t 2H2 + O2 ... mol; n C2 H2 dö  n C2 Ag2   0,05 mol; 160 24 0 nCO2 4,5 2, 24 n H2 O   0 ,25 mol; n CO2   0,1 mol  n C2 H6   0,05 mol 18 22 ,4 Phương trình phản ứng : o mol: Ni, t C2H2 + H2   C2H4 ...
 • 3
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao nguyen to kem2 co sỏ nguyên tốc xãy dựng bộ tiêu chíví dụ 2 tìm số nguyên tố p để 4p 1 là số chính phươngđinh luật bảo toàn nguyên tốkết hợp với bảo toàn nguyên tốbảo toàn mol nguyên tửphương pháp bảo toàn nguyên tốđề thi thử tuyển sinh đại học năm 2013 lần 2 thpt chuyên nguyễn quang diêu môn toán khối aphương pháp giải bài tập bảo toàn nguyên tốphương pháp bảo toàn mol nguyên tốvideo phương pháp bảo toàn nguyên tốchuyên đề phương pháp bảo toàn nguyên tốbài tập về phương pháp bảo toàn nguyên tốphương pháp bảo toàn khối lượng nguyên tốphương pháp bảo toàn nguyên tố sắtMô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuĐịnh lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)DÒNG TIỀN dự án xây DỰNGLOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiTăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỨ GIÁC NỘI TIẾPgiáo án thực hành lái xebài tập chuyên đề con lắc đơnNghiên cứu phân tích cấu trúc và hình thái tinh thể celecoxib trong các điều kiện kết tinh khác nhau (LV thạc sĩ)Lời giải đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 101Hãy hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật thống kê kế toán kinh doanh) nâng cấp và sửa chữa TSCĐ trong công tyTNHH may tinh lQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập