Bài giảng nhiệt động ths đỗ văn quân

Bài giảng nhiệt động học các hệ sinh vật ths đặng vũ hoàng

Bài giảng nhiệt động học các hệ sinh vật  ths đặng vũ hoàng
... NHIỆT ĐỘNG HỌC CÁC HỆ SINH VẬT Tài liệu : Giáo trình Vật lý Lý sinh (Học viện quân y 1986)– 1986)– Công Lập Lý sinh Y học (Đại học Y HN 1998) –Phan Sỹ An Медицинская ... chiều hướng diễn biến trình nhiệt động NHIỆT ĐỘNG HỌC CÁC HỆ SINH VẬT Hiệu ứng lượng Sự chuyển hóa Chiều hướng Tùy đặc tính tương tác với môi trường: Hệ cô lập Hệ mở Hệ kín Nguyên lý I “Trong ... sinh vật – Mâu thuẫn với nguyên lý II ? • Hệ sinh vật hệ cô lập, hệ mở, trao đổi chất lượng với môi trường Vì mà có trật tự cao, có cấu trúc đặc thù đc bảo toàn phát triển, gradien trì, khả sinh...
 • 27
 • 115
 • 1

BÀI GIẢNG NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

BÀI GIẢNG NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC
... NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC VÀ ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC (NHIỆT HÓA HỌC) Nhiệt động học nghiên cứu dạng nhiệt chuyển động vật chất qui luật chuyển động Nhiệt hóa học phần nhiệt động học nhằm mục đích ... lý, hóa học vật chất Nhiệt hóa học nghiên cứu mối liên hệ dạng nhiệt dạng hóa học chuyển động vật chất; giúp tiên đoán số trường hợp biến đổi xảy hay không; áp dụng định luật nhiệt động lực học ... TS: nhiệt độ sôi (oK) hóa chất (A), nhiệt độ có cân pha dạng lỏng dạng hóa chất áp suất 1atm 26 S: nhiệt hóa mol hóa chất, nhiệt lượng cần cung cấp để mol hóa chất (A) từ dạng lỏng thành nhiệt...
 • 124
 • 1,826
 • 5

Bài giảng: Nhiệt động học pptx

Bài giảng: Nhiệt động học pptx
... CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC §1.1 Đối tượng phương pháp nhiệt động học Đối tượng nhiệt động học Phương pháp nghiên cứu nhiệt động học §1.2 Chuyển động nhiệt Chuyển động nhiệt Trạng thái nhiệt §1.3 Nhiệt ... Truyền nhiệt §7.5 Nhiệt động học xa cân 47 47 48 49 49 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 Chương I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC §1.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC Đối tượng nhiệt động ... chuyển động nhiệt nên gọi hệ nhiệt Sau nói hệ vật lý mà không nói cụ thể, ta hiểu ngầm định hệ nhiệt Mục đích nhiệt động học nghiên cứu tính chất hệ nhiệt Phương pháp nghiên cứu nhiệt động học Có...
 • 54
 • 259
 • 0

Bài giảng nhiệt động lực học

Bài giảng nhiệt động lực học
... Văn Quân; Bài giảng nhiệt động lực học, Đại học KTCN, 2012  Kỹ thuật nhiệt; Đỗ Văn Quân, Vũ Văn Hải, Lê Văn Trang; NXB Khoa học Kỹ thuật; Hà nội 2010  Phạm Lê Dần Bùi Hải; Nhiệt động kỹ thuật; ... chung; - Các loại động nhiệt: Động đốt trong, Động phản lực; - HTĐHKK, máy lạnh; - Các thiết bị sấy, lò hơi; - Bơm, máy nén; - Các hệ thống sử dụng lượng mặt trời, v.v… TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM ... MỤC ĐÍCH MÔN HỌC  Nắm vững qui luật biến đổi lượng (chủ yếu nhiệt công) nhằm nâng cao hiệu sử dụng lượng;  Là môn sở để nghiên cứu thiết kế loại máy nhiệt nói riêng hệ thống nhiệt động nói chung;...
 • 5
 • 282
 • 3

Bài giảng Nhiệt động kĩ thuật pptx

Bài giảng Nhiệt động kĩ thuật pptx
... đầu Tài liệu tham khảo Phạm Lê Dần, Bùi Hải, Nhiệt động kỹ thuật, NXB KHKT, Hà Nội, 2005 2.Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Bài tập nhiệt động truyền nhiệt kỹ thuật lạnh, NXB KHKT, Hà Nội, 2005, J.B Jones, ... 2545 BTU/hr hp = 0,7457 kW kW = 3412 BTU/hr b) Dấu nhiệt lng: q>0 cấp nhiệt; q0 dãn nở; l...
 • 66
 • 226
 • 1

Bài giảng Nhiệt động hóa học pps

Bài giảng Nhiệt động hóa học pps
... hoạt động • Thuyết phức chất hoạt động 14 THUYẾT VA CHẠM HOẠT ĐỘNG Tiểu phân hoạt động – tiểu phân có E ≥ E + E* Chỉ có va chạm tiểu phân hoạt động tạo phản ứng E E* E* ↓→ số tiểu phân hoạt động ... PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC CỦA PƯ BẬC t=0 t= τ k1 = A → C0 C ln C C τ ln τ 1/2 = k1 sản phẩm [mol/l] dC A − dt CA ∫ C0 A dC A − CA k1τ = ln = k1CA = τ ∫ k1 dt C0 C 12 PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC CỦA PƯ BẬC ... phản ứng  Nồng độ (áp suất ) chất pư  Nhiệt độ  Xúc tác  Diện tích bề mặt tiếp xúc (pư dị thể)  Dung môi (pư dung dịch)  Sự khuấy trộn… ĐỊNH LUẬT ĐỘNG HỌC aA + bB Tốc độ tức thời : Phản ứng...
 • 36
 • 1,333
 • 0

Bài giảng Nhiệt Động Kỹ Thuật ppsx

Bài giảng Nhiệt Động Kỹ Thuật ppsx
... Th Phạm Lê Dần, Bùi Hải, Nhiệt động kỹ thuật, NXB KHKT, Hà Nội, 2005 t.C om Tài liệu tham khảo nh Vi en Ky 2.Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Bài tập nhiệt động truyền nhiệt kỹ thuật lạnh, NXB KHKT, Hà ... Din n Sinh Viờn K Thut Vit Nam t.C om Nhiệt động kỹ thuật Si nh Vi en Ky Th ua Các đánh giá: kiểm tra kỳ 20% 2 tập dài 20% Thi vấn đáp cuối năm ... q=0; l=0 Làm xác định đợc hệ nhiệt động? Phải biết thông số trạng thái !!!! http://sinhvienkythuat.com Din n Sinh Viờn K Thut Vit Nam Ky Th ua t.C om Hệ nhiệt động Si nh Vi en Hệ kín: lợng định...
 • 66
 • 219
 • 1

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong1 potx

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong1 potx
... nguyờn (m) - n v chi u di, kilụgam (kg) - n v kh i l ng, giõy (s) - n v th i gian, mole (mol) - n v l ng ch t Kelvin (K) - n v nhi t theo nhi t ampe - n v c ng dũng i n, can ờla (cd) - n v sỏng, ... KLT p nRT V Phtrỡnh tr ng thỏi p nRT V nb a n V a,b : h ng s R = 0.0820578 L atm K-1 mol-1 = 8.31451 J K-1 mol-1 tr ng thỏi ỏp su t cao v nhi t th p, l c t ng tỏc gi a cỏc h t khớ (cỏc phõn t ... H (System) Mụi tr ng (Surrounding) Khụng gian (Universe) Mụi tr H m - Open System H kớn - Closed System H cụ l p - Isolated System ng M Kớn Cụ l p H KHI NI M KHI NI M ĩ Cõn b ng (Equilibrium)...
 • 5
 • 173
 • 2

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong2 doc

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong2 doc
... (g) X (aq) hydH Phase constant pressure: trsH H2O (g) : 33.58 JK-1mol-1 l fusH H2(g) : 28.84 JK-1mol-1 l g vapH O2(g) : 29.37 JK-1mol-1 s g subH Assume that the heat capacities are independent of ... (1) & o n nhi t (2) P const V const P2 V1 V2 V3 T n v SI nv m3 m/s m/s2 m-1 kg/m3 Hz, s-1 N, kg m s-2 Pa, N/m2, kg m-1 s-2 N ng l P V ng T Th tích T c Gia t c S sóng Tr ng l ng riêng T ns L c ... NHI T DUNG VÀ H VÀO NHI T H (T2 ) TR r T2 H (T1 ) T1 r C dT p NG H P nC p ,m r nC p , m san pham Cp CP const C0 p S 0 nC p ,m chat phan ung Cp r H (T2 ) TR PH THU C C A NHI T DUNG VÀ H VÀO NHI T...
 • 7
 • 234
 • 2

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong3 potx

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong3 potx
... x y G1…n ng t Gibbs - Ý NGH A HÀM G G = H - TS = U + PV - TS G= H-T S N ng l t i T, P = const ng t Gibbs - Ý NGH A HÀM G G = H - TS = U + PV - TS dG = dU + PdV + VdP - TdS - SdT t i T, P = const ... dU + PdV + VdP - TdS - SdT dU = Q – A; dG = - SdT + VdP TdS = dU + PdV Q - TdS = dG + A - PdV - VdP + SdT = ( Qtn = TdS) G = G (P,T) G T dG T, P = const dG = - A + PdV = - A’ dG = - A’ hay Gn…2 ... n nhi t: C t A - B : Giãn n ng nhi t khí t VA - VB (Khí nh n l ng nhi t Q1 t ngu n phát T1 (Q1>0)) ng ng nhi t T i V = 2L B - C : Giãn n o n nhi t khí t VB- VC (Khi ó nhi t c a khí gi m xu ng...
 • 8
 • 246
 • 1

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong4 doc

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong4 doc
... NH3 (t ng c ng có 100 mol ch t khí) áp su t 200 atm Áp su t riêng ph n t ng ch t khí s là: Ch t khí Khí A Ptotal = PA + PB + … = Pi xi: N ng phân s mol c a ch t khí i Áp su t riêng ph n N2 20/100 ... thiên s mol ch t ph n ng hóa h c KP KC = f(T); Kx = f(T,P) H ng s cân b ng H n ch c a ph H ng s cân b ng ng trình Khí th c : - Không áp d ng không loãng Khí th c : Pi c cho Khí Th c ho c Dung d ch ... = -1 96 kJ/mol Xt (Pt)V2O5 KP KC CH2 CH2( g ) H2O( g ) CH3CH2OH( g ) T c chuy n hóa : 5% L y Ethanol kh i h n h p ph n ng: 1Veten+ PSO3 PO2 T ng h p Ethanol t Eten SO3 O2 SO2 45kJ mol - 95% 6 0-7 0...
 • 6
 • 197
 • 1

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong5 docx

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong5 docx
... (Hình 5.3) I C (III) ng d ng c a nguyên lý - Có ng d ng quan tr ng g n K i v i vi c nghiên c u v t ch t ho c trình nhi t th p - i v i ph n ng hoá h c, d a vào nguyên lý có th tính c Amax hay F Nh ... hoá h c) : F = RT.(lnK’C – lnKC) - N u xét ph n ng i u ki n tiêu chu n, ngh a n ng ho c áp su t riêng ph n c a ch t b ng atm K’C = ch t u b ng mol/l Nh v y : F° = - RT.lnKC Bi t F° suy KC 16 ... cong tho mãn nh Nernst ó ng mà ti p n v i ng cong ó K song song v i tr c hoành N u thay Amax = - F ; d F K dT lim suy T Bi u th c ch ng t r ng T T S T nh Nernst d n 0K nh r ng T nh i K ENTROPI...
 • 3
 • 214
 • 1

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong6 docx

Bài Giảng Nhiệt Động Hóa Học và Dầu Khí - chuong6 docx
... m t ch t khí không th hoá l ng b ng cách nén v i b t kì giá tr áp su t g n nhi t t i h n Vl = Vh N u áp su t h i bão hoà không l n có th xem h i khí lí t (3.45) thu ng, ó thay V = RT vào P c: ... – Khi Vnc < 0, ngh a Vl < Vr, tr ng h p r t hi m, ch g p khác nh bitmut, gali m t vài lo i gang, ta có n c m t vài ch t dP < ngh a áp su t t ng nhi t dT nóng ch y gi m Ví d , iv in c, P = 1,013.105 ... m t T ng bi u di n lgP = f T ng th ng (hình 3.9) lgP tg = A T Hình 3.9 S ph thu c c a lgP vào 1/T D a vào h s góc c a ng th ng (tg = A) tính Hhh = – 2,303 R tg Áp d ng ph c: ng trình (3.48) lg...
 • 4
 • 133
 • 1

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 2

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 2
... đổi thể tích  n = (2. 33) v2 v RT dv l 12   pdv   dv  RT  v v v1 v1 v1 v2 p1 l 12  RTln  RTln v1 p2 (2. 34) 2. 2 QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT - Công kỹ thuật : lkt 12 = l 12 (2. 35) - Nhiệt trao đổi: tính ... kỹ thuật với n = : dlkt = -vdp hay Cn  Cv  n   (2. 44) l 12 = (2. 45) p2 lkt 12   vdp  v  p1  p2  p1 - Nhiệt trao đổi xác định từ (2. 22) với Cn = Cv: Q = GCv(T2 – T1) (2. 46) (2. 47) 2. 4 ...  v2  v1  (2. 38) - Công kỹ thuật: lkt = -vdp = (2. 39) - Nhiệt trao đổi : Q = GCp(T2 – T1) (2. 40) v1 2. 3 QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP - Biến thiên entrôpi xác định từ (2. 22) Cn = Cp: T v (2. 41) s  s2...
 • 62
 • 90
 • 0

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 3

Bài giảng nhiệt động kỹ thuật chương 3
... nghịch CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG Nguyên lý làm việc thiết bị nhiệt 3. 1 Nguyên lý làm việc động nhiệt Động nhiệt máy nhiệt làm việc theo chu trình thuận chiều thực việc biến đổi nhiệt thành công - ... BÀI I GIỚI THIỆU VỀ CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG (CTNĐ) CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG Định nghĩa chu trình nhiệt động - Để biến nhiệt thành công máy nhiệt phải dùng chất môi giới ... CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG Nguyên lý làm việc thiết bị nhiệt 3. 1 Nguyên lý làm việc động nhiệt Q1 – |Q2| = Lo > ; Lo < Q1 L0 T1 Q1 Q2 T2 Hình Nguyên lý làm việc đông nhiệt CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG Nguyên...
 • 57
 • 109
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai giang nhiet dong hoa hocbai giang nhiet dong hoc ky thuatbài giảng tự động đo lườngbài giảng chức năng điều tiết vận độngbai giang sử dụng bản đồ địa hình quân sựbài giảng sử dụng bản đồ địa hình quân sựbài giảng nhiệt kế thang nhiệt độluận văn thiết kế bài giảng tích hợp mô đun hệ quản trị cơ sở dữ liêu sql serverbài giảng chiến tranh và nghệ thuật quân sự việt nam từ thế kỷ x đến cuối thế kỷ xviii đại tá ts phạm quốc vănbài giảng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vậtbài giảng tự động hóa quá trình nhiệtbài tập nhiệt động họcbài giảng tự động hóabài giảng truyền động xíchtài liệu bài giảng dao động điện từtổng hợp các kỹ năng giải toán bằng máy tính casioĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))500 bài tập hóa hay và khó có giải thíchBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGGIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN “BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG” CỦA NGUYỄN TRÍVỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BI ỆN PH ÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC B ẢO VỆ MÔ I TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNNâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga Mỹbí kíp ôn thi đại họcMột số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viênHoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. Hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua hoạt động tạo hình trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu biết có nhu cầuTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtquản lí bộ nhớ trong windowMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập