Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Thủ tục đănggiảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
... khai đăng người phụ thuộc (bao gồm trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc) Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc không giảm trừ cho người ... pháp khoán khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo tờ khai thuế khoán - Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: vòng ba (03) tháng kể từ ngày khai giảm trừ gia cảnh (bao gồm trường ... cho người phụ thuộc phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp Chú ý: Người nộp thuế phải đăng ký nộp hồ sơ chứng minh cho người phụ thuộc lần suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh Trường hợp người nộp...
 • 3
 • 123
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng việc nhận con giữa người nhận và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài doc

Tài liệu Thủ tục đăng ký việc nhận con giữa người nhận và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài doc
... Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ khai đăng việc nhận (Mẫu BTP-NG/HT-2007-CMC.1) Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không Căn pháp lý thủ tục hành ... từ 01/3/2009 6- Thông tư số 134/2004/TT-BTC ngày 31/12/ 2004 Bộ Tài có hiệu lực từ 01/3/2005 7- Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 13/6/2007 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2007...
 • 2
 • 174
 • 0

Thủ tục đăng giám hộ, chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài doc

Thủ tục đăng ký giám hộ, chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài doc
... a.3) Thay đổi giám hộ: Trong trường hợp người giám hộ đề nghị thay đổi việc giám hộ người khác đủ điều kiện nhận làm giám hộ, bên làm thủ tục đăng chấm dứt việc giám hộ đăng việc giám ... người giám hộ (Điều 60 Bộ luật Dân sự) - Giấy cử giám hộ Giấy cử giám hộ người cử giám hộ lập; nhiều người cử người làm giám hộ tất phải vào Giấy cử giám hộ - Trường hợp người giám hộ tài ... a.1) Đăng việc giám hộ: Đăng giám hộ công dân Việt Nam người nước cư trú Việt Nam, nơi cư trú người giám hộ người giám hộ Người yêu cầu đăng giám hộ phải nộp giấy tờ sau...
 • 4
 • 200
 • 0

Thủ tục đăng tạm trú ppt

Thủ tục đăng ký tạm trú ppt
... Mô tả bước Tên bước Người đến đăng tạm trú phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân nộp hồ sơ đăng tạm trú theo quy định Người dân nhận kết Công an cấp xã Hồ sơ ... đổi hộ khẩu, nhân Bản khai nhân Giấy tờ có xác nhận Công an xã, phường, thị trấn nơi người đăng thường trú Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu sử dụng nhà Thành phần hồ sơ Trường hợp chỗ hợp pháp...
 • 3
 • 316
 • 1

Thủ tục Đăng giám hộ pptx

Thủ tục Đăng ký giám hộ pptx
... u cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: - Người giám hộ phải có đủ điều kiện giám hộ theo quy định luật dân sự; - Khi đăng giám hộ bên phải có mặt; l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Bộ ... Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định cơng nhận việc giám hộ + sao; h Lệ phí: Phí đăng hộ tịch khác 5.000đ/1trường hợp i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: - Giấy cử người giám hộ theo mẫu ... hợp người giám hộ có tài sản riêng; Xuất trình giấy tờ sau: - Bản chứng minh nhân dân giấy tờ hợp lệ thay thế; - Bản Giấy Khai sinh người giám hộ, CMND người giám hộ người cử làm giám hộ. ) * Số...
 • 7
 • 147
 • 0

thủ tục đăng quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam

thủ tục đăng ký quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam
... chung quy n tác giả đăng quy n tác giả Chương 2: Quy đinh pháp luật Việt Nam hành đăng quy n tác giả Chương 3: Thực tiễn áp dụng quy định thủ tục đăng quy n tác giả theo quy định pháp luật ... tài: Thủ tục đăng quy n tác giả theo quy định pháp luật Việt Nam 1.1.2 Đặc điểm quy n tác giả Quy n tác giả phận cấu thành quan trọng quy n sở hữu trí tuệ, quy n tác giả mang đặc trưng quy n ... pháp thủ tục đăng quy n tác giả theo quy định pháp luật Việt Nam Trên sở đó, người viết xem xét việc áp dụng quy định pháp luật thủ tục đăng quy n tác giả để tồn tại, vướng mắc quy định...
 • 76
 • 126
 • 1

thủ tục đăng quyền tác giả theo pháp luật việt nam

thủ tục đăng ký quyền tác giả theo pháp luật việt nam
... Thị Yến Nhi Thủ tục đăng quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ Việc thực thủ tục đăng quyền tác giả việc làm ... giả theo pháp luật Việt Nam giả, đăng quyền tác giả; giúp nhìn nhận cách khái quát tác giả, đăng quyền tác giả, lịch sử hình thành quy định đăng quyền tác giả, quy định đăng quyền tác ... định quyền tác giả Bộ luật Dân GVHD: Ths Nguyễn Phan Khôi 12 SVTH: Trần Thị Yến Nhi Thủ tục đăng quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam 1.2.3 Quy định đăng quyền tác giả theo luật pháp...
 • 71
 • 216
 • 1

Tài liệu Thủ tục đăng chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp . pdf

Tài liệu Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp . pdf
.. . nguồn kinh phí Chương trình) Số hồ sơ: 11 bộ, 01 gốc 10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Phiếu đăng chủ trì thực dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ doanh nghiệp Văn qui định .. . minh dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát Quyết định số triển tài sản trí tuệ doanh nghiệp 11/2006/QĐ-BKHC Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Giấy xác nhận phối hợp thực dự án thuộc Chương trình .. . thực dự án lý lịch khoa học chủ nhiệm dự án; Thuyết minh khả chủ trì thực dự án tổ chức, cá nhân đăng chủ trì thực dự án; Thành phần hồ sơ Giấy xác nhận phối hợp thực dự án (theo Mẫu); Tài liệu...
 • 5
 • 334
 • 0

Khai giảm trừ đối với người phụ thuộc

Khai giảm trừ đối với người phụ thuộc
... phương pháp khoán khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo tờ khai thuế khoán h.2.2.2) Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: vòng ba (03) tháng kể từ ngày khai giảm trừ gia cảnh (bao ... phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc kinh doanh) h.2.2.3) Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc không giảm trừ cho người phụ thuộc phải điều ... phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn hướng dẫn quản lý thuế nộp cho quan thuế trực tiếp quản lý với tờ khai tạm nộp thuế Khi có thay đổi (tăng, giảm) người phụ thuộc, người nộp...
 • 2
 • 84
 • 0

Tài liệu Đăng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công pptx

Tài liệu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công pptx
... nghị đính kèm sau thủ tục a): + Mẫu đăng người phụ thu c giảm trừ gia cảnh - mẫu số 16/ĐK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 + Bản kê khai người tàn tật khả lao động – mẫu số ... kết cho người nộp thu - Đối tượng thực thủ tục hành chính: nhân, Tổ chức - Cơ quan thực thủ tục hành chính: + Cơ quan thẩm quyền định: Cục thu quản lý trực tiếp quan chi trả thu nhập + ... thực TTHC: Cục thu quản lý trực tiếp quan chi trả thu nhập - Kết thực thủ tục hành chính: Tờ khai thu gửi đến quan thu kết giải - Lệ phí (nếu có) : - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu đề nghị đính...
 • 2
 • 995
 • 0

Tài liệu Đăng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công doc

Tài liệu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công doc
... điều Luật thu Thu nhập nhân việc quyền xã phường xác nhận người phụ thu c bị tàn tật khả lao động Tôi kê khai người sau người tàn tật, khả lao động để tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập theo ... 30/9/2008 Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THU C GIẢM TRỪ GIA CẢNH Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] Họ tên nhân thu nhập: ……………………….………………… ... chất độc màu gia cam, ) - Xác nhận UBND phường, xã: trường hợp đối tượng nộp thu nhiều người phụ thu c nhiều địa điểm khác địa phương người phụ thu c sống, đối tượng nộp thu phải lập...
 • 8
 • 714
 • 0

Tài liệu Đăng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công docx

Tài liệu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công docx
... nghị đính kèm sau thủ tục a): + Mẫu đăng người phụ thu c giảm trừ gia cảnh - mẫu số 16/ĐK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 + Bản kê khai người tàn tật khả lao động – mẫu số ... kết cho người nộp thu - Đối tượng thực thủ tục hành chính: nhân, Tổ chức - Cơ quan thực thủ tục hành chính: + Cơ quan thẩm quyền định: Cục thu quản lý trực tiếp quan chi trả thu nhập + ... thực TTHC: Cục thu quản lý trực tiếp quan chi trả thu nhập - Kết thực thủ tục hành chính: Tờ khai thu gửi đến quan thu kết giải - Lệ phí (nếu có) : - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu đề nghị đính...
 • 2
 • 389
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh thuế tncnthủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2014thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2013hướng dẫn thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnhthủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnhthủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh 2011giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc 2014đăng ký giảm trừ gia cảnh 2014đăng ký giảm trừ gia cảnh cho em ruộtđăng ký giảm trừ gia cảnh cho ông bàđăng ký giảm trừ gia cảnh gồm những gìđăng ký giảm trừ gia cảnh khi chuyển công tyđăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoàiđăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạngđăng ký giảm trừ gia cảnh 2013Phương pháp Đồ thị Hóa Học – Lý thuyết và Bài tập áp dụngÔn tập hóa hoc lớp 9Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7 theo chương trình mớiGiáo trình tài liệu tự học Tiếng Hàn giao tiếp cơ bảnMột số giải pháp giúp học sinh có kỹ năng giải phương trình vô tỷMột số phương pháp giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môđun một số phức trong đề thi trắc nghiệmMột số phương pháp giải các bài toán về modun số phứcMột vài kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh khi học môn giải tích 12 thông qua việc tăng cường các bài toán liên hệ thực tếNhững định hướng giải toán bằng nhiều cáchPhát hiện, sửa chữa các sai lầm và xây dựng hệ thống công thức để giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần cực trị của hàm sốPhát huy năng lực tự học môn toán cho học sinh thông qua nghiên cứu các bài toán lãi suất ngân hàng 2Phát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Rèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánRèn luyện cho học sinh lớp 12 kĩ năng sử dụng tích phân để tính diện tích hình phẳngRèn luyện cho học sinh lớp 12 kỹ năng tính một số tích phân đặc biệtRèn luyện kỹ năng nhận định, đánh giá kết quả giải toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 2Bài Tập Tổng Hợp 100 Bài Tập Polime – Vật Liệu Polime Có Giải Chi TiếtRèn luyện kỹ năng sử dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thứcSử dụng phần mền geometers sketchpad và các phần mền tạo ảnh động giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy các bài elip, hypebol, parabol 2Tìm cách giải tối ưu cho bài toán cực trị trong mặt phẳng tọa độ nhằm giúp học sinh lớp 10 vận dụng vào thi trắc nghiệm hiện nay 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập