ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT GIỮA KÌ I ĐỊA LÍ 9 ( NĂM HỌC 20142015) MA TRẬN ĐỀ 1

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 123 pptx

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 123 pptx
... A luụn t l vi bỡnh phng li B Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 C Bin i tun hon vi chu kỡ T D Khụng bin i theo thi gian Cõu 12: Con lc lũ xo dao ng iu ho theo phng ngang vi biờn A, li ca vt th nng ... 17: Gi u , u , u ln lt l in ỏp xoay chiu tc thi hai u in tr thun R, t in C v cun cm L ca on mch RLC thỡ h thc liờn h gia u , u , u v cng dũng in i mch l u u u u u2 u3 A i B i = C i D i ... t in ỏp xoay chiu vo hai u on mch cú R, L, C mc ni tip Bit R = 10, cun 103 cm thun cú L= (H), t in cú C= (F) v in ỏp gia hai u cun cm thun l 10 u L 20 cos(100t ) (V) Biu thc in ỏp gia hai...
 • 4
 • 157
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 234 doc

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 234 doc
... khụng, gia tc cú ln cc i D Vn tc v gia tc cú ln cc i Cõu 28: Li ca dao ng iu ho tun hon theo thi gian vi chu kỡ T, thỡ ng nng ca nú A Bin i tun hon vi chu kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C ... )cm biờn dao ng A1 t giỏ tr ln nht thỡ giỏ tr ca A2 tớnh theo cm l ? 10 A B C D 3 Cõu 40: Mch in gm cú in tr thun R ni tip vi cun dõy thun cm L v ni tip vi t in C in ỏp hiu dng hai u mch ... t in ỏp xoay chiu vo hai u on mch cú R, L, C mc ni tip Bit R = 10, cun 103 cm thun cú L= (H), t in cú C= (F) v in ỏp gia hai u cun cm thun l 10 u L 20 cos(100t ) (V) Biu thc in ỏp gia hai...
 • 4
 • 146
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 245 pps

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 245 pps
... kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C luụn t l vi bỡnh phng li D Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 Cõu 34: Vt dao ng iu hũa c mi phỳt thc hin c 120 dao ng Khong thi gian gia hai ln liờn tip m ng nng ca ... phớa so vi AB, cú MA=20cm, MB=25cm, NA=30cm, NB=22cm S im dao ng cc i trờn MN l: A B C D Cõu 15: Mch in gm cú in tr thun R ni tip vi cun dõy thun cm L v ni tip vi t in C in ỏp hiu dng hai u mch ... 350W Cõu 12: Trong 1s, dũng in xoay chiu cú tn s f = 50 Hz i chiu bao nhiờu ln? A 50 B 100 C 150 D 25 Cõu 13: Hin tng súng dng trờn dõy n hi, khong cỏch gia hai nỳt súng liờn tip bng bao nhiờu? A...
 • 4
 • 118
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 - ĐỀ: 456 pps

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 - MÃ ĐỀ: 456 pps
... Cõu 39: Li ca dao ng iu ho tun hon theo thi gian vi chu kỡ T, thỡ ng nng ca nú A Bin i tun hon vi chu kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C luụn t l vi bỡnh phng li D Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 ... im dao ng iu hũa vch mt on thng AB di 6cm, thi gian mi ln i t u n n u ht 1s Gi l trung im ca AB, im P cỏch B mt on 1,5cm Thi gian im y i t P n cú th bng giỏ tr: 5 A s B s C s D s 12 12 Cõu 23: ... bit h s n di treo lc l 2.1 0-5 K-1, bỏn kớnh Tr i t R=6400km Nhit cao ú l: A 50C B 00C C -5 0C D 100C Cõu 37: Vt dao ng iu hũa c mi phỳt thc hin c 120 dao ng Khong thi gian gia hai ln liờn tip...
 • 4
 • 147
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 567 doc

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 567 doc
... Cõu 38: Li ca dao ng iu ho tun hon theo thi gian vi chu kỡ T, thỡ ng nng ca nú A Bin i tun hon vi chu kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C luụn t l vi bỡnh phng li D Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 ... bit h s n di treo lc l 2.1 0-5 K-1, bỏn kớnh Tr i t R=6400km Nhit cao ú l: A 50C B 00C C -5 0C D 100C Cõu 36: Vt dao ng iu hũa c mi phỳt thc hin c 120 dao ng Khong thi gian gia hai ln liờn tip ... C cng hiu dng l 2 A D cng cc i l A Cõu 30: mt im dao ng iu hũa vch mt on thng AB di 6cm, thi gian mi ln i t u n n u ht 1s Gi l trung im ca AB, im P cỏch B mt on 1,5cm Thi gian im y i t P n...
 • 4
 • 161
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA I NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN : VẬT LÝ 12 - đề thi 134 ppt

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN : VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 134 ppt
... Trang 2/4 - đề thi 134 Câu 1 9: Hai i m M,N nằm nửa đường thẳng qua nguồn sóng, M nằm gần nguồn 11 N, biết MN=  T i th i i m t i m N có biên độ cực đ i, i m M đạt biên độ cực đ i sau A ...  vật li độ 4cm, gia tốc vật 2 2 A -4 0 m/s B m/s C 40 m/s D -4 m/s Câu 3 8: Chọn sai Khi vật dao động i u hoà A quãng đường vật chu 4A B quãng đường vật ¼ chu A C quãng đường vật chu ... T/3 B T/2 C T/4 D T /12 Câu 2 0: Trên s i dây d i 1,2m có sóng dừng, hai i m đầu cố định, dây hai i m không dao động, biết khoảng th i gian hai lần s i dây du i thẳng liên tiếp 0,02s Tốc độ truyền...
 • 4
 • 123
 • 1

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014
... i m 4/ Làm văn (5 i m) - Viết viết thư theo trình tự Độ d i viết khoảng 10 câu - Viết câu ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc l i tả - Chữ viết rõ ràng, trình ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I kh i ... Hóa b, Th i Lan, Ma-lay- xi- a 3/ Chính tả (5 i m) B i viết không mắc l i tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn văn : i m M i l i tả viết (sai – lẫn phụ âm đầu vần, ; không viết hoa qui định), ... Viết l i tên ngư i, tên địa lý cho quy tắc: th i lan, malayxia II Chính tả (5 i m) : Viết b i: N i dằn vặt An- đrây- ca sách TV Tập Đoạn viết: " Từ đầu mua thuốc mang " III...
 • 7
 • 147
 • 0

Đề kiểm tra học I- Địa 9

Đề kiểm tra học kì I- Địa lí 9
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm học 2008 – 20 09 ) Môn: Địa ( Thời gian 45 phút ) Câu 1: ( điểm ) a Dân số nước ta đông tăng nhanh.( ... nước: 0,12 / người - Đồng sông Hồng : 0,05 / người b HS vẽ biểu đồ hình cột tương đối xác, khoa học, có tên biểu đồ ( đ ) ( Nếu thiếu yêu cầu trừ 0, 25 điểm) c Nhận xét: Bình quân diện tích đất...
 • 2
 • 216
 • 0

đề kiểm tra 45 phút các khối 6, 7, 8, 9

đề kiểm tra 45 phút các khối 6, 7, 8, 9
... HỒNG TRƯỜNG TH- THCS CẢ GĂNG Họ tên:…………………………… Điểm Tuần: 28 Tiết: 28 KIỂM TRA: 45 PHÚT MÔN: VẬT LÝ  Lời phê giáo viên Đề: I Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu (3 điểm) Câu 1: Chọn câu ... quanh hạt nhân (1 điểm) PHÒNG GD- ĐT TÂN HỒNG KIỂM TRA: 45 PHÚT TRƯỜNG TH- THCS CẢ GĂNG MÔN: VẬT LÝ Họ tên:……………………………  Điểm Lời phê giáo viên Đề: I Phần trắc nghiệm: khoanh tròn vào câu (3 ... HỒNG TRƯỜNG TH- THCS CẢ GĂNG Họ tên:…………………………… Điểm Tuần: 28 Tiết: 56 KIỂM TRA: 45 PHÚT MÔN: VẬT LÝ  Lời phê giáo viên Đề: I Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời (3 điểm) Câu 1:...
 • 12
 • 589
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 - HKII 200 - 2011 MÔN : HOÁ HỌC - KHỐI 12 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 - HKII 200 - 2011 MÔN : HOÁ HỌC - KHỐI 12 ppsx
... đây: A Dung dịch AgNO3 B Dung dịch quỳ tím C Dung dịch NaOH D Dung dịch BaCl2 3+ 29 Cấu hình electron Fe l : A 1s22s22p63s23p63d5 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p64s23d4 D 2 6 1s 2s 2p 3s ... Al3+ l : A 1s22s22p63s23p1 B 1s22s22p6 C 1s22s22p63s1 D 1s22s22p63s23p4 36 Cách không làm mềm nước vĩnh cửu: A Phương pháp phot phát: Dùng Na3PO4 B Phương pháp nhựa trao đổi ion: Ionit C Phương ... với không khí có lớp Al2O3 bảo vệ D Al tan tất axit môi trường 22 Hãy chọn trình tự tiến hành trình tự sau để phân biệt oxit riêng biệt: Na2O ; Al2O3 ; Fe2O3 MgO A Dùng H2O, dùng dung dịch Na...
 • 3
 • 92
 • 0

Kiểm tra 1 tiết giữa I

Kiểm tra 1 tiết giữa kì I
... Chủ đề I I.2 .1 Địa lí dân cư S tiết( 4tiết/ 5tiết) Số câu: Số câu: Số i m:3 i m Số i m:2 Tỉ lệ: 30 % Chủ đề II.Địa lí kinh tế S tiết( 8tiết/ 9tiết) I. 2.2 II.2 .1 II.2.2 II .1 Số câu :2 Số i m:7đ ... câu: T số i m: 10 Tỷ lệ: 10 0% Số câu :1 Số i m:4 Số câu :1 Số i m:3 Số câu: Số i m: Tỷ lệ: 50 % Số câu: Số i m: Tỷ lệ: 30% Số câu: Số i m:2 Tỷ lệ: 20% Số câu: Số i m :1 IV.ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG ... động tiêu cực: (0,5đ) Gây sức ép vấn đề gi i việc làm, nâng cao đ i sống vật chất tinh thần cho ngư i dân Hạn chế nhu cầu phúc l i xã h i khác Suy giảm nguồn t i nguyên thiên nhiên, ô nhiễm m i trường...
 • 5
 • 57
 • 0

Kiểm tra 45 phút giữa HKII

Kiểm tra 45 phút giữa HKII
... Phòng GD&ĐT Thới Bình Trường THCS Tân Lợi Kiểm tra tiết HKII - Năm học 2010-2011 Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Học sinh trả ... tạo nào? có vai trò thể sống? Phòng GD&ĐT Thới Bình Kiểm tra tiết HKII - Năm học 2010-2011 Trường THCS Tân Lợi Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: ... CO2; mồ hôi; nước tiểu Phòng GD&ĐT Thới Bình Trường THCS Tân Lợi Kiểm tra tiết HKII - Năm học 2010-2011 Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Học sinh trả...
 • 5
 • 49
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra tiếng việt giữa kì i lớp 4de kiem tra chat luong hk1 mon ngu van lop 8 nam hoc 20142015ôntập kì i địa lí 9đề kiểm tra 45 phút vật lý 7 học kì 2đề kiểm tra 45 phút toán 6 học kì 2đề kiểm tra 45 phút vật lý 8 kì 2đề kiểm tra 45 phút sinh học 6 học kì 2đề kiểm tra 45 phút tin học 8 học kì 2đề kiểm tra 45 phút sinh học 12 học kì 2đề kiểm tra 45 phút ngữ văn 6 kì 2đề kiểm tra 45 phút sinh học 7 kì 2đề kiểm tra 45 phút vật lý 6 kì 2đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 kì 2đề kiểm tra 45 phút hoc ki 1 dia li lớp 8đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 9Đề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng ViệtLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Đồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Giải pháp phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhĐồ án thiết kế chung cư thuận việtNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtNghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh ninh thuậnNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhLuận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nộiBÁO CÁO TỐT NGHIỆP LẮP RÁP, CÀI ĐẶT, SỬA CHỮA MÁY TÍNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập