ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT GIỮA KÌ I ĐỊA LÍ 9 ( NĂM HỌC 20142015) MA TRẬN ĐỀ 1

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 123 pptx

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 123 pptx
... A luụn t l vi bỡnh phng li B Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 C Bin i tun hon vi chu kỡ T D Khụng bin i theo thi gian Cõu 12: Con lc lũ xo dao ng iu ho theo phng ngang vi biờn A, li ca vt th nng ... 17: Gi u , u , u ln lt l in ỏp xoay chiu tc thi hai u in tr thun R, t in C v cun cm L ca on mch RLC thỡ h thc liờn h gia u , u , u v cng dũng in i mch l u u u u u2 u3 A i B i = C i D i ... t in ỏp xoay chiu vo hai u on mch cú R, L, C mc ni tip Bit R = 10, cun 103 cm thun cú L= (H), t in cú C= (F) v in ỏp gia hai u cun cm thun l 10 u L 20 cos(100t ) (V) Biu thc in ỏp gia hai...
 • 4
 • 190
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 234 doc

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 234 doc
... khụng, gia tc cú ln cc i D Vn tc v gia tc cú ln cc i Cõu 28: Li ca dao ng iu ho tun hon theo thi gian vi chu kỡ T, thỡ ng nng ca nú A Bin i tun hon vi chu kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C ... )cm biờn dao ng A1 t giỏ tr ln nht thỡ giỏ tr ca A2 tớnh theo cm l ? 10 A B C D 3 Cõu 40: Mch in gm cú in tr thun R ni tip vi cun dõy thun cm L v ni tip vi t in C in ỏp hiu dng hai u mch ... t in ỏp xoay chiu vo hai u on mch cú R, L, C mc ni tip Bit R = 10, cun 103 cm thun cú L= (H), t in cú C= (F) v in ỏp gia hai u cun cm thun l 10 u L 20 cos(100t ) (V) Biu thc in ỏp gia hai...
 • 4
 • 173
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 245 pps

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 245 pps
... kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C luụn t l vi bỡnh phng li D Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 Cõu 34: Vt dao ng iu hũa c mi phỳt thc hin c 120 dao ng Khong thi gian gia hai ln liờn tip m ng nng ca ... phớa so vi AB, cú MA=20cm, MB=25cm, NA=30cm, NB=22cm S im dao ng cc i trờn MN l: A B C D Cõu 15: Mch in gm cú in tr thun R ni tip vi cun dõy thun cm L v ni tip vi t in C in ỏp hiu dng hai u mch ... 350W Cõu 12: Trong 1s, dũng in xoay chiu cú tn s f = 50 Hz i chiu bao nhiờu ln? A 50 B 100 C 150 D 25 Cõu 13: Hin tng súng dng trờn dõy n hi, khong cỏch gia hai nỳt súng liờn tip bng bao nhiờu? A...
 • 4
 • 148
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 - ĐỀ: 456 pps

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 - MÃ ĐỀ: 456 pps
... Cõu 39: Li ca dao ng iu ho tun hon theo thi gian vi chu kỡ T, thỡ ng nng ca nú A Bin i tun hon vi chu kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C luụn t l vi bỡnh phng li D Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 ... im dao ng iu hũa vch mt on thng AB di 6cm, thi gian mi ln i t u n n u ht 1s Gi l trung im ca AB, im P cỏch B mt on 1,5cm Thi gian im y i t P n cú th bng giỏ tr: 5 A s B s C s D s 12 12 Cõu 23: ... bit h s n di treo lc l 2.1 0-5 K-1, bỏn kớnh Tr i t R=6400km Nhit cao ú l: A 50C B 00C C -5 0C D 100C Cõu 37: Vt dao ng iu hũa c mi phỳt thc hin c 120 dao ng Khong thi gian gia hai ln liờn tip...
 • 4
 • 160
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 567 doc

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 567 doc
... Cõu 38: Li ca dao ng iu ho tun hon theo thi gian vi chu kỡ T, thỡ ng nng ca nú A Bin i tun hon vi chu kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C luụn t l vi bỡnh phng li D Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 ... bit h s n di treo lc l 2.1 0-5 K-1, bỏn kớnh Tr i t R=6400km Nhit cao ú l: A 50C B 00C C -5 0C D 100C Cõu 36: Vt dao ng iu hũa c mi phỳt thc hin c 120 dao ng Khong thi gian gia hai ln liờn tip ... C cng hiu dng l 2 A D cng cc i l A Cõu 30: mt im dao ng iu hũa vch mt on thng AB di 6cm, thi gian mi ln i t u n n u ht 1s Gi l trung im ca AB, im P cỏch B mt on 1,5cm Thi gian im y i t P n...
 • 4
 • 189
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA I NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN : VẬT LÝ 12 - đề thi 134 ppt

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN : VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 134 ppt
... Trang 2/4 - đề thi 134 Câu 1 9: Hai i m M,N nằm nửa đường thẳng qua nguồn sóng, M nằm gần nguồn 11 N, biết MN=  T i th i i m t i m N có biên độ cực đ i, i m M đạt biên độ cực đ i sau A ...  vật li độ 4cm, gia tốc vật 2 2 A -4 0 m/s B m/s C 40 m/s D -4 m/s Câu 3 8: Chọn sai Khi vật dao động i u hoà A quãng đường vật chu 4A B quãng đường vật ¼ chu A C quãng đường vật chu ... T/3 B T/2 C T/4 D T /12 Câu 2 0: Trên s i dây d i 1,2m có sóng dừng, hai i m đầu cố định, dây hai i m không dao động, biết khoảng th i gian hai lần s i dây du i thẳng liên tiếp 0,02s Tốc độ truyền...
 • 4
 • 146
 • 1

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014
... i m 4/ Làm văn (5 i m) - Viết viết thư theo trình tự Độ d i viết khoảng 10 câu - Viết câu ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc l i tả - Chữ viết rõ ràng, trình ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I kh i ... Hóa b, Th i Lan, Ma-lay- xi- a 3/ Chính tả (5 i m) B i viết không mắc l i tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn văn : i m M i l i tả viết (sai – lẫn phụ âm đầu vần, ; không viết hoa qui định), ... Viết l i tên ngư i, tên địa lý cho quy tắc: th i lan, malayxia II Chính tả (5 i m) : Viết b i: N i dằn vặt An- đrây- ca sách TV Tập Đoạn viết: " Từ đầu mua thuốc mang " III...
 • 7
 • 190
 • 0

Đề kiểm tra học I- Địa 9

Đề kiểm tra học kì I- Địa lí 9
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm học 2008 – 20 09 ) Môn: Địa ( Thời gian 45 phút ) Câu 1: ( điểm ) a Dân số nước ta đông tăng nhanh.( ... nước: 0,12 / người - Đồng sông Hồng : 0,05 / người b HS vẽ biểu đồ hình cột tương đối xác, khoa học, có tên biểu đồ ( đ ) ( Nếu thiếu yêu cầu trừ 0, 25 điểm) c Nhận xét: Bình quân diện tích đất...
 • 2
 • 244
 • 0

đề kiểm tra 45 phút các khối 6, 7, 8, 9

đề kiểm tra 45 phút các khối 6, 7, 8, 9
... HỒNG TRƯỜNG TH- THCS CẢ GĂNG Họ tên:…………………………… Điểm Tuần: 28 Tiết: 28 KIỂM TRA: 45 PHÚT MÔN: VẬT LÝ  Lời phê giáo viên Đề: I Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu (3 điểm) Câu 1: Chọn câu ... quanh hạt nhân (1 điểm) PHÒNG GD- ĐT TÂN HỒNG KIỂM TRA: 45 PHÚT TRƯỜNG TH- THCS CẢ GĂNG MÔN: VẬT LÝ Họ tên:……………………………  Điểm Lời phê giáo viên Đề: I Phần trắc nghiệm: khoanh tròn vào câu (3 ... HỒNG TRƯỜNG TH- THCS CẢ GĂNG Họ tên:…………………………… Điểm Tuần: 28 Tiết: 56 KIỂM TRA: 45 PHÚT MÔN: VẬT LÝ  Lời phê giáo viên Đề: I Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời (3 điểm) Câu 1:...
 • 12
 • 693
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 - HKII 200 - 2011 MÔN : HOÁ HỌC - KHỐI 12 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 - HKII 200 - 2011 MÔN : HOÁ HỌC - KHỐI 12 ppsx
... đây: A Dung dịch AgNO3 B Dung dịch quỳ tím C Dung dịch NaOH D Dung dịch BaCl2 3+ 29 Cấu hình electron Fe l : A 1s22s22p63s23p63d5 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p64s23d4 D 2 6 1s 2s 2p 3s ... Al3+ l : A 1s22s22p63s23p1 B 1s22s22p6 C 1s22s22p63s1 D 1s22s22p63s23p4 36 Cách không làm mềm nước vĩnh cửu: A Phương pháp phot phát: Dùng Na3PO4 B Phương pháp nhựa trao đổi ion: Ionit C Phương ... với không khí có lớp Al2O3 bảo vệ D Al tan tất axit môi trường 22 Hãy chọn trình tự tiến hành trình tự sau để phân biệt oxit riêng biệt: Na2O ; Al2O3 ; Fe2O3 MgO A Dùng H2O, dùng dung dịch Na...
 • 3
 • 102
 • 0

Kiểm tra 1 tiết giữa I

Kiểm tra 1 tiết giữa kì I
... Chủ đề I I.2 .1 Địa lí dân cư S tiết( 4tiết/ 5tiết) Số câu: Số câu: Số i m:3 i m Số i m:2 Tỉ lệ: 30 % Chủ đề II.Địa lí kinh tế S tiết( 8tiết/ 9tiết) I. 2.2 II.2 .1 II.2.2 II .1 Số câu :2 Số i m:7đ ... câu: T số i m: 10 Tỷ lệ: 10 0% Số câu :1 Số i m:4 Số câu :1 Số i m:3 Số câu: Số i m: Tỷ lệ: 50 % Số câu: Số i m: Tỷ lệ: 30% Số câu: Số i m:2 Tỷ lệ: 20% Số câu: Số i m :1 IV.ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG ... động tiêu cực: (0,5đ) Gây sức ép vấn đề gi i việc làm, nâng cao đ i sống vật chất tinh thần cho ngư i dân Hạn chế nhu cầu phúc l i xã h i khác Suy giảm nguồn t i nguyên thiên nhiên, ô nhiễm m i trường...
 • 5
 • 72
 • 0

Kiểm tra 45 phút giữa HKII

Kiểm tra 45 phút giữa HKII
... Phòng GD&ĐT Thới Bình Trường THCS Tân Lợi Kiểm tra tiết HKII - Năm học 2010-2011 Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Học sinh trả ... tạo nào? có vai trò thể sống? Phòng GD&ĐT Thới Bình Kiểm tra tiết HKII - Năm học 2010-2011 Trường THCS Tân Lợi Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: ... CO2; mồ hôi; nước tiểu Phòng GD&ĐT Thới Bình Trường THCS Tân Lợi Kiểm tra tiết HKII - Năm học 2010-2011 Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Học sinh trả...
 • 5
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra tiếng việt giữa kì i lớp 4de kiem tra chat luong hk1 mon ngu van lop 8 nam hoc 20142015ôntập kì i địa lí 9đề kiểm tra 45 phút vật lý 7 học kì 2đề kiểm tra 45 phút toán 6 học kì 2đề kiểm tra 45 phút vật lý 8 kì 2đề kiểm tra 45 phút sinh học 6 học kì 2đề kiểm tra 45 phút tin học 8 học kì 2đề kiểm tra 45 phút sinh học 12 học kì 2đề kiểm tra 45 phút ngữ văn 6 kì 2đề kiểm tra 45 phút sinh học 7 kì 2đề kiểm tra 45 phút vật lý 6 kì 2đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 kì 2đề kiểm tra 45 phút hoc ki 1 dia li lớp 8đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 9HỘI CHỨNG VÀNG DA TRẺ sơ SINHHỘI CHỨNG XUẤT HUYẾT ở TRẺ EMNHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆUSỮA mẹĐề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Nho Quan A Ninh Bình Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtGiáo án phần InversionPassive voice EDITEDPERFECT INFINITIVES18 coronavirusthai cuc quyen tri benh3 cau khuan lau + cau khuan mang nao5 e coli + shigella5 salmonellathiền dưỡng sinh trong thái cực quyềnĐề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Lam Kinh Thanh Hóa Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtEvaluation sheetTHUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG SULFONAMIT ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAOĐại tuần 13Đề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Vĩnh Phúc Lần 3 File word Có lời giải chi tiếtĐề kiểm tra học kì 2 toán 6
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập