GA ôn thi HSG hóa 8 hóa học 9 đào văn chung

tai lieu on thi hsg hoa hoc 8 hot......

tai lieu on thi hsg hoa hoc 8 hot......
... Cu mA = 0,1 ( 1 08 + 64 ) = 17,2 g theo đề cho mA = 15, 28 g ta có: 10 ,8 < 15, 28 < 17,2 AgNO3 phản ứng hết, Cu(NO3)2 phản ứng phần Fe tan hết mCu tạo = mA mAg = 15, 28 10 ,80 = 4, 48 g Vậy số mol ... CuSO4 8% có dung dịch CuSO4 16% (560 x) g m ct CuSO4(có dd CuSO4 8% ) Ta có phơng trình: (560 x) .8 (560 x).2 = (g) 100 25 (560 x).2 16x + = 89 ,6 25 25 Giải phơng trình đợc: x = 80 Vậy cần lấy 80 g ... = 35,5 0 ,8 = 28, 4 gam Vậy khối lợng muối khan thu đợc là: 7 ,8 + 28, 4 = 36,2 gam Phơng pháp tăng, giảm khối lợng a/ Nguyên tắc: So sánh khối lợng chất cần xác định với chất mà giả thi t cho biết...
 • 196
 • 158
 • 0

ôn thi hsg hóa học lớp 9

ôn thi hsg hóa học lớp 9
... Phương pháp số học Giải phép tính Hoá học cấp II phổ thông, thông thường sử dụng phương pháp số học: Đó phép tính dựa vào phụ thuộc tỷ lệ đại lượng phép tính phần trăm Cơ sở tính toán Hoá học định ... Đặt công thức oxit RO PTHH: RO + H2SO4 > RSO4 + H2O (MR + 16) 98 g (MR + 96 )g Giả sử hoà tan mol (hay MR + 16)g RO Khối lượng dd RSO4(5,87%) = (MR + 16) + (98 : 4 ,9) .100 = MR + 2016 M R + 96 C% ... tủa Tìm công thức muối kim loại hoá trị II Đáp số: 15 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Page 49 TH1 Ba(OH)2 dư, công thức muối là: CaCO3 kim loại hoá trị II Ca - TH2 Ba(OH)2 thi u, công thức...
 • 133
 • 273
 • 0

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ ÔN THI HSG HÓA HỌC

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ ÔN THI HSG HÓA HỌC
... phương trình hóa học phản ứng, xác định cơng thức phân tử B b Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Oxi hóa khơng hồn tồn lượng ancol X O 2, ngưng tụ nước, thu 3,2 gam hỗn hợp chất hữu Y gồm ... Cho 9,2 gam hợp chất hữu đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,4mol AgNO NH3 thu 21,6 gam Ag Xác định cơng thức cấu tạo X Viết phương trình phản ứng hố học xảy A hợp chất hữu chứa C, ... hồn tồn 3,21 gam hỗn hợp A gồm aminoaxit có cơng thức tổng qt CnH2n+1O2N Hỗn hợp thu sau phản ứng đem làm khơ hỗn hợp khí B, cho B qua dd Ca(OH)2 dư thu 9,5gam kết tủa Tìm cơng thức cấu tạo khối...
 • 77
 • 912
 • 4

Đề thi HSG hóa học 9

Đề thi HSG hóa học 9
... 0,05 + 0,04 = 0, 09 (mol) V CO =0, 09 ì22,4 =2,016(l) (0,75đ) m CaCO = 2,5g Đáp số: a b Trờng hợp 1: V CO2 = 0,224l Trờng hợp 2: V CO2 =2,016l Câu 3: 2,5điểm a Các phản ừng hoá học xẩy ra: V CO2 ... 2NaCl o Fe(OH)2 t FeO + H2O (thi u kk) 2Fe + 3Cl2 t0 Fe Cl3 o FeCl3 + NaOH t Fe(OH)3 + 3NaCl 2Fe(OH)3 to Fe2O3 + 3H2O 10 3Fe + 2O2 to Fe3O4 Câu 2: (2,5đ) a Phản ứng hoá học xẩy ra: (1,25đ) CaO + ... A M n lần lợt là: 30,4% 25 ,9% Nếu công thức phần tử M AB2, công thức phần tử N là: (0,25đ) a AB3 b A2B3 c A2B5 d b II Tự luận: (7đ) Câu 1: cho sơ đồ chuyển đổi hoá học sau: (2đ) X+A E G A X+B...
 • 5
 • 536
 • 9

đề thi HSG HOA HOC 9

đề thi HSG HOA HOC 9
... CuCl = 0,4 0,5 25 100 = 0,05 (mol) mAl = 0,033 27 = 0, 891 (g) mCu = 0,05 64 = 3,2(g) Khối lượng tăng thêm sau phản bứng : 3,2 - 0, 891 = 2,3(g) Vậy khối lượng nhôm tăng thêm : 20 + 2,3 = 22,3...
 • 3
 • 340
 • 4

De thi HSG HOA HOC 9

De thi HSG HOA HOC 9
... Phòng giáo dục đào tạo lâm thao Hớng dẫn chấm thi chọn hoch sinh giỏi Môn: Hoá học - Lớp - Năm học 2007 - 2008 Câu I (2,5 điểm): ( 1,5 điểm) Các phản ... (mol) mH2SO4 98 n (g) (0,25 đ) Trong 500ml dung dịch H2SO4 24,5% (d = 1,2g/m) Khối lợng H2SO4 là: 500.1,2.24,5 mH2SO4 = = 147 (g) (0,25 đ) 100 Tổng khối lợng H2SO4 có là: mH2SO4 = 98 n + 147 (g) ... khối lợng H2SO4 có là: mH2SO4 = 98 n + 147 (g) (0,25 đ) Theo công thức tính nồng độ % ta có: 98 n + 147 49% = 100% (500.1,2) + 80n Giải ta có n = 2,5 (mol) (0,25 đ) Vậy khối lợng SO3 mSO3 = 2,5.80...
 • 3
 • 371
 • 4

ĐỀ THI HSG HÓA HỌC 9 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HSG HÓA HỌC 9 CÓ ĐÁP ÁN
... ↓ – m H ↑ – m NH ↑ mddC = 27,4 + 500 – 0,1125 233 – 0,0625 98 – 0,2 – 0,1 17 = 492 ,96 (g) C%ddBa(OH) dư = 0,0875 171 100% 492 ,96 = 3,035% 0,25 0,25 ⇒ 0,25 ( làm tròn thành 3,04%) 0,25 Lưu ... Na2SO3 + H2O → + Tác dụng với oxit bazơ: SO2 + Na2O  Na2SO3 → a.Gọi A B kim loại hóa trị II hóa trị III ta có: PTP: A + 2HCl → ACl2 + H2 (1) 2B + 6HCl → 2BCl3 + 3H2 (2) Theo ra: nHCl = V.CM ... Môn thi: Hóa Nội dung Câu Câu (2đ) Điểm a.Theo ta có: pA + eB + 2(pA + eB) = 64 ⇒ 2pA + 4pB = 64 ⇒ pA + 2pB = 32 (1) pA – pB...
 • 4
 • 406
 • 9

Gián án de thi HSG hoa hoc 9.doc

Gián án de thi HSG hoa hoc 9.doc
... 1M để tạo lợng chất kết tủa nhiều phải dùng hết 300 ml NaOH a Viết PTHH b Tính x1 , x2 , x3 Đề thi chọn học sinh giỏi : môn hoá học Câu 1: Có cốc đựng chất : Cốc 1: NaHCO3 Na2CO3 Cốc 2: Na2CO3 ... a)Tính nồng độ CM chất A b)Tính thể tích dung dịch (NH4)2SO4 0,1M tác dụng vừa đủ với dung dịch A Đề thi chọn học sinh giỏi : môn hoá học ...
 • 7
 • 241
 • 1

Kho đề thi HSG Hóa học 9

Kho đề thi HSG Hóa học 9
... PHỊNG GD PHÙ MỸ KỲ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỊI THCS CẤP HUYỆN Đề thức Năm học: 199 6 – 199 7 Mơn Thi: Kiến thức mơn Hóa học Thời gan làm bài: 60 phút Câu 1: (2đ) Xác định số oxi hóa N CT sau: NaNO3; ... (4đ) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2008 – 20 09 Mơn: Hóa học Thời gian: 150 phút (Khơng kể thời gian phát đề) Trương Thế Thảo THCS Nhơn Hậu – An Nhơn – Bình Định Bằng phương pháp hóa học, ... Nhơn Hậu – An Nhơn – Bình Định PHỊNG GD PHÙ MỸ CẤP HUYỆN Đề thức (20/04/2006) KỲ THI HỌC SINH GIỊI THCS Năm học: 199 9 – 2000 Mơn Thi: Hóa học Lớp Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (5đ) a Bằng...
 • 57
 • 264
 • 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG HÓA HỌC 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG HÓA HỌC 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG
... cho điểm đến phần UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2012 – 2013 - Khóa ngày 04/11/2012 ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC LỚP Thời gian làm bài: ... 138.0,15 = 20,7 (g) 0,25 0,25 Tổng cộng: 4đ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN GIỒNG RIỀNG = = = 0o0 = = = ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Hóa học - lớp , thời gian: 150 ... 0,3 = 19, 2 (g) 0,25 mFe tăng = 19, 2 – 16,8 = 2,4 (g) 0,25 3,5 đ Cộng UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - NĂM HỌC 2011 – 2012 Khóa ngày...
 • 22
 • 444
 • 1

Đề thi HSG hóa học 9 GT

Đề thi HSG hóa học 9 GT
... 2nR O ⇒ n n 17, 76 4,8* = M R + 62n M R + 16n ⇔ 35, 52MR + 284, 16n = 9, Mr + 595 , 2n ⇔ 25, 92 MR = 311, 04n 311, 04n ⇔ MR = 25 ,92 ⇔ MR = 12n Biện luận: n MR 12 Lọai 24 Nhận 36 Lọai Vậy kim lọai ... cho thêm Na vào Na phản ứng với nước: có khí H2 thóat dung dòch NaOH tạo thành Sau đó, NaOH phản ứng với Al tạo thành dd Natrialuminat có khí H thóat 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑ (1) Al + NaOH + H2O ... = 1, 68 (g) mO (FexOy) = 0, 04/ 16 = 0, 04 (mol) nFe / no = 0, 03 / 0, 04 = /4 Vậy công thức hóa học oxit sắt là: Fe3O4 Phần trăm khối lượng oxit X: % Fe3O4 = 2, 32/ 4, 32 * 100% = 53, % % MgO...
 • 4
 • 155
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi hsg hóa học 12on thi hsg hoa hoc 12đề thi hsg hóa học 9đề thi hsg hóa học 9 v1 h yên thành 0910tuyen tap de thi hsg hoa hoc 9de thi hsg hoa hoc 9 cap huyentai lieu on thi hsg hoa lop 9thu vien de thi hsg hoa hoc 9tổng hợp các chuyên đề ôn thi hsg hóa 8tài liệu ôn thi hsg hóa 8de cuong on thi mon hoa hoc lop 8 hoc ki 2de cuong on thi mon hoa hoc lop 8 hoc ki 1đề thi hsg hóa học 8đề thi hsg hóa học lớp 8ôn thi hsg hóa 8Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất ở tại thành phố đông hà, tỉnh quảng trịTrình bày thành phần hỗn hợp chất dẻo và quy trình chế tạo sản phẩm:chai đựng nước, bồn chứa nước, vỏ nhựa bút bi, thùng chứa chai nước ngọt,... Bài Tập 06 Môn Vật Liệu HọcTHÀNH PHẦN HỖN HỢP CHẤT DẺO VÀ QUY TRÌNH CHẾ TẠO SẢN PHẨM : ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT,… Bài Tập 07 môn Vật Liệu HọcTHIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TẤM TRƯỢT ĐẦU BÀO BÁO CÁO CUỐI KÌ MÔN HỌC CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYPhương pháp quy nạp trong hình họcCẩm nang về Quyền lợi Nha khoaKhóa đào tạo sư phạm y học cơ bảnCông nghệ sản xuất mayonnaiseCÔNG NGHỆ sản XUẤT bơsản xuất cải muối chuaBai tap HH VKT on thiĐề cương Môn công nghệ phần mềm (Khoa Công Nghệ Thông Tin)Quy trình sản xuất SHORTENINGEbook tuyển tập v IA propp (tập 1) phần 1 NXB văn hóa dân tộc (tt)Giáo trình tham vấn tâm lý (tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa bổ sung) phần 1 (tt)Giáo trình tham vấn tâm lý (tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa bổ sung) phần 2 (tt)Giáo trình triết học bộ giáo dục và đào tạo (tt)công nghê chế biến marshmallowTiểu luận môn tài chính quốc tế mức giá cố định mô hình mundell fleming
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập