Bài tập sinh 6 theo SGK sinh học 6 phan men

Bai tap sinh hoc 12 phan di truyen, bien di(theo chuan)

Bai tap sinh hoc 12 phan di truyen, bien di(theo chuan)
... NST tác động a tác nhân sinh học, vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào b tác nhân vật lí, hoá học, sinh học c biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học d tác nhân vật ... sử dụng tư vấn di truyền y học D tất câu 11 Hội chứng Đao dễ dàng phát phương pháp sau đây? A Phả hệ B Di truyền phân tử C Di truyền tế bào học D nghiên cứu trẻ đồng sinh 12 Bệnh di truyền phân ... nhân tạo sử dụng phổ biến nhóm sinh vật nào? a thực vật động vật b thực vật vi sinh vật c vi sinh vật động vật d thực vật, động vật vi sinh vật Cơ chế gây bệnh di truyền phân tử a alen đột biến...
 • 16
 • 1,410
 • 83

Bài tập sinh học lớp 6

Bài tập sinh học lớp 6
... bám vào trụ bám giúp leo lên -Rễ thở: lấy không khí để thở môi trường thiếu khí -Rễ giác mút: kí sinh, lấy chất dinh dưỡng chủ để sống 13 Có loại thân chính? Kể tên số có loại thân đó? Có loại...
 • 2
 • 10,322
 • 31

Bài tập sinh học lớp 12 bài tập tự luyện

Bài tập sinh học lớp 12 bài tập tự luyện
... loại nuclêôtit mạch đơn : Số lượng nuclêôtit mạch gen : 2400 : = 120 0 (nu) Theo đề bài: X1 + T1 = 720 X1 - T1 = 120 Suy X1 = (720 + 120 ) / = 420 (nu) T1 = 720 - 420 = 300 (nu) Vậy, số lượng loại ... nuclêôtit mạch gen : 420 x 100/35 = 120 0 nu ° Số lượng loại nuclêôtit mạch gen : A1 = T2 = 15% 120 0 = 180 nu T1 = A2 = 20% 120 0 = 240 nu G1 = X2 = 30% 120 0 = 360 nu X1 = G2 = 420 nu ° Số lượng ... tổng hợp : 32 x K Số lượng ribônuclêôtit chứa phân tử ARN : 32 x K x 126 0 = 120 960 Vậy số lần mã gen : K = 120 960 / ( 32 x 126 0 ) = lần :http://www.Quarotran.6x.to:. Page http://360.yahoo.com/trnhquang_2007...
 • 28
 • 8,211
 • 27

CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC

CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC
... dạy môn sinh học lớp cần hướng dẫn học sinh cách giải dạng tập tiết lý thuyết tiết giải tập quy định phân phối chương trình - Giáo viên vận dụng đề tài để dạy tiết học lớp, chủ đề tự chọn sinh hoc ... ) Dấu nhân (X): lai giống ♂: đực ; ♀: II PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP: Thường gặp hai dạng tập, tạm gọi toán thuận toán nghịch Dạng 1: Bài toán thuận Là dạng toán biết tính trội, tính lặn, kiểu hình ... trội phải trội hoàn toàn - Số lượng cá thể F2 phải đủ lớn - Các gen phải nằm NST khác II PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Dạng toán thuận: Cách giải tương tự toán thuận lai tính Gồm bước sau: - Qui ước...
 • 28
 • 83,619
 • 310

BÀI TẬP SINH HỌC

BÀI TẬP SINH HỌC
... thành + 21 = 22 đoa ̣n mồ i ̀ 9: trình tái ADN sinh vật nhân thực, đơn vị tái có 15 phân đoạn okazaki, xác định số đoạn mồi? Giải: 15+2 = 17 Bài 10: phân tử AND tiến hành trình nhân đôi, phân ... thực trình nhân đôi diễn nhiều đơn vị tái Còn chiều dài tính cách giễ dàng: = 5.200.3,4 =… Bài 11: (đề đại học khối B 2010) ko liên quan đến vấn đề lắm, chất dựa vào đơn vị tái gồn hai chạc chữ Y ... đoạn mồi Ở chạc chữ Y có 14đoạn Okz nên đơn vị tái có 28 đoạn Okz => Số đoạn mồi = ( 28+2).8=240 Bài 8: Một pt ADN có 3.10^6 cặp nu hiệu số A loại nu khác 10% số nu ADN a, Khi ADN tự nhân đôi cần...
 • 4
 • 1,584
 • 4

bai tập sinh học 10

bai tập sinh học 10
... 594 595 phân tử prôtêin gen đột biến khác phân tử prôtêin gen A ? c Hậu trường đột biến trên? Bài 10 Gen A đột biến di đoạn gồm mạch tạo thành gen a đoạn di có khả mã hoá đoạn polipeptic gồm 20 ... có 198aa Gen bò ĐB cặp nu Hãy xác đònh chiều dài cho biết hậu xảy với đột biến nói trên? Chúc em học tốt môn! ...
 • 3
 • 2,727
 • 38

LÝ THUYẾT-BÀI TẬP SINH HỌC 11-THỰC VẬT

LÝ THUYẾT-BÀI TẬP SINH HỌC 11-THỰC VẬT
... thực vật động vật thuỷ sinh Hãy bố trí thí nghiệm để có đợc : a lọ sinh nhiều O2 b lọ sinh nhiều CO2 c lọ sinh vật có thời gian sống ngắn d lọ sinh vật có thời gian sống dài e lọ sinh vật có ... tối ( trình cố định CO2 ) Về sinh trởng sơ cấp thứ cấp rễ thân 6.1 Sinh trởng sơ cấp rễ thân : * Đặc điểm : sinh trởng theo chiều cao * Nơi sinh trởng : mô phân sinh chóp thân,rễ ( nơi tế bào ... 6.2 Sinh trởng thứ cấp rễ thân : * Đặc điểm : sinh trởng theo chiều rộng * Nơi sinh trởng : tầng phát sinh ( tợng tầng ) 6.2.1 Rễ : * Cây mầm : - Cấu tạo thứ cấp đợc trì suốt đời - Rễ chùm , sinh...
 • 9
 • 963
 • 14

bai tap sinh hoc

bai tap sinh hoc
... lịch sử phát triển sinh giới, đại có thời gian ngắn là: A Tân sinh B Trung sinh C Cổ sinh D Nguyên sinh Câu 52: Quan niệm đắn học thuyết La-Mác là: A Các biến dị tập nhiễm sinh vật di truyền ... qui định D Cả câu A, B C Câu 55: Trong lịch sử phát triển sinh giới, đại có thời gian ngắn là: A Tân sinh B Trung sinh C Cổ sinh D Nguyên sinh Câu 56: Theo Đác-Uyn, yếu tố cách ly có vai trò: A ... lợi đào thải biến dị có hại sinh vật trình đấu tranh sinh tồn B Sự biến đổi thể sinh vật thích ứng với đặc điểm ngoại cảnh C Nhân tố hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật D Thực vật động vật...
 • 56
 • 844
 • 0

bai tập sinh học

bai tập sinh học
... giao tử sinh ? Hãy viết kiểu gen tế bào sinh dục 2n sinh loại giao tử Hãy viết thành phần gen cuả loại giao tử nói Quy luật di truyền làm cho số loại giao tử sinh nhiều ? Bài tập sinh học Nguyễn ... nhân đôi pg Xác định số lần nguyên phân liên tiếp tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục ban đầu (các tế bào sunh dục sinh tế bào sinh dục để từ sinh tinh trùng trứng nói trên) Nếu tất hợp tử đợc hình ... cấp thêm 1320 guanin Phân tử mARN thứ sinh từ hai gen có 35% uraxin 15% xitôzin Phân tử mARN thứ hai sinh từ gen lại có 15% uraxin 35% xitôzin 22 Bài tập sinh học Nguyễn Văn Tám GV Lạng Giang I...
 • 27
 • 970
 • 2

Giải pháp hữu ích trong giải bài tập sinh học 12

Giải pháp hữu ích trong giải bài tập sinh học 12
... nên học sinh tự tìm phương pháp giải toán để nâng cao tính sáng tạo học sinh thực tế học sinh cần nắm vững lí thuyết sở tìm hướng giải hiệu cho yêu cầu toán II HỆ THỐNG HOÁ CÁC DẠNG BÀI TẬP SINH ... III HIỆU QUẢ Trong năm giảng dạy chương trình sinh học 12 ứng dụng HỆ THỐNG HOÁ CÁC DẠNG BÀI TẬP SINH HỌC 12 nhận thấy không khó khăn dạy tiết tập dạy tiết lí thuyết vận dụng dạng tập nhỏ để khắc ... môn Sinh học - Giúp cho đồng nghiệp hình dung dạng tập chương trình 12 khó khăn dạy tiết tập - Mặt khác tập tài liệu giúp cho em học sinh nghiên cứu phát huy khả tự học Tuy nhiên đưa dạng tập...
 • 13
 • 2,991
 • 33

vở bài tập sinh học 12 tôi tự làm, rất mong được sự gópý

vở bài tập sinh học 12 tôi tự làm, rất mong được sự gópý
... lệch bội Đột biến thể tự đa bội Cơ chế phát sinh a Phát sinh trình tái ADN Đáp án Kết b Sự không phân li số cặp NST tương đồng giảm phân c Sự không phân li tất NST giảm phân d Sự thụ tinh cá thể ... có trình tự nu sau: 3’ ATXGTAGXATGX …….5’ Xác định trình tự nu mạch lại ……………………………………………………………………………………………………………… … ?** Phân biệt trình nhân đôi sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? Bài PHIÊN ... Một gen sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Trên mạch gen có 150 ađênin 120 timin Số liên kết hiđrô gen A 1120 B 1080 C 990 D 1020 Câu 59: Trong trình tái ADN sinh vật...
 • 15
 • 2,019
 • 38

tiet 12. bai tap sinh hoc 10

tiet 12. bai tap sinh hoc 10
... Cơ thể Quần thể Quần xã Hệ sinh thái Sinh tiết 12: tập Câu 2: Hệ thống phân loại Whitttaker Margulis chia sinh giới thành giới sau: - Giới khởi sinh - Giới nguyên sinh - Giới nấm - Giới thực ... tiết 12: tập i hệ thống hóa kiến thức Thế giới sống - Các cấp tổ chức giới sống - Các giới sinh vật Sinh học tế bào a Thành phần hóa học tế bào - Các nguyên tố hóa học cấu tạo nên tế bào nước ... nhâ thực c Vận chuyển chất qua màng sinh chất tiết 12: tập ii tập: Câu 1: Các cấp tổ chức giới sống gi? Câu 2: Hệ thống phân loại Whittaker Margulis chia sinh giới thành giới nào? Dựa vào sở...
 • 17
 • 550
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập sinh học 12 phần tiến hóabai tap sinh hoc 12 phan di truyen bien di co dap anbai tap sinh hoc 12 phan di truyenbai tap sinh hoc 12 phan ca the va quan the sinh vatgiai bai tap sinh hoc lop 6 bai 36 tiep theohướng dẫn giải bài tập sinh học 6hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 6bài tập sinh học 6giải bài tập sinh học lớp 9 sgkbài tập sinh học 6 biến dạng của rễgiải bài tập sinh học 9 sgkgiải bài tập sinh học 6giải bài tập sinh học 12 sgkbài tập sinh học lớp 6bài tập sinh học 12 theo chuyên đềTình hình thực hiên quy hoạch, xây dựng NTM về phát triển hạ tầng KT-XH của xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2012Giáo Án Tin Học 11Đổi Mới Nội Dung, Cách Thức Thi Thuyết Trình Văn Học Theo Hướng Tích Hợp Giáo Dục Cảm Nhận Văn Học Với Các Nội Dung Giáo Dục Khác Trong Nhà TrườngTrạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3.hKẾ HOẠCH dạy học TOÁN 9Thiết kế trạm trộn bê tông tháo ráp nhanh 55m3giờ (bản vẽ autocad)Thiết kế trạm trộn bê tông dạng bậc (bản vẽ autocad)Phương pháp giải nhanh Hoá Học trọng tâm tác giả Phạm Hồng BắcTrạm trộn bê tông xi măng 60m3.h (bản vẽ autocad)Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Giải Tích Phần 2 Bùi Ngọc AnhTrường cháu đây là trường mầm non Phạm Tuyên (Sheet nhạc Bài hát có nốt nhạc)phân bón hữu cơ vi sinhLy thuyet va bai tap tu luyen chuong 3 hình học 9DE THI LY 9 HKI NAM 16 17 SON DUONG TUYEN QUANGTừ vựng thông dụng thường gặp trong các bài tập Word Formvăn 11 vội vàng Xuân Diệu Phân tích593 CÂU PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG288 câu trắc nghiệm đường tròn, ba đường cônic trong mặt phẳngNâng cao và phát triển Vật Lý 6Công văn 5259 Trung học phổ thông
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập