BÁO cáo THÍ NGHIỆM 7 hóa PHÂN TÍCH

BÁO cáo THÍ NGHIỆM BUỔI 04 phân tích một số chỉ tiêu trong muối nguyên liệu

BÁO cáo THÍ NGHIỆM BUỔI 04 phân tích một số chỉ tiêu trong muối nguyên liệu
... HÀNH THÍ NGHIỆM (Sv tự chuẩn bị nhà) a Hóa chất: …………… b Dụng cụ:1…………………2………………… ………… 3…………………4………………… …………… 5…………………6………………… ………… 7…………………8………………… ………… …… ………… ………… THÍ NGHIỆM 1: PHÂN TÍCH CHỈ ... THÍ NGHIỆM 2: PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG Ca2+, Mg2+ A NGUYÊN TẮC ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... 5…………………6………………… ………… 7…………………8………………… ………… …… ………… ………… THÍ NGHIỆM 1: PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT KHÔNG TAN A NGUYÊN TẮC ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...
 • 5
 • 141
 • 0

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG PHẢN ỨNG KHUẤY TRỘN GIÁN ĐOẠN VỚI ĐIỀU KIỆN ĐẲNG NHIỆT

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG PHẢN ỨNG KHUẤY TRỘN GIÁN ĐOẠN VỚI ĐIỀU KIỆN ĐẲNG NHIỆT
... thể tích thiết bị phản ứng nhiệt độ phản ứng Tốc độ phản ứng xác định cách đo lượng chất phản ứng chuyển hóa thành sản phẩm ứng với thời gian làm việc thiết bị Để phản ứng tiến hành phân tử phải ... tác với có hiệu Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào tầng suất va chạm hiệu suất va chạm phân tử hợp chất phản ứng Hệ số đạt tối ưu tiến hành trình khuấy trộn hoàn toàn chất phản ứng dùng phận khuấy ... 5OH Phản ứng xem có tổng số mol không đổi phản ứng bặc theo Natri hydroxit Etyl Axetat, tức bậc tổng quát phản ứng bậc 2, phạm vi thí nghiệm giới hạn nồng độ (0 – 0.1M) nhiệt độ (200C – 400C) Phản...
 • 10
 • 189
 • 0

Báo cáo thí nghiệm xác ĐỊNH THỂ TÍCH các vật rắn có DẠNG đối XỨNG và cân mẫu vật TRÊN cân kỹ THUẬT

Báo cáo thí nghiệm xác ĐỊNH THỂ TÍCH các vật rắn có DẠNG đối XỨNG và cân mẫu vật TRÊN cân kỹ THUẬT
... phép cân khối lượng: *m= (10-3kg) *= (%) BÀI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ XÁC ĐỊNH MÔMEN QUÁN TÍNH CỦA TRỤ ĐẶC CÓ TRỤC QUAY ĐỐI XỨNG VÀ LỰC MA SÁT CỦA Ổ TRỤC QUAY I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: II KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: ... thể tích viên bi: * = = = * = = * c Kết phép đo: V= Cân khối lượng mẫu vật cân kỹ thuật: Bảng 3: Lần đo Cân không tải n Cân tải mo(.10 kg) ∆ mo(.10-3kg) -3 TB a Xác định độ nhạy độ xác cân: ... t1(s) t2(s) BÀI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ VẬT TRÊN ĐỆM KHÍ NGHIỆM ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: II KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: 1 .Nghiệm định luật bảo toàn...
 • 17
 • 413
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 7 potx

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 7 potx
... khác độ mẫu 5 .Báo cáo thí nghiệm Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử cặp đôi phân biệt -Mục đích: So sánh độ chua mẫu A B -Mô tả thí nghiệm: hội đồng cảm quan gồm người ... nghĩa 0,1% 5 .Báo cáo thí nghiệm Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử cặp đôi phân biệt -Mục đích: So sánh độ mặn mẫu A B -Mô tả thí nghiệm: hội đồng cảm quan gồm người ... độ chua mẫu Báo cáo thí nghiệm Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử cặp đôi phân biệt -Mục đích: So sánh độ chua mẫu A B -Mô tả thí nghiệm: hội đồng cảm quan gồm người...
 • 10
 • 290
 • 0

Báo cáo thí nghiệm hóa phân tích

Báo cáo thí nghiệm hóa phân tích
... Độ cứng thí nghiệm có độ cứng cao 345 mgCaCo3/l với thể tích EDTA 6,9ml • Độ cứng thí nghiệm có độ cứng canxi thấp nồng độ pH cao đến 12 – 13 với thể tích EDTA 3,13ml Độ cứng magie 179,5 Hóa kỹ ... đổi màu, thể tích đo : VNaOH = ml → Độ acid = ( VNaOH NNaOH ĐCaCO3 1000 ) : Vmlmẫu = ( mgCaCO3 ) VI Nhận xét : • Thí nghiệm : Độ kiềm mẫu đạt cao với thể tích vừa phải • Thí nghiệm :  Ở erlen ... thị metyl da cam ( pH = 3,7 ) Một thể tích mẫu thích hợp IV Cách tiến hành thí nghiệm Nếu mẫu có pH > 8,3 : Mẫu có độ kiềm phenolphtalein • Lấy thể tích thích hợp cho vào erlen • Cho thị phenolphtalein...
 • 14
 • 3,828
 • 2

mẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tích

mẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tích
... đoan kết báo cáo hoàn toàn trung thực Nếu có không xin chịu trách nhiệm chấp nhận hình thức kỷ luật giáo viên hướng dẫn BÁO CÁO THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH Bài 4: Phương pháp oxi hóa – khử ... Tôi xin cam đoan kết báo cáo hoàn toàn trung thực Nếu có không xin chịu trách nhiệm chấp nhận hình thức kỷ luật giáo viên hướng dẫn BÁO CÁO THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH Bài 3: Phương pháp ... BÁO CÁO THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH b Kết thí nghiệm b1 Mô tả tượng ...
 • 20
 • 465
 • 0

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm pptx

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm pptx
... 47 VII.3 Phân tích Na đo phát xạ, Ca Fe đo hấp thu: 47 Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Bài 1: Xác định Na, Ca, Fe thực phẩm máy quang phổ ... 39 IV.2 Hệ số pha loãng: 39 IV.3 Số liệu phân tích Na: 39 IV.4 Số liệu phân tích Ca: 40 IV.5 Số liệu phân tích Fe: 41 V TÍNH TOÁN KẾT QUẢ: ... quang phổ hấp thu nguyên tử AAS I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: − Áp dụng lý thuyết phân tích thực phẩm phương pháp quang phổ nguyên tử vào thực tế thông qua việc thực hành trực tiếp máy đo − Định lượng...
 • 33
 • 2,618
 • 0

báo cáo thí nghiêm phân tích thể tích

báo cáo thí nghiêm phân tích thể tích
... môi trường bazơ Chúng ta phân biệt xác Còn metyl orange chuyển từ đỏ môi trường axit, sang vàng cam môi trường bazơ nên ta khó phân biệt xác Trong phép phân tích thể tích đổi vị trí NaOH axit ... Trong phép phân tích thể tích đổi vị trí NaOH axit kết có thay đổi không, sao? Trong phép phân tích thể tích đổi vị trí NaOH axit kết không thay đổi, Vì chất thị đổi màu điểm tương đương Tuy nhiên ... luận tương tự thay đổi CNaOH Việc xác định nồng độ axit HCl thí nghiệm cho kết xác hơn, sao? Việc xác định nồng độ axit HCl thí nghiệm 2, thí nghiệm cho kết xác Vì phenol phtalein giúp xác định màu...
 • 4
 • 6,405
 • 49

báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 9

báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 9
... 4.Kết quả: phân tích cho ta thấy mức độ ưa thich họ sản phẩm nước mắm mức ý nghĩa α = 5% , α = 1% Báo cáo Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử cho điểm thị hiếu -Mục đích: ... 1 09, 2 29 Mã số sử dụng: 031, 211, 261, 185, 088, 216, 588, 077, 023 Mã số sử dụng: 057, 152, 262, 005, 224, 94 9, 115, 240, 247 1-Cực kỳ không thích 4-Tương đối không thích 7-Thích 2-Rất không thích ... thích 5-Không thích không ghét 8-Rất thích 3-Không thích 6-Tương đối thích 9- Cực kỳ thích Người thử Trật tự trình bày mẫu Mã số ABC BCA CAB ABC BCA CAB BCA CAB ABC 244,031,057 211,152,153 262,2 59, 261...
 • 12
 • 385
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 1 ppsx

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 1 ppsx
... số 2 61 ,234 ,14 9 ,258 ,053 ,17 8 588 ,19 4 ,19 6 ,9 81 ,14 5 , 214 964 ,062 ,042 ,13 7 ,19 2 ,235 947 ,12 2 ,19 5 , 014 ,055 ,2 31 293 , 013 ,247 ,18 1 ,879 ,13 3 966 ,252 ,296 ,14 7 ,15 5 ,12 5 211 , 019 ,11 9 ,227 ... thí nghiệm Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan PHIẾU CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM Phép thử: Xác định tên mùi Tính chất : Mùi thơm Ngày thử :1 5 -1 1- 2 010 Mùi A : Hồi Mã số sử dụng: 9 81 ,12 2 ,11 9 ,068 ,296 ,053 ... sử dụng: 211 ,229 ,19 2 ,14 5 ,966 ,2 31 ,17 8 ,057 ,18 1 Mùi C : NH3 Mã số sử dụng: 293 ,926 ,15 5 ,234 ,062 , 014 ,18 7 ,578 , 214 Mùi D : Quế Mã số sử dụng: 19 4 ,936 ,2 61 ,055 ,042 ,028 ,14 7 ,879 ,083...
 • 5
 • 242
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 2 potx

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 2 potx
... X2= 12 [T 12 +T 22 +T 32 +…+TP2 ] – 3n( p+1) n.p(p+1) Với n:người thử (n=9) P:Số sản phẩm (p=3) TP: tổng cột sản phẩm thử p (TP = 20 ) Áp dụng công thức ta có: X2 = 12 [ 1 62 +1 82 +20 2 ] - 3.9 ... cáo Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử so hàng -Mục đích: kiểm tra khả xác định tên mùi vị cảm quan viên -Mô tả thí nghiệm: hội đồng cảm quan gồm người người nhận ... X2tc=5,99 với mức ý nghĩa α = 5% X2tc=7,38 với mức ý nghĩa α = 2, 5% X2tc=9 ,21 với mức ý nghĩa α = 1% X2 < X2tc nên mẫu khác biệt vị chua 0 ,2% acid citric 3 3 3 23 5 .Báo cáo Phòng thí nghiệm phân...
 • 3
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap nganh hoa phan tichbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchmẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbao cao thi nghiem hoa dai cuong phan tich the tichbáo cáo thí nghiệm hóa phân tích 2bao cao thi nghiem ve xac dinh hang so fraday va dien tich nguyen to theo phuong phap dien phanbao cao thi nghiem phan ung nitro hoa tong hop nitrobenzenbáo cáo thí nghiệm hoá đại cương xác định bậc phản ứng dung dịch đệmbài báo cáo thí nghiệm phân tích môi trườngbáo cáo thí nghiệm hóa đại cương tích số tanphân tích đánh giá kết quả và trình bày báo cáo thí nghiệmbáo cáo thí nghiệm hóa sinh thực phẩmbáo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầubáo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩnNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUBÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ bài tập KINH tế vĩ mô, SAU đại họcSÁCH SCAN Công trình đường thủy (TS. Đào Văn Tuấn)TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họcbáo cáo thực tập tốt nghiệpSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)Soạn bài Bài ca ngất ngưỡngSoạn bài Khóc Dương KhuêBỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾ
Đăng ký
Đăng nhập