TN hóa lý đh bách khoa

Bài Giảng Deadlook Và Xử ĐH Bách Khoa

Bài Giảng Deadlook Và Xử Lý ĐH Bách Khoa
... ₫iều hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Chương : Deadlockvà xử Slide Giải thuật phát deadlock ₫ơn giản t1 P1 R2 R1 t4 Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM ... ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Hệ ₫iều hành Chương : Deadlockvà xử Slide Giải thuật phát deadlock ₫ơn giản P1 R1 Tài nguyên R1 ₫ang bị P1 truy xuất (chiếm giữ) Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH ... theo thứ tự cho hợp ₫ể process ₫ều hoạt ₫ộng theo thuật giải riêng mình? Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Hệ ₫iều hành Chương : Deadlockvà xử Slide 22 ...
 • 22
 • 163
 • 0

thuyết điều khiển tự động-trường đh bách khoa tp HCM

Lý thuyết điều khiển tự động-trường đh bách khoa tp HCM
... “ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG” gồm hai quyển: thuyết điều khiển tự động Bài tập điều khiển tự động LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG gồm bốn phần chín chương: Phần mở đầu: Chương 1: Đại cương hệ thống điều ... THỐNG ĐIỀU KHIỂN 1.1 Khái niệm điều khiển 9 1.2 Các nguyên tắc điều khiển 12 1.3 Phân loại điều khiển 15 1.4 Lòch sử phát triển thuyết điều khiển 20 1.5 Một số ví dụ phần tử hệ thống tự động ... thống điều khiển rời rạc Phần cuối: Chương 9: Hệ thống điều khiển tự động phi tuyến Đối với môn Cơ sở điều khiển tự động chương phần tham khảo, không bắt buộc Cuốn sách LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG...
 • 371
 • 3,847
 • 30

thuyết Ma trận - TS. Lê Xuân Đại (ĐH Bách Khoa)

Lý thuyết Ma trận - TS. Lê Xuân Đại (ĐH Bách Khoa)
... cho ma trận B số cột ma trận A phải số hàng ma trận B TS Xuân Đại (BK TPHCM) MA TRẬN TP HCM — 2012 23 / 76 Các phép toán ma trận Nhân ma trận Chú ý Nhân ma trận A cho ma trận B số cột ma trận ... −2 2×3 ma trận hàng −4 , −2 −4 ma trận cột , , −2 Ma trận A = TS Xuân Đại (BK TPHCM) MA TRẬN TP HCM — 2012 / 76 Định nghĩa ma trận ví dụ Định nghĩa ma trận Ma trận không TS Xuân Đại (BK ... j ma trận A Tập hợp ma trận cỡ m × n ký hiệu Mm×n (K ) TS Xuân Đại (BK TPHCM) MA TRẬN TP HCM — 2012 / 76 Định nghĩa ma trận ví dụ Định nghĩa ma trận Ma trận cột, ma trận hàng TS Xuân Đại...
 • 152
 • 609
 • 2

Giáo trình hóa đại cương - Đào Việt Hùng-ĐH Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng pdf

Giáo trình hóa đại cương - Đào Việt Hùng-ĐH Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng pdf
... thnh liờn kt hyro ga cỏc phõn t H2O, HF: H-O H- O H-O H H .H-F H-F H-F H * Liờn kt hyro cú cỏc c im sau: - Thuc loi liờn kt cú bn thp , khong (40 kJ/mol) - Lm tng nhit sụi, nhit núng chy, nhit ... ng lng MZ trờn trc z: MZ = mh ( 2-1 0) T s lng t ph l s suy m v s orbital (ụ lng t) nh sau: S lng t ph l S lng t t m S ụ lng t 0 1 -1 , 0, -2 , -1 , 0, 1, -3 , -2 , -1 , 0, 1, 2, Trng thỏi s cú ụ lng ... lp 6s ca hai nguyờn t ( 55Cs - Cezi, 56Ca - Canxi), tip theo 10 nguyờn t dóy 5d (57La - Lantan 80Hg - Thu ngõn), 14 nguyờn t nhúm Lantanoit 4f: (59Ce - Ceri 71Lu -Lutexi) v cui cựng l sỏu nguyờn...
 • 131
 • 487
 • 13

BÀI GIẢNG CỎ THUYẾT (GV : Nguyễn Duy Khương , ĐH BÁCH KHOA TPHCM )

BÀI GIẢNG CỎ LÝ THUYẾT (GV : Nguyễn Duy Khương , ĐH BÁCH KHOA TPHCM )
... ( 0, 0,1 ) rB  (0.1 5, 0. 1,1 )     F1  ( 0, 0, 80 0) F2  (25 0,1 6 6, 0)   M  ( 0, 40 0,3 0 0) Vector chính:        FR   Fi  F1  F2  (25 0,1 6 6, 80 0) Vector moment chính:  ... 0,1 ) F2  ( 0, 1, 0)    r2  ( 1,1 , 1) r1  ( 0, 0, 0)        M O ( F1 )  r1  F1  ( 0, 0, 0)       M O ( F2 )  r2  F2  ( 1, 0, 1)        M O ( F3 )  ... F3  ( 1,1 , 1)   F3  ( 1, 0, 1)   r3  ( 0,1 , 1)     M  ( 1, 0, 1) M  ( 1, 1, 0)   Vector lực R   Fi  ( 1, 1, 0)       Vector moment M O   M O ( Fi )   M...
 • 96
 • 2,565
 • 104

Báo cáo thí nghiệm Hóa đại cương ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo thí nghiệm Hóa đại cương ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh.
... Từ ∆ttb của  thí nghiệm 1 và  thí nghiệm 2 xác định n1 (tính mẫu)     Từ ∆ttb của  thí nghiệm 2 và  thí nghiệm 3 xác đinh n2:   Bậc phản ứng theo    II/Trả lời câu hỏi.  1: Trong thí nghiệm trên,nồng độ [Na2S2O3] và của [H2SO4] đã ảnh hưởng  ... 2: Việc xác định nồng độ axit HCl trong các  thí nghiệm 2 và  thí nghiệm 3 cho kết quả nào chính xác hơn,tại sao?  Trả lời: Thí nghiệm 2 chính xác hơn thí nghiệm 3 vì bước nhảy của  phenolphtalein từ 8­10 gần điểm định mức  ... 51  52  3  16  8  25  23  24  24  Từ ∆ttb của thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 xác định m1 (tính mẫu)    Từ ∆ttb của thí nghiệm 2 và thí nghiệm 3 xác định m2: Bậc phản ứng theo    b)Bậc phản ứng theo H2SO4: ...
 • 10
 • 1,995
 • 29

giáo trình cơ thuyết - Trường ĐH Bách khoa Hồ Chí Minh

giáo trình cơ lý thuyết - Trường ĐH Bách khoa Hồ Chí Minh
... đọc nhằm giúp tác giả xây dựng giáo trình ngày hoàn thiện Mọi ý kiến xin gởi về: Bộ môn Kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - 268 Thường Kiệt, F14, Q10 Tác ... chuyển khả dó Chương 14 PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT ĐỘNG LỰC HỌC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LAGRANGE II 14.1 Phương trình tổng quát động lực học 14.2 Phương trình Lagrange II Chương 15 LÝ THUYẾT VA CHẠM 15.1 Đònh ... ĐỊNH LÝ TỔNG QUÁT ĐỘNG LỰC HỌC 12.1 Các đònh chuyển động khối tâm - động lượng mômen động lượng 12.2 Đònh động Chương 13 NGUYÊN LÝ DI CHUYỂN KHẢ DĨ 13.1 Một số khái niệm 13.2 Nguyên di...
 • 226
 • 340
 • 1

Bài giảng thuyết ngôn ngữ HĐT: Bài 1 ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ HĐT: Bài 1 ĐH Bách khoa Hà Nội
... JDK 1. 1.4 (Sparkler): 12 tháng 9, 19 97 JDK 1. 1.5 (Pumpkin): tháng 12 , 19 97 JDK 1. 1.6 (Abigail): 24 tháng 4, 19 98 JDK 1. 1.7 (Brutus): 28 tháng 9, 19 98 JDK 1. 1.8 (Chelsea): tháng 4, 19 99 J2SE 1. 2 ... (Playground): tháng 12 , 19 98 J2SE 1. 2 .1 (none): 30 tháng 3, 19 99 J2SE 1. 2.2 (Cricket): tháng 7, 19 99 J2SE 1. 3 (Kestrel): tháng 5, 2000 J2SE 1. 3 .1 (Ladybird): 17 tháng 5, 20 01 40 Lịch sử phát triển ... • • J2SE 1. 4.0 (Merlin) 13 tháng 2, 2002 J2SE 1. 4 .1 (Hopper) 16 tháng 9, 2002 J2SE 1. 4.2 (Mantis) 26 tháng 6, 2003 J2SE (1. 5.0) (Tiger) 29 tháng 9, 2004 Java SE (Mustang), 11 tháng 12 , 2006 ▫...
 • 57
 • 208
 • 0

Đề cương ôn tập môn Vật Thống kê cuối kỳ (trường ĐH Bách khoa TP.HCM)

Đề cương ôn tập môn Vật lý Thống kê cuối kỳ (trường ĐH Bách khoa TP.HCM)
... -không có áp dụng vào trường hợp cụ thể MA TRẬN THỐNG KÊ (dùng để tính xác suất trung bình thống lượng tử) 1.Định nghĩa - Hệ vĩ mô xét hệ nhiều ... gián đoạn, không liên tục LƯỢNG TỬ 1.Phân bố tắc lượng tử -tương tự phần Cổ điển - Các công thức: +hàm phân bố + dạng khác hàm phân bố +năng lượng tự (thế nhiệt động) F + tổng thống Q 2.Phân ... Các công thức: + hàm phân bố p(rô) +dạng khác hàm phân bố +tổng thống Q + lượng tự (thế nhiệt động) F a.Áp dụng phân bố tắc lượng tử cho tính thuận từ - dựa phương pháp Lavagin -các thông số...
 • 3
 • 235
 • 1

Giáo trình tự động hóa thủy khí ĐH bách khoa Hà Nội

Giáo trình tự động hóa thủy khí ĐH bách khoa Hà Nội
... v1 1.5.2 Sơ đồ thủy lực tạo chuyển động quay Sơ đồ mạch thủy lực chuyển động quay Công suất cấu chấp hành: -7- Hoặc : Công suất thủy lực : 1.6 Tổn thất tron hệ thống truyền động thủy lực Trong ... số cấu chấp hành: Ft v (v1 v2) Chuyển động tịnh tiến (hành trình làm việc) +/ Các phương trình: Lưu lượng: Q1 = A1.v1 Q2 = A2.v1 Lực: Ft = p1.A1 Công suất cấu chấp hành: Công suất thủy lực : Nếu ... Tạo lượng chuyển đổi thành dạng lượng khác: bơm, động dầu (mô tơ thủy lực), xilanh truyền lực 1.5.1 Sơ đồ thủy lực tạo chuyển động tịnh tiến Sơ đồ mạch thủy lực chuyển động tịnh tiến -5- Tính...
 • 20
 • 348
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: viện kỹ thuật hóa học đh bách khoa hà nộivật lý đh bách khoa xanhpetecbuaviện kỹ thuật hóa học trường đh bách khoatự động hóa dh bách khoatieu luan van dung ly luan mac lenin ve mau thuan bien chung de tim hieu mau thuan co ban cua sinh vien dh bach khoabài tập lý thuyết điều khiển tự độngtrường đh bách khoa tp hcmbáo cáo thí nghiệm hóa đại cương đh bách khoa tp hồ chí minh dung dịch đệmebook hệ thống thông tin quản lý phần 2 đh bách khoa hà nộitrường đh bách khoa hà nộitrường đh bách khoadh bach khoa ha noi tuyen sinh nam 2012dh bach khoa ha noi 2012forum đh bách khoa hà nộikỹ thuật y sinh đh bách khoadh bach khoa ha noi nam 2012Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII đủ biểu mẫuNghiên cứu sử dụng kết hợp enzyme trong chiết tách và làm giàu một số sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên (tt)Phương pháp điều chế và trải phổ chuỗi trực tiếp sử dụng thời gian xung hỗn loạn cho thông tin số. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tổng hợp dây nano polyaniline bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong chế tạo cảm biến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tổng hợp hệ xác tác hiệu quả cao trên cơ sở Zeolit Y, sử dụng cho quá trình cracking cặn dầu thu nhiên liệu. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy và thu nhận Tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ cá nóc độc Việt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu công nghệ đúc bán lỏng với hợp kim nhôm A356. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Suc khoe moi truongẢnh hưởng của việc thay thế một phần Ni bằng Ga và Mg lên đặc tính điện hóa và từ của hợp kim LaNi5. (LA tiến sĩ)tác hại của kim loại nặng tới sức khỏe con ngườiNâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng ở tỉnh kiên giang hiện nayANH (CHỊ) hãy nêu NHỮNG THÁCH THỨC của môi TRƯỜNG VIỆT NAM và THẾ GIỚI các BIỆN PHÁP QUẢN lý NHÀ nước CHỦ yếu để GIẢM THIỂU NHỮNG THÁCH THỨC đóĐÀI TRUYỀN HỈNH VIỆT NAM CONG NGHE SAN XUAT CHUONG TRINH TRUYEN HINHKhoá luận tốt nghiệp ngành công nghệ hoá học đề tài Xây dựng quy trình phân tích asen trong rau xanh bằng phương pháp HG AASTiểu luận môn kế toán quản trị phân tích trường hợp nhà máy bia south dokota microbrewayĐề cương ôn thi môn quản trị họcSKKN: “Một số biện pháp giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên tại trường THCS Nâm Nung”Thuyết trình triết học hy lạp cổ đại
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập