Thiết kế bộ lọc sóng hài thông thấp băng rộng

thiết kế bộ lọc sóng hài thông thấp băng rộng

thiết kế bộ lọc sóng hài thông thấp băng rộng
... cắt thấp cho thành phần qua từ đầu vào đến đầu Do đó, chúng gọi lọc dải rộng thông thấp Cả hai lọc dải rộng thông thấp sử dụng lọc Shunt để khử tất sóng hài dải rộng Hình 1.6; Cấu hình lọc dải rộng ... cao nhât c ần lọc sử dụng lọc cho tần số hài thấp ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ cần thiết để tránh áp cộng hưởng song song tần số sóng hài thấp Do đo, lọc sóng hài bậc cần lọc hài bậc với lọc hài bậc Trong ... Trong phương pháp lọc sóng hài đề cập đến, lọc băng tần rộng băng tần thông thấp LC tìm Giống cách tiếp cận thực tiễn cho việc lọc sóng hài Bộ lọc thể nhiều ưu điểm so với lọc đề cập đến Nó có...
 • 76
 • 289
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật THIẾT kế bộ lọc SÓNG hài THÔNG THẤP BĂNG RỘNG

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật THIẾT kế bộ lọc SÓNG hài THÔNG THẤP BĂNG RỘNG
... Các lọc sóng hài • Các lọc sóng hài thụ động truyền thống • Bộ lọc sóng hài thông thấp, băng rộng đề xuất • So sánh lọc truyền thống đề xuất dựa theo kết mô • Kết luận SÓNG HÀI VÀ BẬC CỦA SÓNG HÀI ... (phải) BỘ LỌC SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG TRUYỀN THỐNG Bộ lọc sóng hài thông thấp dải rộng đơn giản BỘ LỌC SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG TRUYỀN THỐNG Trở kháng lọc nhìn từ phía phụ tải phía lưới điện Bộ lọc sóng hài thông ... dùng sóng hài tương ứng +Bộ lọc sóng hài thông thấp, định hướng bậc kết hợp bậc Trở kháng nhánh song song nhìn từ phía phụ tải phía lưới điện Bộ lọc sóng hài thông thấp, định hướng bậc kết hợp...
 • 18
 • 204
 • 0

Tài liệu Đề tài : “Thiết kế bộ lọc sóng hài cho biến tần 0.75 kW của Siemens” ppt

Tài liệu Đề tài : “Thiết kế bộ lọc sóng hài cho biến tần 0.75 kW của Siemens” ppt
... khỏng dựng cho b bin tn 480 V sn xut bi on MTE [14] Sinh Viờn Thc Hin : Lp : Gia Nam TB-T4 K48 Ti : Thit k b lc súng hi cho bin tn 0.75 kW ca Siemens - 35 - Hỡnh 24 Khỏng lc ba pha cho ASD ( ... 11 kW u vo pha õy ta s dng bin tn 0.75 kW, u vo pha Bin tn s dng vi x lý thc hin vic iu khin Van s dng l transistor Sinh Viờn Thc Hin : Gia Nam Ti : Thit k b lc súng hi cho bin tn 0.75 kW ... c : Vi n l T /2 2nt an = x t cos dt T T T /2 nt x t sin T dt T Vi n chn bn = an = bn = Sinh Viờn Thc Hin : Lp : Gia Nam TB-T4 K48 Ti : Thit k b lc súng hi cho bin tn 0.75 kW...
 • 57
 • 273
 • 0

Thiết kế bộ lọc sóng hài cho biến tần 0.75 kW của Siemens

Thiết kế bộ lọc sóng hài cho biến tần 0.75 kW của Siemens
... Hỡnh di l nh chp ca cun khỏng dựng cho b bin tn 480 V sn xut bi on MTE [14] Ti : Thit k b lc súng hi cho bin tn 0.75 kW ca Siemens Hỡnh 24 Khỏng lc ba pha cho ASD ( sn phm ca MTE corp ) [14] ... ln hn v trỏnh c s c s dng nhiu dõy trung tớnh riờng cho tng dõy pha cp in cho ti phi tuyn Ti : Thit k b lc súng hi cho bin tn 0.75 kW ca Siemens s dng cỏc b lc, mỏy bin ỏp ni sao-tam giỏc, ... ho ny cỏc ti phi tuyn sinh Chỳng thng gõy cỏc s c cho cỏc thit b nh quỏ nhit, tỏc ng nhm[14] Ti : Thit k b lc súng hi cho bin tn 0.75 kW ca Siemens Ni iu hũa Cỏc dũng in hay in ỏp cha cỏc thnh...
 • 73
 • 98
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ VÀ MÃ HÓA BĂNG CON Đề tài: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI BĂNG TẦN

TIỂU LUẬN MÔN HỌC THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ VÀ MÃ HÓA BĂNG CON Đề tài: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI BĂNG TẦN
... 36 Tiểu luận môn học - Phép biến đổi băng tần thông thấp – chắn dải - Phép biến đổi băng tần thông thấp – đa băng Trang 37 Tiểu luận môn học - Phép biến đổi dịch băng tần Trang 38 Tiểu luận môn ... học - Phép biến đổi băng tần đa điểm - Phép biến đổi băng tần thông dải phức Trang 39 Tiểu luận môn học - Phép biến đổi băng tần chắn dải phức - Phép biến đổi băng tần đa băng phức Trang 40 Tiểu ... Tiểu luận môn học - Phép biến đổi băng tần đa điểm phức - Phép biến đổi dịch băng tần phức Trang 41 Tiểu luận môn học - Phép biến đổi băng tần Hilbert - Phép biến đổi Hilbert đảo Trang 42 Tiểu luận...
 • 44
 • 242
 • 0

thiết kế bộ điều khiển hệ thống cân bằng ball and beam trên matlab

thiết kế bộ điều khiển hệ thống cân bằng ball and beam trên matlab
... Out để điều khiển tốc độ động cho hệ thống Hệ thống ball and beam Page 17 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường GVHD:Ths Nguyễn Vinh Quan CHƢƠNG THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CÂN BẰNG BALL & BEAM Tổng ... ứng hệ thống  Nhận xét: + Bộ điều khiển có khả giữ cân cho hệ thống ball and beam +Sau nhiều lần thực nghiệm, người thực đề tài thấy phương pháp đáp ứng yêu cầu hệ thống Hệ thống ball and beam ... đầu, điều mà đề tài giải chưa sau:  Chọn phương pháp điều khiển Thiết kế thành công giao diện điều khiển ball and beam matlab  Khảo sát card giao tiếp PCI  Thiết kế điều khiển giữ cân ball and...
 • 33
 • 81
 • 0

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ LỌC SÓNG HÀI CHO HỆ THỐNG

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ LỌC SÓNG HÀI CHO HỆ THỐNG
... ni t cho cỏc thit b nhy cm m theo cỏch ú phự hp cho vic hot ng ca thit b Vo nm 2000 IEC ó a bn d tho v ngh nh ngha v Sinh Viờn Thc Hin : Lp : Gia Nam TB-T4 K48 Ti : Thit k b lc súng hi cho ... Lp : Gia Nam TB-T4 K48 Ti : Thit k b lc súng hi cho bin tn 0.75 kW ca Siemens - 48 - s dng nhiu dõy trung tớnh riờng cho tng dõy pha cp in cho ti phi tuyn s dng cỏc b lc, mỏy bin ỏp ni sao-tam ... kỡ (10ms-50Hz) cho n mt phỳt in ỏp li (hay quỏ ỏp tc thi) l s phúng np ca cỏc t bự trờn li v s c sột ỏnh [14] Sinh Viờn Thc Hin : Lp : Gia Nam TB-T4 K48 Ti : Thit k b lc súng hi cho bin tn 0.75...
 • 78
 • 492
 • 1

Thiết kế bộ lọc thông thấp IIR, sử dụng bộ lọc ButterWorth và biến đổi song tuyến tính

Thiết kế bộ lọc thông thấp IIR, sử dụng bộ lọc ButterWorth và biến đổi song tuyến tính
... Butterworth, sau biến đổi song tuyến tính để thu lọc số thông thấp - Hướng thứ 2: Sử dụng lọc số thông thấp thiết kế trước (dùng lọc Butterworth biến đổi song tuyến tính) , sau thực phép chuyển đổi băng ... toán thiết kế lọc thông thấp IIR, sử dụng lọc ButterWorth biến đổi song tuyến tính Nội dung tiểu luận chia thành phần: - Phần I: Bộ lọc IIR toán thiết kế - Phần II: Phương pháp thiết kế lọc IIR ... Thiết kế dựa vào lọc Butterworth phép biến đổi song tuyến tính Có hai hướng để thiết kế: - Hướng thứ nhất: sử dụng trực tiếp thông số kỹ thuật yêu cầu để thiết kế lọc số thông thấp Analog Butterworth, ...
 • 37
 • 1,207
 • 15

Phân tích và thiết kế bộ lọc thông thấp

Phân tích và thiết kế bộ lọc thông thấp
... Response ), lọc cực- zero, lọc hồi quy lọc ARMA (autoregressive moving – average ) - Dưới tập minh họa lọc thông thấp có hàm truyền đạt để lọc bỏ tần số cao II BÀI TẬP VÀ THIẾT KẾ BỘ LỌC THÔNG THẤP ... I PHÂN TÍCH CÁC BỘ LỌC - Thiết kế lọc có ý nghĩa quan trọng lý thuyết xử lý tín hiệu hệ thống tuyến tính xem lọc với đáp ứng xung hàm truyền đạt - Cơ sở toán học trình lọc tín hiệu phép lấy tích ... % Tín hiệu ngõ lọc y(n) % Vẽ tín hiệu vào % Vẽ tín hiệu Kết thực thi chương trình: Trang| - - SVTH: Lê Quý Viễn III GVHD: Trịnh Quang Khải Kết luận: Đối với mạch lọc thông thấp lọc bỏ tần số cao...
 • 4
 • 539
 • 11

ĐỒ ÁN thiết kế bộ lọc FIR thông thấp trên FPGA

ĐỒ ÁN thiết kế bộ lọc FIR thông thấp trên FPGA
... trung vào lọc FIR thông thấp Việc thiết kế cụ thể cho lọc FIR thông dải bằng kỹ thuật cửa sổ se được phát triển sở lọc thông thấp se được mô tả chi tiết phần Việc thiết kế thực lọc FIR có ... muốn chạy thiết kế file nguồn chọn) Để chạy thiết kế, ta click đúp vào thiết kế đó, thiết kế được thực thi thành công, dấu tích xanh se xuất bên cạnh thiết kế Khi chạy thiết kế, ISE se ... Xilinx môi trường thiết kế tích hợp bao gồm thiết kế chương trình, mô thực các thiết kế các thiết bị FPGA hay CPLD ISE tham gia vào việc điều khiển giai đoạn quy trình thiết kế. Thông qua giao...
 • 37
 • 188
 • 7

Thiết kế bộ lọc thông thấp có tần số cắt 850khz

Thiết kế bộ lọc thông thấp có tần số cắt 850khz
... thiết kế Nội dung chương gồm: • • • • Thiết kế lọc FIR maximally flat Thiết kế lọc theo phương pháp sổ Thiết kế lọc theo phương pháp lấy mẫu tần số Thiết kế lọc FIR thích nghi 3.2 Tính toán thiết ... số chức lọc Vì vậy, vấn đề thiết kế lọc số đóng vai trò quan trọng xử lí tín hiệu số nhiều phương pháp thiết kế lọc số đề suất thực thực tế Trong chương trình bày phương pháp thiết kế lọc ... thức thiết kế lọc số FIR, em chọn đề tài nghiên cứu cho đồ án tốt nghiệp thiết kế lọc số thông thấp tần số cắt fc = 850kHz Trong đồ án tập trung vào trình bày vấn đề liên quan đến lọc FIR...
 • 83
 • 101
 • 0

Tài liệu Thiết kế bộ lọc tích cực cho việc giảm hài dòng điện và bù công suất phản kháng cho nguồn lò nấu thép cảm ứng pptx

Tài liệu Thiết kế bộ lọc tích cực cho việc giảm hài dòng điện và bù công suất phản kháng cho nguồn lò nấu thép cảm ứng pptx
... cung cấp điện cho tải nấu nghịch lưu cộng thép cảm ứng nguồn dòng hưởng nguồn dòng, phát xung điều khiển cộng hưởng, tải nấu thép cảm ứng phụ trợ mạch Vấn đề cảm ứng nhiệt vật liệu sắt ... có AF MÔ PHỎNG LÒ NẤU THÉP CẢM ỨNG KẾT HỢP VỚI AF 3.1 Mô nấu thép cảm ứng với trường hợp chưa có AF Hình Mô hình nấu thép cảm ứng Hình sơ đồ hệ thống cung cấp điện cho tải bao gồm: khối ... suất nguồn cấp 3.2 Mô nấu thép cảm ứng với trường hợp ghép thêm AF - Dòng điện pha phía nguồn cung cấp: dòng điện nguồn (phía trước điểm kết nối chung) Hình 10 so với đồ thị dòng điện pha nguồn...
 • 9
 • 341
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế bộ lọc fir thông thấpthiết kế bộ lọc thông dảithiết kế bộ lọc thông dải phương pháp cửa sổtrình thiết kế bộ lọc thông dải bằng phương pháp lấy mẫu tần sốthiết kế bộ lọc firthiết kế bộ biến tần truyền thôngthiết kế bộ lọc iirbộ lọc sóng hài là gìbộ lọc sóng hài cho tụ bùbộ lọc sóng hài tích cựcbộ lọc sóng hàithiết kế bộ lọc số firthiết kế bộ lọc tích cựcthiết kế bộ lọc kalmanbảng giá bộ lọc sóng hàiStrategic management planing for domestic and global competition 14th john robinson chapter 12Xây dựng phần mềm quản lý trang thiết bị trong các nhà máy đóng tàuXây dựng phần mềm quản lý vật tư trong đóng tàuNGHIÊN CỨU SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ DỨAHướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học (Học viện kỹ thuật quân sự)Phương pháp nghiên cứu khoa họcPhương pháp tư vấn tại quầy thuốcKỸ NĂNG tìm tài LIỆUDia li dia phuong tinh thua thien hueNghiên cứu thu nhận enzyme papain từ mủ đu đủ và ứng dụng điều trị bệnh sỏi thận tiết niệuNGHIÊN CỨU CÔNG ĐOẠN LÊN MEN VÀ THANH TRÙNG GIẤM TỪ NGUYÊN LIỆU CHUỐI SỨ (Musa paradisiaca L.) KHÁNH SƠNKHÁNH HÒA.Trees(Usborne nature cards)(các loài cây)Báo cáo truy xuất nguồn gốc thực phẩm HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNGBáo cáo truy xuất nguồn gốc thực phẩm : Xây dựng hệ thống TXNG cho chuỗi cung ứng sản phẩm cá traĐề tài côn trùng Nghiên cứu về phân bố, thành phần loài và mật độ muỗi Anopheles trước và sau trồng cây cao su 8 năm (20092016) tại 3 xã huyện Mường Chà, tỉnh Điện BiênASTM D3835 for Intrinsic Viscosity from Melt IndexersNâng Cao Kết Quả Học Tập Về Địa Lí Các Châu Lục Cho Học Sinh Khối Lớp 7 Thông Qua Việc Ứng Dụng Phần Mềm SeterraCác Biểu Mẫu Đánh Giá Thực Tập Sư Phạm Mầm NonGiáo án tin học trình độ A3G americas rysavyresearch HSPA LTE advanced sept2009
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập