Tài liệu ôn tập môn: quản trị học

Tài liệu ôn tập môn: quản trị học

Tài liệu ôn tập môn: quản trị học
... từ nghiên cứu Quản trò học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều ngành khoa học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trò vừa khoa học, thực hành quản trò nghệ ... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp ... động quản trò thực chất, tức hoạt động quản trò có ý nghóa trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động Quản trò cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trò chức quản...
 • 18
 • 460
 • 6

tài liệu ôn tập môn quản trị học (có đáp án)

tài liệu ôn tập môn quản trị học (có đáp án)
... khoa học quản trị, thổi phồng mặt nghệ thuật quản trị Vi vay: Nắm khoa học quản trị, GĐ đỡ thất bại kinh doanh Nắm nghề quản trị, GĐ bớt lúng túng vận hành DN Nắm nghệ thuật quản trị, giúp GĐ ... hàng Nông nghiệp Hội đồng quản trị Ban kiểm soát TGĐ công ty Ban giám đốc Ban tham mưu Công ty Phó TGĐ Tài Giám đốc công ty liên doanh Phó TGĐ Sản xuất Giám đốc công ty sản xuất Giám đốc công ty ... thuyết quản trị hành chánh Trong trường phái quản trị khoa học trọng đến hợp lý hóa cơng việc nhiệm vụ mà cơng nhân phải làm trường phái quản trị tổng qt (hay hành chánh) lại phát triển ngun tắc quản...
 • 39
 • 8,513
 • 12

Tài liệu ôn tập môn: quản trị học

Tài liệu ôn tập môn: quản trị học
... từ nghiên cứu Quản trò học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều ngành khoa học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trò vừa khoa học, thực hành quản trò nghệ ... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp ... động quản trò thực chất, tức hoạt động quản trò có ý nghóa trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động Quản trò cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trò chức quản...
 • 7
 • 344
 • 0

Tài liệu ôn tập môn quản trị marketing(tóm gọn và đầy đủ)

Tài liệu ôn tập môn quản trị marketing(tóm gọn và đầy đủ)
... xét hội quảng cáo hiệu hơn, phân tích khả thay đổi nội dung hình thức thơng điệp quảng cáo,cách thức phương tiện truyền đạt, tần suất, thời điểm quảng cáo, mức mức độ đáp ứng ngân sách quảng cáo ... lược nhằm cơng vào điểm yếu đối thủ (cơng ty chủ đạo) Mục tiêu chiến lược cơng mạn sườn tập trung sức mạnh để nhằm vào chỗ yếu cơng ty dẫn đầu Muốn vậy, cơng ty thách thức chọn cơng vào khu vực ... trung thành với nhãn hiệu sản phẩm - Cải tiến marketing – mix Các nhà quản trị marketing kích thích doanh số cách cải tiến vài yếu tố phối thức marketing (marketing – mix) Giá Doanh nghiệp cần...
 • 19
 • 210
 • 2

Tài liệu ôn thi môn Quản trị học có đáp án

Tài liệu ôn thi môn Quản trị học có đáp án
... chuyn v cựng mt thi im ỏnh giỏ giỏ tr chớnh xỏc hn S dng k thut thi giỏ ca tin t, hay cũn gi l giỏ tr thi gian ca tin chuyn giỏ tr ca tin v cựng mt thi im Tin cú giỏ tr theo thi gian vỡ cỏc ... cn phi chuyn giỏ tr ca tin v cựng mt mt bng thi gian Nu mt bng thi gian ú l u k phõn tớch thỡ giỏ tr ca tin ti ú c gi l giỏ tr hin ti (Pv) Nu mt bng thi gian ú l cui k phõn tớch thỡ giỏ tr ca ... + Phõn loi: Theo thi gian, hoch nh thng chia lm hai cp : Hoch nh di hn l hoch nh cho thi gian thc hin kộo di t nm tr lờn, cũn gi l hoch nh chin lc Hoch nh ngn hn l hoch nh cho thi gian thc hin...
 • 18
 • 441
 • 0

Tài liệu ôn thi môn Quản trị Học chủ đề Quản trị nguồn nhân lực có đáp án

Tài liệu ôn thi môn Quản trị Học chủ đề Quản trị nguồn nhân lực có đáp án
... pháp hệ thống công cụ, tác động vào nguồn nhân lực để nguồn nhân lực đầy đủ sức khoẻ, văn hoá, trình độ chuyên môn, nắm bắt thành tựu khoa học kỹ thuật mới, đủ nhân cách đạo đức ... nguồn nhân lực +Kế hoạch hóa nguồn nhân lực giử vai trò trung tâm hệ thống kế hoạch tổ chức.Kế hoạch hóa nguồn nhân lực vai trò quan trọng kế hoạch nguồn lực khác tổ chức Tuy nhiên, ngày lực ... thần Con người chủ thể hoạt động hoạt động quản lý tổ chức Thứ 2: Quản nguồn nhân lực ý nghĩa định đưa đến hiệu tổ chức: - Quản nguồn nhân lực tổ chức - Phân tích trình quản lý +) Quá...
 • 25
 • 412
 • 3

Tài liệu ôn thi môn Quản trị Học có đáp án

Tài liệu ôn thi môn Quản trị Học có đáp án
... ĐỐC Phòng Thi t kế Phòng Nghiên cứu Thò trường Phòng Phòng Nghiên cứu Tài Nghiên cứu Công nghệ Phòng Nghiên cứu Nhân Ban Quản lý Dự án Ban Quản lý Dự án Ban Quản lý Dự án Ban Quản lý Dự án 6.co ... phái giới hạn định Lý thuyết quản trị hành chánh Trong trường phái quản trị khoa học trọng đến hợp lý hóa cơng việc nhiệm vụ mà cơng nhân phải làm trường phái quản trị tổng qt (hay hành chánh) ... khoa học quản trị, thổi phồng mặt nghệ thuật quản trị Vi vay: Nắm khoa học quản trị, GĐ đỡ thất bại kinh doanh Nắm nghề quản trị, GĐ bớt lúng túng vận hành DN Nắm nghệ thuật quản trị, giúp GĐ...
 • 26
 • 529
 • 3

Tài liệu ôn tập môn Quản trị nhân sự

Tài liệu ôn tập môn Quản trị nhân sự
... PH N M T T NG QT V QU N TR NHÂN S N I DUNG BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ BÀI 2: MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ BÀI 3: PHÂN TÁCH CÔNG VIỆC BÀI I CƯƠNG V QU N TR NHÂN S Các cơng ty ngày hay ... chức không phài nhân tố đònh bò ảnh hưởng yếu tố môi trường d Tất 40 Câu Môi trường bên quản trò TNNS bao gồm yếu tố nào? a Nhân viên, công đoàn lãnh đạo cổ đông b Chính sách, khả công ty công đoàn ... công ty công đoàn c Bầu không khí văn hóa, cổ đông ban lãnh đạo d Mục tiêu – sứ mạng công ty, bầu không khí văn hóa công ty, công đoàn cổ đông Câu 10 Môi trường bên quản trò TNNS bao gồm yếu...
 • 169
 • 117
 • 0

Tài liệu ôn tập môn quản trị văn phòng

Tài liệu ôn tập môn quản trị văn phòng
... gồm chuyển bên công ty, thông tin chuyển qua văn thư, thông tin chuyển đến giám đốc, thông tin chuyển qua phận nơi khác công ty Khi chuyển thông tin phải dạng văn như: Công văn, thông báo, Fax, ... pháp xử lý với loại thông tin  Với thông tin từ bên công ty Với thông tin từ công văn, thư từ từ bên ngoài, Nhân viên văn thư vào sổ công văn đến theo mẫu Sau xác định xem thông tin cần chuyển ... Thông tin từ bên công ty + Thông tin từ công ty + Thông tin truyền đạt phận Nhằm giải công việc theo chức thông tin từ ban giám đốc đạo cho phận a) Nguyên tắc truyền đạt xử lý thông tin Thông...
 • 3
 • 92
 • 2

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
... toán tiêu chất lượng kinh doanh ĐÚNG CÂU 16: Trình độ chất lượng chất lượng toàn phần hoàn toàn khác chất, chúng thể phân hệ khác trình quản chất lượng SAI: Vì trình độ chất lượng chất lượng toàn ... phần có chất lượng chi phí để sản xuất sử dụng sản phẩm Chất lượng toàn phần Quản chất lượng có khả thực hóa trình độ chất lượng Trong trình quản chất lượng, hai phân hệ kiểm soát chất lượng ... toàn diện mục tiêu quản chất lượng đạt tới giá trị cực đại chất lượng toàn phần CÂU 17: Trình độ chất lượng mức chất lượng khác SAI: Dù có chất giống TĐCL khả thỏa mãn số lượng nhu cầu xác...
 • 11
 • 164
 • 0

Tài liệu ôn tập môn quản trị bán hàng QTKD

Tài liệu ôn tập môn quản trị bán hàng QTKD
... việc bán hàng quản trị bán hàng, kỹ cần thiết Giám đốc bán hàng lãnh đạo, phân tích, dự báo bán hàng, lập hạn ngạch, tổ chức đội ngũ bán hàng, quản lý làm tăng suất lực lượng bán hàng, quản trị ... đội ngũ bán hàng Các kiến thức xếp thành chương theo trình tự sau: Chương 1: Khái qt quản trị bán hàng Phần giới thiệu tổng quan quản trị bán hàng, cơng việc liên quan đến quản trị bán hàng, ... đạt nghiệp, tài thơng qua cơng tác quản trị bán hàng Chương giúp bạn tiếp cận với khái niệm quản trị bán hàng, tầm quan trọng hoạt động có nhìn tổng thể tồn mơn học Quản trị bán hàng A MỤC TIÊU:...
 • 170
 • 172
 • 0

Tài liệu ôn thi môn quản trị Marketing Cao học

Tài liệu ôn thi môn quản trị Marketing Cao học
... 55: Trên quan điểm quản trị marketing, bình luận câu tục ngữ ‘‘hữu xạ tự nhiên hương « .62 Câu 56 : Từ mơ hình quản trị marketing (logic quản trị marketing) chứng minh thương ... vào mơ hình giá trị dành cho khách hàng, giải thích “tại chức doanh nghiệp khơng marketing thực hiện” Giá trị hình ảnh Giá trị cá nhân Tổng giá trị khách hàng Giá trị dịch vụ Giá trị giành cho ... - Là số bước thực qui trình quản trị Marketing: sau định vị sản phẩm định vị giá trị, cơng cụ Marketing nhằm tác động đến KH thơng qua chế Marketing để đạt mục tiêu Marketing - Kết định vị sản...
 • 69
 • 530
 • 9

Đề cương ôn tập môn quản trị học

Đề cương ôn tập môn quản trị học
... A Không cần có lý thuyết quản trị, người ta quản trị xB Lý thuyết quản trị đời tất yếu xã hội loài người vốn từ lâu có hoạt động quản trị C Lý thuyết quản trị chẳng qua chép hoạt động quản trị ... người D Hoạt động quản trị nội dung, lý thuyết quản trị hình thức mà Có thể hiểu thuật ngữ "Quản trị" sau: A Quản trị trình quản lý B Quản trị bắt buộc người khác hành động C Quản trị tự hành động ... sau không tổ chức: A Cấp bậc quản trị cao kỹ kỹ thuật giảm dần tính quan trọng, tức nhà quản trị cấp cao không đòi hỏi phải có kỹ chuyên môn nghiệp vụ cao nhà quản trị cấp sở B Cấp bậc quản trị...
 • 5
 • 998
 • 23

13 câu hỏi ôn tập môn quản trị học

13 câu hỏi ôn tập môn quản trị học
... từ nghiên cứu Quản trò học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều ngành khoa học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trò vừa khoa học, thực hành quản trò nghệ ... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp ... động quản trò thực chất, tức hoạt động quản trò có ý nghóa trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động Quản trò cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trò chức quản...
 • 18
 • 1,736
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu on tap mon quan tri hoc dai cuongtài liệu ôn thi môn quản trị họctài liệu ôn tập môn quản trị thương hiệutài liệu ôn tập môn chính trị họctài liệu ôn tập môn quản trị marketingtài liệu ôn tập môn quản trị dự ánBài tập chương 10: Cây Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 11: Luồng Flow Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 3: Set and function Discrete Structures for Computer Science (CO1007)ngu vanđề thi văn hsgBài tập chương 6: Counting Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Chapter 8 Introduction to Graphs Discrete Structures for ComputingChapter 11 Flows Discrete Structures for ComputingĐề kiểm tra mẫu môn thi Cấu trúc rời rạc cho KHMT năm 2016 Đề 1Data Structure and Algorithms CO2003 Chapter 1 IntroductionData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 3 RecursionData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 5 Stack and QueueData Structure and Algorithms CO2003 Chapter 10 SortChapter 4: SELECTION STRUCTURES IN C++ĐỒ án ROBOT CÔNG NGHIỆP SONG SONGCÔNG THƯC GIẢI NHANH HÓA THPTSlide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 51+: file handling)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 51: shared memory (additional))Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 52: debugging techniques)Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ FPT SOFTWARE (Ngày 72:automated unit testing with CPPUnit)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập