Đề thi hk2 lớp 3 family and friend 20142015

Bộ đề thi HKI - Lớp 3

Bộ đề thi HKI - Lớp 3
... ( - * , + + + + / + 23 * ! , - >' ( +2 ) - >' ) ) ( 5- >' ) ) ( 5- >' ) $ ) ( 5- > ' ) %) ( 5- >' ) ! ) ( 5# - >' ) 8! ) ( " + " = " + " =+ " + " !=+ "!+ -A B C ) = +2 ( 8(( E + ( (2 = (' " -F ... +2 0G 92 (2 " != + -F B C ) = +2 092 84 (2 " !=+ ;( + ' + ( " - > ' ' 2G ( ,5 " !=+ - > ' ' + ( ,5 , " !+ ; 07 ) +2 (8 ) ,) ) 8 " + - ; 07 +2 ) ( H ) + ' 44 ( I ( 67 " != + - F ' H4 ) 0) ( ( 0) ... ) ( ( ' ) ,) ' ! ( ) , ! " - (; ) < ) ! A ( D,) ! )6 , ' C + = = $3 2$ C $ E ! , - :7 B I J ) / ( ) ( = 44 ( ,) ' ' +) ( +5( " Q - ) I 5!=+) T ) Q I )) ) C5 Q ( +) -K / 4 T ) + ( = ((=) (5 7...
 • 6
 • 91
 • 2

ĐỀ THI HSG lớp 9 môn TIẾNG ANH (3)

ĐỀ THI HSG lớp 9 môn TIẾNG ANH (3)
... trường: ………………………………………………… UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI GIỎI PHÒNG GIÁO DỤC HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2005 -2006 A GRAMMAR I (2.0m, 0.25 m for each correct answer) between into ... expense) 10 We finished ………………………………… ……………… round seven (eat / ate/ eating / eaten) B READING I Read this passage carefully (1.25m) There is a lot of salt on the Earth, and it mixes very well with ... It evaporates, but the salt can not These lakes are very salty There are two famous lakes like this They are the Dead Sea in the Middle East and Great Salt Lake in the USA Check T (True) or F...
 • 13
 • 284
 • 4

Đề thi lên lớp 10 môn toán (3)

Đề thi lên lớp 10 môn toán (3)
... Đề THI TUYểN SINH VÀO LớP 10 TRƯờNG THPT CHUYÊN TĨNH Năm học: 2007 - 2008 Thời gian: 150' Bài 1: a) Giải phương...
 • 3
 • 173
 • 0

Đề thi lên lớp 10 môn toán (3)

Đề thi lên lớp 10 môn toán (3)
... Đề THI TUYểN SINH VÀO LớP 10 TRƯờNG THPT CHUYÊN TĨNH Năm học: 2007 - 2008 Thời gian: 150' Bài 1: a) Giải phương...
 • 3
 • 113
 • 1

Đề thi HSG lớp 5.

Đề thi HSG lớp 5.
... bày đợc thành đoạn văn: điểm Bài (7,5 điểm) - Giới thi u đợc mùa mà em thích năm: điểm - Phát đợc vẻ đẹp riêng, đặc trng cho mùa quang cảnh thi n nhiên nơi em tả lại: 3,5 điểm VD: + Mùa xuân, ... 2010 T kho thớ duyt Ngi ỏp ỏn hng dn chm Nguyn c Tin o Th Võn Anh Phòng Giáo dục huyện Than Uyên THI HC SINH GII Trờng Tiểu học S MNG THAN Thỏng 10 - Năm học 2010 2011 Môn: Toán Lớp (Thời gian...
 • 5
 • 96
 • 0

10 đề thi TS lớp 10 (tham khảo)

10 đề thi TS lớp 10 (tham khảo)
... Do xe máy đến B trớc 40' = (h) nên ta có pt 60 100 = x x + 15 x2 + 75x - 1350 = = 1102 5 V = 105 x1 = 15 ; x2 = - 90 (loại) Vận tốc xe đạp 15 km/h Vận tốc ngời xe máy ... ta có pt : =3 x5 x x2 - 5x - 150 = x1 = 15 ; x2 = - 10 (loại) Vậy lúc đầu phòng họp có 15 dãy ghế dãy có ngời M Câu P E Q 1 F N H O K Đề thi tuyển vào thpt Môn: toán (Thời gian làm 120 phút) ... (8) T (4) v (6) suy (9) (8) v (9) mõu thun ln nhau, t ú suy h (I) vụ nghim (III) T (10) v (11) suy (14) T (10) v (12) suy (15) T (14) v (15) v iu kin ban u Vi hoc , thay vo (III) ta c Vi suy...
 • 37
 • 150
 • 0

Bộ đề thi HKI - Lớp 5 (Đủ các môn)

Bộ đề thi HKI - Lớp 5 (Đủ các môn)
... (#+ ) /&'4 E +F E ( ( H +I / % J / A&# 05 C + / H < ; ;A P " C J / / J / J3 +5I , !1 , ) F ( * 8< $ -1 / # ?A c i v i / * & -1 "( 8C )/ / 0 45+ * A-ca-ma-xoa vùng t nh th nào? a có khí h u kh c ... K K G/ ! ,b ,I - 1) " 05+ ) & 05 J % + ) J * 1(# K G / b & 05 J " + ) K # J3 / !1 , +5 ! B )+ / / JJ I J % + ) 1(# K J3 !1 , B * J3 + , J " + ) / I !1 / , K • S m t mã / a-1 / + 45 EG/ * 6 78 66 ... c a Ma-da-ga-xca d có nhi u d ch b nh c b nh vi n nhi d l p tình th ng V * & >% (#+ Em hi u “cô nhi vi n” là: a nhà gi tr b nhà nuôi tr m côi V * >% (#+ Cha P - rô r i quê h ng n A-ca-ma-xoa làm...
 • 10
 • 164
 • 0

Bộ đề thi HKI - Lớp 4 (Đủ các môn)

Bộ đề thi HKI - Lớp 4 (Đủ các môn)
... ” B @ @L U " , V % /L )% 4: = -: # +- ZX " ; A $ D "D " B @ ! " B @# $% [ % 6 - ! , Giám kh o / MNI *T F C" "6 +F = C U VW (+95"6 +- D '% " +1 ? * '* B ; ' *, " *, " # X Y @ + $ "F $ +)& % > A V % /L )% 4: = -: # +- X *> ; ; $ D "D " B @ ” B @ @L U " , V % /L )% 4: ... ,- @ " ...
 • 10
 • 74
 • 0

ĐỀ THI HK2 TIN LỚP 3 (12-13)

ĐỀ THI HK2 TIN LỚP 3 (12-13)
... BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC – Năm học: 2012 – 20 13 Họ tên học sinh: ……………………………………………………………… Lớp: 3A Thời gian: ………….phút Bài 1: Hãy khoanh vào câu trả lời ... trái trỏ soạn thảo em sử dụng phím sau ? A Phím Backspace B Phím Delete C Cả A B Bài 2: Điền từ thi u vào chỗ trống( 4đ) Em điền vào chỗ trống tên thành phần máy tính để bàn: ….……… ….……… ….……… ... huyền, sắc , dấu nặng ( theo kiểu telex) ? Để Dấu huyền Dấu sắc Dấu nặng Dấu hỏi Dấu ngã Gõ chữ Bài 3: Em nêu giống khác phím Delete phím Backspace ( 1đ) ...
 • 3
 • 135
 • 0

Đề thi Casio lớp 8 cấp Huyện

Đề thi Casio lớp 8 cấp Huyện
... loại máy tính Casio fx220; Casio fx 500A; Casio fx 500MS; Casio fx 570MS, Casio fx 570ES,… Nếu không nói thêm, tính xác đến chữ số phần thập phân Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi Bài Viết quy ... tính toán Kết Bài a/ Tìm số dư phép chia 5065075 085 065075 08 cho 2011 Quy trình tính toán (a) Kết b/ Tính xác giá trị biểu thức sau A = 125 687 9 x 65 487 5 ; B= 123453 A= B= Bài a/ Viết phân số dạng ... B= Bài a/ Viết phân số dạng số thập phân 19 = 19 b/Tìm giá trị a để 3+ 15 a+ = 5 685 1342 a= Bài 4: Cho a= 14 088 84 b = 7401274 Tìm USCLN(a;b), BSCNN(a, b) Quy trình tính toán (a) Kết 7+ Quy trình...
 • 6
 • 3,060
 • 33

ĐỀ THI TS LỚP 10 MÔN TOÁN(10-11) LÂM ĐỒNG

ĐỀ THI TS LỚP 10 MÔN TOÁN(10-11) LÂM ĐỒNG
... CHÍNH THỨC Câu 1: (0,75điểm) Tính: − 12 + 75 = − 4.3 + 25.3 = − + = −  x − y = −5  x − y = 10 10 y = 10  y =1  x = −2 ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ Câu 2: (0,75điểm)  2 x + y = 2 x + y =  x = 3y − x = ... Pitago : x2 + (x +14)2 = 262 ⇒ 2x2 +28x – 480 = ⇒ x2 + 14x – 240 = ⇒ x1 = 10 (nhận) x2 = –24 (loại) Tính cạnh góc vuông 10 cm 24 cm  x1 + x2 = ⇒ x1 – x2 = -12/6 = –2 Câu 9: (0,75điểm) Từ  2  ...  x1 + x2 = ⇒ x1 = x2 = Giải hệ   x1 − x2 = −2 ⇒ S = + = 6, P = 2.4 = PT lập x2 – 6x + = Câu 10: (1điểm) Cho phương trình: x2 – (m – 1)x + m – = (*) (ẩn x, tham số m) a Khi m = ⇒ x2 – 2x =...
 • 3
 • 126
 • 0

Đề thi hsg lớp 9 môn tiếng Anh

Đề thi hsg lớp 9 môn tiếng Anh
... VĨNH PHÚC -ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2011- 2012 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm trang) ... emergency calls, if you want the police, fire or (12) _ambulance services in an emergency, dial 99 9 Tell the operator the (13) service you want Give your exchange and number of all figure number ... answers Then give them the full address where help is needed and other necessary information 99 9 calls are (15) _free _ PART II PRONUNCIATION Choose the word whose stress pattern is different...
 • 11
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc đề thi sinh lớp 9đè thi hgs lớp 9 môn tiếng anhđề thi văn lớp 10các dạng đề thi hk1 lớp 9 môn vănbộ đề thi violimpic lớp 9 vòng 15các đề thi lý lớp 9 hsgđề thi hsg lớp 5đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1 family and friendsđề thi toán lớp 3đề thi hoá học hk2 lớp 9đề thi hk2 môn tiếng anh lớp 10đề thi hk2 môn văn lớp 9 năm 2014đề thi tiếng anh lớp 3 hk2đề thi hk2 toán 9 quận 3đề thi hk2 môn toán lớp 3Điều tra cây thuốc và các bài thuốc của đồng bào dân tộc Thái, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, nhằm tạo bảo tồn tri thức bản địa và định hướng phát triển tài nguyên rừng bền vững (LA tiến sĩ)Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (LA tiến sĩ)MỤC lục TRANGGiải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường khoa đại học sư phạm (LA tiến sĩ)Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh họcKỹ thuật vi xử lýVận dụng rào cản thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt NamXây dựng thủ tục rút gọn trong luật tố tụng hình sự Việt NamPhát triển đội ngũ Hiệu trưởng các trường tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây bình bát (Annona reticulata L.) ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Bồi dưỡng các thủ pháp hoạt động nhận thức theo tư tưởng sư phạm của G. Polya cho học sinh trong dạy học môn toán ở trường Trung học cơ sở. (LA tiến sĩ)Luyện siêu kĩ năng môn ngữ văn nghị luận xã hộiCác dấu hiệu nhân chia lop 4CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PIN LITHI IONCÔNG NGHỆ ACQUI CHÌ AXITCÔNG NGHỆ MẠ KIM LOẠI KẼMGiáo trình Kỹ thuật di truyềnQuản lý chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng nghề theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (LA tiến sĩ)Một số bài toán đặc trưng của phân phối hình học hai chiều
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập