Đề cương dự án xây dựng dữ liệu tài nguyên môi trường tỉnh Long An

Tài liệu Báo cáo "Nghiên cứu một số chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương " docx

Tài liệu Báo cáo
... chia sẻ liệu không gian cách thống nhất, đồng môi trường đa người dùng Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu chuẩn OGC ứng dụng cho toán quản sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương ... phương để nghiên cứu Trong sở liệu thành phần sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương, sở liệu thành phần tài nguyên nước sở liệu điển hình, liệu không gian thuộc tính lĩnh vực tài nguyên nước ... Phân tích sở liệu tài nguyên nước cấp Địa phương Trong chương tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích mô hình tổ chức sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương, sâu nghiên cứu sở liệu thành...
 • 5
 • 394
 • 1

Luận văn thạc sĩc địa lý Nghiên cứu một số chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương

Luận văn thạc sĩc địa lý Nghiên cứu một số chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương
... đoan luận văn Nghiên cứu số chuẩn OGC ứng dụng cho toán quản sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương công trình nghiên cứu hướng dẫn khoa học TS.Trƣơng Ninh Thuận, tham khảo nguồn tài liệu ... trường cấp Địa phương làm để tài luận văn thạc sĩ Trong sở liệu thành phần sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương, sở liệu thành phần tài nguyên nước sở liệu điển hình, đa phần Địa phương ... đổi liệu phận cấp 2.1.2 Kiến trúc sở liệu tài nguyên môi trường Địa phương sở liệu tài nguyên môi trường Địa phương xây dựng sở ứng dụng GIS, sở liệu bao gồm thành phần sau: • Thành phần liệu...
 • 71
 • 459
 • 0

Nghiên cứu chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp địa phương

Nghiên cứu chuẩn OGC và ứng dụng cho bài toán quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp địa phương
... sẻ liệu không gian cách thống nhất, đồng môi trường đa người dùng Vì vậy, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu chuẩn OGC ứng dụng cho toán quản sở liệu tài nguyên môi trường cấp Địa phương để nghiên ... 2.1.Mô hình sở liệu tài nguyên môi trường Địa phương 4342 Hình 2.2.Kiến trúc sở liệu tài nguyên môi trường Địa phương 4847 Hình 2.3.Mô hình kiến trúc ứng dụng tài nguyên nước Địa phương ... trạng liệu tài nguyên môi trường địa phương 4745 2.1.2 Kiến trúc sở liệu tài nguyên môi trường địa phương 4746 2.2 sở liệu tài nguyên nƣớc giải pháp 4847 2.2.1 Khảo sát trạng tài nguyên...
 • 82
 • 425
 • 0

Đề cương ôn tập Cơ sở quản lý tài nguyên môi trường

Đề cương ôn tập Cơ sở quản lý tài nguyên môi trường
... chức q .lý NN bvmt - Tổng cục Môi trường - quan quản môi trường Bộ - Các Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh - Các Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, thành phố - Các Phòng Tài nguyên Môi trường quận, ... công cụ quản môi trường Khái niệm: Công cụ quản môi trường BP, phg tiện mà chủ thể qlý TN&MT SD suốt qtrình qlý để đạt đc hiệu lớn ctác qlý TN&MT Phân loại: a theo chất - Công cụ Luật pháp ... nghĩa công cụ LCA quản môi trường? Lựa chọn sản phẩm cụ thể phân tích tác động đến môi trường vòng đời sản phẩm * Các công cụ kỹ thuật áp dụng Việt Nam:  Quan trắc môi trường  Đánh giá môi trường: ...
 • 8
 • 188
 • 0

Vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường trong luật tục Êđê

Vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường trong luật tục Êđê
... tiễn đề tài lớn lao Do tiểu luận ngời viết chọn tìm hiểu Vấn đề bảo vệ sử dụng hợp tài nguyên môi trờng luật tục Êđê I Vài nét dân tộc Êđê luật tục Êđê 1.Dân tộc Êđê Êđê (Rađê, Rhađê, Amak Êđê, ... cộng đồng với môi trờng tự nhiên Trên ba nội dung phần bảo vệ sử dụng hợp tài nguyên môi trờng luật tục Êđê Ta thấy nội dung nhiều luật tục dân tộc khác nh luật tục M nông, luật tục RaglaiĐiều ... Nói cách khác, trở thành phận luật tục (tập quán pháp) tộc ngời Việt Nam nhiều dân tộc thiểu số có luật tục luật tục họ, vấn đề bảo vệ sử dụng hợp tài nguyên môi trờng chiếm vị trí quan trọng...
 • 12
 • 374
 • 0

THIẾT KẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TỈNH LÀO CAI

THIẾT KẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TỈNH LÀO CAI
... đề tài Thiết kế xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng quản liệu tài nguyên khoáng sản tỉnh Lào Cai Đối tượng, phạm vi phương pháp thực chuyên đề thực tập • Đối tượng thực hiện: khoáng sản ... TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN 22 3.1 Mô tả hệ thống Để hệ thống phục vụ tốt cho công tác quản người quản trị hệ thống, việc cập nhật liệu địa chất khoáng sản khu vực tỉnh Lào cai ... trạng sử dụng tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Lào Cai Lào Cai tỉnh phong phú tài nguyên khoáng sản, địa bàn tỉnh phát 150 mỏ điểm mỏ với 30 loại khoáng sản khác Trong đó, có số loại khoáng sản...
 • 52
 • 160
 • 0

Đề cương dự báo ô nhiễm môi trường không khí và nước biển

Đề cương dự báo ô nhiễm môi trường không khí và nước biển
... trò không khí ? khái niệm ô nhiễm môi trường không khí Khi không khí bị ô nhiễm sẽ: Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người Làm giảm chất lượng nước (bởi chất ô nhiễm cuối lắng đọng mặt đất dòng sông, ... loại vật liệu Các chất ô nhiễm gồm tự nhiên nhân tạo không khí mang theo chất tồn không khí dạng khí, giọt lỏng, nhỏ hay chất rắn mịn Quy mô ô nhiễm môi trường không khí giới hạn Câu 3: phân ... có tác dụng rửa môi trường không khí mưa lại kéo theo hạt bụi hấp thu số chất ô nhiễm rơi xuống đất ảnh hưởng đến môi trường đất nước phía Câu 4: Các nguồn gây ô nhiễm không khí? Nguồn tự nhiên...
 • 13
 • 141
 • 0

xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 -2010

xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 -2010
... VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG mtx.vn ii TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tên đề tài XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2006- 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 Cơ quan quản lý Sở Tài nguyên Môi trường ... ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -o0o - BÁO CÁO ĐỀ TÀI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2006- 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 ... động bảo vệ môi trường cụ thể đến năm 2010 Đây công việc cần thiết cấp bách tỉnh Quảng Ngãi Mục tiêu đề tài Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2010 Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường...
 • 95
 • 674
 • 2

Đề thi và đáp án thi tuyển công chức chuyên ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế 2013

Đề thi và đáp án thi tuyển công chức chuyên ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế 2013
... UBND TỈNH THỪA THI N HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Độc lập – Tự – Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi ... UBND TỈNH THỪA THI N HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Độc lập – Tự – Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi ... thực thi công vụ CBCCVC phụ thuộc vào 03 yếu tố: Ý Phụ thuộc vào kiến thức, kỹ thái độ công việc thân cán bộ, công chức, viên chức Ý Phụ thuộc vào công tác tổ chức, môi trường tổ chức Đó phân công...
 • 20
 • 1,833
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trườngdữ liệu tài nguyên môi trườngkế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên môi trườngcơ sở dữ liệu tài nguyên môi trườngđịa chỉ sở tài nguyên môi trường tỉnh nghệ angiám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh nghệ ansở tài nguyên môi trường tỉnh nghệ anđồ án sở tài nguyên môi trường tỉnh hải dươngthông tin tuyển dụng của bộ tài nguyên môi trườngtrung tâm ứng dụng công nghệ tài nguyên môi trườngphòng tài nguyên môi trường tỉnh nghệ antài liệu tài nguyên môi trườnghoạch sử dụng bền vững tài nguyên môi trườngkhái niệm sử dụng bền vững tài nguyên môi trườnghoạch không gian định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên môi trườngLuận văn thanh tra khiếu nại hành chínhPháp luật về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay (tt)Cau anHá»™i ä ồ lá»— ban kinhTieu chu khoa dai toanvan phap bi tang1 pdfQuy trình tổng hợp RanolazineBệnh thường gặp (bộ thực hành nhà thuốc phần 1)Matlab Simulink Cơ BảnMake your bookie your ATM machineỨng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc dự đoán lũ lụttac gia van hoc trung dai viet namReview 2 456 lesson 2 skillsunit 5unit 6unit 7unit 12Unit 1Chủ đề cau lenh re nhanhMau ban kiem diem HK
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập