THỰC HÀNH CHÂM CỨU NHI KHOA

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU TAI Ù - TAI ĐIẾC (Nhĩ Lung, Nhĩ Minh - Tinitus Aurium - pdf

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU TAI Ù - TAI ĐIẾC (Nhĩ Lung, Nhĩ Minh - Tinitus Aurium - pdf
... Đại cương Tai ù, điếc nhiều nguyên nhân gây Trên lâm sàng thường gặp chứng Tai ù, điếc thần kinh Tai ù công thính giác bị rối loạn gây Tai điếc công thính giác bị Nhẹ lãng tai, Nặng điếc B Nguyên ... (Đc.23) 27 tráng ( Châm Cứu Yếu Lãm ) 7- Hợp Cốc (Đtr.4) + Thận Du (Bq.23) + Túc Tam Lý (Vi.36) (Châm Cứu Đại Thành) 8- Ế Phong (Ttu.17) + Thính Cung (Ttr.19)(Bách Chứng Phú) 9- Thực Chứng: Ế Phong ... Cốc (Ttr.2) + Uyển Cốt (Ttr.4) trị tai ù (Tư Sinh Kinh) 5- Tai Điếc: Bá Hội (Đc.20) + Dương Cốc (Ttr.5) + Dương Khê (Đtr.5) + Hậu Khê (Ttr.3) + Lạc Khước (Bq.8) + Nhĩ Môn (Ttu.21) + Thính Cung...
 • 7
 • 123
 • 1

châm cứu cổ điển và hiện đại (phần 2) - thực hành châm cứu – thể châm

châm cứu cổ điển và hiện đại (phần 2) - thực hành châm cứu – thể châm
... tái đi, kim bị mút chặt Châm kim mà không thấy đắc khí, do: - Châm sai huyệt - Châm nông châm sâu: rút kim lên ấn sâu vào làm lại độ vài lần, người thấy cảm giác đắc khí - Người bệnh yếu vùng da ... kinh châm cứu, có thẩ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh - Xử lý: rút kim ngay; - Ủ ấm cho người bệnh, - Cho người bệnh uống nước chè đường ấm, - Giải thích cho người bệnh yên tâm - thể tiêm ... Khi thủy châm cần bơm thuốc từ từ, lượng vừa phải (0, 5-1 ml huyệt) 2/ Nhiễm trùng: Thường xảy không vô trùng tốt châm cứu Nhẹ gây viêm đỏ nốt châm kim Nặng gây áp xe vùng châm cứu Chú ý châm kim...
 • 4
 • 245
 • 9

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - THẦN KINH DA VIÊM ppt

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - THẦN KINH DA VIÊM ppt
... phong, Châm Khúc Trì (Đtr.11) + Huyết Hải (Ty.10) + A Thị Huyệt + Nhị Gian (Đtr.2), cứu điếu ngải chỗ viêm 10 - 20 phút Mỗi ngày cách ngày châm lần 15 - 20 lần liệu trình Chỗ viêm nặng, nên châm ... vài đám viêm (Châm Cứu Học Việt Nam) 4- Châm Đại Chùy (Đc.14) + Đào Đạo (Đc.13) + Can Du (Bq.18) + Tỳ Du (Bq.20) Lưu kim - 10 phút Phối hợp dùng Kim Tam Lăng châm nặn máu vùng bịnh (‘Bắc Kinh Trung ... Kinh Trung Y Tạp Chí’ số 44/1986) THẦN KINH LIÊN SƯỜN ĐAU (Lặc Gian Thần Kinh Thống - Nevralgie Intercostale - Intercostal Neuralgia) A Đại cương Dây thần kinh gian sườn đau chứng đau nhiều...
 • 9
 • 258
 • 7

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - TÂM THẦN PHÂN LIỆT potx

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - TÂM THẦN PHÂN LIỆT potx
... (Bq.62) (Châm Cứu Học Giản Biên) 9- Châm tả Tâm Du (Bq.15) + Thần Môn (Tm.7) + Nhân Trung (Đc.26) + Nội Quan (Tb.6) + Phong Long (Vi.40) + Kiến Lý (Nh.11) + bổ Thái Xung (C.3) (Châm Cứu Trị Liệu ... Đa Khoa Tổng Hợp Trị Liệu Học) 1 1- An Miên 1, An Miên (Châm Cứu Học HongKong) 1 2- Tâm Hoả Thịnh: tả Hoả, trấn Tâm: châm tả Lao Cung (Tb.8) + Gian Sử (Tb.5) + Thuỷ Câu (Đc.26) + Thần Môn (Tm.7) ... (Đtr.11) (Hoả châm) + Hải Tuyền (châm máu) 13 huyệt theo thứ tự mà châm (Thiên Kim Phương) 3- Cự Khuyết (Nh.14), cứu 20 - 30 tráng + Tâm Du (Bq.15) bên bên tráng (Biển Thước Tâm Thư) 4- Khúc Trì...
 • 7
 • 264
 • 2

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - LIỆT MẶT pdf

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - LIỆT MẶT pdf
... Đình (Vi.44) [đều tả, châm phía đối diện] (Châm Cứu Trị Liệu Học) 1 0- Thuỷ Câu (Đc.26) + Địa Thương (Vi.4) + Giáp Xa (Vi.6) + Hợp Cốc (Đtr.4) (Trung Hoa Châm Cứu Học) 1 1- 1 0- Ế Phong (Ttu.17) + ... Hợp Cốc (Đtr.4) 1- 15 ngày đầu châm tả, lưu kim 15 - 20 phút 15 ngày sau, châm bình bổ bình tả, lưu kim 20 - 30 phút Ngày châm lần lần liệu trình Nghỉ 3-5 ngày lại tiếp tục liệu trình khác (‘Tứ ... má bên bịnh Khi cười, nửa mặt bên lành co xếch lên, bên bệnh nguyên Rêu lưỡi trắng mỏng, mạch Phù - Khẩn D Điều trị 1- Châm Cứu Học Thượng Hải: Sơ thông kinh khí vùng mặt má • Huyệt chính: Phong...
 • 10
 • 319
 • 10

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - HYSTERIA ppt

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - HYSTERIA ppt
... (P.11), Đại Chung (Th.4), Tam Âm Giao (Ty.6) Mỗi lần châm - huyệt Châm châm lần 2- Thích khóc: Bá Hội (Đc.20) + Thuỷ Câu (Đc.26) (Thần Ứng Kinh) 3- Ưa nằm: Ngũ Lý (C.10) + Thái Khê (Th.3) + Đại Chung ... 4- Thần Môn (Tm.7) + Nội Quan (Tb.6) + Tam Âm Giao (Ty.6) (Trung Quốc Châm Cứu Học Khái Yếu) 5- Đại Lăng (Tb.7) + Thần Môn (Tm.7) + Bá Hội (Đc.20) tả, Dũng Tuyền (Th.1) + Tâm Du (Bq.15) bổ (Châm ... đờ, ngồi lâu không động đậy, tinh thần uất ức, họng cứng nghẹt, thuộc chứng “Uất” D Điều trị 1- Châm Cứu Học Thượng Hải: Thanh tâm, an thần, tiết Hoả, giáng trọc tùy theo chứng trạng mà chọn...
 • 7
 • 180
 • 2

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - ĐỘNG KINH pot

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - ĐỘNG KINH pot
... bệnh hết d - Loại Phát Cơn Cục Hạn: bên thể bị co rút ý thức không bị xáo trộn nửa bên người có cảm giác khác thường cảm giác có lan sang phía gây thành bệnh nặng D Điều trị 1- Châm Cứu Học Thượng ... Cứu Đại Thành) 4- Toàn Trúc (Bq.2) + Thiên Tỉnh (Ttu.10) + Tiểu Hải (Tttr.8) + Thần Môn (Tm.7) + Kim Môn (Bq.63) + Thương Khâu (Ty.5) + Hành Gian (C.2) + Thông Cốc (Bq.66) + Tâm Du (Bq.15) (cứu ... Thân Mạch (Bq.62) Phát vào xẫm tối, bệnh mạch Âm Kiều, thêm tả, Chiếu Hải (Th.6) (Châm Cứu Trị Liệu Học) 9- Nhóm 1: Bá Hội (Đc.20) + Thuỷ Câu (Đc.26) + Bản Thần (Đ.13) + Phong Trì (Đ.20) + Đại...
 • 8
 • 163
 • 4

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - TIỂU DẦM ppsx

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - TIỂU DẦM ppsx
... HongKong) 8- Điều bổ khí Thận Tam Tiêu: châm bổ Bàng Quang Du (Bq.28) + Trung Cực (Nh.3) + Tam Tiêu Du (Bq.22) + Thận Du (Bq.23) (Châm Cứu Học Việt Nam) 9- Châm Quan Nguyên (Nh.4) sâu 0, - thốn Phối ... Âm Giao (Ty.6), bổ b Tỳ Hư Bất Nhiếp: Tỳ Du (Bq.20) + Túc Tam Lý (Vi.36), bổ (Châm Cứu Trị Liệu Học) 6- Nhóm 1: Châm Thận Du (Bq.23) + Khí Hải (Nh.6) + Bàng Quang Du (Bq.28) + Quan Nguyên (Nh.4) ... Nguyên (Nh.4) + Tam Âm Giao (Ty.6) Lưu kim 10 - 15 phút Mỗi ngày cách ngày châm lần - lần châm liệu trình (‘Hồ Nam Trung Y Tạp chí’ số 37/1986) 1 1- Huyệt chính: Trung Cực (Nh.3) + Quan Nguyên...
 • 7
 • 194
 • 4

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU pot

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU pot
... pháp châm cứu khác như: Nhĩ châm, Diện châm, Đầu châm, Tỵ châm, Thủ Túc châm, Xích y châm, Thuỷ châm , hy vọng đợt tái sau này, giới thiệu đầy đủ hơn, góp phần nâng cao hiệu việc điều trị Châm Cứu, ... Chúng cố gắng theo sát sách Châm Cứu Học Thượng Hải, Châm Cứu Học Giảng Nghĩa Châm Cứu Học Việt Nam - Về thủ pháp châm: Đây yếu tố góp phần không nhỏ việc tạo hiệu điều trị Vì nhiều khi: + Sai lầm ... nghiệm mình, dựa vào Nguyên Tắc Trị Liệu hướng dẫn nêu sách này, tự minh đề phương huyệt cho thích hợp với bệnh chứng điều trị - Về bệnh chứng: Vì tài liệu dùng cho Châm Cứu nên bệnh chứng không sâu...
 • 5
 • 225
 • 2

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - PHẾ QUẢN VIÊM doc

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - PHẾ QUẢN VIÊM doc
... Đại Châm cứu Trị Liệu Lục) 1 1- Phế Du (Bq.13) + Tâm Du (Bq.15) + Cách Du (Bq.17) (Thiểm Tây Trung Y số 178/1987) 12-a* Đờm Nhiệt Đọng Phế: Thanh tả Phế nhiệt, tuyên giáng Phế Khí Châm trước tả, ... châm Khúc Trạch (Tb.3), Tiền Cốc (Ttr.2) (Châm Cứu Tụ Anh) 4- Phế Du (Bq.13), Túc Tam Lý (Vi.36), Chiêân Trung (Nh.17), Nhũ Căn (Vi.18), Phong Môn (Bq.12), Khuyết Bồn (Vi.12) (Châm Cứu Đại Thành) ... thường gặp loại sau: - Phế Quản viêm cấp (Ho ngoại cảm): Ho khan có khạc đờm, sốt, sợ lạnh, đầu đau, mũi nghẹt, thể nặng, rêu lưỡi trắng mỏng vàng mỏng, mạch Phù Phù Sác - Phế Quản viêm mạn tính (Ho...
 • 6
 • 170
 • 8

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - HEN PHẾ QUẢN (SUYỄN) pps

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - HEN PHẾ QUẢN (SUYỄN) pps
... (Bq.12) + Xích Trạch (P.5) châm tả (Thực Dụng Châm Cứu Đại Toàn) Ngoài nguyên nhân (Hàn + Nhiệt) trên: - Sách Châm Cứu Trị Liệu Học phân ra: a- Thực Suyễn: Đàn Trung (Nh.17) + Phế Du (Bq.13) + Phong ... lại thành đờm [trị theo gốc] (Châm Cứu Học Giảng Nghĩa) 6- Châm Đại Chùy (Đc.14) + Hợp Cốc (Đtr.4) + Liệt Khuyết (P.11) + Phế Du (Bq.13) + Phong Môn (Bq.12) (Lâm Sàng Đa Khoa Tổng Hợp Trị Liệu ... [đều tả] (Châm Cứu Trị Liệu Học) 5- Tuyên giáng khí Phế, Vị Châm (không lưu kim) Đàn Trung (Nh.17) + Liệt Khuyết (P.7) + Phế Du (Bq.13) + Phong Long (Vi.40) +Thiên Đột (Nh.22) + Trung Quản (Nh.12)...
 • 12
 • 203
 • 7

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - THẤP CHẨN (Eczéma - Eczema) ppt

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - THẤP CHẨN (Eczéma - Eczema) ppt
... Trung (Bq.40) 3- Bách Trùng Oa (Châm Cứu Học HongKong) 4- Can Du (Bq.18) + Đại Chùy (Đc.14) + Đào Đạo (Đc.13) + Tỳ Du (Bq.20) lưu kim - 10 phút (‘Bắc Kinh Trung Y Tạp Chí’ số 4/1986) 5- Sơ Phong, ... Chung (Đ.39) thấu Tam Âm Giao (Ty.6) Mỗi ngày châm nhóm, kích thích mạnh vừa 10 - 15 lần châm liệu trình (Thường Dụng Trung Y Liệu Pháp Thủ Sách) 5- Bát Tà + Khúc Trì (Đtr.11) + Ngoại Quan (Ttu.5) ... Sơ Phong, nhiệt, trừ thấp, châm tả Âm Lăng Tuyền (Ty.9) + Đại Chùy (Đc.14) + Đại Trữ (Bq.11) + Huyết Hải (Ty.10) + Khúc Trì (Đtr.11) + Phong Môn (Bq.12) (Thực Dụng Châm Cứu Đại Toàn) ĐA THẦN...
 • 7
 • 199
 • 3

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - ĐƠN ĐỘC docx

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - ĐƠN ĐỘC docx
... [châm máu] (Châm Cứu Trị Liệu Học) 6- A Thị Huyệt + Hợp Cốc (Đtr.4) + Huyết Hải (Ty.10) + Khúc Trì (Đtr.11) + Uỷ Trung (Bq.40) (Châm Cứu Học Giảng Nghĩa) 7- Thiếu Dương Duy Tố Liêu (Đc.25) (Châm ... (Vi.36) (Châm Cứu Học Giản Biên) 6- Hợp Cốc (Đtr.4) + Huyết Hải (Ty.10) + Khúc Trì (Đtr.11) + Ngoại Quan (Ttu.5) + Thiên Tỉnh (Ttu.10) + Uỷ Trung (Bq.49) [đều châm tả ] (Châm Cứu Trị Liệu Học) 7- Bách ... trạng toàn thân bị nặng gây chứng hoại huyết mưng mủ (đơn độc có mủ ) D Điều trị 1- Châm Cứu Học Thượng Hải: Hoạt huyết, khứ ứ, giải nhiệt độc • Huyệt chính: Đại Chùy (Đc.14) + Khúc Trì (Đtr.11)...
 • 8
 • 179
 • 1

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - ĐINH NHỌT potx

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - ĐINH NHỌT potx
... cứu Nếu không bớt thêm Hành Gian (C.2) + Thông Lý (Tm.5) + Thiếu Hải (Tm.3) (Châm Cứu Tụ Anh) 3- Kiên Tỉnh (Đ.21) + cứu K Trúc Mã + Linh Đạo (Tm.4) + Uỷ Trung (Bq.40) (Châm Cứu Tập Thành) 4- ... Khích Môn (Tb.4) + Cách châm: châm kích thích mạnh cho kích thích lan to?a chung quanh, ngày - lần 2- Nhọt mặt mép miệng: cứu Hợp Cốc (Đtr.4) Nhọt tay cứu Khúc Trì (Đtr.11) Nhọt lưng dùng Kiên ... (Đtr.4) + Ủy Trung (Bq.40) (Trung Quốc Châm Cứu Học Khái Yếu) 6- Thân Trụ (Đc.12) + Linh Đài (Đc.10) + Hợp Cốc (Đtr.4) + Uỷ Trung (Bq.40) (Châm Cứu Trị Liệu Học) 7- Châm Thiên Ứng Huyệt mạch Đốc Dùng...
 • 6
 • 225
 • 3

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - SAY NẮNG pot

THỰC HÀNH CHÂM CỨU TRỊ LIỆU - SAY NẮNG pot
... Trung (Đc.26) + Bá Hội (Đc.20) [ châm Tả] Hoặc Thiên Xu (Vi.25) + Quan Nguyên (Nh.4) + Trung Quản (Nh.12) [đều cứu] + Nội Quan (Tb.6) châm Tả (Châm Cứu Trị Liệu Học) 5- Đại Chùy (Đc.14) + Phong Trì ... Kinh kinh Thận, có tác dụng điều phụ cho mạch khí 2- Thủy Phân (Nh.9) + Bá Lao + Đại Lăng (Tb.7) + Ủy Trung (Bq.40) (Châm Cứu Đại Thành) 3- Nhân Trung (Đc.26) + Trung Quản + Khí Hải (Nh.6) + ... Xung (C.3) (Nội Khoa Thủ Sách) 6- Nhân Trung (Đc.26) + Lao Cung (Tb.8) + Dũng Tuyền (Th.1) (Châm Cứu Học HongKong) 7- Loại Nhẹ: thử, tiết nhiệt, điều hòa Vị khí Châm Đại Chùy (Đc.14) + Khúc Trì...
 • 6
 • 182
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: thực hành cấp cứu nhi khoadownload sách thực hành cấp cứu nhi khoathực hành châm cứuthực hành châm cứu trị liệutài liệu thực hành châm cứu trị liệudownload cẩm nang thực hành châm cứucẩm nang thực hành châm cứusách thực hành lâm sàng nhi khoabài giảng thực hành lâm sàng nhi khoathực hành lâm sàng nhi khoathực hành châm cứu luận trịthực hành châm cứu trị liệu răng đau pptxkỹ thuật thực hành châm cứuchâm cứu nhi khoatài liệu châm cứu nhi khoaĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘIPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAMGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI HAWEICCOQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMChế định viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt NamĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGcác nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm (tt)de tai thu phat vo tuyen d13cqvt02bai tap on tap hinh hoc lop 7 93550Phân tích nội dung quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này trong hoạt động thực tiễn.Gốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitSACH FX 570VN plus TOAN THPTLuyen sieu tu duy casio chuyen de phuong trinh bat PT he PT doan tri dungThu thuat casio tim he so trong khai trien nhi thuc newton bui the vietThu thuat giai trac nghiem luong giac bang may tinh casio nguyen tien chinhĐề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 716 phuong phap va ky thuat giai nhanh bai tap trac nghiem hoa hoc pham ngoc bang68 CONG THUC GIAI NHANH BAI TAP TRAC NGHIEM HOA HOCtừ vựng tiếng anh lớp 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập