ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10

đề cương ôn tập tiếng anh 10

đề cương ôn tập tiếng anh 10
... because always tells lies  If We don’t see our grandma very often as she lives so far away  If 10 He can’t apply gor a job as he is old  If 11 She doesn’t have a map, so she gets lost  If 12 ... unlocked  20 What will happen if my parachute (not open)?  21 If he (wash) my car I’ll give him 10$  22 If she (need) a radio she can borrow mine  23 If you (not go) away I’ll send for the police ... didn’t invite Tom  The guest ate all the sandwiches and drank all the beer They left nothing  10 Has someone posted my parcel?  11 Why did one inform me of the change of plan?  12 Tom Smith...
 • 8
 • 2,451
 • 86

đề cuơng ôn tập tiếng anh 10 cơ bản

đề cuơng ôn tập tiếng anh 10 cơ bản
... _I first met my girlfriend a It was in London that BTQN b It was in London where 10 http://webtienganh.violet.vn/ c It was London that Teacher : Quỳnh Như d It was London which 62.It was ... http://webtienganh.violet.vn/ He invested everything in the Jane kept the coin as a of her trip Teacher : Quỳnh Như We had a view of the coastline from the airplane 10 Medical techniques ... ………………………………………………………… 30 I have not experienced such a storm since I was a child BTQN http://webtienganh.violet.vn/ Teacher : Quỳnh Như Not………………………………………………………………… 31 I’d like to visit India more...
 • 12
 • 751
 • 23

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 doc
... Class: 10A… i m ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 (Th i gian: 45 phút không kể th i gian phát đề) L i phê giáo viên ĐỀ SỐ: 04 A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 marks) I READING: Read the following ... print media and electronic media 29 In the United States, many radio stations broadcast five minutes of news every hour 30 Yes, they are - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN ... same meaning as the original sentence 46 It’s raining and they can’t go camping in the mountain A If it was raining, they could go camping in B If it isn’t raining, they can go camping in the...
 • 38
 • 573
 • 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10 -2010

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10 -2010
... (Mệnh đề quan hệ xác đònh) Đây mệnh đề cần thiết danh từ mà bổ nghóa không xác đònh Mệnh đề quan hệ bổ nghóa cho danh từ trước nó, làm cho người đọc người nghe hiểu danh từ đề cập ai, Không có ... không)  If-clause Unless Khẳng đònh  Thể phủ đònh ( Mệnh đề không thay đổi) Khẳng đònh (Mệnh đề đổi sang thể ngược Thể khẳng đònh  lại) Lu hµnh néi bé Nguyễn Đáng High School 12 Đề cương 10 ... hµnh néi bé (Danh từ thay thế) Danh từ người (Chức năng) Làm chủ từ Nguyễn Đáng High School 22 Đề cương 10 Grammar Some other grammar points Whom Danh từ người Làm tân ngữ Which Danh từ vật Làm...
 • 49
 • 327
 • 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10 HK II ppt

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10 HK II ppt
... talking until he was 9) Mary didn’t work for the UN until 2004 10) I didn’t like chocolate until I went to university C) Make questions for the ... mother often watches TV at night He lives in a small house 10 My father enjoys listening to classical music C Rewrite these sentence without ... activity  If she They don’t understand him because he doesn’t speak clearly If 10 He didn't finish his homework so he was punished by the teacher  If D THESE SENTENCE...
 • 9
 • 539
 • 23

Đề cương ôn tập Tiếng Anh 10

Đề cương ôn tập Tiếng Anh 10
... định không hạn định * Tiết 3: - Ôn tập cách sử dụng cấp độ so sánh tính từ & trạng từ */ Lu ý: Ngoài nội dung ôn tập trên, học sinh cần phải xem lại kiến thức đợc ôn tập học kỳ I đề cơng ôn tập ... lớp 10 năm học 2006 2007 - - I Lý thuyết: * Tiết 1: - Ôn tập cách thành lập cách sử dụng loại câu điều kiện + Exercise * Tiết 2: - Cách sử dụng mạo từ a(n) & the; Ôn tập cách sử dụng mệnh đề ... to Micheal 10: 35:24 PM 11 /10/ 2015 Created by Nguyen Minh Duc Nam Sach Semi-State High School Tel: 0320.3539 210 Mobile: 098.8503072 Email: minhducpg@yahoo.com.vn - Page đề cơng ôn tập kiểm tra...
 • 4
 • 130
 • 1

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9 và tuyển sinh vào 10

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9 và tuyển sinh vào 10
... Minh Tổ Ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014 Tài liệu lưu hành nội Cách đánh dấu trọng âm: a Từ cĩ âm tiết: Trọng âm cĩ thể rơi vào âm tiết đầu âm tiết thứ hai - Danh từ tính từ: - ... enjoys 10 You must return this book to the library with in five days  This book TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG 10 GV: Dương Quang Minh Tổ Ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014 ... your) đổi ta dựa vào túc từ đứng sau động từ giới thiệu (said/ told) S + say to + O “ you _ you _ your” TRƯỜNG THCS TỊNH PHONG 17 GV: Dương Quang Minh Tổ Ngoại Ngứ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP NĂM HỌC 2013-2014...
 • 27
 • 1,618
 • 15

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10 năm 2014 tham khảo và bồi dưỡng

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10 năm 2014 tham khảo và bồi dưỡng
... 2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO True: - They did not study They failed the exam Tình có thật: -Họ không học Họ thi rớt Conditional: ... lamp post _ taxi was damaged, but driver of taxi was not hurt 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO VIII Will and be going to: be going to: diễn ... meeting was interesting I went to it yesterday -… 10 I met Mary She asked me to give you this XI COMPARATIVE 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – TIẾNG ANH LỚP 10 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Equality(So sánh...
 • 15
 • 624
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 potx
... rain TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 25 The bag looks heavy I ……………you with it a help b will help c am helping d am going to help 26 I play ... for mailing 20 The Prime Minister has three bodyguards ………… him TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ a to protect b protected c protect 20 12 d protects ... India now because we have killed too many for them to TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 survive However, it isn’t enough simply to talk about...
 • 8
 • 3,505
 • 198

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 2012 potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 2012 potx
... rain TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 25 The bag looks heavy I ……………you with it a help b will help c am helping d am going to help 26 I play ... for mailing 20 The Prime Minister has three bodyguards ………… him TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ a to protect b protected c protect 20 12 d protects ... silent b laugh b film c August c thriller TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN d taught d situation Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 a cup b continent c competition d center a...
 • 8
 • 1,271
 • 46

Đề cương ôn tập tiêng anh thi vao 10 tinh Bac Giang

Đề cương ôn tập tiêng anh thi vao 10 tinh Bac Giang
... THEY * Nếu s : nothing , something , everything , that , this thay IT * Nếu câu có từ mang nghĩa phủ định : seldom , hardly , rarely , never , no , none , noone , nobody , nothing , neither , ... động từ dạng nguyên thể ( be ; V(inf) ) Kiến thức trọng tâm ôn thi TUYểN SINH lớp 10 (phần 2) II Các cấu trúc khác chơng trình tiếng Anh lớp Câu mong ớc: * Mong ớc tại: S (1) + wish / wishes + ... d From to : t n from + im thi gian + to + im thi gian VD: We have classes from oclock to 11.15 e For + khong thi gian: VD: for two hours , a week f By + mt im thi gian: trc VD: by five oclock...
 • 12
 • 817
 • 42

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 10 kỳ 1 2014 2015

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 10 kỳ 1 2014 2015
... từ phù hợp thay cho từ cho Chú ý: với đọc trả lời câu hỏi, yêu cầu trả lời đúng, đủ thông tin cần hỏi, không chép lại toàn câu văn ...
 • 2
 • 567
 • 1

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10
... yesterday? 10/ He passed the final exam, _ made his parents happy 8) ARTICLES: A/AN , THE a) Mạo từ bất định: a/an đứng trước danh từ không xác định để người/vật không xác định hay mơí đề cập lần ... broken I remember the day (when) I meet him b)Non-defining relative clause Mệnh đề quan hệ không xác định , dùng danh từ đứng trước xác định, có dấu phẩy EX : Mary, who introduced us at the party, ... Non-defining and defining relative clause a)defining relative clause : Mệnh đề quan hệ xác định dùng danh từ đứng trước không xác định, dấu phẩy Ex: I have cars The car that is in garage is broken...
 • 6
 • 1,753
 • 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 8 HKII 10-11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 8 HKII 10-11
... to swim in that river ( Bơi sông thật nguy hiểm.) - It’s easy to learn English ( Rất dễ học tiếng Anh / Học tiếng Anh dễ.) - It’s difficult to that exercise ( Làm tập khó.) Những Adjectives thường ... your exam (Họ vui bạn thi đậu.) - He was happy that you remembered his birthday ( Ông vui bạn nhớ sinh nhật ông ấy.) - I’m sure that they will come (Tôi chắn họ đến.) Những Adjectives thường ... if I open the window? (Tôi mở cửa sổ có phiền cho bạn không?) - Would you mind if I opened the window? (Tôi mở cửa sổ có phiền cho bạn không?) * Nếu đồng ý, ta dùng cách sau đây: - No, I don’t...
 • 12
 • 148
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập tiếng anh 10 học kì 2đề cương ôn tập tiếng anh 10 học kì 1đề cương ôn tập tiếng anh 10 kì 2đề cương ôn tập tiếng anh 10 hkiđề cương ôn tập tiếng anh 10 hk1đề cương ôn tập tiếng anh 10 học kì 2 violetđề cương ôn tập tiếng anh lớp 10 hkiđề cương ôn tập tiếng anh lớp 10 hk2đề cương ôn tập tiếng anh thi vào lớp 10đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10 hk1đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10đề cương ôn tập tiếng anh vào lớp 10đề cương ôn tập tiếng anh lớp 10 học kì 2de cuong on tap tieng anh lớp 10 học kì ide cuong on tap tieng anh hoc ki 1 ;op 10Nghiên cứu thực trạng ô nhiểm đất do tồn luuw hóa chất tại một số kho thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh nam định và đề xuất giải pháp xử lýNghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực giám sát chất lượng các công trình thủy lợi trong giai đoạn thi công tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi nam nghệ anNghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý an toàn lao động và môi trường dự án thủy lợi phước hòa thuộc huyện chơn thành tỉnh bình phước và các huyện phú giáo, bến cát, dầu tiếng tỉnh bình dươngNghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án hạ tầng tại uỷ ban nhân dân huyện đông hưng tỉnh thái bìnhUncountable nouns in englishde thi trung hoc co so lop 7Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại uỷ ban nhân dân huyện kiến xương tỉnh thái bìnhHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi tam đảo, đề xuất cho dự án xây dựng trạm bơm tiêu xã sơn lôiHoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà namPhân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần bibica BBCRủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mạiĐề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng thi công đường asphalt luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hưng yênLý thuyết tổng hợp huyết hoc và co xương khớpHOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC vụ BUỒNG tại KHÁCH sạn CINNAMONGiải pháp quản lý nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty ADCCGiải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đầm hà, tỉnh QUảng ninh áp dụng tại công trình kè bờ sông thị trấn đầm hàăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện thái thụy, tỉnh thái bìnhĐánh giá chất lượng nước mặt sông phan tỉnh vĩnh phúc và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệDu lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam thực trạng và giải phá
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập