TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6( HK1)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6
... QỦA THỰC HIỆN : 61 63 66 Trước áp dụng 20 / 37 15 / 36 19 / 37 Sau áp dụng 30 / 37 26 / 36 28 / 37 VII- BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Với đối tượng học sinh trường Học Lạc, việc chăm học từ nhà vấn đề ... quan từ học eyes hair hand face nose BODY ar m fingers ears head leg ches t III- GIỚI HẠN ĐỀ TÀI : mout h lip foot toes teet h - Các kỹ thuật để kiễm tra ôn tập từ vừa học tiết học - Phạm vi từ vựng ... Mở đầu : Việc học tiếng Anh lớp đầu cấp tối quan trọng Có móng vững em yên tâm tự tin lớp liền sau Để đạt điều giáo viên phải rèn luyện thường xuyên cho em kỹ năng: nghe - nói - đọc -...
 • 11
 • 823
 • 1

SKKN: Một số phương pháp dạy học từ vựng tiếng anh lớp 6

SKKN: Một số phương pháp dạy học từ vựng tiếng anh lớp 6
... sau: Hiểu rõ phương pháp dạy từ vựng cho học sinh Cách thức trình tự dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn dạy tiếng Anh, kỹ thuật dạy từ vựng Thao giảng, dạy thử nghiệm ... tiết dạy hình ảnh phương tiện giúp em nhớ từ vựng nhanh lâu - Học sinh lớp học tiếng anh từ cấp tiểu học nên đa số em phần nắm bắt số từ vựng thông thường, giáo viên đỡ khó khăn bước đầu dạy từ vựng ... khó phương pháp giảng dạy tiếng Anh phương pháp dạy từ vựng d Kiểm tra: Qua kết kiểm tra chất lượng học sinh, giáo viên tự nhận xét đánh hiệu việc sử dụng số phương pháp dạy từ vựng đề giải pháp...
 • 16
 • 4,130
 • 47

kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh lớp 6

kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh lớp 6
... QỦA THỰC HIỆN : 61 63 66 Trước áp dụng 20 / 37 15 / 36 19 / 37 Sau áp dụng 30 / 37 26 / 36 28 / 37 VII- BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Với đối tượng học sinh trường Học Lạc, việc chăm học từ nhà vấn đề ... quan từ học eyes hair hand face nos e mout h BODY ar m finger s ears head leg ches t lip teet h foot toes III- GIỚI HẠN ĐỀ TÀI : - Các kỹ thuật để kiễm tra ôn tập từ vừa học tiết học - Phạm vi từ ... nội idung Mở đầu : Việc học tiếng Anh lớp đầu cấp tối quan trọng Có móng vững em yên tâm tự tin lớp liền sau Để đạt điều giáo viên phải rèn luyện thường xuyên cho em kỹ năng: nghe - nói - đọc -...
 • 12
 • 962
 • 5

SKKN Kĩ thuật dạy từ vựng Tiếng Anh lớp 6

SKKN Kĩ thuật dạy từ vựng Tiếng Anh lớp 6
... QỦA THỰC HIỆN : 61 63 66 Trước áp dụng 20 / 37 15 / 36 19 / 37 Sau áp dụng 30 / 37 26 / 36 28 / 37 VII- BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Với đối tượng học sinh trường Học Lạc, việc chăm học từ nhà vấn đề ... kích thích hưng phấn em thuộc từ vựng lớp, thời gian cho việc học nhà 11 Để không thời gian nhiều lớp, điều cần thiết giáo viên phải chuẩn bò POSTER trước đến lớp, để em không lúng túng lúc ... quan từ học eyes hair hand face nos e mout h BODY ar m finger s ears head leg ches t lip teet h foot toes III- GIỚI HẠN ĐỀ TÀI : - Các kỹ thuật để kiễm tra ôn tập từ vừa học tiết học - Phạm vi từ...
 • 12
 • 303
 • 0

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 HKII

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 HKII
... light yesterday n vòi nước (tiếng Anh Mỹ) She always turns off the faucet after washing clothes I have changed a new tap faucet /'fɔ:sit/ tap /tæp/ n vời nước (tiếng Anh Anh) trash /træʃ/ n rác Don't ... speak Japanese Nhật Great Britain /greit 'britn/ n Nước Anh They are living in Great Britain British /'britiʃ/ n/adj người Anh, thuộc nước Anh Her nationality is British China /'tʃainə/ n Nước ... French /frentʃ/ n/adj tiếng Pháp, người Pháp, thuộc nước Pháp Japan /ʤə'pæn/ n Nước Nhật Bản He can speak French fluently I've been to Japan twice Japanese /,ʤæpə'ni:z/ n/adj Tiếng Nhật, Người Nhật,...
 • 16
 • 298
 • 3

skkn kỹ thuật dạy từ vững tiếng anh lớp 6

skkn kỹ thuật dạy từ vững tiếng anh lớp 6
... QỦA THỰC HIỆN : 61 63 66 Trước áp dụng 20 / 37 15 / 36 19 / 37 Sau áp dụng 30 / 37 26 / 36 28 / 37 VII- BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Với đối tượng học sinh trường Học Lạc, việc chăm học từ nhà vấn đề ... nội idung Mở đầu : Việc học tiếng Anh lớp đầu cấp tối quan trọng Có móng vững em yên tâm tự tin lớp liền sau Để đạt điều giáo viên phải rèn luyện thường xuyên cho em kỹ năng: nghe - nói - đọc - ... quan từ học eyes hair hand face nos e mout h BODY ar m finger s ears head leg ches t lip teet h foot toes III- GIỚI HẠN ĐỀ TÀI : - Các kỹ thuật để kiễm tra ôn tập từ vừa học tiết học - Phạm vi từ...
 • 12
 • 143
 • 0

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 (Bài 8 - Out and About)

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 (Bài 8 - Out and About)
... đề: 1 48 01 D; 02 A; 03 B; 04 D; 05 A; 06 C; 07 D; 08 C; 09 B; 10 D; 11 B; 12 C; 13 A; 14 B; 15 D; 16 C; 17 A; 18 C; 19 B; 20 B; Đáp án mã đề: 182 01 B; 02 B; 03 A; 04 D; 05 B; 06 D; 07 B; 08 C; ... D; 13 B; 14 B; 15 D; 16 C; 17 D; 18 C; 19 A; 20 C; Đáp án mã đề: 2 16 01 B; 02 D; 03 C; 04 D; 05 C; 06 B; 07 A; 08 B; 09 B; 10 C; 11 B; 12 D; 13 D; 14 A; 15 D; 16 C; 17 B; 18 C; 19 A; 20 A; Đáp ... ………………… breakfast at six-twenty A have B go C D get Câu 15 …………………do you get up? - I get up at half past five A How many B Where C Which D What time Câu 16 Từ trái nghĩa từ "big" : A old B tall...
 • 12
 • 324
 • 0

Từ vựng tiếng anh lớp 6 giáo trình thí điểm

Từ vựng tiếng anh lớp 6  giáo trình thí điểm
... English: tiếng Anh - Music: âm nhạc - football: bóng đá - badminton: cầu lông - library: thư viện - Pocket money: tiền túi - play ground: sân chơi - computer room: phòng vi tính - surrounded: bao quanh ... nghiệm quên UNIT 6: _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OUR TET HOLIDAY Celebration: tổ chức Celebrate: tổ chức New Year: năm around the world: vòng quanh giới clean: ... khách - bedroom: phòng ngủ -bathroom: nhà tắm - kitchen: nhà bếp - dinner time: ăn tối - cousin: anh, chị, em họ - cap : nón lưỡi trai - noisy: ồn - look: trông - bookshelf: kệ, giá sách - air-...
 • 10
 • 1,810
 • 9

Bộ 700 từ vựng tiếng anh lớp 6 cần ghi nhớ

Bộ 700 từ vựng tiếng anh lớp 6 cần ghi nhớ
... flow /fləʊ/ v chảy Water always flows downhill 561 562 563 564 minibus note pagoda plan 565 stay /steɪ/ v lại We will stay at the hotel 588 forest 566 suggestion /səˈdʒestʃən/ n lời đề nghị, gợi ... is more expensive than coal 66 8 save /seɪv/ v tiết kiệm, cứu We need to save power 64 6 grow /ɡrəʊ/ v trồng, phát triển, tăng trưởng They grow a lot of rice here 66 9 scrap metal /skræp 'metl/ ... have never seen a plow 66 0 plow /plaʊ/ v cày Farmers use buffaloes to plow rice paddies 66 1 pollute /pə'lu:t/ v làm ô nhiễm People should not pollute their environment 66 2 pollution /pə'lu:ʃn/...
 • 15
 • 129
 • 2

từ vựng tiếng anh lớp 9- unit 6

từ vựng tiếng anh lớp 9- unit 6
... mềm quản lý lĩnh vực chuyển phát nhanh Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com f.Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình: +Website: www.thabico.com...
 • 4
 • 1,832
 • 15

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 (Bài 6 - The young pioneer club)

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 (Bài 6 - The young pioneer club)
... - principle (n) - establish (v) - guideline (n) WRITE - community (n) - participate in - recycle (v) - collect (v) - used glass - paper (n0 - can (n) - save (v) - natural resources - earn ... natural resources - earn (v0 - raising fund - the poor - street children - plant trees - sidewalk (n) - join (v) - register (v) - banks of the lake - anything else - water (v, n) ngun tắc thành ... about the weather Some people in the neighborhood, however, are not happy about the changes The owners of the small stores on Tran Phu street think the mall will take their business Some of the...
 • 18
 • 2,309
 • 0

Từ vựng tiếng anh lớp 11 (bài 6)

Từ vựng tiếng anh lớp 11 (bài 6)
... author think he would never fly in bad weather condition? Bài tập 1: Dùng danh động từ động từ nguyên thể có "to" động từ ngoặc đơn để hoàn thành câu sau: I can't think of (go) _ to visit her ... amazes me 11 They really want to send my warm _ to the people who lost their relatives in the earthquake on December 13th 12 That song is so _ It always brings a tear to my eye Dùng từ cho ... D) let 50).A) of touch B) out of touch C) in touch D) with touch Unit NGAN HANG CAU HOI TIENG ANH 11 CHOOSE THE WORD WHICH HAS THE UNDERLINED PART PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE REST A language...
 • 19
 • 382
 • 0

Từ vựng tiếng anh lớp 12

Từ vựng tiếng anh lớp 12
... +Modals in passive voice (đồng từ khiếm khuyết dạng bò động ) +Passive infinitive and passive gerund (câu bò động với nguyên mẫu danh động từ ) +Gerund (danh động từ )  từ vựng sgk Chew (v): nhai\[t∫u:] ... em Anh định nói thật với em nhiều lần anh sợ em khơng tha thứ cho anh anh tự hứa với khơng mói dối em lời nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu Bây anh thật xa rồi, nên anh nói thật với em Anh ... lời nói dối suốt đời anh Đó lời nói dối - cốc cà phê muối Em có nhớ lần anh mời em uống cà phê khơng? Lúc đó, anh q lo lắng, anh định hỏi xin đường anh lại nói nhầm thành muối Anh q lúng túng nên...
 • 20
 • 6,756
 • 46

Từ vựng Tiếng anh lớp 10 đầy đủ

Từ vựng Tiếng anh lớp 10 đầy đủ
... (n) giai điệu 24 Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC E LANGUAGE FOCUS buzz (n) tiếng vù vù celebrate (v) tổ chức (lễ, sinh nhật, …) contest (n) thi example (n) gương monitor (n) lớp trưởng on time ... finished his homework, he went to bed (Sau Nam hoàn thành tập nhà, anh ngủ.) Nguyễn Đặng Hoàng Duy Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC UNIT 4: ☺ SPECIAL EDUCATION VOCA BULARY A READING admiring ... subject (n) surroundings (n) Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC resolution (n) cách giải E LANGUAGE FOCUS ambulance (n) xe cứu thương delay (v) hoãn lại give up (v) từ bỏ injured (adj) bò thương...
 • 69
 • 20,186
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: bài tập từ vựng tiếng anh lớp 6học từ vựng tiếng anh lớp 6bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng anh lớp 6từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 3các từ vựng tiếng anh lớp 6từ vựng tiếng anh lớp 6bản từ vựng tiếng anh lớp 6tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 6từ vựng tiếng anh lớp 6 violettừ vựng tiếng anh lớp 6 unit 9cách dạy từ vựng tiếng anh lớp 6từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 2từ vựng tiếng anh lớp 6 hkimot so tu vung tieng anh lop 6thủ thuật dạy từ vựng tiếng anh lớp 6Các loại dịch truyền sử dụng tại bệnh việnCác phác đồ phối hợp thuốc không sử dụng metformin cho người bệnh đái tháo đường typ 2MÁY NÉN VÀ HỆ THỒNGMẫu Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của ĐảngMẪU TRUYỆN NGẮN TIẾNG ANH HAY DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦUtài liệu ôn tập sinh 11trắc nghiệm, tự luậnHandbook of logistics and distribution management 2010ĐẶC điểm dân cư TỈNH HƯNG yênCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”KỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởPHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012Đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào thực trạng và giải phápGiải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhNâng cao hiệu quả TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP quân độiTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiThu hút vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục thực trạng và giải phápHOÀN THIệN CÔNG tác ĐÁNH GIÁ nội bộ tại CÔNG TY PHầN mềm VNPTĐÀO tạo cán bộ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực TRONG đại học QUỐC GIA hà nộiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập