Hệ thống điều tốc của nhà máy thủy điện hàm thuận

đề tài hệ thống điều tốc của nhà máy thủy điện hàm thuận

đề tài  hệ thống điều tốc của nhà máy thủy điện hàm thuận
... hiệu nhà máy cần thiết để đảm bảo tính ổn định chung cho tồn hệ thống điện Hệ thống điều tốc hệ thống điều khiển quan trọng NMTĐ Hàm Thuận Nó có chức điều chỉnh tốc độ điều tải cho tổ máy Chun đề ... độ điều chỉnh tần số f MNTĐ Hàm Thuận hệ thống điện Tổ máy nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận có chế độ điều chỉnh tần số sau: a- Điều tần cấp 1: Ở chế độ điều tốc làm việc để điều chỉnh tần số tổ máy ... trạng nhiễu tín hiệu hệ thống điều tốc sử dụng vơ tuyến vùng hệ thống 5.3- Kinh nghiệm Trong q trình vận hành hệ thống điều tốc nhà máy Hàm Thuận có kinh nghiệm sau: - Khi dừng máy phải chuyển khố...
 • 45
 • 1,586
 • 3

đề tài hệ thống kích từ ex2000 của nhà máy thủy điện hàm thuận

đề tài  hệ thống kích từ ex2000 của nhà máy thủy điện hàm thuận
... hệ với hệ thống/ thiết bị khác: + Máy phát + Hệ thống tự dùng AC, DC + Hệ thống điều khiển + Hệ thống đo lường bảo vệ - Nhận biết hệ thống: Máy biến kích từ, máy cắt kích từ 52E, dãy tủ kích từ ... Tên thiết bị Máy cắt kích từ 52E Máy cắt kích từ 52E Bộ điều chỉnh (AVR1) Hệ thống kích từ Hệ thống kích từ Hệ thống kích từ Cơng việc thực Ghi Nạp lò xo cho cuộn đóng máy cắt Đóng/Mở máy cắt Chuyển ... đồng xác - Tăng kích thích máy phát cố hệ thống điện làm giảm điện áp máy phát - Giảm kích thích máy phát cố hệ thống điện làm giảm điện áp máy phát - Ngồi ra, hệ thống kích từ chứa đựng chức...
 • 43
 • 406
 • 2

CHỈNH ĐỊNH mờ THAM số PID CHO bộ điều tốc TUABIN NHÀ máy THỦY điện

CHỈNH ĐỊNH mờ THAM số PID CHO bộ điều tốc TUABIN NHÀ máy THỦY điện
... hình hóa nhà máy thủy điện với tham gia đầy đủ phần tử thủy lực, máy điện Trên sở mô đó, áp dụng kỹ thuật điều khiển mờ để chỉnh định tham số PID cho điều tốc nhà máy thủy điện Với ưu điểm điều khiển ... 2.2 Chỉnh định mờ tham số PID điều tốc: 2.2.1 Phương pháp chỉnh định mờ tham số điều khiển PID: Cơ sở phương pháp dựa vào việc phân tích sai lệch e(t) đạo hàm sai Hình Phương pháp chỉnh định mờ ... de(t)/dt, tham số KP, TI, TD tham số điều khiển PID 327 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 điều khiển PID tự động chỉnh định theo phương pháp chỉnh định mờ Zhao, Tomizuka...
 • 8
 • 677
 • 8

Giới thiệu nhà máy thủy điện hàm thuận đa mi

Giới thiệu nhà máy thủy điện hàm thuận đa mi
... Trang Web Hội Đập lớn Việt Nam Nhà máy (Bài nh: Kh ng Th Anh, Phòng K Thu t, Ban CBSX Nhà máy th y n S n La) ...
 • 3
 • 310
 • 2

BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN

BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN
... máy thủy điện kiểu tổng hợp II/ HẠNG MỤC KHẢO SÁT: - Hệ thống điều khiển tốc độ tua bin nước - Hệ thống tự động điều chỉnh kích từ - Hệ thống đo lường bảo vệ hệ thống điện nhà máy III/BÁO CÁO ... SAU KHẢO SÁT: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TURBINE NƯỚC: - Hệ thống điều khiển tốc độ turbine hệ thống NGA thiết kế,là loại điều tốc điện thủy lực, hoạt động dựa công nghệ analog, kiểu điều khiển ... Trạm biến áp 220Kv - Máy cắt đầu cực - Thanh hệ thống tự dùng - Hệ thống kích từ - Hệ thống điều tốc - Các hệ thống phụ trợ khác… Cho đến hệ thống kích từ điều tốc ra, hệ thống lại nâng cấp relay...
 • 10
 • 409
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện đồng nai 3 và đồng nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện việt nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện đồng nai 3 và đồng nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện việt nam
... a NMTĐ Đ ng Nai Đ ng Nai Chương - T NG QUAN H TH NG ĐI N VI T NAM 644 1 27206 2 945 1 031 0 Tua bin khí 35 63 132 50+6298 Diesel 45 4 52 Ngoài ngành 5975 281 04 T ng công su t Chương 3: Nghiên c u ... Đ ng Nai Khu v c Ch ñ c c ñ i [MW] Toàn HTĐ ti u [MW] Mi n trung 744 .6 177.0 43 0 .3 177.0 3. 3 .3 nh hư ng c a s thay ñ i công su t phát c a NMTĐ 3. 3 .3. 1 nh hư ng c a th y ñi n Đ ng Nai Đ ng Nai ... Vi t Nam 1.2.2 .3 Ch ñ không ñ i x ng 1 .3 CH Đ C p ñi n áp 500kV 220kV 110kV 3. 45 5 7.988 12.9 43 ĐD (km) Trung th 131 .9 24 H th 149 .711 HÒA Đ NG B T MÁY PHÁT 1 .3. 1 Các phương pháp hòa ñ ng b máy...
 • 13
 • 403
 • 0

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện tích năng đến hiệu quả vận hành của hệ thống điện

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện tích năng đến hiệu quả vận hành của hệ thống điện
... nghiên c u Nghiên c u ñánh giá nh hư ng c a Nhà máy th y ñi n tích ñ n hi u qu v n hành c a H th ng ñi n Đ i tư ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Đánh giá vai trò Nhà máy th ... y có Nhà máy th y ñi n tích s làm cho h th ng v n hành hi u qu V i lý trên, ñ tài s nghiên c u ñánh giá nh hư ng c a Nhà máy th y ñi n tích ñ n hi u qu v n hành c a H th ng ñi n M c ñích nghiên ... ngu n h th ng ñi n Chương Nhà máy th y ñi n tích Chương Tính toán phân tích vai trò c a Nhà máy th y ñi n tích H th ng ñi n Chương Phân tích hi u qu c a Nhà máy th y ñi n tích A Vương ñ i v i h...
 • 13
 • 557
 • 1

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện trung sơn đến chế độ làm việc của hệ thống điện việt nam

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện trung sơn đến chế độ làm việc của hệ thống điện việt nam
... ñi n có nhà máy th y ñi n Trung Sơn Phân tích ñánh Nhà máy Th y ñi n Trung Sơn ñư c xây d ng dòng Sông giá nh hư ng c a nhà máy th y ñi n Trung Sơn ñ n ch ñ làm vi c Mã thu c xã Trung Sơn, huy ... phí nghiên c u Chương NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ NH HƯ NG C A TRUNG SƠN Đ N CH Đ V N HÀNH C A H TH NG ĐI N VI T NAM 3.1 NHÀ MÁY TH Y ĐI N TRUNG SƠN Nhà máy Th y ñi n Trung Sơn v i công su t l p máy ... ñi n Trung c a nhà máy, c ñi n tr ñi n kháng t i v trí ñang xét có bi n Sơn Nhà máy th y ñi n Trung Sơn, bi n ñ ng c a thiên, t c ñ bi n thiên t ng tr dao ñ ng l n có lúc g n t máy Nhà máy th...
 • 13
 • 353
 • 0

Tài liệu Đề tài: VAI TRÒ CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM VÀ TÌM HIỂU VỀ TUABIN THỦY ĐIỆN LOẠI XUNG LỰC docx

Tài liệu Đề tài: VAI TRÒ CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM VÀ TÌM HIỂU VỀ TUABIN THỦY ĐIỆN LOẠI XUNG LỰC docx
... VÀI TRÒ CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM I TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN TẠI VIỆT NAM * Tính đến 01/01/2008 tổng công suất lắp máy nhà máy điện Việt Nam 12357MW, đó: - Các nhà ... ứng nhà máy thủy điện theo yêu cầu hệ thống 2.2.1 Các loại dự trữ Trước xét đến đáp ứng yêu cầu hệ thống nhà máy thủy điện, ta tìm hiểu thêm số loại công suất dự trữ Trong vận hành hệ thống điện, ... cho nhà máy điện toàn hệ thống Yêu cầu thứ hệ thống điện nhà máy điện phải cung cấp đủ điện lượng công suất cho hộ dùng điện thời điểm Yêu cầu thứ hai trạm điện phải đảm bảo chất lượng điện (điện...
 • 17
 • 1,877
 • 17

Luận văn:Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Trung Sơn đến chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam pdf

Luận văn:Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Trung Sơn đến chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam pdf
... Chương NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ NH HƯ NG C A TRUNG SƠN Đ N CH Đ V N HÀNH C A H TH NG ĐI N VI T NAM 3.1 NHÀ MÁY TH Y ĐI N TRUNG SƠN Nhà máy Th y ñi n Trung Sơn v i công su t l p máy Nlm= 260 MW - 10 ... ñi n Trung c a nhà máy, c ñi n tr ñi n kháng t i v trí ñang xét có bi n Sơn Nhà máy th y ñi n Trung Sơn, bi n ñ ng c a thiên, t c ñ bi n thiên t ng tr dao ñ ng l n có lúc g n t máy Nhà máy th ... S c m t ñi n ñư ng dây 220kV Trung công su t vào làm vi c Máy bi n áp tăng t i nhà máy th y ñi n Sơn – Hòa Bình, ñư ng dây 220kV Trung Sơn- H i Xuân, máy bi n Trung Sơn có b ñi u ch nh ñi n áp...
 • 13
 • 354
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành máy điều tốc kiểu điện thủy lực cho tổ máy thủy điện công suất đến 6MW của nhà máy thủy điện đaksrông

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành máy điều tốc kiểu điện  thủy lực cho tổ máy thủy điện công suất đến 6MW của nhà máy thủy điện đaksrông
... trỡnh PLC 34 Ky Công suất đặt Kpg P'g Công suất máy Kpg (-) (+) ys ps pg (-) (+) Yc Ps (+) Ef ep Vòng lặp tốc độ Fs Fn Vòng lặp mở Độ mở đặt Kf-3 Kf-2 Fg Đo lờng công suất Ps Ys Tần số đặt Tần số ... in thy lc cho t mỏy thy in cụng sut n 6MW vi cỏc thit b ng b cho lc lng cỏn b v cụng nhõn k thut nc; - Ch to, lp t v hnh s dng 01 mỏy iu tc in thy lc cho t mỏy thy in cụng sut 6MW cho nh mỏy ... dn Thc t cho thy cú nhiu trng hp mun gi cho nhit ca b du n nh mt giỏ tr cho trc no ú cn phi cú mt b du cú kớch thc ln so vi h thng, nờn gõy nhiu phin phc cho vic ch to v s dng gi cho nhit...
 • 120
 • 374
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN A VƯƠNG ĐẾN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... triển hệ thống dịch tự động a ngữ cách nhanh cho tiếng Việt Trong thời gian đến, tiếp tục nghiên cứu cách đầy đủ UNL hy vọng xây dựng thành công hệ thống dịch tự động a ngữ cho tiếng Việt TÀI ... of International Workshop on Spoken Language Translation IWSLT 2004, Kyoto, Japan, pp 21-27, Oct 2004 [2] Boitet Ch.: A rationale for using UNL as an interlingua and more in various domains”, ... tiến hành dịch tập liệu sang thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức Nhật máy chủ hệ thống UNL Kết dịch sang tiếng Anh Pháp nhờ chuyên gia ngôn ngữ kiểm tra nhận đánh giá tốt Thử nghiệm thứ hai triển khai...
 • 8
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống điều khiển của nhà máy ván dăm9  hệ thống điều khiển của nhà máy dượchệ thống điều khiển trong nhà máy nhiệt điệnhệ thống kích từ trong nhà máy thủy điệntìm hiểu phần đo lường điều khiển của nhà máy thủy điện hòa bìnhhệ thống scada của nhà máy thủy điệntrò của nhà máy thủy điện trong hệ thống điện việt namhệ thống hậu cần của nhà máy gmphe thong cap dong trong nha may thuy sanhệ thống điều khiển trong nhà máy sản xuất polypropylenhệ thống điều khiển ở nhà máy sứ thanh trìhệ thống kín hơi của nhà máy xử lý khítích hợp hệ thống điều khiển trong nhà máy sản xuấtthuế của nhà máy thuỷ điệnđiều khiển trong nhà máy thủy điệnCHUYÊN đề hữu cơ andehit xetonchuyên đề cacbohydratCông phá lý thuyết hóa học megabookĐỀ THI TUYỂN SINH đại học năm hoa 2015 (1)Đề thi và đáp án môn địa lí thi đại họcĐỀ TỔNG hợp CHƯƠNG 8 – số 1 chuyên đề đồng phân 2ĐỀ và đáp án THI đại học CD2009Tiếp cận peptit và giới thiệu phương pháp đồng đẳng hóa nhật trườngTRẮC NGHIỆM lý THUYẾT hóa hữu cơ 3Xác định và đếm số đồng phânMáy đo loãng xương sonost 3000ĐỀ và đáp án THI đại học DHA2010ĐỀ và đáp án THI đại học KHỐI b 2009Phân loại đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn hóa học hồ xuân trọngPhân tích bẫy thường gặp trong giải bài tập hóa họcĐỀ và đáp án THI đại học khoi c 2008 2013ĐỀ và đáp án THI đại học khoi d 2002 2013ĐỀ và đáp án THI đại học TOAN khoi a,a1 2002 2013ĐỀ và đáp án THI đại học VAN 2008 2013ĐỀ và đáp án vật lí THI đại học a,a1 2002 2013
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập