MÁY PHÁT TUABIN HƠI KÍCH TỪ KHÔNG CHỔI QUÉT

Nghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi. Đi sâu hệ thống hòa đồng bộ

Nghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi. Đi sâu hệ thống hòa đồng bộ
... độ 70%, đi u cho phép cải thiện đáng kể chế độ nhiệt máy phát. [tr70;TL3] 19 CHƢƠNG 2: MÁY PHÁT ĐI N ĐỒNG BỘ VÀ CÁC HỆ THỐNG LÀM MÁT MÁY PHÁT TUABIN HƠI 2.1 MÁY PHÁT ĐỒNG BỘ Máy phát đồng đƣợc ... thành đi n năng, nghĩa làm máy phát đi n Đi n ba pha chủ yếu dùng kinh tế quốc dân đời sống đƣợc sản xuất từ máy phát đi n quay tuabin hơi, tuabin khí tua bin nƣớc Máy đi n đồng đƣợc dùng làm động ... CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ SẢN XUẤT ĐI N NĂNG SỬ DỤNG TUABIN HƠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MÁY PHÁT TUABIN HƠI 1.1.1 Các nhà máy nhiệt đi n Trong nhà máy nhiệt đi n ngƣời ta dùng nhiên...
 • 95
 • 217
 • 1

Hệ thống kích từ máy phát Hệ thống kích thích tĩnh (Static excitation system) docx

Hệ thống kích từ máy phát Hệ thống kích thích tĩnh (Static excitation system) docx
... Limiter : giới hạn dòng kích từ Generator : máy phát Comparator :bộ phận so sánh Step-up tranformer : Biến áp tăng áp đầu cực Amplifier :bộ khuyếch đại Network : phía hệ thống Feedback : tín hiệu ... dao động hệ thống Đồ thị thể tắt nhanh dao động với PSS Bộ tự động điều chỉnh điện áp Điều chỉnh điện áp máy phát điện Giới hạn tỷ số điện áp/tần số Điều chỉnh công suất vô công máy phát điện ... đồ thể độ lệch điện áp theo hàm tần số nhiễu hệ thống Bộ tự động điều chỉnh điện áp Hình ảnh trình điều chỉnh điện áp máy phát Bộ giới hạn dòng kích từ Stator current limiter: giới hạn dòng stato...
 • 14
 • 821
 • 25

Máy phát-Dao động điện từ -ngó thử coi

Máy phát-Dao động điện từ -ngó thử coi
... kể từ vị trí tụ điện điện dung cực tiểu? A 90o B 99o C 100o D 98o Bài 15: Mạch dao động máy thu gồm cuộn dây cso hệ số tự cảm L, tụ điện cso điện dung Co tụ xoay cso điện dung biến thiên từ ... số lượng điện từ D tần số dao động tự ăng ten thu Bài 10 Một mạch dao động LC Hiệu điện hia tụ u=4sin 104t (V), điện dung C=0.5 µF Biểu thức điện tích hai tụ biểu thức cường độ dòng điện mạch ... CM=450pF a/Mạch thu sóng điện từ có bước sóng khoảng nào? A 500m – 1500m B 516m – 1549m C 5160m – 1500m D 500m – 1549m b/ Các tụ di động xoay góc từ đến 180o Hỏi để thu sóng điện từ có bước sóng 1200m,...
 • 3
 • 157
 • 0

ứNG DụNG MáY PHáT ĐIệN ĐồNG Bộ Từ TRƯờNG VĩNH CửU TRUYềN ĐộNG TRựC TIếP TRONG Hệ THốNG PHáT ĐIệN DùNG NĂNG LƯợNG GIó

ứNG DụNG MáY PHáT ĐIệN ĐồNG Bộ Từ TRƯờNG VĩNH CửU TRUYềN ĐộNG TRựC TIếP TRONG Hệ THốNG PHáT ĐIệN DùNG NĂNG LƯợNG GIó
... Hình Máy phát điện đồng từ trờng vĩnh cửu có kết cấu từ thông kiểu hớng kính Hình Máy phát điện đồng từ trờng vĩnh cửu có kết cấu từ thông kiểu hớng trục Hình Máy phát điện đồng từ trờng vĩnh cửu ... tiếng ồn hệ thống phát điện dùng lợng gió gây Tuy nhiên, việc nghiên cứu v ứng dụng loại máy phát đồng từ trờng vĩnh cửu truyền động trực tiếp dùng lợng gió giai đoạn đầu Xuất phát từ thực tế ... phân tích số đặc tính quan trọng máy phát điện đồng từ trờng vĩnh cửu 2.1 Kết cấu mạch từ Trong máy phát điện đồng từ trờng vĩnh cửu dùng lợng gió, từ thông máy điện thờng có kết cấu kiểu hớng...
 • 10
 • 1,179
 • 10

Mô hình hóa và mô phỏng tổ hợp diesel lai máy phát đồng bộ kích thích độc lập sử dụng trong hệ thống phát điện độc lập

Mô hình hóa và mô phỏng tổ hợp diesel lai máy phát đồng bộ kích thích độc lập sử dụng trong hệ thống phát điện độc lập
... – MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ VÀ MÔ PHỎNG 3.1 tả toán kỹ thuật hình hóa tổ hợp Diesel máy phát điện đồng kích thích độc lập sử dụng hệ thống phát điện độc lập thực chất toán: - Xác định ... già hóa động [3] 2.2 hình máy phát đồng Máy phát điện đồng phận quan trọng hệ thống máy phát điện diesel Việc phân tích hình hóa máy điện đồng nghiên cứu suốt kỷ 20 Lý thuyết máy điện đồng ... động Hình 1.3 Sơ đồ hệ thống máy phát điện Diesel Một hệ máy phát điện Diesel thể Hình 1.3 bao gồm: - Động Diesel: cung cấp mômen làm quay rotor máy phát điện đồng - Máy phát điện đồng bộ: từ...
 • 63
 • 512
 • 0

khảo sát các phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính trên cứ liệu một số tác phẩm văn học trước cách mạng

khảo sát các phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính trên cứ liệu một số tác phẩm văn học trước cách mạng
... xét từ góc độ giới tính, tác phẩm văn học trước Cách mạng để có tranh tổng quan việc sử dụng ngôn ngữ phát ngôn hỏi - đáp từ góc độ giới tính giai đoạn này, lựa chọn tên đề tài là: Khảo sát phát ... chọn tên đề tài là: Khảo sát phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính liệu số tác phẩm văn học trước Cách mạng Tuy nhiên, trình khảo sát, nhận thấy phát ngôn hỏi đáp nam nữ xuất dàn trải không tiêu ... chung ngôn ngữ giới tính vấn đề mở, cần đóng góp nhiều nhà nghiên cứu Đặc biệt, chưa có nghiên cứu giá trị ngôn ngữ giới tính liệu cặp hỏi đáp Với tham vọng khảo sát phát ngôn hỏi đáp nhiều cặp...
 • 8
 • 228
 • 0

Khảo sát các phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính trên cứ liệu một số tác phẩm văn học trước Cách mạng[140104][140104]

Khảo sát các phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính trên cứ liệu một số tác phẩm văn học trước Cách mạng[140104][140104]
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HIỀN KHẢO SÁT CÁC PHÁT NGÔN HỎI ĐÁP TỪ GÓC ĐỘ GIỚI TÍNH TRÊN CỨ LIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC TRƢỚC CÁCH ... chọn tên đề tài là: Khảo sát phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính liệu số tác phẩm văn học trước Cách mạng Tuy nhiên, trình khảo sát, nhận thấy phát ngôn hỏi đáp nam nữ xuất dàn trải không ... xét từ góc độ giới tính, tác phẩm văn học trƣớc Cách mạng để có đƣợc tranh tổng quan việc sử dụng ngôn ngữ phát ngôn hỏi - đáp từ góc độ giới tính giai đoạn này, lựa chọn tên đề tài là: Khảo sát...
 • 129
 • 219
 • 0

khảo sát đặc tuyến máy điện một chiều kích từ song song

khảo sát đặc tuyến máy điện một chiều kích từ song song
... nghiệp Khảo sát đặc tuyến máy điện chiều kích từ song song Hình 3.5: Sơ đồ máy điện chiều kích từ song song [6] 3.3.1 Đặc tuyến không tải Đặc tuyến không tải máy phát điện chiều kích từ song song ... máy điện chiều thành loại sau:  Máy điện chiều kích từ độc lập  Máy điện chiều kích từ song song  Máy điện chiều kích từ nối tiếp  Máy điện chiều kích từ hỗn hợp 3.1.1 Máy phát điện chiều kích ... nghiệm Khảo sát số đặc tuyến máy phát điện chiều kích từ song song 4.1.2 Mô tả dụng cụ thí nghiệm a Máy phát điện chiều kích từ song song Hình 4.1: Máy phát điện chiều kích từ song song nhìn từ phía...
 • 62
 • 96
 • 0

báo cáo thực tập tốt nghiệp Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm máy phát điện và vật ngành điện sang thị trường các nước ASAEN

báo cáo thực tập tốt nghiệp Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm máy phát điện và vật tư ngành điện sang thị trường các nước ASAEN
... máy phát điện vật ngành điện đặc biệt hoạt động thúc đẩy xuất công ty nhiều bất cập Vì vậy, em chọn đề tài : Một số giải pháp thúc đẩy xuất sản phẩm máy phát điện vật ngành điện sang thị ... luận giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng máy phát điện vật ngành điện sang thị trường ASEAn công ty Chương 3: Phân tích thực trạng giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng máy phát điện vật ngành điện ... phát điện vật ngành điện sang thị trường ASEAN công ty 1.4 Đối ng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất mặt hàng máy phát điện vật ngành điện sang thị trường ASEAN...
 • 39
 • 270
 • 0

Luận văn Điều khiển PID tối ưu bền vững cho động cơ DC không chổi quét

Luận văn Điều khiển PID tối ưu bền vững cho động cơ DC không chổi quét
... thông s c a b mô ph ng thi t k b c u u n PID t i u n PID u n PID Nghiên nv m t chi u không ch i quét nh su t cao gi quét BLDC c hi u quét c t n th t công su t, không c n b u s d ng ng ng d ng rô b ... v nh v b v quét ” th cho ti tài : H U TE hành nghiên c thi C H T m chi PID t không ch 2.M chi (DC) không ch trình c gi khi C H m nguyên t thu t H U TE Tìm hi tài di truy PID thi c quét, xây d ... c áp d ng r ng rãi cho h th ng có thông s mô hình cm tb u n t u hoàn h o (BLDC) ng c m t chi u không ch i quét c s d ng r ng rãi cho ng d ng ki m soát hi u su t cao B u n PID thông ng ch cung...
 • 128
 • 442
 • 4

Điều khiển động cơ DC không chổi quét bằng phương pháp FOC

Điều khiển động cơ DC không chổi quét bằng phương pháp FOC
... thực đề tài tìm hiểu: - Động DC không chổi quét - Phương pháp FOC để điều khiển động - Mô Matlab/Simulink 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu Tìm hiểu tài liệu động BLDC, phương pháp FOC nước sau so sánh, ... đồng bộ, đặc biệt tập trung vào động DC không chổi quét - Tìm hiểu phương pháp điều khiển dành cho loại động trên, từ chọn phương pháp điều khiển phù hợp - Mô động Matlab/Simulink 1.5 Giới hạn ... BLDC, điều khiển Fuzzy-PID thiết kế điều khiển động BLDC Các kết thực nghiệm xác minh điều khiển Fuzzy-PID có hiệu kiểm soát tốt điều khiển PID thông thường Các mô hình, điều khiển động BLDC...
 • 22
 • 136
 • 1

GT KHÁI QUÁT VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ XOAY CHIỀU&VỀ HỆ THỐNG KÍCH TỪ.doc

GT KHÁI QUÁT VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ XOAY CHIỀU&VỀ HỆ THỐNG KÍCH TỪ.doc
... kích từ dùng máy phát điện xoay chiều chỉnh lu Hệ thống kích từ dùng điện xoay chiều chỉnh lu có điều khiển Hệ thống kích từ dùng băm áp chiều II.2.1 Hệ thống kích từ dùng máy phát điện chiều ... chổi điện công suất chế tạo bị hạn chế II.2.2 Hệ thống kích từ dùng máy phát điện xoay chiều chỉnh lu Hệ thống kích từ dạng có hai loại chính: Dùng máy phát điện xoay chiều tần số cao máy phát điện ... I.7.1 Đặc tính máy phát điện đồng bộ: Đặc tính máy phát điện quan hệ điện áp U cực máy phát dòng điện tải I tính chất tải không đổi (cost = const) tần số dòng điện kích từ máy phát không đổi...
 • 51
 • 4,572
 • 31

vận hành máy phát điện và hệ thống kích từ

vận hành máy phát điện và hệ thống kích từ
... Trang Vận hành máy phát điện hệ thống kích từ Hình 18: Hệ thống kích từ chiều với khuyếch đại quay Bo dieu AP Trang Vận hành máy phát điện hệ thống kích từ II.2.2 Hệ thống kích từ xoay chiều: Hệ thống ... trục máy phát Nó tự kích kích từ độc lập Khi kích từ độc lập, từ trường kích từ cấp kích từ nhỏ máy phát nam châm vĩnh cửu Hệ thống kích từ chiều hệ thống đời sớm nhất, khoảng từ năm 1920÷1960.Vào ... kế hệ thống kích từ ngày phát triển, kích thích điều chỉnh điện áp với đáp ứng nhanh sớm đưa vào công nghiệp Hệ thống kích từ từ phát triển liên tục Trang 15 Vận hành máy phát điện hệ thống kích...
 • 21
 • 6,742
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: máy phát điện mất kích từnghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi đi sâu hệ thống hòa đồng bộloi giai bai tap may phat dien dung kich tu song songmáy phát điện đồng bộ tự kíchđặc tuyến máy phát xoay chiều kích thích bằng điện từmáy phát tuabinmáy điện một chiều kích từ song songmáy phát điện đồng bộ và không đồng bộmáy điện 1 chiều kích từ độc lậplàm mát máy phát tuabinmáy phát điện 1 chiều tự chếmay phat dien 1 chieu tu truong ngangkhảo sát các phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính trên cứ liệu một số tác phẩm văn học trước cách mạngmáy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửuđặc tuyến của máy phát xoay chiều kích thích bằng nam châm vónh cửuKhảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm và nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Nâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ quốc phòng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc nano xốp ZnO tien si (LV thạc sĩ)ĐỀ kiem tra co hoc co so 1Tài liệu về Ranger 2011tay ban nha lo so trong ki euroKỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhTập bài tập hóa học thcs ngô quyềnBài giảng chuyên đề 12 Quản lý tài chính tài sản trong trường phổ thông Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcQuyết định ban hành quy định kiểm tra đánh giá công nhận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcBài giảng môn tập đọc lớp 1 chủ điểm Thiên nhiên đất nướcMột số tình huống sư phạm và cách giải quyết cực hayĐề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Action Plan on Base Erosion and Profit ShiftingTập hợp bài tập cả năm tiếng anh p01Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 theo chương trình mới p02Câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hayTập hợp bài tập cả năm tiếng anh 9 p02Biên bản tiết lao động Khoa sư phạm trường Đại học Cần ThơChuyên đề điểm và đường thẳng cố định của đồ thị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập