DE 02 GR NHOM TOAN

23 đề THI THỬ NHÓM TOÁN học SINH THẦY QUANG

23 đề THI THỬ NHÓM TOÁN học SINH THẦY QUANG
...   THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA – ĐỀ 13 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề   NHÓM HỌC SINH THẦY QUANG BABY – Thầy MẪN NGỌC QUANG   NHÓM HỌC SINH THẦY QUANG ...   ln x  b) Một nhóm gồm 12 học sinh trong đó có 4 học sinh nữ và 8 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh.  Tính  xác suất để 5 học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ.  x  sin ... 16bc  64a   NHÓM HỌC SINH THẦY QUANG BABY – Thầy MẪN NGỌC QUANG THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA – ĐỀ 17 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ BÀI Câu 1(1...
 • 184
 • 134
 • 0

350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số và các vấn đề liên quan nhóm toán

350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số và các vấn đề liên quan  nhóm toán
... B Hàm số cực trị C Hàm số đạt cực tiểu gốc tọa độ D Điểm A 1; 1 điểm cực tiểu   ……….HẾT……… GROUP NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THPT CHUYÊN ĐỀ : HÀM SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN (ĐỀ 005-KSHS) ... x1 ).y( x2 ) D : 25 ………HẾT……… GROUP NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THPT CHUYÊN ĐỀ : HÀM SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN (ĐỀ 004-KSHS) C©u : Giá trị nhỏ hàm số y   x  x  đạt x , tìm x : 0 A ... 3;4 C m 1;3 3;4 D m 1;4 ……….HẾT……… GROUP NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM THPT CHUYÊN ĐỀ : HÀM SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN (ĐỀ 002-KSHS) C©u : Đồ thị hàm số sau điểm uốn A y  x3  x B y  ( x...
 • 48
 • 656
 • 9

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010 MÔN TOÁN KHỐI A ĐỀ 02

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010 MÔN TOÁN KHỐI A ĐỀ 02
... điểm cạnh AB,CD 1 AI dtICD , VBICD = BI dtICD 3 1 Hay : VABCD = dtICD AI + BI , dtICD = IJ CD Dễ dàng chứng minh IJ đoạn vuông góc chung AB,CD Dễ thấy VABCD = VAICD + VBICD , VAICD = ( ) Ta có : ... Cho tứ diện ABCD có AB = CD = 2x ,  < x <  AC = BC = BD = DA = Tính     thể tích tứ diện ABCD theo x Tìm x để thể tích lớn tính giá trị lớn Đây dạng toán sách tập hình học 12 Học sinh tự ... uốn chương trình ban , giảm tải dẫn đến toán cấp số cộng , cấp số nhân hạn chế đề thi Nếu xuất toán cấp số việc l a chọn phương pháp giải liên quan điểm uốn không chấp nhận Do học sinh cần lưu...
 • 6
 • 75
 • 0

Tài liệu ĐỀ+ĐA KIỂM TRA KỲ II TOÁN 8 ĐỀ 02

Tài liệu ĐỀ+ĐA KIỂM TRA KỲ II TOÁN 8 ĐỀ 02
... Biểu điểm hớng dẫn chấm Đề 02 Toán Năm học 2010 - 2011 I/ Trắc nghiệm khắc quan (2điểm) Mỗi ý 0,25 điểm Phơng án chọn a b c...
 • 2
 • 140
 • 0

Bài soạn ĐỀ+ĐA KIỂM TRA KỲ II TOÁN 7 ĐỀ 02

Bài soạn ĐỀ+ĐA KIỂM TRA KỲ II TOÁN 7 ĐỀ 02
... đáp án biểu điểm khảo sát chất lợng môn toán học kỳ II năm học 2010 2011 Câu 1: (2điểm) a) Đáp án là: b) Đáp án là: Đề 02 C - 5x2y2z B c) Đáp án là: B d) D Đáp án là: GM AM (0,5đ) ... + ((-1) + 7) (0,25đ) = 2x3 + 2x2 +3x + (0,5đ) b) P(x) - Q(x) = (6x3 + 5x 3x2 1) (5x2 4x3 2x + 7) (0,25đ) 3 2 = (6x + 4x ) + ((-3x ) +(-5x )) + ((-1) + ( -7) ) (0,25đ) = 10x 8x + 7x (0,5đ) ... 2:(2điểm) a) X = 3.2 + 4.3 + 5.3 + 6.8 + 7. 5 + 8.5 + 9.3 + 10.1 = 64,3(3) 30 (1,5đ) b) M0 = (0,5đ) Câu 3: (2điểm) a) P(x) + Q(x) = (6x3 + 5x 3x2 1) + (5x2 4x3 2x + 7) (0,25đ) 3 2 =(6x + (- 4x )) +...
 • 2
 • 130
 • 0

02 chuyen de tot nghiep kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN www ebookvcu com 02VIP

02 chuyen de tot nghiep kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN www ebookvcu com 02VIP
... thuế - Đối với vật liệu Doanh nghiệp tự gia công chế biến vật liệu: Trị giá vốn thực tế nhập kho giá thực tế vật liệu, công cụ dụng cụ xuất đem gia công Ebook.VCU www. ebookvcu. com chế biến cộng ... phản ánh giá thực t vật liệu, công cụ dụng cụ tăng ( ) ( ) giảm kỳ Bên nợ: Giá thực tế VL, công cụ, dụng cụ tồn đầu kỳ, tăng kỳ Bên có: Kết chuyển giá thực tế VL công cụ, dụng cụ tồn cuối kỳ do: ... phòng kế toán Công ty sử dụng tài khoản 621 để hạch toán NVL (ở văn phòng Công ty kế toán hạch toán tài khoản 621 trình xuất NVL kế toán đội chuyển lên), tài khoản 152 Nguyên vật liệu đợc sử dụng...
 • 79
 • 281
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 MÔN TOÁN KHỐI A–B–D–V_TRUNG TÂM THÀNH ĐẠT(ĐỀ 02) pptx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 MÔN TOÁN KHỐI A–B–D–V_TRUNG TÂM THÀNH ĐẠT(ĐỀ 02) pptx
... VDCSB = VS ABCD ị VDPQCNB = VSABNPQ 7 VS ABCD ị VSABNPQ = VS ABCD ị = 12 12 VDPQCNB Cõu V: T gi thit x + y + z2 = ị < x , y, z < ã p dng BT Cụsi cho s dng: x ,1 - x - x ta c: Trn S Tựng x + (1...
 • 4
 • 112
 • 4

Tài liệu Đề tham khảo tuyển sinh đại học năm 2010 - Môn Toán Khối A-B-D-V (Đề 02) ppt

Tài liệu Đề tham khảo tuyển sinh đại học năm 2010 - Môn Toán Khối A-B-D-V (Đề 02) ppt
... 1)( x - x + 1) v t t = -3 x2 + x +1 0 x2 - x +1 x2 + x + x = -2 x - x dx t t = - x Tớnh c: A = ũ x - x dx t x = sin t Tớnh c: B = 2p -2 ã Tớnh B = x - x dx ... A(x; x m) ẻ d IA2 = 18 ( x - 1)2 + (- m - x + 2)2 = 18 x - 2(3 - m) x + m - 4m - 13 = (1) ộm = ch cú nht mt im A thỡ (1) cú nghim nht DÂ = -m + 2m + 35 = m = -5 2) PT mt phng (P) qua O nờn ... z < ã p dng BT Cụsi cho s dng: x ,1 - x - x ta c: Trn S Tựng x + (1 - x ) + (1 - x ) 2 x (1 - x )2 x (1 - x )2 Ê 3 x 3 x 3 2 x (1 - x ) Ê x x 2 3 - x2 y + z2 y ã Tng t ta cú: z2 + x...
 • 4
 • 121
 • 0

Tài liệu Đề tham khảo tuyển sinh đại học năm 2010 - Môn Toán Khối A (Đề 02) doc

Tài liệu Đề tham khảo tuyển sinh đại học năm 2010 - Môn Toán Khối A (Đề 02) doc
... điểm cạnh AB,CD 1 AI dtICD , VBICD = BI dtICD 3 1 Hay : VABCD = dtICD AI + BI , dtICD = IJ CD Dễ dàng chứng minh IJ đoạn vuông góc chung AB,CD Dễ thấy VABCD = VAICD + VBICD , VAICD = ( ) Ta có : ... tứ diện ABCD có AB = CD = 2x ,  < x <  AC = BC = BD = DA = Tính     thể tích tứ diện ABCD theo x Tìm x để thể tích lớn tính giá trị lớn Đây dạng toán sách tập hình học 12 Học sinh tự ... TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu I : ( điểm ) Cho hàm số : y = x − 3x − 9x + m , m tham số thực Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số m = Học sinh tự làm Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị...
 • 6
 • 127
 • 0

Đề luyện thi môn toán số 1 - NHÓM CỰ MÔN

Đề luyện thi môn toán số 1 - NHÓM CỰ MÔN
... bi: x 1, (x 0) x (x 0) Khi ú: L lim x 1 x 1 x x x 1 x 1 lim lim x x x x L1 L2 LI GII CHI TIT: Ta bin i: L lim x 1 x 1 x 1 x 1 lim lim x x x x x x L1 L2 Ta ... lim x x x x x x L1 L2 Ta ln lt: x 1 L1 lim x x x x 1 1 ; x 1 x 11 L2 lim x lim x T ú, suy L (x 1) x lim x 1 (x 1) x 3 1 BI TON TNG T SNG TO Tớnh cỏc gii hn: ... với (P): (d) (Q) qua A(2; 1; 1) (Q): (P) (Q) hai vtcp a(2;3;5) n(2 ;1; 1) qua A(2; 1; 1) (Q): (Q): x 4y + 2z = vtpt n1 (1; 4;2) Hình chiếu vuông góc (d1) (d) lên (P) giao tuyến (P)...
 • 10
 • 232
 • 0

Giúp em ôn thi kì 2 toán 6(đề 01+ đề 02)

Giúp em ôn thi kì 2 toán 6(đề 01+ đề 02)
... GIẢI ĐỀ THI KÌ II- ĐỀ SỐ 02 MÔN TOÁN – LỚP Thời gian: 90 phút ĐIỂM Bài : (3điểm) Tính + − 2  5 + 20 11  − ÷.1  24 16  13 75% - 1  1 + 0,5 : - − ÷ 12   Bài : (2 iểm) Tìm x biết : − 12 = ... (0,5 điểm) Cho biểu thức : Chứng tỏ : A= 1 1 + + + + 21 22 23 24 40 < A ...
 • 2
 • 128
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 6 (LÂM ĐỒNG) đề 02 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 6 (LÂM ĐỒNG) đề 02 ppsx
... góc xOy không? Vì sao? c) Gọi Om tia đối tia Ot Tính số đo góc mOy Câu 10 (1 điểm) So sánh Đề số 2 /lớp 6/ kì 1 + + + với 1.2 2.3 49.50 ... tải phải chở 1400 xi măng từ nhà máy đến công trường Xe thứ chở tổng số xi măng Xe thứ hai chở 60 % số xi măng lại Hỏi xe chở xi măng Câu (2 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia ... c) Phân số tối giản phân số mà tử mẫu có ước chung −1 d) Tổng số đo hai góc kề bù 1800 II Tự luận (8 điểm) Câu (2 điểm) Thực phép tính a) − + b) 11 −5 − ( − ): 12 12 10 12 Câu (1.5 điểm)...
 • 2
 • 149
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2011 MÔN TOÁN – MÃ ĐỀ 02 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2011 MÔN TOÁN – MÃ ĐỀ 02 pdf
... http://ductam_tp.violet.vn/ đáp án đề thi thử đ i học lần năm học 2009 - 2010 Môn thi: toán Th i gian làm b i: 180 phút, không kể th i gian giao đề Câu N i dung i m 2x có : x2 - TXĐ: D = R \ {2} - Sự biến thi n: ... m2 m 2 0,75 Tip tuyn (d) ti M cú phng trỡnh : 1 y x m m2 m 0,25 Giao im ca (d) vi tim cn ng l : A 2; m2 Giao im ca (d) vi tim cn ngang l : B(2m ; 2) 0,25 1,0đ II 2,0đ Ta cú : ... nghịch biến khoảng ;2 hàm số cực trị - Đồ thị + Giao i m v i trục tung : (0 ; ) + Giao i m v i trục hoành : A(3/2; 0) I 2.0đ 0,5 - ĐTHS nhận i m (2; 2) làm tâm đ i xứng -5 10 -2 -4 Ly im M...
 • 6
 • 38
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhóm 8 vấn đề bằng chứng kiểm toán phần tiếp theonhóm 8 vấn đề bằng chứng kiểm toánvới tình hình thực hiện kế hoạch như trên nhớm hoàn toàn tin công ty có thể hoàn thành tốt và có khả năng vượt kết hoạch đề ra nên nhóm đề xuất kế hoạch tăng doanh thu và lợi nhuận như sauđề cương ôn thi toánđề thi đại học toánđề thi thử môn toánchuyen de tot nghiep ke toanchuyên đề tốt nghiệp kế toánchuyên đề ôn thi môn toánđề thi thử môn toán 2014chuyên đề luyện thi môn toánđề thi đại học toán 2013de thi thu dh toan 2014đề luyện tập môn toánđề thi cuối kì toán lớp 3đề cương thực hành môn tin lớp 6Đề kiểm tra HK II môn Sử 11sach luu hoang tri dap anSENTENCE TRANSFORM MCQsTài liệu chuyên văn THCS lớp 7CHUONG 5 DAO HAM PHUONG TRINH TIEP TUYENTOÁN 10 336 BÀI TẠP TRẮC NGHIỆM. CHƯƠNG 4Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán siêu hay có lời giải chi tiếtBÀI TẬP TẾT 2017 lớp 9Bản vẽ autocad công nghệ sản xuất gạch chuẩn lò tuynelBản vẽ autocad công nghệ sản xuất gạch ngóiThiết kế,tính toán hệ thống treo cho xe con (có bản vẽ)120 câu trắc nghiệm nguyên hàm _ tích phânBản vẽ autocad công nghệ sản xuất ống thoát nước BTCTBản vẽ autocad công nghệ sản xuất cọc trụ điện BTCTBản vẽ autocad công nghệ sản xuất cọc vuông sàn rỗng BTCTDanh pháp IUPAC completeKT 1 TIẾT TOÁN 9 kì iThe usborne little book of riding and pony care(harvey g ) (little books)Sơ lược về Ung Thư (Tóm tắt sinh học cơ bản)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập