De 07 luyen thi DHQGHN

Tài liệu Đề tự luyện thi thử đại học số 07 môn toán pdf

Tài liệu Đề tự luyện thi thử đại học số 07 môn toán pdf
... Khóa h c Luy i h c môn Toán Th y Phan Huy Kh i m) Trong m t ph ng t ng th ng: (d1 ) : 2x y (d ) : 3x 6y L thi t luy n s 07 m P(2; 1) ng th i (d1 );(d2 ) t nh A, m c...
 • 2
 • 120
 • 0

DE TOAN LUYEN THI VAO THPT 07

DE TOAN LUYEN THI VAO THPT 07
... phân giác góc ADE cắt AE I đờng phân giác góc AED cắt AD K Gọi S, S1, S2, S3 lần lợt diện tích tam giác ABC, DEI, DEK, DEA Gọi H chân đờng vuông góckẻ từ I đến DE Chứng minh: S3 IH = DE + AD S3 S3 ... DEK, DEA Gọi H chân đờng vuông góckẻ từ I đến DE Chứng minh: S3 IH = DE + AD S3 S3 S + S2 = + DE DE + AD DE + AE S1 + S S Cõu 4: (1 diểm) Cho số a, b, c thoả mãn: a 2; b 2; c a + b + c = Chứng ... đờng tròn (O) D điểm nằm cung BC không chứa A(D khác B C) Trên tia DC lấy điểm E cho DE = DA Chứng minh ADE tam giác Chứng minh ABD = ACE Khi D chuyển động cung BC không chứa A(D khác B C) E...
 • 5
 • 141
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 07 pptx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 07 pptx
... Câu 24: Công thức tổng quát este tạo axit no, đơn chức, mạch hở ancol không no có nối đôi, đơn chức, mạch hở A CnH2n-2kO2 B CnH2n-2O2 C CnH2n-1O2 D CnH2nO2 Câu 25: Công thức cấu tạo sau không phù ... sau ? A Dãy đồng đẳng ankin có công thức chung CnH2n-2 B Các hiđrocacbon no có công thức chung CnH2n+2 C Công thức chung hiđrocacbon thơm CnH2n-6 D Các chất có công thức đơn giản CH2 thuộc dãy ... Y, X Câu 30: So sánh pin điện hóa ăn mòn điện hoá, điều sau không đúng? A Kim loại có tính khử mạnh cực âm B Pin điện hóa phát sinh dòng điện, ăn mòn điện hoá không phát sinh dòng điện C Chất...
 • 17
 • 160
 • 1

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 07 MÔN: TOÁN pot

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 07 MÔN: TOÁN pot
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Đề thi tự luyện số 07 Câu VII.a (1 điểm) Cho hai đường thẳng song song d1; d2 ... m điểm phân biệt (m 2) Biết cso 2800 tam giác có đỉnh điểm cho Tìm m B Phần dành cho thí sinh học theo chương trình phân ban: Câu VI.b (2 điểm) Lập phương trình tắc elip (E) biết elip có tâm ... 300 Câu VII.b (1 điểm) Một sọt cam lớn phân loại theo cách sau: Chọn ngẫu nhiên 20 cam làm mẫu đại diện Nếu mẫu cam hỏng sọt cam xếp loại Nếu mẫu có hay cam hỏng sọt xếp loại Nếu có hỏng sọt...
 • 2
 • 30
 • 0

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 07 MÔN: HÓA HỌC doc

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 07 MÔN: HÓA HỌC doc
... C2H2 C2H6 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 07 Câu 28 Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí X ... Na2SO4 K2SO4 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 07 Câu 42 Cho m gam hỗn hợp etanal propanal ... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 07 Câu 13 Hòa tan miếng nhôm dung dịch chứa 0,05 mol NaOH thấy có...
 • 4
 • 41
 • 0

đề luyện thi DHQGHN hay

đề luyện thi DHQGHN hay
... Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi i (GV: Nguy n Bá Tu n) Ph Câu 11 Cho tam giác ABC có A (10;0;0), B(0;-12;0), C(0;0;-8) G i M, ... y= 4x n: 1900 58-58-12 12 - Trang | - Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi i (GV: Nguy n Bá Tu n) Ph ng Câu 21 Th tích v t th sinh cho hình ph ng gi i h n b i y x x2 , ... v i (ABC) m t góc 300 v i Th tích hình chóp là: A a3 B a3 18 C 2a 3 Câu 28 Có s ch n g m ch s t thi t ph i có ch s D a3 c t o thành t ch s : n vào ch tr Câu 29 m t i h n c a hàm s y= 3x4 x2 là:...
 • 6
 • 88
 • 0

đề luyện thi ĐHQGHN hay

đề luyện thi ĐHQGHN hay
... c Luy n thi i (GV: Nguy n Bá Tu n) x A 2;3 3; Câu 11 Cho f(x)= xe A ( x 1)e x x Ph B x C x D x x ng M t nguyên hàm F(x) c a f(x) th a F(0)=1 là: C ( x 1)e x +1 D ( x 1)e x +2 C Z=3 hay Z= -3 ... F(x) c a f(x) th a F(0)=1 là: C ( x 1)e x +1 D ( x 1)e x +2 C Z=3 hay Z= -3 B ( x 1)e x +2 D Z=3i hay Z=-3i Z = -9 là: Câu 12 Nghi m c A Z=3i B Z= -3i Câu 13 Giá tr l n nh t c a bi u th c M= x2 ... n: 1900 58-58-12 D x x2 - Trang | - Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi i (GV: Nguy n Bá Tu n) Ph Câu 22 Cho góc vuông xOy m mA Ox,Oy b ng b ng a, cho OA= a Kho ng...
 • 5
 • 91
 • 0

đề luyện thi ĐHQGHN

đề luyện thi ĐHQGHN
... Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi i (GV: Nguy n Bá Tu n) A B 19 C Câu 11 Hàm s 3x B.y= x A y= x 3 C y= x3 3x2 3x D y=lnx t nguyên ... T D.3,0 n: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi i (GV: Nguy n Bá Tu n) Câu 22 Giá tr l n nh t c a hàm s : y A.2,8 Ph x x g n nh t v i s B 2,5 ... Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi i (GV: Nguy n Bá Tu n) Ph Câu 31 Giá tr l n nh t c a bi u th c N= x2 y3 v i x, y s th A B 25...
 • 5
 • 84
 • 0

Chuyên đề elip luyện thi đại học

Chuyên đề elip luyện thi đại học
... phương trình t c c a elip (E) i qua M ; 2 e = 3 5 ; Bài 16 Vi t phương trình t c c a elip (E) i qua M     M nhìn F 1F 2∈Ox dư i góc π   Bài 17 Vi t phương trình t c c a elip (E) i qua M  ... b x + y = a + b  +  = a + b ( pcm) a b2  a y2 Bài 15 Cho elip (E) có phương trình x + = ( a > b > ) a b G i A B hai i m thu c elip (E) cho OA vuông góc v i OB Ch ng minh r ng CMR: + = + OA ... p xúc v i (C1) (C2) y2 Bài Trong m t ph ng t a Oxy, cho elip (E): x + =1 25 16 Tìm i u ki n k m ng th ng ( d ) : y = kx + m ti p xúc v i elip (E) Khi (d) ti p n c a (E), g i giao i m c a (d) ng...
 • 10
 • 7,798
 • 368

Đề ôn luyện thi đại học môn Vật Lý

Đề ôn luyện thi đại học môn Vật Lý
... Năng lượng nghỉ có công thức công thức sau; A m.c2 B ∆m.c2 C m0.c2 D ∆m.c2/2 18 Chu kỳ lắc lò xo đặt mặt phẳng nghiêng nghiêng góc α so với phương ngang gồm lo xo có độ cứng k vật nặng khối lượng ... 75 m B 7,5 m C 3000 m D 30,5 m 20 Một mạch dao động tưởng LC thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 4.10-6C cường độ dòng điện cực đại mạch 10 mA Tần số dao động mạch là: A 3,14.104 ... so với phương ngang gồm lo xo có độ cứng k vật nặng khối lượng m, độ biến dạng lò xo vật vị trí cần l0 tính công thức: ∆l0 ∆l0 ∆l0 k A T = 2π B T = 2π C T = D T = 2π 2π g g g sin α m 19 Một sóng...
 • 2
 • 947
 • 58

Tài liệu ôn tập 5: đề tự luyện thi đại học số 08

Tài liệu ôn tập 5: đề tự luyện thi đại học số 08
... trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Đề thi tự luyện số 08 Tổng đài ... trường chung học trò Việt B C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học C C3H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2 Đề thi tự luyện số 08 D C4H9NH2, ... chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 08 A Axetilen, fomalin, glucozơ, saccarozơ B Glucozơ, propin, propanon,...
 • 6
 • 530
 • 16

Đề tự luyện thi đại học sô 10

Đề tự luyện thi đại học sô 10
... > b D a > b Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 11 Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn ... 4% C 6% D 8% Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 11 Câu 46: Có phản ứng C2H4 + HOH ... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 11 A 60,2% B 72,4% C 68,2% D 64,5% Câu 15: Điều kiện để khí tan...
 • 4
 • 354
 • 17

Đề tự luyện thi đại học sô 11

Đề tự luyện thi đại học sô 11
... Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện thi đại học đảm bảo môn Hóa học Luyện số 01 A Đun hỗn hợp cao su thi n nhiên với lưu huỳnh 150oC ... Y; cho phần (3) Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện thi đại học đảm bảo môn Hóa học Luyện số 01 X tác dụng với dung dịch NH3 dư, ... Khóa học Luyện thi đại học đảm bảo môn Hóa học Luyện số 01 Câu 12: Hỗn hợp anđehit đồng đẳng cháy cho sản phẩm nước CO2 với...
 • 4
 • 361
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo NCKH nước rửa bát sinh học từ quả sổ, chanh, muối ănĐánh giá trong giáo dục đại học (1)kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm thịnh vượng chungto khai de nghi giai quyet uu dai trong giao duc dao taoThiết kế hệ thống thu hồi nhiệt thải để cung cấp nước lạnh bằng máy lạnh hấp thụ tại công ty Tae Kwang VinaCHỦ đề cảm ỨNG ở THỰC vậtSKKN CHỦ NHIỆM năm học 20162017tiểu luận điều kiện giao dịch dân sự vô hiệu theo BLDS 2015An analysis of the roles of rural industryin Van Truong commune, Tien Hai district, Thai Binh provinceAn sinh xã hội đối với lao động khu vực phi kết cấu ở Việt NamThực trạng và giải pháp phát triển lực lượng sản xuấtÁp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam - Thực trạng và khuyến nghịTopic 9 harmonics topic b9Niên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê quốc tếNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê y tế và mức sống dân cưNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê vận tải và bưu chính, viễn thôngNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê đất đai, khí hậu89 câu trắc nghiệm GDCD 12 bài 7 (quyền BC+UC, tham gia quản lí nhà nước và xã hội)THUC TRANG VA GIAI PHAP THUC HIEN QUY CHE DAN CHU O CO SOTopic 7 resonance topic a7
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập