Bai 17 lao dong va viec lam88

Bài 17 Lao động việc làm

Bài 17 Lao động và việc làm
... ĐT BÌNH THUẬN BÀI 17: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM GVHD: TRẦN THỊ THU HẰNG Người thực hiện: ĐOÀN MINH LỢI, THPT Nguyễn Huệ HUỲNH NGỌC SÁNG, THPT Lương Thế Vinh HUỲNH NGỌC SÁNG NGUỒN LAO ĐỘNG: Dồi (cm) ... ĐỘNG: Dồi (cm) a.Ưu điểm Cần cù sáng tạo có truyền thống kinh nghiệm sản suất (cm) Chất lượng lao động ngày tăng (cm) HUỲNH NGỌC SÁNG ...
 • 3
 • 584
 • 4

Tiết 20-Bài 17: Lao động việc làm

Tiết 20-Bài 17: Lao động và việc làm
... CU LAO NG Nhúm 1: C cu lao ng theo cỏc ngnh KT Nhúm 2: C cu lao ng theo thnh phn KT Nhúm 3: C cu L theo thnh th - nụng thụn a C cu lao ng theo cỏc ngnh KT Hình 17.2: Cơ cấu lao động việc làm ... Nụng-lõmng nghip Tỉ lệ LĐ KVI giảm xuống Lđ KVII, KVIII tăng lên b C cu lao ng theo thnh phn kinh t Hình 17.3: Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế, gđ 2000 2005 (%) 2000 2002 2003 2004 ... 1 NGUN LAO NG 48,8% Ngoi tui L 51,2% Ngun L Biu th hin c cu ngun lao ng Vit Nam - 2005 - Ưu điểm cần cù Khéo tay - Hạn chế C cu L cú...
 • 30
 • 835
 • 1

Bài 17: Lao động việc làm

Bài 17: Lao động và việc làm
... thiếu việc làm khu vực năm 2005 (ĐVT: %) Tiết 20 Bài 17 LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM I/ NGUỒN LAO ĐỘNG II/ CƠ CẤU LAO ĐỘNG III/ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1/ Vấn đề việc làm - Việc làm ... thò, nông thôn III/ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1/ Vấn đề việc làm 2/ Hướng giải việc làm I/ NGUỒN LAO ĐỘNG 1.Quy mô nguồn lao động N­íc ta cã nguồn lao động dåi dµo N¨m 2005 d©n ... LAO ĐỘNG 1/ Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế 2/ Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế - Phần lớn lao động làm khu vực Nhà nước - Tỉ trọng lao động khu vực Nhà nước khu vực Nhà nước biến động, ...
 • 21
 • 706
 • 3

bài 17. lao động việc làm

bài 17. lao động và việc làm
... em chứng minh việc làm vấn đề xã hội Bức xúc nước ta Vấn đề việc làm hướng giải việc làm: a Vấn đề việc làm % Năm Biểu đồ thể tỉ lệ lao động thiếu việc làm so với lao động việc làm nước ta thời ... kinh tế xã hội đất nước - Tăng số lao động thất nghiệp thiếu việc làm, sử dụng chưa hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên Lao động Cơ cấu lao động: a Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế: Khu vực ... -Tay nghề nguồn lao động nhìn chung thấp; tính kỷ luật lực lượng lao động chưa cao - Chủ yếu lao động thủ công, chưa qua đào tạo Phân bố lực lượng lao động không đồng lực lượng lao động có chuyên...
 • 14
 • 341
 • 1

Bài 17.Lao động việc làm

Bài 17.Lao động và việc làm
... lao động - Đẩy mạnh xuất lao động Ảnh người lao động tìm việc làm Làng tranh Đơng Hồ (Bắc Ninh) Tủ thờ Gò Cơng (xóm Ơng Non ) LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Nguồn lao động Cơ cấu lao động Vấn đề việc làm ... giải việc làm cho triệu lao động -Tình trạng thất nghiệp: 2,1% ; Thiếu việc làm :8,1% gay gắt + Thành thị : TN 5,3% ,TVL:4,5% ; + Nơng thơn :TN 1,1% , TVL: 9,3 % •Phương Hướng giải việc làm -Phân ... lao động a Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế (Bảng 17.2) Biểu đồ cấu lao động việc làm phân theo khu vực kinh tế nước ta a So sánh –nhận xét thay đổi cấu lao động theo ngành kinh tế - Lao động...
 • 28
 • 506
 • 1

bài giảng địa lý 12 bài 17 lao động việc làm

bài giảng địa lý 12 bài 17 lao động và việc làm
... VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM: b đưa hướng Hãy Hướng giải quyết: giải -Phân bố lại dân cư nguồn lao động quyếthiện tốt làm mà em số -Thực việc sách dân cho -Đa dạng hoá hoạt động ... đàohoạnghề -Xuất lao động Phần củng cố: Câu 1: Ý mặt mạnh người lao: động nước ta? A Người lao động cần cù ,sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất B Chất lượng lao động ngày nâng cao C Lực lượng lao động có ... Chất lượng lao động thấp CƠ CẤU LAO ĐỘNG BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ THỜI KÌ 1996-2006 I00% 13.1 15.4 16.5 Dịch vụ 17. 3 18.2 80% 13.1 60% 40% Công nghiệp a.Tỉ lệ lao động 15.4...
 • 12
 • 575
 • 0

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG pot

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG pot
... thiệu :SGK Hoạt động GV HS HĐ1:Hoạt động nhóm Nội dung I NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ CH: Nhận xét nguồn lao động nước DỤNG LAO ĐỘNG ta ? Nguồn lao động Nguồn lao động bao gồm người - Nguồn lao động nước ... người chuyên môn lao động khu vực thành thị chiếm Sử dụng lao động 24,2% - Số lao động việc làm ngày nông thôn 75,8% tăng CH: Nguồn lao động nước ta có - Cơ cấu sử dụng lao động nước mặt mạnh ... bố lại dân cư nguồn lao động vùng, vùng Tây Nguyên… III CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG HĐ3 - Chất lượng sống nhân dân GV cho HS đọc SGK nêu dẫn chứng nói ngày cải thiện lên chất lượng sống nhân dân giảm...
 • 6
 • 459
 • 0

bài giảng địa lý 9 bài 4 lao động việc làm. chất lượng cuộc sống

bài giảng địa lý 9 bài 4 lao động và việc làm. chất lượng cuộc sống
... nguyên nhân BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG I/ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1/ Nguồn lao động: Nguồn lao động nước ta dồi tăng nhanh Nhận xét chất lượng lực lượng lao động nước ... động theo ngành nước ta BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG I/ NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1/ Nguồn lao động: 2/ Sử dụng lao động: Cơ cấu sử dụng lao động ngành kinh tế thay ... 4, 43% (2010) III/ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG: Chất lượng sống nhân dân ta thấp cải thiện, có chênh lệch vùng, thành thị nông thôn ta BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG I/ NGUỒN LAO ĐỘNG...
 • 10
 • 1,405
 • 0

Địa Lí 12 Bài 17Lao động việc làm

Địa Lí 12 Bài 17 – Lao động và việc làm
... - Đa dạng loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động - Đẩy mạnh xuất lao động ...
 • 2
 • 6,533
 • 34

Bài 17 Lao động - Việc làm

Bài 17 Lao động - Việc làm
... GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1/ Vấn đề việc làm - Việc làm vấn đề kinh tế – xã hội gay gắt nước ta - Năm 2005, nước có 2,1% lao động thất nghiệp, 8,1% lao động thiếu việc làm Trong tỉ lệ lao động thất ... trạng việc làm nước ta? Biểu đồ so sánh tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm khu vực năm 2005 (ĐVT: %) Tiết 20 Bài 17 LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM I/ NGUỒN LAO ĐỘNG II/ CƠ CẤU LAO ĐỘNG III/ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ ... thôn III/ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1/ Vấn đề việc làm 2/ Hướng giải việc làm I/ NGUỒN LAO ĐỘNG 1.Quy mô nguồn lao động Nhận xét đánh giá quy mô nguồn lao động? 48,8% 51,2%...
 • 20
 • 99
 • 0

giáo án bài lao động việc làm – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài lao động và việc làm – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... 199 6-2 005 tỉ lệ lao động NT giảm, tỉ lệ lao động TT tăng - Sự thay đổi phù hợp với trình đô thị hóa nước ta Vấn đề việc làm hướng giải việc làm a Vấn đề việc làm - Mỗi năm có khoảng triệu việc làm ... GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 nhanh lao động có chứng nghề sơ cấp-> cao đẳng…cuối tăng chậm TH chuyên nghiệp + Lao động qua đào tạo chiếm tỉ lệ bé so với lao động chưa qua đào tạo + Lao động có trình ... tế - Từ năm 200 0-2 005, lao động kv kinh tế nhà nước tăng chậm, lao động kv kinh tế Nhà nước giảm, lao động rkv kt có vốn đầu tư nước tăng nhanh c Cơ cấu lao động theo thành thị nông thôn - Từ...
 • 2
 • 1,936
 • 2

Địa Lí 9 Bài 4 – Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống

Địa Lí 9 Bài 4 – Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
... xuất lao động hướng tạo khả giải việc làm -Đa dạng hoá loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp nhà trường, hoạt động dạy nghề giới thiệu việc làm, giúp cho người lao động tự tạo việc ... triệu lao động +Người Lđ VN có nhiều kinh nghiệm Sx nông, lâm, ngư nghiệp thủ công nghiệp, có khả tiếp thu nhanh tiến KHKT +Chất lượng nguồn lao động nâng cao -Những hạn chế: +Phần lớn lao động ... xã hội CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1/ Nguồn lao động nước ta có mặt mạnh hạn chế nào? Hãy nêu thay đổi cấu sử dụng lao động nước ta? *Những mặt mạnh hạn chế: -Những mặt mạnh +Nguồn lao động nước ta dồi...
 • 3
 • 24,535
 • 42

Giáo án bài Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống - Địa 9 - GV.N M Thư

Giáo án bài Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống - Địa 9 - GV.N M Thư
... Giáo án địa lý lớp lao động * Những m t m nh hạn chế nguồn lao động nước ta H Dựa vào vốn hiểu biết m nh, em nêu lên m t m nh nguồn lao động nước - M t m nh: ta? + Cần cù, ... nguồn lao động cần phải - Chất lượng nguồn lao động ngày l m gì? nâng cao H Quan sát hình 4.1, nhận xét - Phần lớn lao động nước ta tập trung nông cấu lao động thành thị thôn Giáo án địa lý lớp ... chuyên m n H Quan sát biểu đồ hình 4.1, nêu nhận xét nguồn lao động qua đào tạo nước ta H Trong n m qua, chất lượng nguồn lao động nước ta cải thiện nào? H Theo em, để nâng cao chất lượng nguồn lao...
 • 5
 • 1,890
 • 3

Bài giảng địa 9 lao động việc làm với chất lượng cuộc sống (2)

Bài giảng địa 9 lao động và việc làm với chất lượng cuộc sống (2)
... Biểu đồ cấu sử dụng lao động theo ngành năm 198 9 2003 (%) Bảng 4.1 Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế (%) Năm 198 5 199 0 199 5 2002 Khu vực nhà nước 15,0 11,3 9, 0 9, 6 Các khu vực kinh ... Năm 198 5 199 0 199 5 2002 Khu vực nhà nước 15,0 11,3 9, 0 9, 6 Các khu vực kinh tế khác 85,0 88,7 91 ,0 90 ,4 Thành phần Hình 4.3 Cấp phát chống muỗi cho đồng bào Khơ - mú ...
 • 4
 • 50
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai 4 lao dong va viec lam chat luong cuoc songbài 4 lao động và việc làmtiết 4 bài 4 lao động và việc làm chất lượng cuộc sốngđịa lí 9 bài 4 – lao động và việc làm chất lượng cuộc sốngbài 5 lao động và việc làmgiao an dia li lop 9 bai 4 lao dong va lam viec chat luong cuoc songTƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓGIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 3 CHU DE gđCHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEUCHUONG 4 THI TRUONG TRAI PHIEUCHUONG IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGPhân tích chỉ tiêu lợi nhuận công ty Kinh ĐôPhân tích Điều khoản Incoterms 2010 tiếng anhDự án kinh doanh dòng son handmade HYOMMỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THƯỞNG NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN DŨNGĐề thi vào chuyên 20132014Đề thi vào chuyên 20132014TỪ VỰNG NGỮ PHÁP STARTERS MOVERS HOÀN CHỈNH NHẤT.Giáo trình Pascal Gv: Phạm Bá QuảngTruyền thông Profibus PLC S7300 với MM440Secrets of Closing the Sale by Zig ZiglarGiáo án Bài 33 axitsunfuric muoi sunfatthực trạng một số giải pháp góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ với sự hiểu biết của giảng viênCuộc phiêu lưu kinh doanhHoạt động tài trợ xuất khẩu của ngân hàng BIDVPhát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh trung yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập