Phương án sửa chữa Tuabin 55MW Nhiệt điện Uông Bí

Khảo sát tình trạng kỹ thuật và lập phương án sửa chữa động cơ Volvo penta TMD 120A-250cv

Khảo sát tình trạng kỹ thuật và lập phương án sửa chữa động cơ Volvo penta TMD 120A-250cv
... O SÁT TÌNH TR NG K THU T VÀ L P PHƯƠNG ÁN S A CH A NG CƠ VOLVO PENTA TMD 120A – 250CV 2.1 KH O SÁT TÌNH TR NG BAN U NG CƠ VOLVO PENTA TMD1 20A-250CV Khi c ưa v xư ng th c t p c a B môn TMD 120A-250CV ... ng Volvo penta TMD 120A-250cv Chương Kh o sát tình tr ng k thu t l p phương án s a ch a penta TMD 120A-250cv Chương H ch toán giá thành k t lu n ng Volvo Chương GI I THI U NG CƠ VOLVO PENTA TMD ... kh i Chương 2: KH O SÁT TÌNH TR NG K S A CH A ng 29 THU T VÀ L P PHƯƠNG ÁN NG CƠ VOLVO PENTA TMD 120A – 250CV 32 2.1 KH O SÁT TÌNH TR NG BAN U NG CƠ VOLVO PENTA TMD1 20A-250CV ...
 • 117
 • 315
 • 2

Báo cáo thực tập sửa chữa nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Báo cáo thực tập sửa chữa nhà máy nhiệt điện Phả Lại
... h thng nc tun hon i cỏc ng hỡnh ch U gia nhit b mt lm cho hi bỡnh ngng ngng t li thnh nc 3 gia nhiệt cao cửa trích h2o đến khử khí bình ngng h2o vào gnh - Nc sau bỡnh ngng s vo u hỳt bm ngng...
 • 119
 • 128
 • 0

Bước đầu nghiên cứu phương pháp áp dụng EMA cho nhà máy nhiệt điện Uông

Bước đầu nghiên cứu phương pháp áp dụng EMA cho nhà máy nhiệt điện Uông Bí
... thụng tin) Trong nm 2004 - 2005, trin khai ỏnh giỏ EMA cho doanh nghip, cỏc kt qu ỏnh giỏ cho thy rng phm vi ỏp dng EMA rt rng EMA khụng ch ỏp dng cho cỏc doanh nghip sn xut hch toỏn dũng nguyờn ... ni dung ca EMA nh bng sau: Bng 2: Ni dung EMA MEMA Ngn hn PEMA Di hn Ngn hn ECA Vớ d: chi phớ Chi phớ v doanh Hch toỏn Di hn dũng Hch toỏn tỏc ng Thụng tin Quỏ hot ng, chi phớ thu cho mụi trng ... phỏp ỏp dng EMA cho nh mỏy nhit in Uụng Bớ hi vng s gúp phn h tr cho doanh nghip v phng phỏp lun cng nh ng dng thc tin ng dng thnh cụng cho doanh nghip mỡnh Website: http://www.docs.vn Email :...
 • 92
 • 443
 • 1

Tìm hiểu về dây chuyền sản xuất điện năng trong nhà máy nhiệt điện uông 2, đi sâu nghiên cứu thiết bị điện hệ thống tuabin máy phát

Tìm hiểu về dây chuyền sản xuất điện năng trong nhà máy nhiệt điện uông bí 2, đi sâu nghiên cứu thiết bị điện hệ thống tuabin máy phát
... ta chia loại nhà máy nhƣ sau: * Nhà máy nhiệt đi n * Nhà máy thủy đi n * Nhà máy đi n nguyên tử * Nhà máy đi n địa nhiệt * Nhà máy đi n sử dụng lƣợng gió Hiện giới nƣớc ta nhà máy đi n tiếp tục ... có loại hình nhà máy nhiệt đi n bản: * Nhà máy nhiệt đi n tuabin * Nhà máy nhiệt đi n tuabin khí Với nhà máy nhiệt đi n tuabin hơi, nhiên liệu hữu chủ yếu than bột đƣợc đốt lò tạo nhiệt làm hóa ... CHUNG VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐI N UÔNG BÍ 1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN Nhà máy nhiệt đi n Uông doanh nghiệp Nhà nƣớc, trực thuộc Tổng công ty Đi n lực Việt Nam – Bộ công nghiệp Nhà máy nằm lòng thị xã Uông...
 • 63
 • 858
 • 4

ĐỒ án : Nhiệt điện Uông Bí_1

ĐỒ án : Nhiệt điện Uông Bí_1
... mỏ, đƣợc sử dụng tạo nhiệt cho nhà máy nhiệt điện Hiện có loại hình nhà máy nhiệt điện bản: * Nhà máy nhiệt điện tuabin * Nhà máy nhiệt điện tuabin khí Với nhà máy nhiệt điện tuabin hơi, nhiên ... Brayton) P:Áp suất; v: thể tích; q :nhiệt lƣợng; T: Nhiệt độ K°; S: Entropy 1- 2: Nén đẳng Entropy máy nén; 2- 3: Gia nhiệt đẳng áp buồng đốt 3- 4: Giãn nở sinh công đẳng entropy Tuabin 4- 1: khép kín ... loại nhà máy nhƣ sau: * Nhà máy nhiệt điện * Nhà máy thủy điện * Nhà máy điện nguyên tử * Nhà máy điện địa nhiệt * Nhà máy điện sử dụng lƣợng gió Hiện giới nƣớc ta nhà máy điện tiếp tục đƣợc xây...
 • 63
 • 168
 • 0

Đồ án: Thiết kế phần điện cho nhà máy Nhiệt Điện Uông 1500MW và khảo sát sự mất đối xứng đường dây siêu cao áp 500 kV ppt

Đồ án: Thiết kế phần điện cho nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí 1500MW và khảo sát sự mất đối xứng đường dây siêu cao áp 500 kV ppt
... bin ỏp dõy qun lờn gúp 220 kV Mt khỏc ph ti cao ỏp cng ln lờn ta ghộp b mỏy phỏt- mỏy bin ỏp dõy qun lờn gúp 500 kV cung cp thờm cho ph ti cao ỏp 500 kV v trung ỏp 220 kV cng nh liờn lc gia cỏc ... MVA S500min = 524,32 MVA 500 kV S220max = 937,5 MVA S220min = 656,25 MVA 220 kV T5 T1 T2 T3 ~ ~ ~ ~ G5 G1 G2 T4 ~ G3 G4 20 / 22 kV 22 kV Ph ti 22 kV Hỡnh 1-2 : phng ỏn Do ph ti trung ỏp 220 kV ... quan trng nờn h thng gúp 500 kV cn cú tin cy cao Tuy nhiờn, giỏ thnh cỏc thit b phõn phi cp in ỏp 500 kV l rt cao nờn va m bo yờu cu k thut, ta chn s thit b phõn phi 500 kV kiu mt ri 50 ...
 • 99
 • 404
 • 2

Thực trạng và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu phương pháp áp dụng EMA cho nhà máy nhiệt điện uông

Thực trạng và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu phương pháp áp dụng EMA cho nhà máy nhiệt điện uông bí
... quan v nh mỏy nhit in Uụng Bớ Chơng 4: p dụng phơng pháp luận hạch toán quản lý môi trờng (EMA) cho nhà máy nhiệt điện Uông Chơng 5: Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo Ph lc Lun tt nghip ... toán quản lý môi trờng Báo cáo tài năm 2006 nhà máy nhiệt điện Uông làm ứng dụng thử nghiệm phơng pháp luận hạch toán quản lý môi trờng cho doanh nghiệp Vì vậy, luận văn tốt nghiệp: ng dụng ... văn tốt nghiệp: ng dụng hạch toán quản lý môi trờng nhà máy nhiệt điện Uông Bí, đợc thc hin bố cục nh sau: Chơng 1: Phơng pháp luận hạch toán quản lý môi trờng (EMA) Chơng 2: Hạch toán chi phí...
 • 122
 • 216
 • 0

giới thiệu một cách khái quát về nhà máy nhiệt điện uông bí, nhà máy thuỷ điện hoà bình và các trạm điện 220 kV.DOC

giới thiệu một cách khái quát về nhà máy nhiệt điện uông bí, nhà máy thuỷ điện hoà bình và các trạm điện 220 kV.DOC
... bôI trơn 2 -Nhà máy thuỷ điện hoà bình Giới thiệu chung: Nhà máy thuỷ đIện Hoà Bình trung tâm đIện lực lớn Việt Nam, nằm bậc thang nhà máy thuỷ đIện sông Đà Công trình thuỷ đIện Hoà Bình có chức ... cháy Một trạm bơm độ sâu - 18,65 m để làm cạn nớc tổ máy Hệ thống tạo áp lực Trạm nén khí 2-Hệ thống trạm đIện nhà máy hoà bình I .TRạm 500KV: 1 .Các thiết bị: 1.1 .Máy biến áp: Nhà máy thuỷ đIện ... 1 -Nhà máy nhiệt điện uông Giới thiệu tóm tắt sơ đồ nhiệt: Đợt nhà máy nhiệt điện Uông Bí lắp đặt tuốc bin kiểu K50-90-3, công suất định mức 50MW, làm việc với lò cao áp kiểu K-20-3, máy...
 • 19
 • 2,354
 • 2

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty Nhiệt điện Uông

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty Nhiệt điện Uông Bí
... LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 1.1: ĐẶC ĐIỂM TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 1.1.1: Đặc điểm TSCĐ HH Công ty Nhiệt điện Uông TSCĐ HH Công ty Nhiệt điện ... HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ PHẦN III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ Vì thời gian ... “ Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình Công ty Nhiệt điện Uông Ngoài Lời mở đầu phần kết luận gồm phần chính: PHẦN I ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY...
 • 92
 • 916
 • 12

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty nhiệt điện uông bí.

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty nhiệt điện uông bí.
... HèNH THC NHT Kí CHUNG phần mềm Chứng từ kế toán kế toán Bảng tổng hợp - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết - Báo cáo tài - Báo cáo kế toán chứng từ kế toán loại Sổ kế toán Máy vi tính quản trị Ghi chú: Nhập ... Cụng ty nhit in Uụng Bớ nm trờn a bn cú nhiu Cụng ty than cung cp than nh: Cụng ty than Vng Danh, Cụng ty than Uụng Bớ, Cụng ty than Hng Thỏi Chớnh vỡ th ngun nguyờn liu u vo ch yu ca Cụng ty luụn ... tranh iu kin sn xut ca Cụng ty cho phộp Cụng ty sn xut c bao nhiờu, Cụng ty tiờu th ht by nhiờu Cụng ty khụng phi gp khú khn cỏc tỡm bn hng, khai thỏc th trng Cụng ty nhit in Uụng Bớ nm lũng...
 • 57
 • 191
 • 0

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Nhiệt điện Uông

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí
... xut in ca Cụng ty Nhit in Uụng Bớ ) Sinh viờn: Bựi Th nh Tuyt - Lp K toỏn K9 12 Bỏo cỏo tng hp Trng i hc KTQD Sơ đồ 2.2: Quy trình công nghệ sản xuất điện Công ty Nhiệt điện Uông bí_ 110MW Kho ... Cụng ty nhit in Uụng Bớ nm trờn a bn cú nhiu Cụng ty than cung cp than nh: Cụng ty than Vng Danh, Cụng ty than Uụng Bớ, Cụng ty than Hng Thỏi Chớnh vỡ th ngun nguyờn liu u vo ch yu ca Cụng ty luụn ... tranh iu kin sn xut ca Cụng ty cho phộp Cụng ty sn xut c bao nhiờu, Cụng ty tiờu th ht by nhiờu Cụng ty khụng phi gp khú khn cỏc tỡm bn hng, khai thỏc th trng Cụng ty nhit in Uụng Bớ nm lũng...
 • 56
 • 222
 • 1

Nhà máy nhiệt điện Uông

Nhà máy nhiệt điện Uông bí
... 0918.775.368 1 -Nhà máy nhiệt điện uông Giới thiệu tóm tắt sơ đồ nhiệt: Đợt nhà máy nhiệt điện Uông lắp đặt tuốc bin kiểu K50-90-3, công suất định mức 50MW, làm việc với lò cao áp kiểu K-20-3, máy ... dầu bôI trơn 2 -Nhà máy thuỷ điện hoà bình Giới thiệu chung: Nhà máy thuỷ đIện Hoà Bình trung tâm đIện lực lớn Việt Nam, nằm bậc thang nhà máy thuỷ đIện sông Đà Công trình thuỷ đIện Hoà Bình có ... số Đợt nhà máy nhiệt điện Uông lắp đặt tuốc bin cao áp kiểu K-50-90-4, theo thứ tự gọi tuốc bin số 6, với công suất định mức 55MW, làm việc với hai lò cao áp kiểu K-20-3, máy phát điện xoay...
 • 19
 • 535
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty nhiệt điện Uông

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty nhiệt điện Uông Bí
... đồ 2.2: Quy trình công nghệ sản xuất điện Công ty Nhiệt điện Uông bí_ 110MW Kho than bột Băng ngang Kho than nguyên Cấp than nguyên Máy nghiền ~ Hệ thống điện quốc gia Quạt tải bột ống khó i Băng ... Cụng ty nhit in Uụng Bớ nm trờn a bn cú nhiu Cụng ty than cung cp than nh: Cụng ty than Vng Danh, Cụng ty than Uụng Bớ, Cụng ty than Hng Thỏi Chớnh vỡ th ngun nguyờn liu u vo ch yu ca Cụng ty luụn ... Cụng ty khụng gp phi s cnh tranh iu kin sn xut ca Cụng ty cho phộp Cụng ty sn xut c bao nhiờu, Cụng ty tiờu th ht by nhiờu Cụng ty khụng phi gp khú khn cỏc tỡm bn hng, khai thỏc th trng Cụng ty...
 • 56
 • 196
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương án sửa chữamẫu phương án sửa chữa nhàmẫu phương án sửa chữaphương án sửa chữa xephương án sửa chữa nhà ởphương án sửa chữa nhàphương án sửa chữa thiết bịnguyen tac chung va phuong phap tinh toan thiet ke phuong an sua chua bo phan ket cau may bay de xuat phuong an thiet ke sua chua bo phan ket cauphân tích hư hỏng và lựa chọn phương án sửa chữagiả định hư hỏng và lập phương án sửa chữaphân tích và lựa chọn phương án sửa chữalựa chọn phương án sửa chữalựa chọn hư hỏng và lên phương án sửa chữalựa chọn phương án sữa chữa trục khuỷu bị hỏngdự án xây dựng nhà máy nhiệt điện thái bìnhNghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQDdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Phân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)Xây dựng truyền thông cổ động cho bia Sapporo năm 2017Đề tài tìm hiểu công nghệ WLanXây dựng chương trình truyền cổ động cho sản phẩm bột giặt Vì dân của công ty TNHH VicoKế hoạch phát triển dịch vụ trên nền mạng thế hệ mới của VNPTTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngXây dựng chương trình truyền thông cổ động cho sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy của công ty sữa đậu nành Vinasoy việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập