Kĩ thuật sơn-Nguyễn Văn Lộc

“Tìm hiểu về thuật phỏng vấn trong thu thập bằng chứng kiểm toán”.

“Tìm hiểu về kĩ thuật phỏng vấn trong thu thập bằng chứng kiểm toán”.
... 11 Lớp: Kiểm toán 47A Đề án môn học Phần II Kỹ thu t vấn thu thập chứng kiểm toán thu t vấn thu tquan trọng trình thu thập chứng kiểm toán,nó mang lại nhiều lợi ích thực dễ dàng kiểm toán ... thu thập chứng kiểm toán tiến hành theo biện pháp kỹ thu t khác nhau, số kỹ thu t vấn Kỹ thu t vấn giúp kiểm toán viên công ty kiểm toán thu thập chứng kiểm toán cần thiết làm rõ vấn đề mà kiểm ... vấn Phỏng vấn trình kiểm toán viên thu thập thông tin văn hay lời nói qua việc vấn người hiểu biết vấn đề mà KTV quan tâm Kỹ thu t vấn kỹ thu t giúp thu thập thông tin phục vụ cho kiểm toán Phỏng...
 • 30
 • 307
 • 0

BÀI 22. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC- THUẬTVĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

BÀI 22. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC- KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX
... TIÊT 34 I SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Những phát minh lớn Khoa học – thuật Tác động Khoa học – thuật: II.NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ứng ... tranh giới thứ tất chiến tranh 1000 năm trước cộng lại - Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi tình hình giới CHƯƠNG V: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX ... THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Những phát minh lớn Khoa học – thuật Tác động Khoa học – thuật: II.NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Em hiểu văn hóa Xô – Viết ? Đó văn hóa hình thành...
 • 66
 • 1,102
 • 1

BÀI 22. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬTVĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

BÀI 22. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX
... TIÊT 34 I SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Những phát minh lớn Khoa học – kĩ thuật Tác động Khoa học – Kĩ thuật: II.NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ứng ... tranh giới thứ tất chiến tranh 1000 năm trước cộng lại - Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi tình hình giới CHƯƠNG V: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX ... THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Những phát minh lớn Khoa học – kĩ thuật Tác động Khoa học – Kĩ thuật: II.NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Em hiểu văn hóa Xô – Viết ? Đó văn hóa hình thành...
 • 67
 • 592
 • 0

chuyên đề “Kĩ thuật nuôi cá lóc thương phẩm

chuyên đề “Kĩ thuật nuôi cá lóc thương phẩm
... (nuoicavang.blogspot.com) 2.2 Các hình thức nuôi lóc Hiện có số mô hình nuôi lóc thương phẩm bao gồm: nuôi ao hồ nhỏ, nuôi vèo, nuôi bể xi măng, nuôi mùng lưới 2.3 Kỹ thuật nuôi lóc ao đất 2.3.1 ... trạng trên, phong trào nuôi lóc hình thành hướng người nuôi trồng thủy sản Trà Vinh Vụ nuôi năm nay, bên cạnh việc nuôi tôm sú, cua biển tôm xanh, phong trào nuôi lóc theo hình thức thâm ... người nuôi gặp khó khăn việc tiếp nhận kỹ thuật quy trình nuôi Việc nuôi lóc tập trung với diện tích lớn dẫn đến tình trạng khan giống, phần lớn nguồn nước thải ao nuôi sau thu hoạch trình nuôi...
 • 32
 • 315
 • 0

Bài 22 Sử 8 - Sự phát triển của Khoa học thuậtvăn hóa thế giới

Bài 22 Sử 8 - Sự phát triển của Khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới
... I Sự phát triển khoa học thuật giới nửa đầu TK XX 1.Vì bước vào TK XX, nhân loại tiếp tục đạt thành tựu rực rỡ khoa học thuật? _ Bước vào TK XX, đà tiến Cách Mạng ... chưa có chữ viết _ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn học, nghệ thuật _ Đội ngũ nhà khoa học Xô Viết ngày trưởng thành, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học giới Bài học kết thúc, cảm ơn ... có trình độ văn hóa cao hơn, có đội ngũ trí thức đông đảo, phục vụ đắc lực cho công xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Xi-ôn-cốp-xki Vài nét Xi-ôn-cốp-xki Conxtantin Êđuôvich Xiôncốpxki ( 185 7- 19/1935)...
 • 16
 • 2,648
 • 8

bài giảng lịch sử 8 bài 22 sự phát triển của khoa học - thuậtvăn hóa thế giới

bài giảng lịch sử 8 bài 22 sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới
... nghĩa phát xít thoát khỏi khủng hoảng đời 193 9-1 945 Chiến tranh giới thứ hai Phe phát xít bại trận, gây tai họa cho nhân loại Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH ... khoảng thời gian nào? A 192 9-1 933 B 193 6-1 939 193 3-1 936 C C 193 6-1 939 D 193 9-1 945 Bài tập nhà - Vẽ sơ đồ tư nội dung lịch sử giới đại - Ôn tập tuần sau kiểm tra học kỳ Sơ đồ tư ... viết 19 1 8- 1920 Đấu tranh chống thù Đánh thắng thù trong, giặc giặc 192 1-1 941 LX xây dựng CNXH Liên Xô trở thành nước CN phát triển BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI Niên đại Sự kiện Kết 19 1 8- 1923...
 • 55
 • 439
 • 2

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - thuậtvăn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (2)

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (2)
... II Nền văn hóa Xô viết hình thành phát triển: Văn hóa Xô viết: Thành tựu: - Giáo dục: - Khoa học thuật: - Văn học – nghệ thuật: Một lớp học xóa mù chữ Liên Xô năm 1926 C.Xi-ôn-cốp-xki (1857 ... thành phát triển: Văn hóa Xô viết: Thành tựu: - Giáo dục: + Xóa mù chữ nạn thất học + Sáng tạo chữ viết cho dân tộc - Khoa học thuật: Đạt nhiều thành tựu, đặc biệt khoa học vũ trụ - Văn học ... viết? - Khoa học thuật: Đạt nhiều thành tựu, đặc biệt khoa học vũ trụ - Văn học – nghệ thuật: Có cống hiến to lớn vào kho tàng văn hóa nhân loại Bài 22 -Tiết 32: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA...
 • 49
 • 301
 • 1

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - thuậtvăn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (3)

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (3)
... TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ TḤT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX I .Sự phát triển KH-KT giới nửa đầu kỉ XX: Về vật lí: Các ngành khoa học khác: Tác dụng khoa học- thuật II Nền văn hóa ... ngành khoa học khác: Tác dụng khoa học- thuật II Nền văn hóa xơ viết hình thành phát triển: Cơ sở hình thành - Tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê nin Thế - Kế thừa tinh hoa văn hố nhân loại văn hóa ... ngành khoa học khác: Tác dụng khoa học- thuật II Nền văn hóa xơ viết hình thành phát triển: Cơ sở hình thành - Dựa sở chủ nghĩa Mác Lê nin - Sự chọn lọc tinh hoa văn hố nhân loại Thành tựu - Xố...
 • 35
 • 208
 • 0

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - thuậtvăn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (4)

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (4)
... ĐẦU THẾ KỈ XX BÀI 2 2- TIẾT 32: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC- KĨ THUẬT VÀ VĂN HĨA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX Bài 22 -Tiết 32: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI ... tranh giới thứ tất chiến tranh 1000 năm trước cộng lại - Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi tình hình giới CHƯƠNG V: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HĨA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX ... dung kiến thức học Cơ sở hình thành Thành tựu Giáo dục KHKT Văn hóa Xơ viết a hó ăn V ệ h ng ật thu SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHKT VÀ VĂN HĨA THẾ GIỚI ậ NỮA ĐẦU THẾ KỈ XX Vật Lí Khoa học thuật Tác động...
 • 46
 • 387
 • 0

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - thuậtvăn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx
... điền vào đoạn văn nói lên ý nghĩa cách mạng khoa học thuật từ năm 1945 đến ( thành tựu, cột mốc, to lớn, văn minh) Cuộc cách mạng khoa học thuật đánh dấu(1) chói lọi lịch sử tiến hoá ... điền vào đoạn văn nói lên ý nghĩa cách mạng khoa học thuật từ năm 1945 đến ( thành tựu, cột mốc, to lớn, văn minh) Cuộc cách mạng khoa học thuật đánh dấu cột mốc (1) chói lọi lịch sử tiến ... KH_KT ? Thảo luận nhóm đôi H: Cuộc cách mạng khoa học thuật đạt đợc thành tựu lĩnh vực nào? Giao s Ian Wilmut v chỳỳ cu Dolly Nh khoa hoc An-be Anh-xtanh Bn gen ngi May gia tc ht cc ln sx nm...
 • 18
 • 140
 • 0

TRÒ CHƠI THUẬTVẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRÒ CHƠI KĨ THUẬT VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... người chơi 1.3 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC KĨ THUẬT 1.3.1 Xây dựng trò chơi thuật dùng dạy học 1.3.1.1 Cơ sở xây dựng trò chơi thuật dùng dạy học Để xây dựng trò chơi thuật ... cấp học, lĩnh vực học tập 31 Chương XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 12 2.1 MÔN CÔNG NGHỆ 12 TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1.1 Mục tiêu môn Công nghệ ... niệm trò chơi thuật Bất trò chơi có quy định cách chơi phương pháp để thực trò chơi, gọi thuật chơi đề cập tới trò chơi thuật không nhằm để trò chơi cần có thuật chơi trò chơi...
 • 96
 • 106
 • 0

watermarking on compressed image(kĩ thuật thủy vân trên ảnh nén)

watermarking on compressed image(kĩ thuật thủy vân trên ảnh nén)
... bước nhúng thủy vân số giải mã thủy vân ảnh số nén Ảnh số liệu số quan trọng cần bảo vệ quyền Ảnh số phương tiện thuận tiện để giấu tin mật Một ứng dụng quan trọng thủy vân số thủy vân ảnh số để ... công nén ảnh nói chung đặc biệt nén ảnh JPEG loại công phổ biến thủy vân chứa ảnh Bản chất nén ảnh JPEG loại bỏ thông tin dư thừa ảnh miền DCT Vì vậy, cách tự nhiên, phương pháp thủy vân ẩn ảnh số ... giải thuật Người ta mong muốn thuật toán thủy vân phải phù hợp dễ dàng tích hợp cho kĩ thuật nén có JPEG JPEG2000 chuyên dùng nén hình ảnh kỹ thuật số Mục tiêu báo cáo cung cấp nhìn vấn đề kĩ thuật...
 • 38
 • 142
 • 0

thuật nâng vận chuyển hàng

kĩ thuật nâng vận chuyển hàng
... hai tời 5T để nâng hàng, hai tời 5T để nâng cần tời 7.5T để quay trụ cẩu • Đặc điểm kỹ thuật cẩu đa trình bày bảng 15 Bảng 15 - Đặc điểm kỹ thuật cầu trục DERIK đa Tên Đơn vị Sức nâng lớn T Chiều ... • Khi lắp đặt mặt cầu, cẩu YMK tự chuyển Ta dịch chuyển cẩu xe lăn đặt biệt, đường ray tạm thời, dùng để chuyển cấu kiện thi công Xe lăn trang bị kích để dịch chuyển cẩu Ngoài xe lăn, phụ tùng ... – Khi cần dài 20.09m • – Khi cần dài 30.09m • Trục quay - Sức nâng (t) • Trục hoành - Tầm với (m) • Sức nâng • Độ nâng móc • Độ nâng móc phụ CẨU DERIK ĐA NĂNG • • Trong thi công, cần thiết sử...
 • 669
 • 146
 • 0

Luận văn điện tử viễn thông Khảo sát đặc tính thuật lọc bank và thực hiện mô phỏng trên máy tính

Luận văn điện tử viễn thông Khảo sát đặc tính kĩ thuật lọc bank và thực hiện mô phỏng trên máy tính
... trọng tính u việt thuật lọc bank Các thầy giáo khoa Điện _ Đ iện Tử Tàu Biển , thầy giáo môn Điện tử viễn thông giao cho em đề tài Khảo sát đặc tính thuật lọc bank thực máy tính để làm luận ... hệ số 1/2 + Chơng II lọc Bank Đ1 - Xây dựng hình lọc băng Để đợc trình lọc bank ta phải xây dựng đợc hình bank lọc số Mà ta biết mạch lọc số gồm có mạch lọc số có đáp ứng xung ... phục xác 3- Lọc bank thực nh nh : Để hiểu rõ lọc bank ta xét ví dụ nh sau : Cho bank lọc số phân tích lý tởng hai kênh , tín hiệu vào bank x(n) có phổ x (ej) tín hiệu đầu bank lọc số phân tích...
 • 79
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap ve ki thuatgiai bai tap ve ki thuat co khibai tap ve ki thuat co khibài giảng vẽ kĩ thuật cơ bảnbài tập vẽ kĩ thuật xây dựngbài tập vẽ kĩ thuật cơ bảnhuong dan hoc sinh lam bai tap ve ki thuat cong nghe11huong dan giai bai tap ve ki thuat xay dungsách bài tập vẽ kĩ thuật cơ khí tạp 2sách bài tập vẽ kĩ thuật cơ khí của bộ giáo dụcbài tập vẽ kĩ thuật cơ khí tập 2bài 13 lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tínhbài khái niệm về bản vẽ kĩ thuật hình cắtbài 14 ôn tập phần vẽ kĩ thuật lớp 11bản vẽ kĩ thuật lớp 11 bài 3Kiểu của nửa nhóm số hầu đối xứng chiều nhúng 4 (LV tốt nghiệp)BT hóa phân tích BKHN phần Phức chất (có đáp án)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý kê khai thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔIXÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, xử lý các nguồn nước thải trước khi xả thải vào sông lô, đoạn qua thành phố tuyên quangQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang, biện pháp phòng chốngĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾN
Đăng ký
Đăng nhập