DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

báo cáo môn dự báo nhu cầu điện năng tình hình tiêu thụ điện năng của việt nam giai đoạn 1995 đến 2014

báo cáo môn dự báo nhu cầu điện năng tình hình tiêu thụ điện năng của việt nam giai đoạn 1995 đến 2014
... lên đến 127,55 tỷ Kwh, tăng gấp 10 lần Nhóm – Lớp D6QLNL BÁO CÁO MÔN DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG Biểu đồ 1: Tiêu thụ điện Tiêu thụ điện liên tục tăng từ năm Từ năm 2000 -2014: tiêu thụ điện 1995 đến ... Trong đó: E tiêu thụ điện Qua hàm ta thấy 2.3 CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN NĂNG VÀ TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CỦA CÁC NGÀNH 2.3.1 Công nghiệp Biểu đồ 4: Tiêu thụ điện cường độ điện công nghiệp Lượng điện tiêu thụ ngành ... cấu tiêu thụ điện Việt Nam Về cấu tiêu thụ điện, công nghiệp ngành chiếm tỉ trọng tiêu thụ điện nhiều với tốc độ tăng từ 41,24% lên đến 53,9% tổng sản lượng tiêu thụ điện tương ứng năm 1995 2014...
 • 32
 • 272
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO ĐIỆN NĂNG CHO TỈNH PHÚ YÊN ÁP DỤNG CHO DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG GIAI ĐOẠN 20152020

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO ĐIỆN NĂNG CHO TỈNH PHÚ YÊN ÁP DỤNG CHO DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG GIAI ĐOẠN 20152020
... ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NGUYỄN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO ĐIỆN NĂNG CHO TỈNH PHÚ YÊN - ÁP DỤNG CHO DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG GIAI ĐOẠN 2015-2020 Chuyên ngành: ... pháp dự báo nhu X cầu điện dài hạn Khái quát tình hình phát triển nhu cầu điện tỉnh Phú Yên Nghiên cứu áp dụng phương pháp đa hồi quy sử dụng phần mềm Eviews để xây dựng hình dự báo nhu cầu ... (2012-2014) chuyên ngành Quản lý lượng mã số 60.34.04.16 Trường Đại học Điện lực Cam đoan đề tài: Nghiên cứu xây dựng hình dự báo điện cho tỉnh Phú Yên - Áp dụng cho dự báo nhu cầu điện giai đoạn 2015...
 • 97
 • 245
 • 0

dự báo nhu cầu điện năng của việt nam đến năm 2010

dự báo nhu cầu điện năng của việt nam đến năm 2010
... nhân tố ảnh hởng đến cầu 2.Các yếu tố ảnh hởng đến cầu điện 3.Cơ sở dự báo cầu điện 3.1 .Dự báo vai trò dự báo 3.2Phơng pháp luận dự báo cầu điện lực Việt Nam Chơng II :Dự báo cầu điện 1.Cơ sở lựa ... luận dự báo nhu cầu điện lực Việt Nam: -Nhu cầu điện giống nh loại hàng hoá khác, nhu cầu kinh tế.Vì đo lờng nhu cầu điện giá trị, hay hình thức biểu bên giá trị giá cả.Ngoài đo lờng nhu cầu điện ... nói dự báo khoa học dự định tơng lai mà ngời vạch sức thuyết phục đáng kể.Tóm lại ,với đề tài: dự báo nhu cầu điện lực Việt Nam đến năm 2010, chúng ta không thấy đợc xu hớng biến động nhu cầu điện...
 • 23
 • 317
 • 2

Dự báo nhu cầu điện năng việt nam giai đoạn 2005 - 2010

Dự báo nhu cầu điện năng việt nam giai đoạn 2005 - 2010
... mũ: - Hàm dự báo: QE= a.GDP b P c POP d Trong đó :- QE: nhu cầu điện (GWh) Lương Công Chiến- KTNL4 5- ĐHBK Hà Nội 90 Đồ án tốt nghiệp- Chương 4: Dự báo nhu cầu điện Việt Nam giai đoạn 200 5- 2010 - ... thụ điện GDP 15 năm (199 0- 2004) để dự báo cho năm ( 200 5- 2010) sở sử dụng phần mềm SPSS Các mục tiêu cụ thể: - Xác định hàm dự báo tối ưu - Dự báo tiêu thụ điện Việt Nam giai đoạn 200 5- 2010 - ... hội Việt Nam - Chương II: Cơ sở lý thuyết đồ án - Chương III: Xây dựng hàm dự báo - Chương IV: Dự báo nhu cầu điện Việt Nam giai đoạn 200 5- 2010: Kết luận kiến nghị: Lương Công Chiến- KTNL4 5- Đại...
 • 70
 • 254
 • 1

Luận văn nghiên cứu phương pháp dụ báo nhu cầu điện năng trong giai đoạn 2015~2025

Luận văn nghiên cứu phương pháp dụ báo nhu cầu điện năng trong giai đoạn 2015~2025
... dự báo 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG Hiện có nhiều phương pháp dự báo nhu cầu điện Phần đồ án xin trình bày số phương pháp thông dụng thực tế quy hoạch Điện Lực 1.2.1 Phương pháp ... tế lượng: Phương pháp mô hình kinh tế lượng phương pháp sử dụng rộng rãi dự báo nhu cầu lượng Dưới số phương pháp bản: + Phương pháp ngoại suy: Nội dung phương pháp ngoại suy nghiên cứu diễn biến ... LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO .53 3.2 MÔ HÌNH DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG CHO TỈNH SƠN LA TRONG GIAI ĐOẠN DỰ BÁO 53 3.2.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ điện Tỉnh...
 • 94
 • 267
 • 4

Dự báo nhu cầu điện năng việt nam từ năm 2008 đến 2015

Dự báo nhu cầu điện năng việt nam từ năm 2008 đến 2015
... Chương - DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 - 2015 4.1 Xác định khoảng thời gian khứ 4.2 Dự báo nhu cầu điện nămg Việt Nam từ năm 2008 đến 2015 phương pháp xác định toán tử dự báo tối ... mô hình dự báo 3.2.2 Dự báo nhu cầu điện Việt Nam từ năm 2000 đến 2007 phương pháp san hàm mũ 3.2.3 Dự báo nhu cầu điện Việt Nam từ năm 2000 đến 2007 phương pháp xác định toán tử dự báo tối ưu ... phương pháp dự báo nhu cầu điện Chương 3: Ứng dụng Matlab mô số phương pháp dự báo đánh giá chất lượng phương pháp cho số liệu khứ Chương 4: Dự báo nhu cầu điện Việt Nam từ năm 2008 - 2015 Chương...
 • 91
 • 222
 • 0

PHÂN TÍCH và dự báo NHU cầu điện NĂNG VIỆT NAM GIAI đoạn 2012 – 2015

PHÂN TÍCH và dự báo NHU cầu điện NĂNG VIỆT NAM GIAI đoạn 2012 – 2015
... Bảng 2.5: Dự báo nhu cầu điện Việt Nam giai đoạn 2012 2015 26 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NĂNG LƯỢNG VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN ... lượng PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NĂNG LƯỢNG VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NĂNG ... 144.8094 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 27 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NĂNG LƯỢNG VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KẾT LUẬN Bài phân tích dự báo đưa nhìn tổng thể nhu cầu...
 • 57
 • 678
 • 5

dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện

dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện
... KHI NiM CHUNG Nhu cầu điện đồ thị phụ tải điện số liệu đầu vào quan trọng, định lớn chất lượng việc qui hoạch hệ thống điện Dữ liệu đầu vào quan trọng để lập QHHTĐ dự báo nhu cầu điện cho mốc ... cách xác độ tăng phụ tải điện khó khăn Việc xác định phụ tải điện bao gồm hai việc: - Xác định nhu cầu điện - Xác định đồ thị phụ tải điện 3.1 KHI NiM CHUNG Cỏc phương pháp dự báo: 1- Phương pháp ... phát triển nhu cầu điện - Đề xuất yếu tố cụ thể định xu - Xác định quy luật đặc điểm phát triển nhu cầu điện phụ tải điện 3.1 KHI NiM CHUNG Có ba loại dự báo theo thời gian: - Dự báo ngắn hạn...
 • 41
 • 152
 • 3

Dự báo nhu cầu điện năng thành phố hà nội giai đoạn 2014 - 2018

Dự báo nhu cầu điện năng thành phố hà nội giai đoạn 2014 - 2018
... Hoàng Hiệp 39 CHƯƠNG III : DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 201 4- 2018 3.1 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 201 4- 2018 3.1.1 Lý lựa chọn phương ... quân đầu người thành phô Nội giai đoạn 201 4- 2018 43 Bảng 3.3: Giá điện theo ngành thành phố Nội giai đoạn 201 4- 2018 44 Bảng 3.4 : Dân số thành phố Nội giai đoạn 201 4- 2018 ………….…………44 ... 2.2.2 Điện tiêu thụ theo ngành 34 CHƯƠNG III : DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 201 4- 2018 ……………………………………………………… 39 3.1 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG THÀNH...
 • 87
 • 170
 • 1

Dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện

Dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện
... 3.1.ưKHI NiM CHUNG Nhu cầu điện đồ thị phụ tải điện số liệu đầu vào quan trọng, định lớn chất lợng việc qui hoạch hệ thống điện Dữ liệu đầu vào quan trọng để lập QHHTĐ dự báo nhu cầu điện cho mốc ... tăngư củaư phụ tải điện làư rấtư khóưkhăn.ư Việc xác định phụ tải điện bao gồm hai việc: - Xác định nhu cầu điện - Xác định đồ thị phụ tải điện 3.1.ưKHI NiM CHUNG Cỏc phơng pháp dự báo: 1- Phơng ... -ưXácưđịnhưxuưthếưphátưtriểnưcủa nhu cầu điện năng -ưĐềưxuấtưnhữngưyếuưtốưcụưthểưquyếtưđịnhưnhữngưxuưthếưấy -ưXácưđịnhưquyưluật đặcưđiểmưcủaưsựưphátưtriểnưcủa nhu cầu điện năng phụ tải điện 3.1.ưKHI NiM...
 • 41
 • 184
 • 0

dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện

dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện
... -ưXácưđịnhưquyưluật đặcưđiểmưcủaưsựưphátư triểnưcủa nhu cầu điện năng phụ tải điện 3.1.ưKháiưniệmưchungư Có ba loại dự báo theo thời gian: - Dự báo ngắnưhạnư(1ữ2ưnăm) - Dự báo trungưhạnư(3ữ10ưnăm)ư - Dự báo dàiưhạnư(15ữ20ưnăm):ưmụcưđíchư ... phụ tải điện làư rấtư khóưkhăn.ư Việc xác định phụ tải điện bao gồm hai việc: - Xác định nhu cầu điện - Xác định đồ thị phụ tải điện 3.1.ưKháiưniệmưchungư Phơng pháp tính toán dự báo phụ tải ... Xây dựng sở đầu vào cho mô hình dự báo giả thiết biến thiên biến kịch 13 3.2.1 Dự báo nhu cầu điện theo ngành kinh tế quốc dân 14 3.2.1 Dự báo nhu cầu điện theo ngành kinh tế quốc dân 15 3.2.1 Dự...
 • 60
 • 149
 • 0

dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện

dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện
... nhiều chiều: Phơng pháp dựa mối tơng quan phụ tải điện ngành kinh tế khác kinh tế quốc dân để tìm nhu cầu điện tơng lai 3.2. Dự báo nhu cầu điện năng 3.2.1 Dự báo nhu cầu điện theo ngành kinh tế ... pháp dự báo phân tích trình 3.2.5 Phơng pháp chuyên gia 10 3.2. Dự báo nhu cầu điện năng (tt) 3.2.1 Dự báo nhu cầu điện theo ngành kinh tế quốc dân Bớc1: Chia phụ tải điện thành nhóm phụ tải có ... 3: Sau đánh giá nhu cầu điện tổng toàn hệ thống, việc nghiên cứu biến động nhu cầu điện đợc thực theo phơng pháp 14 kịch 3.2. Dự báo nhu cầu điện năng (tt) 3.2.1 Dự báo nhu cầu điện theo ngành...
 • 66
 • 153
 • 0

TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN

TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN
... thống nhu cầu lượng dự báo cho hệ tổng hợp lên cho hệ thống toàn quốc Cách từ xuống, nhu cầu lượng thường phân tích dự báo tầm vĩ mô sau dự báo cho hệ thống kinh tế Các chương trình dự báo nhu cầu ... thống kê chưa đủ xác + Dự báo nhu cầu điện phương pháp tính trực tiếp Nội dung phương pháp xác định nhu cầu điện năm dự báo dựa tổng sản lượng kinh tế ngành năm suất tiêu hao điện loại sản phẩm Đối ... ] gọi phương pháp đa hồi quy (Simple – E) [20] Phương pháp nhà nghiên cứu Nhật Bản giới thiệu, Viện Năng lượng triển khai phương pháp lựa chọn để dự báo nhu cầu điện TSĐ6 Nhu cầu điện dự báo theo...
 • 34
 • 511
 • 2

DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT VÀ HOẠCH ĐỊNH NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT VÀ HOẠCH ĐỊNH NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM
... “d báo nhu c u s n xu t ho ch ñ nh nhu c u nguyên v t li u t i công ty TNHH Nhà Máy Bia Vi t Nam Nh m th c hi n v i m c tiêu sau - Tìm hi u công ty ho t ñ ng d báo nguyên v t li u t i công ty ... i nhà máy bia Qu ng Nam hình thành công ty TNHH NMB Qu ng Nam s n xu t bia Larger Trong năm 2007, công ty mua l i hai nhà máy bia Ti n Giang ðà N ng c a Foster nh m m rông công su t ñáp ng nhu ... công tác d báo nhu c u nguyên v t li u t i công ty 1.3 PH M VI NGHIÊN C U ð tài ñư c th c hi n t i b ph n Planning c a Công ty TNHH Nhà máy bia Vi t Nam t i Thành ph H Chí Minh, t p trung d báo...
 • 72
 • 436
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp dự báo nhu cầu điện năngcác phương pháp dự báo nhu cầu điện năngdu bao nhu cau dien nangdự báo nhu cầu điện năng quận thanh xuân tp hà nội đến năm 2015 có xét đến năm 2020dự báo nhu cầu điệntiến hành dự báo nhu cầu điệndự báo nhu cầu của năng lực sản xuất3 4 dự báo nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất công nghiệp tỉnh quảng bình đến năm 2015 theo đơn vị hành chínhdự báo nhu cầu vốn đầu tư xdcb từ nsnn của tỉnh thái bình đến năm 2020dự báo nhu cầu phụ tải điệndự báo nhu cầu tiêu thụ điệndự báo nhu cầu năng lượngdự báo nhu cầu giáo viên mầm non trình độ đại học tỉnh cao bằng giai đoạn 20152020dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng nguồn nhân lựcdự báo nhu cầu sản phẩm thiết bị bưu điện trong những năm tớiĐánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội giai đoạn 2010 2015Phát triển kinh tế tư nhân huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà VinhĐánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp tam dương II khu vực xã kim long huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đến đời sống và việc làm của người dânHóa học Hữu cơ 1 bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐTrung Quốc Phá Giá Đồng Nhân Dân TệQuản lí học sinh sinh viên ở trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh trong bối cảnh hội nhập ASEANPhát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nayHóa học Vô cơ 2 bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐĐổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả công việc tại ngân hàng VIettinbank chi nhánh Ba ĐìnhChế Tạo Vật Liệu Hấp Phụ Từ Vỏ Lạc - Ứng Dụng Xử Lý Kim Loại Kẽm Trong Các Nguồn Nước Bị Ô NhiễmĐánh Giá Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên Cây Vải Thiều Tại Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc GiangApproaching english grammer through songsHợp đồng thương mại dịch vụ và giải quyết tranh chấp về hợp đồng thương mại dịch vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)GIỎI TIẾNG ANH KIỂU MỸTâm lý học Thể dục thể thao dành cho Sinh viênBài giảng Phương pháp dạy Hóa học Phân tich 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐĐề thi cuối năm lớp 3 2016 2017cMối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Bộ đề 8 điểm thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán có lời giải chi tiết