Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa giáo trình dùng cho sinh viên đại học các ngành xây dựng cơ bản trần đức hạ

Xử nước thải sinh hoạt quy nhỏ vừa giáo trình dùng cho sinh viên đại học các ngành xây dựng bản trần đức hạ

Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa giáo trình dùng cho sinh viên đại học các ngành xây dựng cơ bản trần đức hạ
... Ts TRẲN ĐỨC HẠ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT QUY MƠ NHỎ VÀ VỪA (Giáo trình dùng cho sinh viên đại học ngành xây dựng bản) NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2002 60.601 ... nhiên, xử ìỷ nước thải quy nhỏ vừa, nước xử nước thải phân tán, xử nước thải chất thải rắn làng nghề Cuốn sách "Xử nước thải sinh hoạt quy nhỏ vừa" viết sở tổng hợp giáo trinh, ... quan t h ị Nước thải sinh hoạt xử chỗ cơng trình làm sơ (tách dầu mỡ, tách xử cặn ‘ nước đen” ), cơng trình xử cục hệ thống nước độc lập cơng trình xử tập trung trạm xử khu vực...
 • 201
 • 41
 • 1

xử nước thải ô nhiễm quy nhỏ

xử lý nước thải ô nhiễm quy mô nhỏ
... PGS.TS Trn c H Công nghệ v công trình Xử nớc thải quy nhỏ TS.Trần Đức Hạ Đặc điểm hệ thống thoát nớc thải quy nhỏ .1.1.Hệ thống thoát nớc thải phân tán Đối với nớc thải ô thị , dạng thoát ... công trình xử nớc thải chế độ thải nớc Lu lợng nớc thải chảy đến công trình xử nớc thải quy nhỏ không ổn định ngày đêm (hình 4) nh mùa Ban đêm thiết bị vệ sinh hoạt động, lợng nớc thải ... m3/ngày quy vừa công suất từ 2.000 đến 10.000 m3/ngày Xây dựng trạm XLNT cho ô thị nhỏ cho lu vực độc lập ô thị lớn, trạm XLNT bệnh viện, công trình công cộng, dịch vụ quy công suất...
 • 10
 • 84
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đại học ngân hàng TP HCM (cơ sở thủ đức) khi sử dụng thư viện trường

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đại học ngân hàng TP HCM (cơ sở thủ đức) khi sử dụng thư viện trường
... liệu đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên Đại học Ngân hàng Tp HCM (cơ sở Thủ Đức) sử dụng thư viện trường , nhóm rút số kết luận sau: - Sự hài lòng sinh viên sử dụng thư viện phụ ... hài lòng sinh viên Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên Đại học Ngân hàng (cơ sở Thủ Đức) sử dụng thư viện trường - Nghiên cứu sinh viên học sở Thủ ... - Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên Đại học Ngân hàng Tp HCM (cơ sở Thủ Đức) sử dụng thư viện trường là: sở vật chất, thái độ phục vụ nhân viên, không gian t.hư viện, nội quy thư viện, ...
 • 41
 • 35
 • 0

nghiên cứu hình xử nước thải sinh hoạt khu dân cư Tân Quy Đông - quận 7 bằng bùn hoạt tính lọc sinh học vật liệu bám dính ngập trong nước

nghiên cứu mô hình xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Tân Quy Đông - quận 7 bằng bùn hoạt tính và lọc sinh học có vật liệu bám dính ngập trong nước
... Chương 4: Nghiên cứu hình xử nước thải sinh hoạt KDC Tân Quy Đông -Quận - hình kính tích nước hữu ích 10 lít tương ứng với chiều cao lớp nước 0.3m Khí đưa vào nước máy nén khí SHARKW, khu ch ... Vónh Sơn - 36 - SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 4: Nghiên cứu hình xử nước thải sinh hoạt KDC Tân Quy Đông -Quận Cách xác đònh SVI: + Lấy lít mẫu lấy từ bình phản ứng (sau thích nghi bùn) + ... cho vào hình với hàm lượng SS vào khoảng 2000 mg/l - Thể tích bể chứa V(lít), muốn hàm lượng bùn V (lít) nước thải 2000 mg/l (C) thể tích bùn cần lấy : Vb = V C Cb - Đo COD nước thải đầu vào...
 • 3
 • 367
 • 4

Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng cánh đồng lọc quy phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng cánh đồng lọc quy mô phòng thí nghiệm
... vào nghiên cứu xử nước thải hàm lượng hữu trung bình cánh đồng lọc phần thuyết phần thực nghiệm thí nghiệm: Tiến hành nghiên cứu xử nước thải hình thí nghiệm với phần xử lọc qua ... Ưu điểm Ở nước phát triển, diện tích đất thừa thãi, giá đất rẻ việc xử nước thải cánh đồng lọc coi biện pháp rẻ tiền Xử nước thải cánh đồng lọc đồng thời đạt mục tiêu: xử nước thải, tái ... nhiên để xử nước thải Xử nước thải cánh đồng lọc việc tưới nước thải lên bề mặt cánh đồng với lưu lượng tính toán để đạt mức xử thông qua trình lý, hóa sinh học tự nhiên hệ đất - nước -...
 • 57
 • 722
 • 0

Nghiên cứu hình thực nghiệm xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học
... đề tài nghiên cứu hình thực nghiệm có tên : Nghiên cứu hình thực nghiệm xử nớc thải sinh hoạt phơng pháp lọc sinh học Mục tiêu đề tài nghiên cứu là: - Tìm hiểu số trình lọc sinh học - ... màng sinh học dầy dần lên 2.III.4 Các phơng pháp sinh học xử nớc thải hình thức xử nớc thải 2.III.4.1 Các phơng pháp sinh học xử nớc thải +Phơng pháp hiếu khí : Sử dụng nhóm vi sinh ... thống lọc sinh học a Nguyên : Phơng pháp lọc sinh học trình lọc nớc thải qua môt hệ thống vật liệu lọc mà xẩy phản ứng sinh hoá (oxy hoá sinh học chất hữu cơ) trình lọc đợc thực bể lọc sinh học: ...
 • 32
 • 732
 • 6

Nghiên cứu hình thực nghiệm xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học
... đề tài nghiên cứu hình thực nghiệm có tên : Nghiên cứu hình thực nghiệm xử nớc thải sinh hoạt phơng pháp lọc sinh học Mục tiêu đề tài nghiên cứu là: - Tìm hiểu số trình lọc sinh học - ... màng sinh học dầy dần lên 2.III.4 Các phơng pháp sinh học xử nớc thải hình thức xử nớc thải 2.III.4.1 Các phơng pháp sinh học xử nớc thải +Phơng pháp hiếu khí : Sử dụng nhóm vi sinh ... thống lọc sinh học a Nguyên : Phơng pháp lọc sinh học trình lọc nớc thải qua môt hệ thống vật liệu lọc mà xẩy phản ứng sinh hoá (oxy hoá sinh học chất hữu cơ) trình lọc đợc thực bể lọc sinh học: ...
 • 38
 • 370
 • 2

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt KDC Tân Quy Đông

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt KDC Tân Quy Đông
... Chương 5 :Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt KDC Tân Quy Đông Trong đó: Hệ số không điều hòa chung K C = K ngày × K h (Kc = Bảng hệ số không điều hòa chung nước thải sinh hoạt) ... Đường nước Đường bùn Hóa chất SVTH: Nguyễn Công Hanh Chương 5 :Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt KDC Tân Quy Đông 5.2.3 Thuyết minh - Song chắn rác Nước thải từ hệ thống thoát nước ... Nguyễn Công Hanh Chương 5 :Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt KDC Tân Quy Đông - Bể lọc sinh học có lớp vật liệu ngập nước Nước thải đưa vào bể lọc sinh học bơm chìm bể điều...
 • 31
 • 446
 • 2

NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CỦA NITƠ TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CỦA NITƠ TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
... tế bào vi sinh vật Nghiên cứu chuyển hóa Nito tình sản xuất phân hữu từ bùn thải Nhà máy xử nước thải sinh hoạt đô thị Thành phố Đà Lạt 111 Lê ... Nghiên cứu chuyển hóa Nito tình sản xuất phân hữu từ bùn thải Nhà máy xử nước thải sinh 113 hoạt đô thị Thành phố Đà Lạt Lê Tấn Thanh Lâm, Nguyễn Thế An, ... Nghiên cứu chuyển hóa Nito tình sản xuất phân hữu từ bùn thải Nhà máy xử nước thải sinh 116 hoạt đô thị Thành phố Đà Lạt Lê Tấn Thanh Lâm, Nguyễn Thế An,...
 • 13
 • 783
 • 6

Khả năng xử nước thải sinh hoạt của cỏ VETIVER lục bình bằng hình đất ngập nước

Khả năng xử lý nước thải sinh hoạt của cỏ VETIVER và lục bình bằng mô hình đất ngập nước
... xử nước thải sinh hoạt cỏ Vetiver Lục bình hình Đất ngập nước CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 3.1 Nguồn gốc nước thải sinh hoạt Nước thải ... 105111043 Khả xử nước thải sinh hoạt cỏ Vetiver Lục bình hình Đất ngập nước CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚC VÀ THỰC VẬT ĐẤT NGẬP NƯỚC 2.1 Khái quát Đất ngập nước chức xử nước thải 2.1.1 ... 105111043 14 Khả xử nước thải sinh hoạt cỏ Vetiver Lục bình hình Đất ngập nước Hình 2.1 : Mẫu hình đất ngập nước 2.1.3.2 Các loại hình đất ngập nước Các hệ thống bãi lọc khác dòng chảy, môi trường...
 • 106
 • 544
 • 0

Nghiên cứu hình bùn hoạt tính phục vụ thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho tòa nhà SaiGon Castle

Nghiên cứu mô hình bùn hoạt tính phục vụ thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho tòa nhà SaiGon Castle
... động học phục vụ tính toán thiết kế - Dựa vào thông số chạy hình, thiết kế hệ thống xử nước thải phù hợp cho nhà SC - Đề xuất phương án xử - Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải theo ... nguyên nước bò suy thoái ngày ô nhiễm nặng nên đề tài: “ Nghiên cứu hình sinh học bùn hoạt tính phục vụ thiết kế hệ thống xử nước thải nhà SAIGON CASTLE cần thiết nhằm tạo điều kiện cho việc ... VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1.1 Nguồn gốc đặc tính nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt nước xả bỏ sau sử dụng cho mục đích sinh hoạt cộng đồng: giặt giũ, tắm, tẩy rửa, vệ sinh cá nhân… nước thải...
 • 98
 • 232
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt khu dân cư Tân Qúy Đông Quận 7

Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Tân Qúy Đông Quận 7
... ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Nước thải sinh hoạt thải từ khu dân Tân Quy Đông, Q7 - Hệ thống xử nước thải khu vực 1.4 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải mới, ... Chương 4: Nghiên cứu mô hình xử nước thải sinh hoạt KDC Tân Quy Đông -Quận Chương 4: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG – QUẬN BẰNG BÙN HOẠT TÍNH VÀ LỌC SINH HỌC ... quan nước thải sinh hoạt phương pháp xử nước thải Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1 NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1.1 Nguồn gốc Nước thải sinh hoạt...
 • 112
 • 230
 • 0

Sơ đồ các quy trình xử nước thải sinh hoạt pptx

Sơ đồ các quy trình xử lý nước thải sinh hoạt pptx
... xử hóa học hay sinh học) Các chất có nước thải gây ức chế cho trình xử không bị phân hủy trình xử Các giới hạn điều kiện khí hậu: nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trình hóa học sinh ... Nước thải Bùn chất rắn Ghi chú: số đồ tiêu biểu, tùy theo điều kiện lắp thêm thay đổi thành phần qui trình Các điểm cần ý thiết kế qui trình xử Tính khả thi qui trình xử lý: tính ... qui trình xử bùn nên lúc với việc lựa chọn qui trình xử nước thải để tránh khó khăn xảy sau việc xử bùn 10 Các giới hạn môi trường: hướng gió thịnh năm, gần khu dân cư, xếp loại nguồn nước...
 • 4
 • 344
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạtquy trình xử lý nước thải sinh hoạtquy định xử lý nước thải sinh hoạtquy định về xử lý nước thải sinh hoạtmô hình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạtthuyết minh quy trình xử lý nước thải sinh hoạtmô hình xử lý nước thải sinh hoạtnghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt khu ký túc xá k đại học thái nguyên bằng mô hình bãi lọc ngầm trồng cây3 6 quy trình xử lý nước thải sinh hoạt phương án 13 7 quy trình xử lý nước thải sinh hoạt phương án 2xử lý nước thải sinh hoạtxử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cưthiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạtthiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạtcông nghệ xử lý nước thải sinh hoạt mới nhấtThesis Accounting For Well Capacity In The Economic Decision Making Of Groundwater UsersMaster of Science in Finance, Accounting and TaxationA thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Master of Environmental Studies in Environment and Resource StudiesA Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical UniversityA Thesis Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of Doctor of Philosophy in Human Resource Management in the Jomo Kenyatta University of Agriculture and TechnologyEnvironmental Accounting As An Expression Of Implementation Of Corporate Social Responsibility ConceptThe role of the state in implementing IFRSs in a developing country: the case of BangladeshAccounting Information for changing Business NeedsAn Environmental Management Accounting Model For The South African Mining IndustryThe Significance Of The Language For Accounting Theory And MethodologyAnalysis On The Relationship Between Green Accounting And Green Design For EnterprisesA Research Paper Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Master Of Science Degree In Career And Technical EducationAccounting Misstatements- Prior Period Financial Statement ErrorsCalculating Solar Photovoltaic Potential On Residential Rooftops In Kailua Kona, HawaiiSNO+ and Geoneutrino Physics A thesis submitted to the Department of Physics, Engineering Physics and AstronomyUsage of and Satisfaction with Accounting Information Systems in the Hotel Industry: The Case of MalaysiaCrossing the Wires: The Interface between Law and Accounting and the Discourse Theory Potential of Telecommunications RegulationCarbonation of Mg(OH)2 in a pressurised fluidised bed for CO2 sequestrationThe Effects Of Tight Budgetary Control On Employee Behavior In The Public Sector Of Jordan, Pakistan And SwedenKinh Tế Vĩ Mô : Lạm Phát Ở ZIMBABWER
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập