Bai 15 bao ve moi truong va phong chong thien tai86

Bai 15- Bao ve moi truong va phong chong thien tai

Bai 15- Bao ve moi truong va phong chong thien tai
... nhiễm không khí ô nhiễm đất vấn đề quan trọng TP lớn, khu dân cư, khu công nghiệp vùng cửa sông ven biển Ngoài ra, vấn đề khác sử dụng chưa hợp lí ( khai thác khoáng sản, du lịch ) Tình trạng ... NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang © 2008-2009 - GIÁO ÁN 12- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang II- Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống: 1-Bão - Hoạt động bão Việt Nam : + Thời gian: Từ tháng VI –XI, ... chiếm 70% bão mùa + Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam Bão hoạt Dựa vào H9.1, nhận xét động mạnh ven thời gian, hướng di chuyển biển NTB tần suất của.bão vào Việt Nam - Mỗi năm có 3-4 bão đổ vào...
 • 12
 • 581
 • 7

Tài liệu Bài 15: Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai - Địa 12

Tài liệu Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa 12
... nhiễm môi trường nước ta ? Nguyên nhân © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang II- Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống: ... giải pháp © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang 2- Ngập lụt - Nơi xảy ra: ĐBSH, ĐBSCL( mùa mưa từ tháng 5-1 0) duyên hải Miền Trung từ tháng 9-1 2 - Nguyên nhân: Địa hình thấp, mưa ... giải pháp? © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang 4- Hạn hán - Nơi xảy : nhiều địa phương - Hiện trạng : mùa khô ( tháng 1 1-4 ) - Nguyên nhân : Mưa ít, cân ẩm nhỏ - Hậu : Mất mùa,...
 • 12
 • 632
 • 3

Gián án Bài 15: Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai - Địa 12

Gián án Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa 12
... thác khoáng sản, du lịch ) Tình trạng ô nhiễm môi trường nước ta ? Nguyên nhân © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang II- Một ... ratán dân Việt Nam ? Nêu hướng giải pháp © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang 2- Ngập lụt - Nơi xảy ra: ĐBSH, ĐBSCL( mùa mưa từ tháng 5-1 0) duyên hải Miền Trung từ tháng 9-1 2 - ... giải pháp? © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang 4- Hạn hán - Nơi xảy : nhiều địa phương - Hiện trạng : mùa khô ( tháng 1 1-4 ) - Nguyên nhân : Mưa ít, cân ẩm nhỏ - Hậu : Mất mùa,...
 • 12
 • 413
 • 2

Bài soạn Bài 15: Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai - Địa 12

Bài soạn Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa 12
... nhiễm môi trường nước ta ? Nguyên nhân © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang II- Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống: ... giải pháp © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang 2- Ngập lụt - Nơi xảy ra: ĐBSH, ĐBSCL( mùa mưa từ tháng 5-1 0) duyên hải Miền Trung từ tháng 9-1 2 - Nguyên nhân: Địa hình thấp, mưa ... giải pháp? © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang 4- Hạn hán - Nơi xảy : nhiều địa phương - Hiện trạng : mùa khô ( tháng 1 1-4 ) - Nguyên nhân : Mưa ít, cân ẩm nhỏ - Hậu : Mất mùa,...
 • 12
 • 947
 • 2

Bài soạn Bài 15: Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai - Địa 12

Bài soạn Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa 12
... nhiễm môi trường nước ta ? Nguyên nhân © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang II- Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống: ... giải pháp © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang 2- Ngập lụt - Nơi xảy ra: ĐBSH, ĐBSCL( mùa mưa từ tháng 5-1 0) duyên hải Miền Trung từ tháng 9-1 2 - Nguyên nhân: Địa hình thấp, mưa ... giải pháp? © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang 4- Hạn hán - Nơi xảy : nhiều địa phương - Hiện trạng : mùa khô ( tháng 1 1-4 ) - Nguyên nhân : Mưa ít, cân ẩm nhỏ - Hậu : Mất mùa,...
 • 12
 • 548
 • 0

Bài soạn Bài 15: Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai - Địa 12

Bài soạn Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Địa 12
... nhiễm môi trường nước ta ? Nguyên nhân © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang II- Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống: ... giải pháp © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang 2- Ngập lụt - Nơi xảy ra: ĐBSH, ĐBSCL( mùa mưa từ tháng 5-1 0) duyên hải Miền Trung từ tháng 9-1 2 - Nguyên nhân: Địa hình thấp, mưa ... giải pháp? © 200 8-2 009 - GIÁO ÁN 1 2- NGUYỄN THỊ DiỄM TRANG Trang 4- Hạn hán - Nơi xảy : nhiều địa phương - Hiện trạng : mùa khô ( tháng 1 1-4 ) - Nguyên nhân : Mưa ít, cân ẩm nhỏ - Hậu : Mất mùa,...
 • 12
 • 384
 • 0

Địa lí 12 bài 15: Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai ppt

Địa lí 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai ppt
... Các thiên tai khác: Lốc, mưa đá, sương muối: mang tính cực địa phương xảy thường xuyên nước ta gây tác hại lớn đến sản xuất đời sống nhân dân 3/ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: ... chế bớt thiệt hại hạn hán gây cần tổ chức phòng chống tốt Để phòng chống khô hạn lâu dài phải giải xây dựng công trình thuỷ lợi hợp lý e) Các thiên tai khác: - Ở nước ta, Tây Bắc khu vực có hoạt ... tới trạng thái ổn định dân số mức cân với khả sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên - Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, kiểm soát cải tạo môi trường Bảng tóm tắt: ...
 • 3
 • 4,023
 • 10

Giáo án địa lý 12 - Bài 15: bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai pdf

Giáo án địa lý 12 - Bài 15: bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai pdf
... mùa - ảnh hưởng thủy triều Xây dựng đê diều, hệ thống thủy lợi Biện pháp phòng chống Lũ quét Hạn hán Xảy đột ngột Nhiều địa phương mìên núi Tháng - 10 miền Mùa khô (tháng 11 Bắc Tháng 10 - 12 ... bảo vệ tài nguyên môi trường Giải thích ý nghĩa chiến lược gắn với bảo vệ tài nguyên đất liền - Củng cố hệ thống đê kè ven biển - Sơ tán dân có bão mạnh - Chống lũ lụt đồng bằng, chống xói mòn lũ ... Long Mùa mưa (tháng đến Thời gian hoạt tháng 10) riêng duyên hải động miền Trung từ tháng đến tháng 12 Phá hủy mùa màng tắc Hậu nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường - Địa hình thấp - Mưa nhiều tập...
 • 6
 • 3,630
 • 5

bài giảng địa lý 12 bài 15 bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai

bài giảng địa lý 12 bài 15 bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
... Bảo vệ môi trường Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Hoạt động bão Biển Đông BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Bảo vệ môi ... nhân dân BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Bảo vệ môi trường Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống Chiến lược quốc gia bảo vệ tài nguyên môi trường Câu hỏi: Dựa vào nội ... có bão mạnh - Chống lũ lụt đồng bằng, chống xói mòn, lũ quét miền núi BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Bảo vệ môi trường Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống b Ngập...
 • 18
 • 983
 • 0

Bài 15: Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai

Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
... Bài 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI I.BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG Môi trường nước ta:  Tình trạng cân sinh thái môi trường  Biểu hiện: gia tăng loại thiên tai biến đổi khí ... II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHỊNG CHỐNG Chí tuyến Bắc BÃO Xích đạo II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHỊNG CHỐNG NGẬP LỤT II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHỊNG CHỐNG ... vào môi trường tự nhiên  Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất Phải sử dụng hợp lí tài nguyên đảm bảo chất lượng môi trường sống cho người Đồi trọc II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ...
 • 18
 • 146
 • 0

SKKN Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh qua bài 15 Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai Địa lí 12 THPT, nhàm giúp cho học sinh học tập tích cực phát triển toàn diện

SKKN Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh qua bài 15 Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai Địa lí 12 THPT, nhàm giúp cho học sinh học tập tích cực và phát triển toàn diện
... thể tự tin - Một số sống quan trọng khác Phương pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh qua 15 "Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai" 2.1 Kĩ kiên định giải tình đặc biệt khó khăn sống - Kĩ kiên ... Kĩ bảo vệ môi trường - Là khả em học sinh tham gia tích cực có hiệu vào hoạt động bảo vệ môi trường có việc ứng xử hợp với môi trường, tuyên truyền bảo vệ môi trường - Để có kĩ sống bảo vệ môi ... - Giáo viên cho học sinh đọc câu hiệu ý nghĩa vai trò việc bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường nghiệp toàn Đảng, toàn dân toàn quân • Bảo vệ môi trường trách nhiệm toàn xã hội • Bảo vệ môi trường...
 • 19
 • 603
 • 7

Slide Địa lí 12 bài 15 bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai _ Cúc, Tim ft Lan

Slide Địa lí 12 bài 15 bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai _ Cúc, Tim ft Lan
... – Bài 15 BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG VÀ PHỊNG CHỐNG THIÊN TAI Tiết 16 – Bài 15 BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG VÀ PHỊNG CHỐNG THIÊN TAI NỘI DUNG BÀI HỌC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG ... MƠI TRƯỜNG VÀ PHỊNG CHỐNG THIÊN TAI Bảo vệ mơi trường Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống a) Bão Tiết 16 – Bài 15 BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG VÀ PHỊNG CHỐNG THIÊN TAI Bảo vệ mơi trường Một số thiên ... Bài 15 BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG VÀ PHỊNG CHỐNG THIÊN TAI Bảo vệ mơi trường BÃO Quan sát hình ảnh NGẬP LỤT sau kể tên số thiên tai chủ yếu Việt Nam? LŨ QT HẠN HÁN Tiết 16 – Bài 15 BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG VÀ...
 • 57
 • 295
 • 0

Slide Địa lí 12 bài 15 bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai _ N.n Trường

Slide Địa lí 12 bài 15 bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai _ N.n Trường
... bảo vệ môI trờng phòng chống thiên tai Bo v mụi trng Mt s thiờn tai ch yu v bin phỏp phũng chng Chin lc quc gia v bo v ti nguyờn ... tai ch yu v bin phỏp phũng chng NHữNG THIÊN TAI TH ờng xảy n ớc ta BãO NGậP LụT Lũ QUéT HạN HáN THIÊN TAI KHáC Biu hin Thi gian hot ng Ni xy Hu qu Nguyờn nhõn Bin phỏp phũng chng Mt s thiờn tai ... hỏn e Cỏc thiờn tai khỏc Mt s thiờn tai ch yu v bin phỏp phũng chng a Bóo b Ngp lt c L quột d Hn hỏn e Cỏc thiờn tai khỏc Mt s thiờn tai ch yu v bin phỏp phũng chng e Cỏc thiờn tai khỏc a Bóo...
 • 47
 • 240
 • 0

Slide Địa lí 12 bài 15 bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai _ Xuân Hà

Slide Địa lí 12 bài 15 bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai _ Xuân Hà
... 16 ,Bài 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống b Ngập lụt c Lũ quét d Hạn hán Tiết 16 ,Bài 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ... lại Làm lại BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Bảo vệ môi trường Một số thiên tai biện pháp phòng chống Chiến lược quốc gia bảo vệ tài nguyên môi trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Địa tự nhiên ... trường không khí, nước, đất Tiết 16 ,Bài 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Bảo vệ môi trường - Có vấn đề bảo vệ môi trường: + Mất cân sinh thái môi trường : gia tăng bão lũ, lũ lụt,...
 • 29
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC vật lý 12 và các CÔNG THỨC365 câu tiếng anh thông dụng trong giao tiếp베트남인을 위한 종합 한국어 4권 tiếng hàn tổng hợp 4베트남인을 위한 종합한국어 2권 (개정판 본책) tiếng hàn tổng hợp 2Những đóng góp của quang trung nguyễn huệ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa xã hội ở thế kỷ XVIIIQuách xuân kỳ người cộng sản trung kiên và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân bố trạch qua nhật ký của ông (1947 1949)THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÁC BÀI THƠ MỞ ĐẦU TIẾT HỌC VẦN VÀ HỆ THỐNG CÂU ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC HỌC VẦNPhương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm (tt)Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhGiá trị của truyền thông tôn giáo trong điều kiện đa dạng tôn giáo tại việt nam hiện nay từ góc nhìn xã hội họcTiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo một cách nhìn khác về tôn giáoNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư các công trình đê điều ở tỉnh phú thọTrường ca Nguyễn Anh Nông (LV thạc sĩ)Tính triết lý trong thơ Chế Lan Viên sau 1975 (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong đoàn viên, thanh niên khu vực xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 20162020Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của Công an tỉnh Bắc Giang giai đoạn 20152020Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Chương Trình Mới Lưu Hoằng TríNồng độ fructosamin huyết thanh trong đánh giá mức độ kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)AN INVESTIGATION INTO ENGLISH LEARNING STYLES OF NON – LANGUAGE MAJOR FRESHMEN AT QUANG BINH UNIVERSITY tran thi giang nga
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập