Bai 5 lich su hinh thanh va phat trien lanh tho(tiep theo)76

Giáo án địa lý 12 - Bài 5: Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ việt nam (Tiếp theo) potx

Giáo án địa lý 12 - Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ việt nam (Tiếp theo) potx
... đoạn hình thành móng ban đầu lãnh thổ Việt Nam? Khởi động: Giai đoạn Tiền Cambri có ý nghĩa đặc biệt hình thành lãnh thổ nước ta? - GV: Những địa khối hình thành giai đoạn Tiền Cambri đánh giá ... phận lãnh thổ hình thành giai đoạn Cổ kiến tạo Tân kiến tạo Hình thức: Cả lớp ? Quan sát hình 5, SGK vị trí loại đá hình thành giai đoạn Cổ kiến tạo Tân kiến tạo, vẽ tiếp vào đồ trống Việt Nam ... lãnh thổ hình thành rộng hơn, chủ yếu đồi núi Tân kiến tạo: thời gian ngắn hơn, hình thành lên vùng đồng bằng, ) GV nhận xét phần trình bày HS bổ sung kiến thức IV Đánh giá: 1) Lịch sử phát triển...
 • 12
 • 780
 • 0

Bài 5 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ (tiếp theo) 1. Hãy trình bày docx

Bài 5 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ (tiếp theo) 1. Hãy trình bày docx
... định đến lịch sử phát triển tự nhiên nước ta Hãy trình bày đặc điểm giai đoạn Tân kiến tạo lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta  Đây giai đoạn diễn ngắn lịch sử hình thành phát triển ... quý đồng, sắt, thiếc, vàng, bạc, đá quý  Giai đoạn Cổ kiến tạo giai đoạn lớp vỏ cảnh quan địa lí nhiệt đới nước ta phát triển Có thể nói đại phận lãnh thổ Việt Nam định hình từ kết thúc giai ... cho trình địa mạo hoạt động xâm thực, bồi tụ đẩy mạnh, hệ thống sông suối bồi đắp nên đồng châu thổ rộng lớn, mà điển hình đồng Bắc Bộ đồng Nam Bộ, khoáng sản có nguồn gốc ngoại sinh hình thành...
 • 4
 • 194
 • 1

bài giảng địa lý 12 bài 5 lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ (tt)

bài giảng địa lý 12 bài 5 lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tt)
... đoạn Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta Giai đoạn cổ kiến tạo Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta Giai đoạn cổ kiến tạo Cây hạt trần Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ ... cổ kiến tạo Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta Giai đoạn cổ kiến tạo Lớp vỏ cảnh quan địa lí nhiệt đới nước ta phát triển Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta 54 2 triệu năm ... nhiên ĐB Nam Bộ hình thành đại Tân sinh Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta Người vượn cổ xuất đại Tân sinh (khoảng 1 ,5 tr năm) Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta Vận động...
 • 14
 • 491
 • 0

Bài giảng Bài 4+5 Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ

Bài giảng Bài 4+5 Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
... CHÍNH TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM: Lòch sử hình thành trái đất trải qua giai đoạn ? Lòch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lòch sử hình thành Trái ... Củng cố : Những câu sau ĐÚNG Hay SAI ? Tại ? Nội dung Lòch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta chia làm giai đoạn Các đá biến chất cổ phát Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách 2,3 tỉ năm Lớp ... http://lamdung1979.violet I GIAI ĐOẠN TIỀN CAMBRI: 1.Là giai đoạn cổ kéo dài lòch sử hình thành phát triển lãnh thổ: - Ở Việt Nam kéo dài tỉ năm, kết thúc cách 542 triệu năm - Đá biến chất cổ tìm...
 • 11
 • 417
 • 0

BÀI 4 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM (t1)

BÀI 4 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM (t1)
... CHÍNH TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM: Lòch sử hình thành trái đất trải qua giai đoạn ? Lòch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lòch hình thành Trái ... lòch sử hình thành phát triển lãnh thổ: - Việt Nam kéo dài tỉ năm, kết thúc cách 542 triệu năm - Đá biến chất cổ tìm thấy Kon Tum, Hoàng Liên Sơn-2,5 tỉ năm tuổi 2.Chỉ diễn phạm vi hẹp lãnh thổ ... ĐOẠN TÂN KIẾN TẠO Cho biết mốc thời gian hình thành lãnh thổ Việt Nam ? Nêu phân chia giai đoạn đại ? - 2,5 tỉ năm - 4, 6 tỉ năm Đ Thái cổ (AR - Ackeozoi) - 542 tr năm Đ Nguyên sinh (PR Proterozoi)...
 • 11
 • 800
 • 4

Tiết 4,5: Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ

Tiết 4,5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
... 12 BÀI 4: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM GV : Võ Thành NamGV : VÕ THÀNH NAMNăm học : 2008 – 2009 NHỮNG GIAI ĐOẠN CHÍNH TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT ... xuất lớp nước bề mặt đất GV : VÕ THÀNH NAM ĐÚNG SAI GIÁO ÁN GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ 12 BÀI 5: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM GV : Võ Thành Nam GV : VÕ THÀNH NAM Năm học : 2008 – 2009 ... VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM: Lòch sử hình thành trái đất trải qua giai đoạn ? Lòch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lòch hình thành Trái Đất GỒM GIAI ĐOẠN CHÍNH :...
 • 30
 • 231
 • 1

Bài 4 : Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ

Bài 4 : Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
... on Tin Cam bri HIEN NAY -4, 6 Tặ NAấM - 542 TRIEU NAấM Kặ CAMBRI GIAI ẹOAẽN TIEN CAMBRI LCH S HèNH THNH V PHT TRIN LNH TH Giai on Tin Cambri a c im BIG BAG -4, 6 Tặ NAấM - 542 TRIEU NAấM Kặ CAMBRI ... Cambi gm i: Thỏi c v Nguyờn sinh giai on ny lp v Trỏi t cha c nh hỡnh rừ rng v cú nhiu bin ng - L giai on c nht v kộo di nht lch s phỏt trin lónh th nc ta, din khong t nm, kt thỳc cỏch õy 542 triu ... - Giai on ny din mt phm vi hp trờn phn lónh th nc ta hin nay: Giai on ny din ch yu s ni Hong liờn sn Sụng mó Pu Hot kon Tum b í ngha: õy l giai on hỡnh thnh nn múng ban u ca lónh th nc ta Vit...
 • 6
 • 239
 • 0

Bài 4-Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ

Bài 4-Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
... (PZ) GIAI ĐOẠN CỔ KIẾN TẠO GIAI ĐOẠN TÂN KIẾN TẠO Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta …Gắn liền với lịch sử hình thành phát triển Trái đất; qúa trình lâu dài phức tạp trải qua giai ... t¨ng vơ quanh n¨m c¸c loµi c©y l­¬ng thùc vµ c©y c«ng nghiƯp nhiƯt ®íi TIẾT - BÀI LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM Hãy tìm hiểu BẢNG NIÊN BIỂU ĐỊA CHẤT 1/ Kể tên đại, kỉ thuộc đại ... nói giai đoạn Tiền Cambri giai đoạn hình thành móng ban đầu lãnh thổ Việt Nam? 2/ Hãy xác định phận lãnh thổ nước ta hình thành giai đoạn Tiền Cambri ? (Điền vào đồ tự nhiên Việt Nam) ...
 • 20
 • 273
 • 0

Bài 4 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ potx

Bài 4 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ potx
... khai lịch sử Trái Đất gọi giai đoạn Tiền Cambri Đối với nước ta, giai đoạn cổ kéo dài lịch sử phát triển lãnh thổ diễn phạm vi hẹp Ở giai đoạn điều kiện cổ địa lí sơ khai đơn điệu, móng ban đầu lãnh ... trình hình thành lãnh thổ tự nhiên nước ta có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động địa chất Trái Đất Theo nghiên cứu địa chất xác định Trái Đất hình thành từ cách khoảng 4, 6 tỉ năm kết thúc cách 540 ... điệu, móng ban đầu lãnh thổ Việt Nam Giai đoạn Tiền Cambri nước ta có đặc điểm ?  Đây giai đoạn cổ kéo dài lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam Các đá biến chất cổ nước ta phát Kon Tum, Hoàng Liên...
 • 3
 • 142
 • 0

bài giảng địa lý 12 bài 4 lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ

bài giảng địa lý 12 bài 4 lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
... CHÍNH TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM: Lịch sử hình thành trái đất trải qua giai đoạn ? Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lịch hình thành Trái ... TẠO HÌNH THÀNH NỀN MÓNG BAN ĐẦUCỦA LÃNH THỔ VIỆT NAM BIG BANG HIỆN NAY -4, 6 TỈ NĂM - 542 TRIỆU NĂM – KỈ CAMBRI GIAI ĐOẠN TIỀN CAMBRI I GIAI ĐOẠN TIỀN CAMBRI: 1.Là giai đoạn cổ kéo dài lịch sử hình ... thành phát triển lãnh thổ:  Ở Việt Nam kéo dài tỉ năm, kết thúc cách 542 triệu năm  Dẫn chứng: Đá biến chất cổ tìm thấy Kon Tum, Hồng Liên Sơn-2,5 tỉ năm tuổi 2.Chỉ diễn phạm vi hẹp lãnh thổ...
 • 11
 • 287
 • 0

Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ Việt Nam

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam
... CHÍNH TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM: Lòch sử hình thành trái đất trải qua giai đoạn ? Lòch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lòch hình thành Trái ... http://lamdung1979.violet I GIAI ĐOẠN TIỀN CAMBRI: 1.Là giai đoạn cổ kéo dài lòch sử hình thành phát triển lãnh thổ: - Ở Việt Nam kéo dài tỉ năm, kết thúc cách 542 triệu năm - Đá biến chất cổ tìm thấy ... Củng cố : Những câu sau ĐÚNG Hay SAI ? Tại ? Nội dung Lòch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta chia làm giai đoạn Các đá biến chất cổ phát Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách 2,3 tỉ năm Lớp...
 • 11
 • 497
 • 1

ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM doc

ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM doc
... đồng, sắt, thi c, vàng , bạc, đá quý c/ Là giai đoạn lớp vỏ cảnh quan địa nhiệt đới nước ta phát triển Các điều kiện cổ địa vùng nhiệt đới ẩm nước ta vào giai đoạn hình thành phát triển thuận ... thuận lợi 6) Hãy nêu đặc điểm giai đoạn Tân kiến tạo lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta? a/ Diễn ngắn lịch sử hình thành phát triển tự nhiên nước ta (bắt đầu cách 65 triêụ năm dẫn tiếp ... gãy hình thành loại đá loại khoáng sản lãnh thổ nước ta -Các điều kiện cổ địa vùng nhiệt đới ẩm nước ta giai đoạn hình thành phát triển thuận lợi 6) Hãy nêu đặc điểm giai đoạn Tân kiến tạo lịch...
 • 3
 • 465
 • 6

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAMI docx

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAMI docx
... quan địa lí phát triển Phát triển lớp vỏ cảnh quan nhiệt đới IV BÀI TẬP VỀ NHÀ Câu 1: Trong giai đoạn lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta giai đoạn có tính chất định đến lịch sử phát triển tự nhiên ... định hình rõ ràng có nhiều biến động - Giai đoạn Tiền Cambri giai đoạn hình thành móng ban đầu lãnh thổ Việt Nam, thể qua điểm sau: Đây giai đoạn cổ nhất, kéo dài lịch sử phát triển lãnh thổ Việt ... Nội dung 1: Vì nói giai đoạn Tiền Cambri giai đoạn hình thành móng ban đầu lãnh thổ Việt Nam? Gợi ý làm bài: - Khái quát lịch sử hình thành lãnh thổ trước Tiền Cambri : Trái Đất trải qua đại : Thái...
 • 7
 • 261
 • 0

Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ VN

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ VN
... Như vậy, nói đại phận lãnh thổ nước ta định hình từ kết thúc giai đoạn Cổ kiến tạo 1.2.3 Giai đoạn Tân kiến tạo Giai đoạn Tân kiến tạo giai đoạn cuối lịch sử hình thành phát triển tự nhiên nước ... sắt, thiếc, vàng, bạc, đá quí…) ▪ Là giai đoạn lớp vỏ cảnh quan địa lí nhiệt đới nước ta phát triển Các điều kiện cổ địa lí vùng nhiệt đới ẩm nước ta vào giai đoạn hình thành phát triển dấu vết ... chất lịch sử phát triển lãnh thổ tự nhiên quốc gia, khu vực giới cần thiết phải có thống quan niệm thước đo thời gian Bảng Niên biểu địa chất bảng xác định đơn vị thời gian đơn vị địa tầng lịch sử...
 • 4
 • 175
 • 0

ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM potx

ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM potx
... nhân tạo thành điểm tựa cho phát triển lãnh thổ sau 3) Giai đoạn tiền Cambri nước ta có đặc điểm gì? a/ Là giai đoạn cổ kéo dài lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam Các đá biến chất cổ phát Kon ... đồng, sắt, thi c, vàng , bạc, đá quý c/ Là giai đoạn lớp vỏ cảnh quan địa nhiệt đới nước ta phát triển Các điều kiện cổ địa vùng nhiệt đới ẩm nước ta vào giai đoạn hình thành phát triển thuận ... thuận lợi 6) Hãy nêu đặc điểm giai đoạn Tân kiến tạo lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta? a/ Diễn ngắn lịch sử hình thành phát triển tự nhiên nước ta (bắt đầu cách 65 triêụ năm dẫn tiếp...
 • 5
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BÀI THU HOẠCH 6 bài học lý luận chính trị gồm các câu hỏi và bài viết trả lờiNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh (LV tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Công Nghiệp (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển kinh tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)project 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)project 1SB (dạy thêm tiếng anh)happy street student book (dạy thêm tiểu học)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)happy street Workbook 1 (dạy thêm tiếng anh)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGTHỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN) TẠI TP. HỒ CHÍ MINHTƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA BẢO NINHTUYỂN TẬP TRINH TIẾT VÀ ĐẶC TRƯNG TRUYỆN NGẮN AKUTAGAWA RYUNOSUKEVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮVành chính, vành euclide và ứng dụngNghiên cứu hoạt động quảng cáo của công ty thiết kế in ấn Đại Trung PhướcNghiên cứu tình hình quảng cáo về công ty TNHH Anh Lê CườngPhân tích hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần quảng cáo quà tặng Nón Vàng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập