Bai 40 dia ly nganh thuong mai39

bài giảng địa 10 bài 40 địa ngành thương mại

bài giảng địa lý 10 bài 40 địa lý ngành thương mại
... BÀI 40 ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI NỘI DUNG BÀI HỌC Đặc Khái Ngành niệm thương thị mại trường Các tổ điểm chức thị thương trường mại lớn giới giới I KHÁI NIỆM THỊ ... NGÀNH THƯƠNG MẠI Vai trò: - Thương mại khâu nối liền sản xuất tiêu dùng Quan sát sơ đồ sau kết hợp nội dung SGK nêu vai trò ngành thương mại ? NGƯỜI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA BÁN SẢN XUẤT NGƯỜI NGÀNH ... mới, nhu cầu - Gồm: ngành Thương mại bao gồm + Nội thương: Trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc gia + Ngoại thương: Trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc gia ngành nào? II NGÀNH THƯƠNG MẠI Cán cân xuất –...
 • 31
 • 1,937
 • 0

Giáo án địa 10 bài 40 địa ngành thương mại

Giáo án địa lý 10 bài 40 địa lý ngành thương mại
... dùng thông qua trình trao đổi HĐ 2: Tìm hiểu ngành thương mại (HS làm việc lớp:20 phút) - Bước 1: HS trình bày vai trò thương mại cho biết ngành nội thương gì? Tại phát triển lại góp phần thúc ... cá nhân tập thể có họ cần, mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán trao đổi sản phẩm có giá trị với người khác II Ngành thương mại Vai trò Khâu nối sản xuất tiêu dùng, điều tiết sản xuất, hướng ... ngoại thương - Bước 2: GV chuẩn kiến thức yêu cầu HS trình bày cán cân xuất nhập cấu hàng xuất nhập * Cán cân xuất nhập gì? Thế xuất siêu nhập siêu? (HS trả lời dựa vào mục II.2-a) + Nội thương: ...
 • 4
 • 141
 • 1

Bài 40: Địa ngành trồng trọt (ban nâng cao)

Bài 40: Địa lý ngành trồng trọt (ban nâng cao)
... chăn nuôi - Trồng đâu có dân cư trồng trọt nước phát triển nước phát triển - Biên độ sinh thái rộng Đặc điểm (không có đòi hỏi đặc biệt khí hậu, đất trồng, chế độ chăm sóc ) - Chỉ trồng nơi có ... nước,nhiệt độ TB 20-300C Là dễ tính, biên độ sinh thái rộng Được trồng phổ biến miền nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới nóng Các nư ớc trồng nhiều Hoa Kỳ, Braxin, Trung Quốc Sản lượng: 600 triệu chiếm ... trt -Cung cấp lương thực, thực phẩm cho người -Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến - Là sở để phát triển ngành chăn nuôi -Nguồn xuất có giá trị Cõy lng thc Cõy cụng nghip Cõy...
 • 16
 • 965
 • 2

Bài 40: Địangành thương mại

Bài 40: Địa lí ngành thương mại
... Nguyên liệu Tổ chức thương mại giới (WTO) : A Nơi đề luật lệ buôn bán quy mô toàn cầu B Nơi giải tranh chấp thương mại quốc tế C Thò trường chung nước giới D Nơi giám sát sách thương mại quốc gia ... Làm xuất ngành bưu • C Không tách rời với công nghệ truyền dẫn • D Tất 06/24/13 BÀI 40 ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI I Khái niệm thị trường: Hàng hố, dịch vụ trao đổi BÊN MUA BÊN BÁN Vật ngang giá ( ... giá đại tiền “Marketing” II Ngành thương mại Vai trò: • Là khâu nối sản xuất tiêu dùng • Điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng • Giúp sản xuất mở rộng phát triển Nội thương: làm nhiệm vụ trao...
 • 24
 • 11,183
 • 9

Bài 40: Địangành thương mại

Bài 40: Địa lí ngành thương mại
... Phong- Hà Giang KIểM TRA BàI Cũ 1- Hoạt động sau thực nhờ mạng Internet: a Thư điện tử (E-mail) b Dịch vụ công cộng c Thương mại, dịch vụ điện tử d Tất 2- Điểm sau với ngành TTLL: a Các phương ... Những tiến ngành TTLL làm thay đổi mạnh mẽ sống người c Bình quân số máy điện thoại 1000 dân tiêu so sánh phát triển ngành TTLL nước d.Tất Phạm Thị Hải Bình - Lê Hồng Phong- Hà Giang Bài 40 I -...
 • 7
 • 2,874
 • 9

Bài 40: Địangành thương mại

Bài 40: Địa lí ngành thương mại
... II, Ngành thương mại: 1, Vai trò:  Là khâu nối sản xuất tiêu dùng  Điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng  Ngành nội thương: làm nhiệm vụ trao đổi hàng hố, dịch vụ quốc gia  Ngành ngoại thương: ... phương tiện phương thức liên lạc khác  B Làm xuất ngành bưu  C Không tách rời với công nghệ truyền dẫn  D Tất 06/25/13 ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI I, Khái niệm thị trường: Hàng hố, dịch vụ trao ... Nguyên liệu Tổ chức thương mại giới (WTO) : A Nơi đề luật lệ buôn bán quy mô toàn cầu B Nơi giải tranh chấp thương mại quốc tế C Thò trường chung nước giới D Nơi giám sát sách thương mại quốc gia ...
 • 26
 • 2,999
 • 8

bài 40:địa lí ngành thương mại

bài 40:địa lí ngành thương mại
... II, Ngành thương mại: 1, Vai trò:  Là khâu nối sản xuất tiêu dùng  Điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng  Ngành nội thương: làm nhiệm vụ trao đổi hàng hố, dịch vụ quốc gia  Ngành ngoại thương: ... ngun liệu chưa qua chế biến, sản phẩm qua chế biến dịch vụ thương mại Hàng nhập khẩu: tư liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng dịch vụ thương mại 06/27/13 Cơ cấu hàng hóa xuất nhập nhóm nước phát triển? ... Kì, Nhật Bản, CHLB Đức, Anh, Pháp nước có ngoại tệ mạnh 06/27/13 IV Các tổ chức thương mại giới: 1, Tổ chức thương mại giới (Wold Trade Organisation) - Ra đời ngày 15/11/1994, hoạt động thức 1/1/1995...
 • 17
 • 1,200
 • 6

Bai 40-Dia li nganh thuong mai

Bai 40-Dia li nganh thuong mai
... Tiªu dïng TM N¶y Sinh nhu cÇu míi TM S¶n xt quy M« vµ chÊt l­ỵng míi TM Tiªu dïng - Lµ kh©u nèi li n gi÷a s¶n xt vµ tiªu dïng - §iỊu tiÕt s¶n xt vµ h­íng dÉn tiªu dïng, t¹o tËp qu¸n tiªu dïng ... XK: m¸y mãc, thiÕt bÞ NK: kho¸n s¶n, l©m s¶n Xt khÈu cµ fª NhËp khÈu ¤ t« Xt khÈu g¹o NhËp khÈu linh kiƯn ®iƯn tư III §Ỉc ®iĨm cđa thÞ tr­êng thÕ giíi Dùa vµo SGK T155, vèn hiĨu biÕt, cho biÕt ... g×? - Toµn cÇu ho¸ lµ xu thÕ quan träng nhÊt - Khèi l­ỵng bu«n b¸n hµng ho¸ trªn thÕ giíi t¨ng li n tơc nh÷ng n¨m qua Dùa vµo h×nh nµy, em cã nhËn xÐt g× vỊ t×nh h×nh xt nhËp khÈu trªn thÕ giíi?...
 • 35
 • 1,374
 • 4

bài 40.Địa lí ngành thương mai

bài 40.Địa lí ngành thương mai
... Nờu vai trũ ca tng loi ? II Ngành thương mại mại II, Ngành thương Khỏi nim thng mi Vai trũ ca ngnh thng mi Ví dụ TM TM Qua ví dụ trờn, em phân tích vai trò ngành thương mại theo sơ đồ sau? Sản ... lượng TM Tiêu dùng Phõn loi -Ngnh Nội thương: + Trao đổi hàng hoá, dịch vụ quốc gia + Tạo thị trường thống nước + Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ Ngoại thương: + Trao đổi hng húa, dch v ... Mê hi cô DN Dề : -V hc bi v lm bi SGK -Chun b bi 40 Em nói lên hiểu biết tổ chức thương mại WTO? - Là tổ chức thương mại lớn giới - Ra đời 5/11/1994 thức hoạt động từ 1/1/1995 -Gồm 150 nước thành...
 • 24
 • 759
 • 1

Bài 40 - Địangành thương mại(dạy được)

Bài 40 - Địa lí ngành thương mại(dạy được)
... II NGÀNH THƯƠNG MẠI Vai trò Nội thương Thương mại Ngoại thương -Trao đổi hàng hóa, dịch vụ 1QG - Đẩy mạnh CMH SX phân công LĐ -Trao đổi hàng hóa, dịch vụ QG -Tăng ngoại tệ, gắn liền với TT QT -Kinh ... TRƯỜNG II NGÀNH THƯƠNG MẠI III ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI IV CÁC TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI Thị trường Hàng hóa Vật ngang giá Quy luật cung cầu Vai trò Cán cân XNK cấu XNK Tổ chức thương ... XNK III ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI CÁC TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ Một số thương tế giới WTO GIỚI IV.Tổ chứckhối kinhmạilớn TG năm 2004 Bảng 40. 2 MỘT SỐ KHỐI KINH TẾ LỚN TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2004...
 • 11
 • 508
 • 1

Bài 40 ĐỊANGÀNH THƯƠNG MẠI

Bài 40 ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI
... giao lưu kinh tế nước quốc tế Các ngành thương mại: - Ngành nội thương: + Tạo nên thị trường thống nước + Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ - Ngành ngoại thương: gắn thị trường nước thị ... xã hội đại: a Thóc b vàng c Tiền d Bạc Tổ chức quốc tế hoạt động lĩnh vực thương mại a WHO b WTO c FAO d UNISEV HẾT BÀI !!! ... sát hình 40 SGK để nhận xét tình hình xuất nhập giới - Xu toàn cầu hóa kinh tế xu quan trọng - Ba khu vực có tỷ trọng buôn bán nội vùng giới lớn châu Âu, châu Á Bắc Mĩ Dựa vào bảng 40. 1 để nhận...
 • 21
 • 351
 • 0

bài 40. Địangành thương mại

bài 40. Địa lí ngành thương mại
... trng qung cỏo: CUNG > CU CUNG < CU II, Ngành thương mại 1, Vai trò: Ví dụ TM TM Sản xuất giá trị vật chất Qua ví dụ trên, em phân tích vai trò ngành thương mại theo sơ đồ sau? TM Tiêu dùng TM Nảy ... 597,8 322,0 275,8 +46,2 T.Quc+HK 1693,3 858,9 834,4 +24,5 Italia 695,0 346,0 349,0 +3,0 Da vo bng 40.1 , em hóy nhn xột gỡ v tỡnh hỡnh xut nhp khu ca s nc cú nn ngoi thng phỏt trin III C IM TH TRNG...
 • 39
 • 671
 • 0

Tiết 48 Bài 40: Địangành thương mại

Tiết 48 Bài 40: Địa lí ngành thương mại
... - Vai trò ngành thương mại: … - Vai trò ngành nội thương: - Vai trò ngành ngoại thương: … THÔNG TIN PHẢN HỒI PHIẾU SỐ - Vai trò ngành thương mại: khâu nối sản xuất tiêu dùng + Điều tiết sản xuất ... - GV chuẩn kiến thức IV Các tổ chức thương mại giới Tổ chức thương mại giới - WTO tổ chức thương mại lớn giới với 150 thành viên (2007) - Chức WTO: + Quản thực hiệp định đa phương nhiều bên ... thường xuyên bị biến động (thông tin phản hồi từ phiếu học tập số 1) II Ngành thương mại Vai trò Hoạt động 2:Tìm hiểu ngành thương mại( nhóm) - GV: chia lớp thành nhóm, nhóm I hoàn thành phiếu học...
 • 6
 • 119
 • 1

BÀI 40. ĐỊANGÀNH THƯƠNG MẠI

BÀI 40. ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI
... giảm - Quy luật cung - cầu thường xun biến đổi II NGÀNH THƯƠNG MẠI Nêu vai trò ngành thương Thương mại ? + Điều tiết sản xuất hướng dẫn tiêu dùng mại Vai trò: + Tạo mối giao lưu kinh tế nước quốc ... cầu cá nhân xã hội Câu Tổ chức thương mại giới (WTO) là: a Nơi đề luật lệ bn bán qui mơ tồn cầu b Nơi giải tranh chấp thương mại quốc tế c Nơi giám sát sách thương mại quốc gia d Cả đáp án HOẠT ... lượng II- Ngµnh th¬ng m¹i Nội thương: Làm nhiệm vụ trao đổi hàng hố, dịch vụ Bao gồm quốc gia Thương mại chia Ngoại thương: Làm nhiệm vụ trao đổi hàng hố, dịch vụ làm ngành quốc gia Cán cân xuất...
 • 20
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩnẢnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại thái nguyênThực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện bảo lạc, tỉnh cao bằngẢnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại công ty cổ phần kim sơnQuản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tỉnh thái nguyênNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và giám sát vi rút cúm a h5n1 gây bệnh cúm gia cầm tại tỉnh lạng sơn từ năm 2011 2016Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phổ yên, tỉnh thái nguyênPhát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh hải dươngDạy học phần lí luận văn học ở lớp 10 theo hướng phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm văn chương cho học sinhĐánh giá khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa 4 giống lợn landrace, yorkshire, duroc, pietrain nuôi tại trại giống lợn thanh hưng, thanh oai, thành phố hà nộiTuyển tập 20 đề thi thử ôn luyện môn sinh học có đáp ánNhân vật người phụ nữ trong truyện ngắn nguyễn khải thời đổi mớiXích markov và ứng dụng trong vấn đề trộn bàiRèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số trò chơi học tậpTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa của lớp hệ DBLSDự án thay thế thiết bịsuper minds 3 workbook pdf downloadLập kế hoạch truyền thông đại chúng về chương trình nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của thanh niên Việt NamXÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG CHO SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG TY TNHH SẢN SUẤT THƯƠNG MẠI B.QMã hóa bảo mật trong wimax
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập