Bai 39 dia ly nganh thong tin lien lac38

giáo án địa 10 bài 39 địangành thông tin liên lạc

giáo án địa lý 10 bài 39 địa lí ngành thông tin liên lạc
... triển ngành TTLL 2.Hoàn thành bảng sau: Dịch vụ thông tin liên lạc Năm đời Điện báo Điện thoại Telex Fax Radio Television Máy tính cá nhân Internet Công dụng đặc điểm GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 *Thông tin ... bày,GV ngành thông tin liên lạc bổ sung( đặc biệt phần năm đời),chuẩn 1.Đặc điểm chung xác kiến thức -Tiến không ngừng lịch sữ phát GV hỏi: triển loài người GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 -Dựa vào hình H 39, ... phần thực mối giao lưu -Hãy chứng minh thông tin liên lạc địa phương nước từ thuở sơ khai Thay đổi mạnh mẽ quan niệm -Nêu vai trò ngành thông tin liên lạc người thời gian đời sống sản xuất...
 • 8
 • 1,053
 • 4

Bài 39: Địangành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
... BÀI 39: Dung Phat NỘI DUNG CHÍNH I.Đặc điểm, vai trò, tình hình phát triển ngành thơng tin liên lạc 1.Đặc điểm 2.Vai trò 3.Tình hình phát triển II .Ngành thơng tin liên lạc 1.Viễn thơng ... em cho biết ngành thông tin liên lạc có đặc điểm vai trò đời sống sản xuất? Dung Phat I.Đặc điểm, vai trò, tình hình phát triển ngành thơng tin liên lạc 1.Đặc điểm - Vận chuyển thơng tin nhanh ... điểm, vai trò, tình hình phát triển ngành TTLL II .Ngành thơng tin liên lạc 1.Đặc điểm 2.Vai trò 3.Tình hình p.triển Dung Phat 1.Viễn thơng - Cho phép truyền thơng tin điện tử khoảng cách xa Trái...
 • 31
 • 1,450
 • 3

Bài 39: Địangành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
... I.VAI TRỊ CỦA NGÀNH THƠNG TIN LIÊN LẠC Câu hỏi: Hãy so sánh sản phẩm ngành GTVT với sản phẩm ngành TTLL? Sự phát triển thông tin liên lạc Câu hỏi: Ngành thơng tin liên lạc có vai trò đời ... thông tin cho Những câu chuyện thông tin liên lạc người • *Nguồn gốc thi chạy Maratông • * Đánh trống truyền thông tin • * Chim Bồ câu đưa thư Có cách mạng thôngtin? • Lần thứ nhất: xuất thông tin ... BỐ NGÀNH THÔNG TIN- LIÊN LẠC 1) Đặc điểm chung  Tiến khơng ngừng lịch sử phát triển lồi người  Sự phát triển gắn với cơng nghệ truyền dẫn 2)Phân loại Câu hỏi: em kể số phương tiện thơng tin liên...
 • 21
 • 1,450
 • 5

Bài 39: Địangành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
... hỏi: Ngành thơng tin liên lạc có vai trò kinh tế đời sống xã hội ? Vệ tinh Intelsat Thơng tin liên lạc phát triển Các tổ chức kinh tế xuất Tồn cầu hố phát triển I VAI TRỊ CỦA NGÀNH THƠNG TIN LIÊN ... DUNG CẦN TÌM HIỂU I VAI TRỊ CỦA NGÀNH THƠNG TIN LIÊN LẠC Đối với kinh tế Đối với đời sống xã hội II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH THƠNG TIN LIÊN LẠC  Tình hình sản xuất  Phân ... II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH THƠNG TIN LIÊN LẠC Máy Telex máy Fax Chạy đưa thư Đưa thư ngựa Hệ thống định vị tồn cầu Sự phát triển thông tin liên lạc ...
 • 35
 • 1,170
 • 1

Bài 39: Địangành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
... 5.251 hi lý Khi lng chuyn:200 triu tn/ nm Bài 39 Địa ngành thông tin liên lạc Bài học có hai nôi dung I- Vai trũ ca ngnh thụng tin liờn lc II.Ngnh thụng tin liờn lc 1- Tỡnh hỡnh phỏt trin 2- Phõn ... tinh Intelsat 12 Qua hình ảnh em vừa xem nêu khỏc vic thụng tin liờn lc gia thi s khai v hin nay?!? 13 * u tiờn l cỏch truyn thụng n gin , phng tin thụ s * Ngy vic m bo thụng tin liờn lc c tin ... nhũa ranh gii ca cỏc dch v ny 14 Hóy nờu nhng phng tin thụng tin liờn lc m em thng s dng? 15 2.Cỏc phng tin vin thụng THO LUN NHểM ( 5P) Nhúm Phng tin Năm Công cụ -Đặc điểm Nhúm in thoi Nhúm Telex,...
 • 26
 • 343
 • 0

Bai 39.Dia li nganh thong tin lien lac

Bai 39.Dia li nganh thong tin lien lac
... hình phát triển ngành thông tin li n lạc Vai trò Tình hình phát triển II Ngành thông tin li n lạc Viễn thông Các phương tiện viễn thông Bài 39 - Địa lí ngành Thông tin li n lạc I Vai trò, tình hình ... trụ Trạm vệ tinh Quế Dương tiếp nhận tín hiệu thành công từ Vinasat-1 Củng cố I Vai trò, tình hình phát triển ngành thông tin li n lạc Vai trò Tình hình phát triển II Ngành thông tin li n lạc Viễn ... TTLL Vai trò Tình hình phát triển Tình hình phát triển Sự khác thông tin li n lạc thời sơ khai ? Bài 39 - Địa lí ngành Thông tin li n lạc I Đặc điểm, vai trò, tình hình phát triển ngành TTLL Vai...
 • 25
 • 345
 • 1

BÀI 39 ĐỊANGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pdf

BÀI 39 ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pdf
... 3- Bài Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Hoạt động1: lớp I Vai trò ngành thông tin liên lạc + Hãy kể mậu chuyện để khẳng - Vận chuyển tin tức cách nhanh định thông tin liên lạc có từ ... dịch vụ thông tin quốc tế liên lạc mà em biết? - Thước đo văn minh + nêu vai trò ngành thông tin liên - Thay đổi quan niệm người lạc đời sống sản xuất( so sánh thời gian với sản phẩm giao thông ... II Tình hình phát triển phân bố - Hoạt động lớp ngành thông tin liên lạc + Gv đọc sgk kết hợp kiến Đặc điểm chung hiểu biết: - Thông tin liên lạc tiến không -> Nêu lịch sử đời TTLL ngừng lịch...
 • 8
 • 184
 • 1

BÀI 39:ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC

BÀI 39:ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC
... 1: TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC - GV: Hãy chứng minh ngành thông tin liên lạc có từ lâu đời, từ thuở sơ khai ? - GV: Nêu vai trò ngành thông tin liên lạc đời sống sản xuất hàng ... tính cá nhân Internet Năm đời Công dụng đặc điểm NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC I.VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC - Đảm nhận vận chuyển tin tức nhanh chóng kịp thời - Góp phần thực mối giao lưu địa ... triển kinh tế giới ? HĐ 2:TÌM HIỂU TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC - GV: Nêu đặc diểm chung ngành TTLL ? - GV: Chia lớp thành nhóm hoàn thành phiếu học tập sau: Dịch...
 • 3
 • 244
 • 1

BAI 39:DIA LI NGANH THONG TIN LIEN LAC

BAI 39:DIA LI NGANH THONG TIN LIEN LAC
... I.VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LI N LẠC - Đảm nhận vận chuyển tin tức nhanh chóng kịp thời - Góp phần thực mối giao lưu địa phương nước - Thay ... II.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LI N LẠC 1.Đặc điểm chung - Tiến không ngừng lịch sử phát triển loài người - Sự phát triển gắn li n với công nghệ truyền dẫn 2.Các loại - Điện...
 • 17
 • 328
 • 0

BÀI 39: ĐỊANGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC

BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC
... triển ngành TTLL gắn liền với công nghệ truyền dẫn BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Đặc điểm chung: Các dịch vụ thông tin liên lạc: ... Viễn thông: Truyền tải thông tin khoảng cách xa BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Các dịch vụ TTLL: • Các dịch vụ viễn thông: ... thoại Đưa thư xe đạp Chạy báo tin Bồ câu đưa thư Ngày Thời cổ đại BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC I VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC: -Đảm nhận vận chuyển tin tức nhanh chóng kịp thời...
 • 22
 • 188
 • 0

Giáo án Địa lớp 10: ĐỊANGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pps

Giáo án Địa Lý lớp 10: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pps
... Ổn định lớp 2- Bài cũ 3- Bài Hoạt động giáo viên học Nội dung sinh - Hoạt động1: lớp I Vai trò ngành thông tin + Hãy kể mậu chuyện để liên khẳng định thông tin liên lạc - Vận chuyển tin tức cách ... loại dịch vụ thông - Thực mối giao lưu tin liên lạc mà em biết? nước quốc tế + nêu vai trò ngành thông tin - Thước đo văn minh liên lạc đời sống sản - Thay đổi quan niệm xuất( so sánh với sản ... hội II Tình hình phát triển phân - Hoạt động lớp bố ngành thông tin liên lạc + Gv đọc sgk kết hợp Đặc điểm chung kiến hiểu biết: - Thông tin liên lạc tiến -> Nêu lịch sử đời TTLL không ngừng...
 • 10
 • 694
 • 2

Dia li nganh thong tin lien lac

Dia li nganh thong tin lien lac
... Vai trò ngành thông tin li n lạc II Tình hình phát triển phân bố ngành thông tin li n lạc Đặc điểm Phân loại Phân bố I Vai trò ngành thông tin li n lạc • Đảm nhận vận chuyển tin tức nhanh chóng ... thông tin li n lạc Phóng vệ tinh Intelsat 1965 Vệ tinh Intelsat Phân bố Phát triển mạnh nước có kinh tế phát triển Các nước Bắc Mỹ, châu Úc, Tây Âu thông tin phát triển mạnh Tây Âu Ustrualia Bắc ... li n lạc 1.Đặc điểm: Thông tin li n lạc có từ lâu đời phát triển không ngừng xã hội loài người Sự phát triển gắn li n với công nghệ dây dẫn • Ngày việc đảm bảo thông tin li n lạc tiến hành nhiều...
 • 35
 • 325
 • 5

ĐỊANGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pdf

ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pdf
... hệ thống thông tin đại chúng m) Tạo trang Web giới thiệu sản phẩm Internet o) Mua sắm kinh doanh Phụ lục * Phiếu học tập * Thông tin phản hồi phiếu học tập Dịch vụ thông tin Năm liên lạc đời Điện ... tiện thông tin đại: Radio, Talevision, Telephone, Telex, Fax, Computer Internet GV hỏi: Những tranh ảnh nói lên điều gì? -> Vào Hoạt động GV HS HĐ 1: Cả lớp Nội dung I Vai trò ngành thông tin liên ... tranh cách chuyển thông tin cổ xưa: Hình ảnh người thủa sơ khai hô to để thông tin hướng chạy trốn thú rừng, hay gặp nguy hiểm; Con người thủa sơ khai sử dụng trống để truyền thông tin kẻ địch; Con...
 • 7
 • 209
 • 1

Địangành thông tin liên lạc

Địa lí ngành thông tin liên lạc
... õm thanh, phng tin thụng tin i chỳng Tivi 1936 Truyn thụng tin, hỡnh nh, phng tin thụng tin i chỳng Mỏy tớnh & Internet 1946, 1989 a phng tin, lu gi thụng tin Mười công ty viễn thông lớn giới ... việc ngành bưu (2003) - Hiện nay, bưu gần có mặt khắp nơi, chí nhng nơi xa xôi, hẻo lánh nhiều nước 3 Ngành viễn thông - Viễn thông ngành kinh tế kĩ thuật, sử dụng thiết bị cho phép truyền thông ... THễNG TIN LIấN LC C IM CHUNG - Cách thức liên lạc ngày tiến bộ: Thời kè sơ khai: chuyển thông tin qua ám hiệu (đốt lửa, đánh trống, thổi tù và) Sự phát minh giấy viết giúp người lưu gi truyền tin...
 • 22
 • 85
 • 0

Bài 39: Địa các ngành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lý các ngành thông tin liên lạc
... BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Bằng hiểu biết thân em kể tên loại phương tiện thông liên lạc mà em biết ? BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Ngành thông tin liên lạc có vai ... ngành thông tin liên lạc nay? II: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN & PHÂN BỐ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Đặc điểm: - Thông tin liên lạc ngày phát triển không ngừng, từ thô sơ đến đại - Các phương tiện thông ... tin liên lạc có vai trò đời sống sản xuất? BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC I: VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC: - Đảm nhận việc vận chuyển tin tức nhanh chóng kòp thời - Góp phần thực...
 • 15
 • 790
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài 39 địa lí ngành thông tin liên lạc violetđịa lý ngành thông tin liên lạcđịa lí ngành thông tin liên lạcđịa lí các ngành thông tin liên lạcvai trò ngành thông tin liên lạcđặc điểm ngành thông tin liên lạcNghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartNhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênThực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHNhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gangiai toan olimpic lop 4MÔ HÌNH vũ TRỤ CHUẨN LAMBDA CDMĐề thi tiếng nhật JTEST AD 107NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012ĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜIKHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNNĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGCambridge practice tests for IELTS 2NGũ GIớI, THậP THIệN TRONG đạo PHậT và ý NGHĩA của nó đối với GIáO dục đạo đức CHO THANH NIÊN VIệT NAM HIệN NAYCÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập