Bai 39 dia ly nganh thong tin lien lac38

giáo án địa 10 bài 39 địangành thông tin liên lạc

giáo án địa lý 10 bài 39 địa lí ngành thông tin liên lạc
... triển ngành TTLL 2.Hoàn thành bảng sau: Dịch vụ thông tin liên lạc Năm đời Điện báo Điện thoại Telex Fax Radio Television Máy tính cá nhân Internet Công dụng đặc điểm GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 *Thông tin ... bày,GV ngành thông tin liên lạc bổ sung( đặc biệt phần năm đời),chuẩn 1.Đặc điểm chung xác kiến thức -Tiến không ngừng lịch sữ phát GV hỏi: triển loài người GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 -Dựa vào hình H 39, ... phần thực mối giao lưu -Hãy chứng minh thông tin liên lạc địa phương nước từ thuở sơ khai Thay đổi mạnh mẽ quan niệm -Nêu vai trò ngành thông tin liên lạc người thời gian đời sống sản xuất...
 • 8
 • 1,643
 • 7

Bài 39: Địangành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
... BÀI 39: Dung Phat NỘI DUNG CHÍNH I.Đặc điểm, vai trò, tình hình phát triển ngành thơng tin liên lạc 1.Đặc điểm 2.Vai trò 3.Tình hình phát triển II .Ngành thơng tin liên lạc 1.Viễn thơng ... em cho biết ngành thông tin liên lạc có đặc điểm vai trò đời sống sản xuất? Dung Phat I.Đặc điểm, vai trò, tình hình phát triển ngành thơng tin liên lạc 1.Đặc điểm - Vận chuyển thơng tin nhanh ... điểm, vai trò, tình hình phát triển ngành TTLL II .Ngành thơng tin liên lạc 1.Đặc điểm 2.Vai trò 3.Tình hình p.triển Dung Phat 1.Viễn thơng - Cho phép truyền thơng tin điện tử khoảng cách xa Trái...
 • 31
 • 1,596
 • 3

Bài 39: Địangành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
... I.VAI TRỊ CỦA NGÀNH THƠNG TIN LIÊN LẠC Câu hỏi: Hãy so sánh sản phẩm ngành GTVT với sản phẩm ngành TTLL? Sự phát triển thông tin liên lạc Câu hỏi: Ngành thơng tin liên lạc có vai trò đời ... thông tin cho Những câu chuyện thông tin liên lạc người • *Nguồn gốc thi chạy Maratông • * Đánh trống truyền thông tin • * Chim Bồ câu đưa thư Có cách mạng thôngtin? • Lần thứ nhất: xuất thông tin ... BỐ NGÀNH THÔNG TIN- LIÊN LẠC 1) Đặc điểm chung  Tiến khơng ngừng lịch sử phát triển lồi người  Sự phát triển gắn với cơng nghệ truyền dẫn 2)Phân loại Câu hỏi: em kể số phương tiện thơng tin liên...
 • 21
 • 1,661
 • 5

Bài 39: Địangành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
... hỏi: Ngành thơng tin liên lạc có vai trò kinh tế đời sống xã hội ? Vệ tinh Intelsat Thơng tin liên lạc phát triển Các tổ chức kinh tế xuất Tồn cầu hố phát triển I VAI TRỊ CỦA NGÀNH THƠNG TIN LIÊN ... DUNG CẦN TÌM HIỂU I VAI TRỊ CỦA NGÀNH THƠNG TIN LIÊN LẠC Đối với kinh tế Đối với đời sống xã hội II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH THƠNG TIN LIÊN LẠC  Tình hình sản xuất  Phân ... II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH THƠNG TIN LIÊN LẠC Máy Telex máy Fax Chạy đưa thư Đưa thư ngựa Hệ thống định vị tồn cầu Sự phát triển thông tin liên lạc ...
 • 35
 • 1,292
 • 1

Bài 39: Địangành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
... 5.251 hi lý Khi lng chuyn:200 triu tn/ nm Bài 39 Địa ngành thông tin liên lạc Bài học có hai nôi dung I- Vai trũ ca ngnh thụng tin liờn lc II.Ngnh thụng tin liờn lc 1- Tỡnh hỡnh phỏt trin 2- Phõn ... tinh Intelsat 12 Qua hình ảnh em vừa xem nêu khỏc vic thụng tin liờn lc gia thi s khai v hin nay?!? 13 * u tiờn l cỏch truyn thụng n gin , phng tin thụ s * Ngy vic m bo thụng tin liờn lc c tin ... nhũa ranh gii ca cỏc dch v ny 14 Hóy nờu nhng phng tin thụng tin liờn lc m em thng s dng? 15 2.Cỏc phng tin vin thụng THO LUN NHểM ( 5P) Nhúm Phng tin Năm Công cụ -Đặc điểm Nhúm in thoi Nhúm Telex,...
 • 26
 • 380
 • 0

Bai 39.Dia li nganh thong tin lien lac

Bai 39.Dia li nganh thong tin lien lac
... hình phát triển ngành thông tin li n lạc Vai trò Tình hình phát triển II Ngành thông tin li n lạc Viễn thông Các phương tiện viễn thông Bài 39 - Địa lí ngành Thông tin li n lạc I Vai trò, tình hình ... trụ Trạm vệ tinh Quế Dương tiếp nhận tín hiệu thành công từ Vinasat-1 Củng cố I Vai trò, tình hình phát triển ngành thông tin li n lạc Vai trò Tình hình phát triển II Ngành thông tin li n lạc Viễn ... TTLL Vai trò Tình hình phát triển Tình hình phát triển Sự khác thông tin li n lạc thời sơ khai ? Bài 39 - Địa lí ngành Thông tin li n lạc I Đặc điểm, vai trò, tình hình phát triển ngành TTLL Vai...
 • 25
 • 371
 • 1

BÀI 39 ĐỊANGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pdf

BÀI 39 ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pdf
... 3- Bài Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Hoạt động1: lớp I Vai trò ngành thông tin liên lạc + Hãy kể mậu chuyện để khẳng - Vận chuyển tin tức cách nhanh định thông tin liên lạc có từ ... dịch vụ thông tin quốc tế liên lạc mà em biết? - Thước đo văn minh + nêu vai trò ngành thông tin liên - Thay đổi quan niệm người lạc đời sống sản xuất( so sánh thời gian với sản phẩm giao thông ... II Tình hình phát triển phân bố - Hoạt động lớp ngành thông tin liên lạc + Gv đọc sgk kết hợp kiến Đặc điểm chung hiểu biết: - Thông tin liên lạc tiến không -> Nêu lịch sử đời TTLL ngừng lịch...
 • 8
 • 207
 • 1

BÀI 39:ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC

BÀI 39:ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC
... 1: TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC - GV: Hãy chứng minh ngành thông tin liên lạc có từ lâu đời, từ thuở sơ khai ? - GV: Nêu vai trò ngành thông tin liên lạc đời sống sản xuất hàng ... tính cá nhân Internet Năm đời Công dụng đặc điểm NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC I.VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC - Đảm nhận vận chuyển tin tức nhanh chóng kịp thời - Góp phần thực mối giao lưu địa ... triển kinh tế giới ? HĐ 2:TÌM HIỂU TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC - GV: Nêu đặc diểm chung ngành TTLL ? - GV: Chia lớp thành nhóm hoàn thành phiếu học tập sau: Dịch...
 • 3
 • 291
 • 1

BAI 39:DIA LI NGANH THONG TIN LIEN LAC

BAI 39:DIA LI NGANH THONG TIN LIEN LAC
... I.VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LI N LẠC - Đảm nhận vận chuyển tin tức nhanh chóng kịp thời - Góp phần thực mối giao lưu địa phương nước - Thay ... II.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LI N LẠC 1.Đặc điểm chung - Tiến không ngừng lịch sử phát triển loài người - Sự phát triển gắn li n với công nghệ truyền dẫn 2.Các loại - Điện...
 • 17
 • 373
 • 0

BÀI 39: ĐỊANGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC

BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC
... triển ngành TTLL gắn liền với công nghệ truyền dẫn BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Đặc điểm chung: Các dịch vụ thông tin liên lạc: ... Viễn thông: Truyền tải thông tin khoảng cách xa BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Các dịch vụ TTLL: • Các dịch vụ viễn thông: ... thoại Đưa thư xe đạp Chạy báo tin Bồ câu đưa thư Ngày Thời cổ đại BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC I VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC: -Đảm nhận vận chuyển tin tức nhanh chóng kịp thời...
 • 22
 • 241
 • 0

Giáo án Địa lớp 10: ĐỊANGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pps

Giáo án Địa Lý lớp 10: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pps
... Ổn định lớp 2- Bài cũ 3- Bài Hoạt động giáo viên học Nội dung sinh - Hoạt động1: lớp I Vai trò ngành thông tin + Hãy kể mậu chuyện để liên khẳng định thông tin liên lạc - Vận chuyển tin tức cách ... loại dịch vụ thông - Thực mối giao lưu tin liên lạc mà em biết? nước quốc tế + nêu vai trò ngành thông tin - Thước đo văn minh liên lạc đời sống sản - Thay đổi quan niệm xuất( so sánh với sản ... hội II Tình hình phát triển phân - Hoạt động lớp bố ngành thông tin liên lạc + Gv đọc sgk kết hợp Đặc điểm chung kiến hiểu biết: - Thông tin liên lạc tiến -> Nêu lịch sử đời TTLL không ngừng...
 • 10
 • 770
 • 2

Dia li nganh thong tin lien lac

Dia li nganh thong tin lien lac
... Vai trò ngành thông tin li n lạc II Tình hình phát triển phân bố ngành thông tin li n lạc Đặc điểm Phân loại Phân bố I Vai trò ngành thông tin li n lạc • Đảm nhận vận chuyển tin tức nhanh chóng ... thông tin li n lạc Phóng vệ tinh Intelsat 1965 Vệ tinh Intelsat Phân bố Phát triển mạnh nước có kinh tế phát triển Các nước Bắc Mỹ, châu Úc, Tây Âu thông tin phát triển mạnh Tây Âu Ustrualia Bắc ... li n lạc 1.Đặc điểm: Thông tin li n lạc có từ lâu đời phát triển không ngừng xã hội loài người Sự phát triển gắn li n với công nghệ dây dẫn • Ngày việc đảm bảo thông tin li n lạc tiến hành nhiều...
 • 35
 • 418
 • 5

ĐỊANGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pdf

ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC pdf
... hệ thống thông tin đại chúng m) Tạo trang Web giới thiệu sản phẩm Internet o) Mua sắm kinh doanh Phụ lục * Phiếu học tập * Thông tin phản hồi phiếu học tập Dịch vụ thông tin Năm liên lạc đời Điện ... tiện thông tin đại: Radio, Talevision, Telephone, Telex, Fax, Computer Internet GV hỏi: Những tranh ảnh nói lên điều gì? -> Vào Hoạt động GV HS HĐ 1: Cả lớp Nội dung I Vai trò ngành thông tin liên ... tranh cách chuyển thông tin cổ xưa: Hình ảnh người thủa sơ khai hô to để thông tin hướng chạy trốn thú rừng, hay gặp nguy hiểm; Con người thủa sơ khai sử dụng trống để truyền thông tin kẻ địch; Con...
 • 7
 • 238
 • 1

Địangành thông tin liên lạc

Địa lí ngành thông tin liên lạc
... õm thanh, phng tin thụng tin i chỳng Tivi 1936 Truyn thụng tin, hỡnh nh, phng tin thụng tin i chỳng Mỏy tớnh & Internet 1946, 1989 a phng tin, lu gi thụng tin Mười công ty viễn thông lớn giới ... việc ngành bưu (2003) - Hiện nay, bưu gần có mặt khắp nơi, chí nhng nơi xa xôi, hẻo lánh nhiều nước 3 Ngành viễn thông - Viễn thông ngành kinh tế kĩ thuật, sử dụng thiết bị cho phép truyền thông ... THễNG TIN LIấN LC C IM CHUNG - Cách thức liên lạc ngày tiến bộ: Thời kè sơ khai: chuyển thông tin qua ám hiệu (đốt lửa, đánh trống, thổi tù và) Sự phát minh giấy viết giúp người lưu gi truyền tin...
 • 22
 • 128
 • 0

Bài 39: Địa các ngành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lý các ngành thông tin liên lạc
... BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Bằng hiểu biết thân em kể tên loại phương tiện thông liên lạc mà em biết ? BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Ngành thông tin liên lạc có vai ... ngành thông tin liên lạc nay? II: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN & PHÂN BỐ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Đặc điểm: - Thông tin liên lạc ngày phát triển không ngừng, từ thô sơ đến đại - Các phương tiện thông ... tin liên lạc có vai trò đời sống sản xuất? BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC I: VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC: - Đảm nhận việc vận chuyển tin tức nhanh chóng kòp thời - Góp phần thực...
 • 15
 • 929
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài 39 địa lí ngành thông tin liên lạc violetđịa lý ngành thông tin liên lạcđịa lí ngành thông tin liên lạcđịa lí các ngành thông tin liên lạcvai trò ngành thông tin liên lạcđặc điểm ngành thông tin liên lạcVăn xuôi Trương Tửu trong tiến trình văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX (LA tiến sĩ)Xác định quy luật biên phi tuyến và xác định nguồn trong các quá trình truyền nhiệt (LA tiến sĩ)TÍCH hợp TRONH dạy học môn TOÁNTình trang dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ 3 4 tuổi taiij trường mầm non ngọc linh và trường mầm non hua la thành phố sơn laBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐĂNG QUANGkhoa luan nang cao chat luong tuyen dung nhan luc tai doanh nghiep Hoang TungĐộ nhạy của các tham số kết cấu công trình và ứng dụng để đánh giá độ tin cậy của công trình nhà công nghiệp bằng thép (tt)Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Kinh Tế TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍBÀI TIỂU LUẬN BIỆN PHÁP ẨN DỤ VỀ CON NGƯỜI TRONG CA DAO VIỆT NAMASSIGNMENT Study on culture shock of Vietnamese and American through communicationQuy hoạch hệ thống thoát nước thải sinh hoạt cho thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; giai đoạn 20202030Thiết kế hệ thống thông gió và xử lý khí thải cho dây chuyền II Nhà máy xi măng Thành ThắngCHƯNG LUYỆN THÁP đĩa lỗ có ỐNG CHẢY TRUYỀNGiáo án Tiếng Anh lớp 5 chương trình thí điểm mới nhất của BGD (trọn bộ)chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ không có ống chảy chuyềnĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNHKiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư và dịch vụ NC Việt NamQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THPT huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngThiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờNghiên cứu tác động của con người đến quần xã thực vật ở xã minh sơn, huyện bắc mê, tỉnh hà giang và đề xuất biện pháp bảo vệ tính đa dạng thực vật có mạch tại khu vực nghiên cứu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập