Bai 36 vai tro dac diem va cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo cac nganh giao thong van tai35

Bài 36: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố ngành giao thông vận tải

Bài 36: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
... Bài 36: VAI TRỊ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THƠNG VẬN TẢI NỘI DUNG CHÍNH Vai trò đặc điểm ngành giao thơng vận tải Các nhân tố ảnh hưởng đến phát ... II .Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố phát triển ngành giao thơng vận tải Câu hỏi: Em cho biết phân bố phát triển ngành GTVT chịu ảnh hưởng nhân tố nào?  Nhân tố tự nhiên  Nhân tố kinh tế -xã ... tiện vận tải 2) Điều kiện kinh tế -xã hội Sự phân bố phát triển ngành kinh tế định phát triển ,phân bố, hoạt động ngành giao thơng vận tải Tác động ngành kinh tế đến ngành giao thơng vận tải Trang...
 • 23
 • 3,603
 • 7

Bài 36: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố ngành giao thông vận tải

Bài 36: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
... phát triển phân bố ngành kinh tế có ý nghĩa định phát triển phân bố ngành GTVT Em phân tích tác động công nghiệp tới phát triển phân bố ,cũng hoạt động ngành GTVT? a .Sự phát triển phân bố ngành ... Ngành Giao thông vận tải Vai trò Đặc điểm Đặc điểm Hoạt động Dựa vào SGK, Các hình ảnh, kiến thức thực tế Em cho biết vai trò ngành giao thông vận tải? 1 Vai trò Đảm bảo cho ... nghĩa định phát triển phân bố ngành GTVT - Các ngành kinh tế khách hàng GTVT - Trang bị sở vật chất kỹ thuật b .Sự phân bố dân cư ảnh hưởng sâu sắc đến vận tải hành khách c Các nhân tố khác: Đường...
 • 17
 • 989
 • 3

bai 36: vai tro, đac diem cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo nganh gtvt

bai 36: vai tro, đac diem và cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo nganh gtvt
... I .Vai trò đặc điểm ngành giao thông vận tải Quan sát số hình ảnh sau Hãy cho biết vai trò ngành giao thông vận tải? 1 .Vai trò - Đảm bảo cho trình sản xuất xã ... có mặt vai trò số loại hình GTVT? Kể tên số loại phương tiện vùng hoang mạc vùng băng giá gần cực bắc Chứng minh điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến công tác thiết kế khai thác công trình GTVT? ... có ảnh hưởng đến ngành GTVT? Nhóm Nhóm 3: Dựa vào hiểu biết em nêu vài ví dụ để thấy rõ khí hậu thời tiết ảnh hưởng sâu Sắc tới hoạt động phương tiện vận tải? Nhóm 4: Dựa vào kiến thức học hiểu...
 • 26
 • 1,057
 • 4

bài 36 Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
... hình ảnh sau giúp em liên tưởng đến ngành kinh tế nào? C h n g I X Đ Ị A L Í D Ị C H V Ụ Bài: 36 Vai trò, đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành Bài 36- Vai trò, đặc điểm nhân tố ... nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải I VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM Nội dung Vai trò Đặc điểm Điều kiện tư nhiên Điều kiện kinh tế xã hội I VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT Vai trò ... trò ngành giao thông vận tải? • Trình bày đặc điểm ngành giao thông vận tải (phân biệt KL vận chuyển KL luân chuyển) • Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành GTVT? Cho ví dụ?...
 • 37
 • 241
 • 0

Tiết 44 Bài 36: Vai trò,đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố GTVT

Tiết 44 Bài 36: Vai trò,đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố GTVT
... Tìm hiểu nhân tố II Các nhân tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến phát triển phân bố phát triển phân bố ngành ngành GTVT( Nhóm) GTVT - GV:Chia lớp thành nhóm giao Điều kiện tự nhiên: ảnh hưởng nhiệm ... ngòi Ảnh hưởng VD PHIẾU HỌC TẬP SỐ Nhân tố Điều - Sự phát triển kiện KT phân bố ngành - XH kinh tế - Phân bố dân cư Ảnh hưởng VD THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ PHIẾU HỌC TẬP Điều kiện tự nhiên Nhân tố - ... Điều kiện KT XH - Vận tải đường thủy, chi phí cầu đường - Sự phát triển phân bố ngành kinh tế - Phân bố dân cư - Sự phát triển phân bố GTVT Phê duyệt giáo viên hướng dẫn - Vận tải hành khách vận...
 • 3
 • 181
 • 0

Giáo án bài 36 địa lí 10 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Giáo án bài 36 địa lí 10 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
... II CÁC NHÂN TỐ ẢNH 13 HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT phút TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI: Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa quy định có mặt vai trò số loại hình vận tải • Nhóm 1: Vị trí địa ... Câu 2: Trong nhân tố sau, nhân tố ảnh hưởng định đến phát triển phân bố, hoạt động ngành GTVT? a Địa hình b Thời tiết, khí hậu c Sự phát triển phân bố ngành kinh tế quốc dân d Sự phân bố dân cư ... Những ngành vận tải điều kiện phát triển? +Những phương tiện vận tải sử dụng chủ yếu gì? +Từ rút ảnh hưởng vị trí địa đến GTVT Nhóm 2: Tìm hiểu ảnh hưởng địa hình đến ngành giao thông vận tải...
 • 12
 • 4,017
 • 3

Bài 44: Vai trò đặc điểm công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố công nghiệp

Bài 44: Vai trò đặc điểm công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
... Bài 44 VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIÊP, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN & PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP Quan sát đoạn film sau Em cho biết vai trò quan trọn ngành công nghiệp Bài 44 VAI TRÒ ĐẶC ... hóa,liên hợp hóa có vai trò đặc biệt SXCN Bài 44 VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIÊP, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN & PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP C Phân loại:Dựa vào tính chất ,đặc điểm & công dụng KT ... phẩm Bài 44 VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIÊP, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN & PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP Những hình ảnh phản ánh đặc điểm SX CN? Sản xuất công nghiệp phải trải qua giai đoạn Bài...
 • 21
 • 1,687
 • 1

bài 35: vai tro dac diem va cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo nganh dich vu

bài 35: vai tro dac diem va cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo nganh dich vu
... cụng, cỏc hot ng on th 2 /Vai Trũ : Da vo ni dung mc I.2 SGK em hóy nờu vai trũ ca ngnh dch v? Thỳc y cỏc ngnh sn xut vt cht Vai Vai trũ trũ S dng tt hn ngun lao ng, to thờm nhiu vic lm Khai thỏc ... dung mc I.1 SGK em hóy nờu vớ d cho tng nhúm ngnh dch v? Dch v kinh doanh :gm ti v thụng tin liờn lc, ti chớnh, bo him, kinh doanh bt ng sn, cỏc dch v ngh nghip Dch v tiờu dựng: gm cỏc hot ng buụn ... I/C cu v vai trũ ca cỏc ngnh dch v: 1/c cu: Khỏi nim dch v: L ngnh khụng trc tip sn xut ca ci vt cht C cu ngnh rt phc tp, gm nhúm +Dch v kinh doanh +Dch v tiờu dựng +Dch v...
 • 30
 • 852
 • 1

Bài 36: vai trò của giao thông vận tải, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố ngành giao thông

Bài 36: vai trò của giao thông vận tải, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông
... Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GIAO THÔNG VẬN ... TẢI Vai trò đặc điểm ngành giao thông vận tải Vai trò Đặc điểm II Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải: Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế - xã hội I Vai trò ... 600992,0 Đường hàng không Tổng số II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lí quy định phát triển, phân bố loại hình GTVT - Địa hình Công tác...
 • 24
 • 2,253
 • 9

Bài 36: vai trò của giao thông vận tải, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố ngành giao thông

Bài 36: vai trò của giao thông vận tải, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông
... thụng ti Cỏc nhõn t nh hng n s phỏt trin v phõn b ngnh giao thụng ti I .Vai trũ v c im ngnh giao thụng ti 1 .Vai trũ I Vai trò ngành giao thông vận tải Chở gỗ cho nhà máy giấy Ô tô chở hàng lên biên ... ngnh giao thụng ti S phõn b dõn c, c bit cỏc thnh ph ln,cỏc chựm ụ th nh hng sõu sc ti ti hnh khỏch Giao thông nông thôn Giao thông thành phố Củng cố: Để phát triển kinh tế xã hội miền núi giao thông ... Y tế B Giáo dục C du lịch D giao thông vận tải Bi 36: VAI TRề, C IM V CC NHN T NH HNG N S PHN B V PHT TRIN NGNH GIAO THễNG VN TI NI DUNG CHNH Vai trũ v c im ngnh giao thụng ti Cỏc nhõn t nh hng...
 • 31
 • 773
 • 1

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố ngành giao thông vận tải

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
... Điều kiện KT XH Sự phát triển phân bố ngành kinh tế Phân bố dân cư Sự phát triển phân bố Giao thông vận tải Vận tải hành khách, hàng hoá II CC NHN T NH HNG TI S PHT TRIN V PHN B NGNH GIAO THễNG VN ... TRIN V PHN B NGNH GIAO THễNG VN TI Điều kiện KT-XH Sự phát triển phân bố ngành kinh tế Phân dân cư Sự phát triển phân bố bố Thi cụng ng ti khu CN Dung Qut Tu siờu tc Giao thông vận tải II CC NHN ... b ngnh giao thụng ti Điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý Địa hình Giao Khí hậu Các nhân tố ảnh hư ởng Sông ngòi thông vận Điều kiện KT-XH Sự phát triển phân bố ngành kinh tế Phân bố dân cư tải II...
 • 38
 • 1,135
 • 0

bai 36: vai tro cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo GTVT

bai 36: vai tro cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo GTVT
... NỘI DUNG BÀI HỌC VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM GTVT VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GTVT ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI I VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM GTVT Vai trò Hãy quan sát ... sau SGK, cho biết GTVT vai trò gì? Chở nguyên liệu tới nơi sản xuất Phục vụ lại Chở hàng hoá tới nơi tiêu thụ Thúc đẩy kinh tế, văn hoá miền núi I VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM GTVT Vai trò Cung ứng ... quốc phòng I VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM GTVT Đặc điểm ? Sự chuyên chở người hàng hoá Đây phẩm Sản phẩm sản Sản phẩm ngành nông nghiệp công nghiệp nào? Sản phẩm GTVT gì? I VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM GTVT Đặc điểm...
 • 19
 • 121
 • 0

Bài 11 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố Công nghiệp

Bài 11 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố Công nghiệp
... dung theo y.cầu : N1 :Dân cư lao động có ảnh hưởng đến p .triển p .bố CN nước ta ? +N2 :Nêu đặc điểm sở vật chất KT sở hạ tầng CN nước ta ? +N3 :Chính sách p .triển CN nước ta có ? +N4 :Thò trường có ... -Các yếu tố đầu nhân tố ? ?Cho biết vai trò sách p .triển p .bố CN ? -Nhận xét, giúp hs hoàn thiện k.thức +Thò trường nước +T/Động đầu vào đầu ra-nh hưởng đến p .triển nghành CN 3.Chính sách p .triển ... nguyên liệu lượng để p .triển cấu CN đa nghành -Treo sơ đồ H11.1 chưa hoàn chỉnh.Y.cầu hs hoàn thành sơ đồ -Cho hs quan sát đồ khoáng sản VN.Nêu câu hỏi : Nhận xét ảnh hưởng phân bố tài nguyên khoáng...
 • 5
 • 11,362
 • 14

Địa lý 9: bài các nhân tố ảnh hưởng đền sự phát triển phân bồ của ngành công nghiệp

Địa lý 9: bài các nhân tố ảnh hưởng đền sự phát triển và phân bồ của ngành công nghiệp
... phát triển phân bố công nghiệp phụ thuộc mạnh mẽ vào nhân tố kinh tế – xã hội Củng cố: Các yếu tố đầu vào: Các yếu tố đầu Các yếu tố đầu ra: Các yếu tố đầu Việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp tạo ... Chính sách phát triển công nghiệp nước ta có đặc điểm gì? Điều có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế? Chính sách phát triển công nghiệp: - Chính sách công nghiệp hoá đầu tư Chính sách phát triển kinh ... ta? Sự phân bố tài nguyên - Các tài nguyên có trữ lượng lớn đó? sở để phát triển ngành công nghiệp Nhóm 4: - Những tài nguyên thiên nhiên sở trọng điểm để phát triển ngành kinh tế nào? - Dựa vào...
 • 5
 • 3,101
 • 7

bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố của sinh vật.

bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.
... phong hóa II/ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT Các nhân tố Khí hậu Đất Địa hình Sinh vật Con người II CÁC NHÂN TỐ HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT Hoạt ... 3: Sinh vật Nhóm 4: Con người Các nhóm thảo luận cho biết nhân tố ảnh hưởng đến phân bố phát triển sinh vật? Cho ví dụ cụ thể II/ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH ... Vi sinh vật Hổ Thực vật động vật có mối quan hệ với chuỗi thức ăn II/ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT 4/ SINH VẬT -Thức ăn nhân tố định phân bố phát triển sinh...
 • 32
 • 1,821
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: bai 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp dia 9dia ly 9 bai 11 cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiephứng giản bài tập địa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bood công nghệpđịa lý 9 hk1 bài 11 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpđịa lí 9 bài 11 – các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpđịa lý 9 bài các nhân tố ảnh hưởng đền sự phát triển và phân bồ của ngành công nghiệptiết 11 bài 11 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpbài 11 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpđịa lí 9 bài 7 – các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệpso do tu duy ve cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo nong nghiepcác nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpđịa lý lớp 9 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptxđịa lý lớp 9 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp potxcác nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt namBản vẽ cọc ly tâm dự ứng lựcHĐ không xác định thời hạnNghiên cứu sử dụng kết hợp enzyme trong chiết tách và làm giàu một số sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên (tt)Phương pháp điều chế và trải phổ chuỗi trực tiếp sử dụng thời gian xung hỗn loạn cho thông tin số. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tổng hợp dây nano polyaniline bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong chế tạo cảm biến (LA tiến sĩ)CÁC bài TOÁN điển HÌNH bồi DƯỠNG học SINH GIỎITư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu Công trình đường giao thôngMột tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)bài giảng giáo trình hoa duocNghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ ganCông nghệ chế tạo Compozit nền Cu – Cốt hạt nano Tic. (LA tiến sĩ)Chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản ở các xã biên giới tỉnh lào cai hiện nayANH (CHỊ) hãy nêu NHỮNG THÁCH THỨC của môi TRƯỜNG VIỆT NAM và THẾ GIỚI các BIỆN PHÁP QUẢN lý NHÀ nước CHỦ yếu để GIẢM THIỂU NHỮNG THÁCH THỨC đóNghiên cứu tổng hợp các chất phát quang trên cơ sở ytri oxit và ytri photphat pha tạp bởi europi, tecbi và xeri (LA tiến sĩ)chu diem que huong 3 4 tuoi trọn bôIRREGULAR VEBS (Bảng Động từ bất quy tắc)Luận văn đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan hành chính nhà nướcTiểu luận môn kế toán quản trị phân tích trường hợp nhà máy bia south dokota microbrewayĐề cương ôn thi môn quản trị họcSKKN: “Một số biện pháp giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên tại trường THCS Nâm Nung”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập