đồ án lưới 2Lê Thành Doanh

Đồ án lưới điện

Đồ án lưới điện
... phương án nối dây vẽ sơ đồ sau đây: PHƯƠNG ÁN N PHƯƠNG ÁN N -9- ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG LƯỚI ĐIỆN PHƯƠNG ÁN N PHƯƠNG ÁN - 10 - ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG LƯỚI ĐIỆN N PHƯƠNG ÁN N 2.2-Chọn điện áp định mức tiết ... kháng yêu cầu Vì không cần bù công suất phản kháng mạng điện thiết kế -6- ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG LƯỚI ĐIỆN CHƯƠNG II LẬP VÀ TÍNH TOÁN KỸ THUẬT CÁC PHƯƠNG ÁN 2.1-Dự kiến số phương án nối dây lưới điện ... nguồn điện: -4- ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG LƯỚI ĐIỆN ∑ PNĐ = m i=1 Pptmax +∆Pmđ = 186 + 9,3 = 195,3 MW 1.3 Cân công suất phản kháng Sản xuất tiêu thụ điện dòng điện xoay chiều đòi hỏi cân điện sản xuất điện...
 • 96
 • 431
 • 0

Đồ án Quản lý kinh doanh của công ty Phong Vũ

Đồ án Quản lý kinh doanh của công ty Phong Vũ
... bị khách hàng Phong cung cấp giải pháp mạng cho tổ chức, doanh nghiệp cá nhân kinh doanh internet Phong có tay phương tiện đại nhất, lắp đặt phần cứng cài đặt phần mềm quản lý, trì tính ... khách hàng còn nợ công ty, số tiền công ty nợ nhà cung cấp.Tính tổng dư nợ của doanh nghiệp(tổng số tiền khách hàng nợ công ty - tổng số tiền công ty nợ nà cung cấp) ... khách hàng còn nợ công ty, số tiền công ty nợ nhà cung cấp.Tính tổng dư nợ của doanh nghiệp(tổng số tiền khách hàng nợ công ty - tổng số tiền công ty nợ nà cung cấp)...
 • 65
 • 302
 • 0

Đồ án quản lý kinh doanh Laptop

Đồ án quản lý kinh doanh Laptop
... mua bán Laptop tương đối lớn cần xây dựng hệ quản trị CSDL cần chương trình dùng cho tất cấp nhân viên, quản lý: -Nhu cầu cần cho đồ án môn học: Quản Xuất nhập kho, khách hàng, chi tiết doanh ... nhiêu ->giá nhập) 1.2.3 Quản nhân viên bán hàng: [1] Mục đích nhân sự: Quản thông tin nhân [2] Hoa hồng cho nhân viên bán hàng 1.2.4 Quản thu chi tài [1] Thu tiền bán hàng [2] Chi tiền ... (dbo.ChiTietHDBan.MaHD = @X) (1.7) Tổng doanh thu thời từ từ thời gian xy Phần ta giải toán sau, doanh thu ngày, tháng, quý, năm, thời kỳ VD: Ta tính doanh thu tháng SELECT SUM(TongGiaTri) AS DoanhThu FROM dbo.HoaDonBan...
 • 47
 • 161
 • 0

Bài soạn Đồ án lưới điện

Bài soạn Đồ án lưới điện
... SƠ ĐỒ THAY THẾ TOÀN MẠNG ĐIỆN CHƯƠNG V TÍNH TOÁN CÁC TRẠNG THÁI VẬN HÀNH CỦA LƯỚI ĐIỆN Trong trnh thiết kế mạng lưới điện , để đảm bảo an toàn cho hệ ́ thống yêu cầu kĩ thuật Cần phải tính toán ... Spt3=27+j13,068 1.Chọn điện áp định mức mạng Việc lựa chọn điện áp cho mđ ảnh hưởng lớn đ?n tiêu kĩ thuật kinh tế mạng điện Nếu chọn điện áp mạng điện nhỏ th́ gây tổn thất điện nguồn lớn Do điện áp định ... phương án có hàm chi phí tính toán tổn thất điện áp nhỏ CHƯƠNG IV: CHỌN SỐ LƯỢNG CÔNG SUẤT CỦA CÁC MBA VÀ SƠ ĐỒ CÁC TRẠM VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN I.Chọn số lượng công suất MBA -Với yêu cầu điện áp...
 • 60
 • 319
 • 1

Đồ án lưới điện 110kv mạng 2

Đồ án lưới điện 110kv mạng 2
... Chương trình tính (kV) 1 12. 20 111 .27 19 22 .9008 110.5785 22 .8858 111.49 52 22. 9497 111.4 427 22 .9066 Tính tay (kV) 1 12, 2 111 .26 65 22 .8704 110.571 22 .8493 111.4 922 22 . 920 0 111.43 82 22. 8738 TINH TOAN PHAN ... 0.000 kV 1 12. 2000 111 .27 19 22 .9008 110.5785 22 .8858 111.49 52 22. 9497 111.4 427 22 .9066 0.000 1 2 110 kV 22 kV (phu tai 1) 110 kV 22 kV (phu tai 2) 110 kV 22 kV (phu tai 3) 110 kV 22 kV (phu tai ... 70.3 52 34.710 20 .343 15 .29 9 47.3 12 20.175 15.174 11.963 84.781 40.148 25 .378 19. 421 0.407 0 .26 2 0 .22 9 -1.665 -2. 008 -3.009 0.750 2. 415 0. 322 2. 330 0 .28 0 3 .28 9 -0.034 -34.303 16.036 18 .23 2 -0.640...
 • 55
 • 400
 • 11

Tài liệu Thiết kế đồ án lưới điện doc

Tài liệu Thiết kế đồ án lưới điện doc
... phụ tải điện phát triển ngày nhanh đòi hỏi phải quy hoạch xây dựng mạng điện .3 Đồ án môn học lưới điện giúp sinh viên áp dụng kiến thức học để thiết kế mạng điện khu vực, ... phát triển kinhtế phụ tải điện phát triển ngày nhanh đòi hỏi phải quy hoạch xây dựng mạng điện Đồ án môn học lưới điện giúp sinh viên áp dụng kiến thức học để thiết kế mạng điện khu vực, từ giúp ... thành đồ án Sinh viên: Trần Tất Đạt Dồ án môn học lưới điện Trường đại học bách khoa Hà Nội CHƯƠNG I CÂN BĂNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG VÀ PHẢN KHÁNG TRONG MẠNG ĐIỆN I.Cân công suất tác dụng Giả thiết...
 • 68
 • 380
 • 0

Đồ án: Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của sản phẩm Sunfat hóa dầu thông docx

Đồ án: Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của sản phẩm Sunfat hóa dầu thông docx
... phƣơng pháp thƣờng dùng để biến tính dầu thông: - Sulfat hóa dầu thông - Oxy hóa dầu thông - Hydrat hóa dầu thông a Oxy hóa dầu thông -pinen -pinen hai cấu tử dầu thông Chúng dễ bị oxy hoá không khí ... sánh khả tẩy rửa dầu thông sunfat hóa dầu thông chƣa biến tính…………………………………………………………………… ………………… 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN SẢN PHẨM………………… 3.3 CHẾ TẠO CTR TỪ DẦU THÔNG SUNFAT HOÁ…………………… ... QUAN VỀ DẦU THÔNG VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP BIẾN TÍNH DẦU THÔNG 1.3.1 Dầu thông nguyên liệu – thành phần tính chất Dầu thông sản phẩm thu đƣợc từ việc chế biến nhựa thông Khi chế biến nhựa thông thu...
 • 82
 • 264
 • 0

đồ án môn học thanh toán quốc tế

đồ án môn học thanh toán quốc tế
... Lớp: KTN51ĐH2 14 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THANH TOÁN QUỐC TẾ PHẦN 2: LẬP BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN THEO YÊU CẦU CỦA L/C 2.1 Cơ sở lý luận lập chứng từ toán 2.1.1 Tầm quan trọng chứng từ toán Những chứng từ ... ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THANH TOÁN QUỐC TẾ LỜI MỞ ĐẦU Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ kinh tế giới, kinh tế Việt Nam dần bước hội nhập kinh tế khu vực giới Ngày 11/1/2007, ... THAM KHẢO * GIÁO TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ, NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI, 2006 * UCP600 tiếng Việt Sinh viên : Đỗ Phúc Toàn Lớp: KTN51ĐH2 42 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THANH TOÁN QUỐC TẾ Sinh viên : Đỗ Phúc...
 • 43
 • 936
 • 38

Đồ án lưới điện

Đồ án lưới điện
... hà nội Khoa điện Nguyễn Văn Tân - HT§2/K43 Đồ án Tốt Nghiệp - Lưới Điện Trường Đại học Bách khoa hà nội Khoa điện Đồ án Tốt Nghiệp - Lưới Điện  Chương  Thành lập phương án cấp điện 3.1.Dự kiến ... khoa hà nội Khoa điện Đồ án Tốt Nghiệp - Lưới Điện đường dây máy biến áp tăng Do ta cần cân nhắc kỹ lưỡng để chọn cấp điện áp vận hành hợp lý cho mạng điện điện áp vận hành mạng điện xác định theo ... 96,2 % công suất đặt 3.2.thành lập phương án lưới điện 3.2.1.Nguyên tắc chung thành lập phương án lưới điện : Tính toán lựa chọn phương án cung cấp điện hợp lý phải dựa nhiều nguyên tắc, nguyên...
 • 27
 • 275
 • 0

ĐẶC TẢ ĐỒ ÁN HỆ THỐNG KINH DOANH – HỆ THỐNG NHÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

ĐẶC TẢ ĐỒ ÁN HỆ THỐNG KINH DOANH – HỆ THỐNG NHÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
... thiệu chung hệ thống: Hệ thống xây dựng hệ thống Kinh doanh tài liệu điện tử trực tuyến bao gồm hệ thống Hệ Thống Kinh Doanh Tài Liệu Điện Tử Hệ Thống Nhà Cung Cấp Tài Liệu Điện Tử Hệ thống phải ... Đối với hệ thống nhà cung cấp tài liệu điện tử  Đây hệ thống cung cấp tài liệu điện tử Nhà Xuất Bản Trẻ cho hệ thống bán lẻ có tài khoản hệ thống Hệ thống không hỗ trợ việc đăng ký tài khoản ... Đối với hệ thống kinh doanh tài liệu điện tử:  Đây hệ thống bán lẻ, kinh doanh tài liệu điện tử soft-copy (ebook, software, music) tài liệu hard-copy (sách cuốn, đĩa nhạc, …)  Các tài liệu hard-copy...
 • 53
 • 327
 • 0

Đồ Án: "Xây Dựng WebSite Doanh Nghiệp LapTopViet" pptx

Đồ Án:
... Thiệu: Ngày xây dựng website cho công ty công việc quan trọng trở thành tiêu điểm kế hoạch kinh doanh Website đóng vai trò kênh truyền thông công cụ kinh doanh hàng đầu cho doanh nghiệp, mang lại ... giản web site nguyên nhân thất bại doanh nghiệp II Nội Dung Công Việc: Thu thập yêu cầu: Doanh nghiệp LapTopViet cần xây dựng website quảng bá thương hiệu kinh doanh laptop trực tuyến.Yêu cầu sau: ... web: − Xây dựng sỡ liệu − Code cho hạng mục chức − Demo website d Xuất website: − Cho website chạy thử Internet − Tiếp nhận đánh giá phản hồi từ phía khách hàng e Đào tạo quản trị website, phát...
 • 13
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án chiến lược kinh doanhthiết kế đồ án lưới điệnđồ án tốt nghiệp kinh doanhđồ án nghiệp vụ kinh doanh ngoại hốiđồ án môn học thanh toán quốc tếđồ án quản trị mạng doanh nghiệpđồ án hệ thống kinh doanh điện tửđồ án lưới điện 1đồ án lưới điện tốt nghiệpđồ án lưới điện 2đồ án lưới nguyễn văn đạmđồ án thoát nước thành phố phan thiếtđồ án kế hoạch kinh doanh quốc tếdo an ke hoach kinh doanh docdo an ke hoach kinh doanh quoc te docXây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hậu giang đến năm 2025 (tt)Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại (tt)Solutions to improve ineffective supervision at FPT digital retail joint stock companyThe impact of consumer ethnocentrism, perceived quality and perceived price on willingness to buy local household products evidence from ho chi minh city, vietnamImproving sales management of personal homecare business unit of connell brothers companybài dự thi đuối nước của học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh Thừa Thiên Huếthuyết trình về động vật quý hiếm (Môi trường và con người)QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH mặt TRẬN dân tộc THỐNG NHẤT (1930 1945) TIỂU LUẬN CAO HỌCBÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề các mô HÌNH CHỦ yếu của KINH tế THỊ TRƯỜNG CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMTham luận Một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng dạy học và học sinh làm đồ dùng học tập sáng tạo ở một trường Tiểu học vùng nông thôn khó khănTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ KINH tế THỊ TRƯỜNG ở các QUỐC GIA và VÙNG LÃNH THỔ NICS CHÂU á và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NGÂN SÁCH NHÀ nước với VIỆC THỰC HIỆN mục TIEU TĂNG TRƯỞNG KINH tế NHỮNG vấn đề rút RA với VIỆC đổi mới HOÀN THIỆN CHI TIÊU NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ PHƯƠNG HƯỚNG cơ bản HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƯƠNG mại HÀNG hóa của nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG bối CẢNH hội NHẬP QUỐC tế ở VIỆT NAMBàn về vấn đề phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chứcLUẬN văn THẠC sĩ bộ đội BIÊN PHÒNG THAM GIA PHÒNG CHỐNG âm mưu THỦ đoạn của các THẾ lực THÙ ĐỊCH lợi DỤNG vấn đề dân tộc CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG ở TỈNH điện BIÊN HIỆN NAYNâng cao chất lượng công tác dân vận trong vùng dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20152020Tăng cường công tác quản lý thuế Tài nguyên tại Chi cục Thuế Qùy Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 2020Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 20172021 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập