Nhà máy nhiệt điện POWER PLANT1

Nhà máy nhiệt điện POWER PLANT1

Nhà máy nhiệt điện POWER PLANT1
... động nhà máy nhiệt điện  Sơ đồ cấu tạo chung nhà máy nhiệt điện đốt than  Nhà máy nhiệt điện gồm phần sau: 10 Van điều khiển 19 Bộ nhiệt Bơm nước làm mát 11 Turbine cao áp 20 Quạt gió Trạm điện ... tiết máy cho thiết bị turbine, bơm, quạt, máy nghiền…  Hệ thống cung cấp khí nén  Một số hình ảnh thiết bị nhà máy nhiệt điện  Kết cấu lò nhà máy nhiệt điện  Tổng thể nhà máy nhiệt điện ... bị nhà máy nhiệt điện  Turbine thân  Rotor turbine  Turbine thân (cao, trung, hạ áp riêng biệt)  Một số hình ảnh thiết bị nhà máy nhiệt điện  Bộ sấy khí  Bộ nhiệt  Lọc bụi tĩnh điện...
 • 11
 • 367
 • 0

giới thiệu một cách khái quát về nhà máy nhiệt điện uông bí, nhà máy thuỷ điện hoà bình và các trạm điện 220 kV.DOC

giới thiệu một cách khái quát về nhà máy nhiệt điện uông bí, nhà máy thuỷ điện hoà bình và các trạm điện 220 kV.DOC
... bôI trơn 2 -Nhà máy thuỷ điện hoà bình Giới thiệu chung: Nhà máy thuỷ đIện Hoà Bình trung tâm đIện lực lớn Việt Nam, nằm bậc thang nhà máy thuỷ đIện sông Đà Công trình thuỷ đIện Hoà Bình có chức ... cháy Một trạm bơm độ sâu - 18,65 m để làm cạn nớc tổ máy Hệ thống tạo áp lực Trạm nén khí 2-Hệ thống trạm đIện nhà máy hoà bình I .TRạm 500KV: 1 .Các thiết bị: 1.1 .Máy biến áp: Nhà máy thuỷ đIện ... 1 -Nhà máy nhiệt điện uông Giới thiệu tóm tắt sơ đồ nhiệt: Đợt nhà máy nhiệt điện Uông Bí lắp đặt tuốc bin kiểu K50-90-3, công suất định mức 50MW, làm việc với lò cao áp kiểu K-20-3, máy...
 • 19
 • 2,260
 • 1

Nhà máy nhiệt điện - Chương 1

Nhà máy nhiệt điện - Chương 1
... 6; - d-a: trình nhả nhiệt đẳng áp hâm nớc 5; - 3-4 - 5 -1 : trình nớc nhận nhiệt đẳng áp hâm buồng đốt 1; - 1- 2 ; 2-2 ; 2-3 trình dãn nở đoạn nhiệt tuốc bin, ngng đẳng áp bình ngng, nén đoạn nhiệt ... nhận nhiệt tỏa từ trình cháy, nhiệt độ tăng lên đến sôi (quá trình 3-4 ), hoá (quá trình 4-5 ) thành nhiệt nhiệt II (quá trình 5 -1 ) Quá trình 3-4 - 5 -1 trình hóa đẳng áp áp suất p1 = const Hơi khỏi nhiệt ... 1, phần cấp cho tuốc bin khí - a-b: trình nén đoạn nhiệt không khí máy nén khí 7; - b-c: trình cấp nhiệt (cháy) đẳng áp buồng đốt 1; - c-d: trình dãn nở đoạn nhiệt sinh công tuốc bin khí 6; -...
 • 6
 • 2,011
 • 129

Nhà máy nhiệt điện - Chương 2

Nhà máy nhiệt điện - Chương 2
... sinh hơi, nhiệt nhiệt Nhiệt lợng môi chất hấp thu đợc biểu diễn phơng trình: Qmc = [i''hn - i'hn ]+ [is - i''hn + rx] + [r(1-x) + (i''qn - i'qn)] ( 2- 1 ) Qmc = i''qn - i'qn + is + r - i'hn ( 2- 1 a) Trong ... Dmax = (1,1 - 1 ,2) Dđm ( 2- 2 ) - Sản lợng kinh tế sản lợng mà lò làm việc với hiệu kinh tế cao Sản lợng kinh tế bằng: Dkt = (0,8 - 0,9) Dđm ( 2- 3 ) 3- Hiệu suất lò: Hiệu suất lò tỉ số lợng nhiệt mà ... chất lợng đợc xác định thông số 1- Thông số lò: Đối với lò nhà máy điện, sản xuất nhiệt nên thông lò đợc biểu thị áp suất nhiệt độ nhiệt: Pqn (Mpa), tqn (0C) 2- Sản lợng lò: Sản lợng lò lợng mà...
 • 5
 • 2,460
 • 130

Nhà máy nhiệt điện - Chương 3

Nhà máy nhiệt điện - Chương 3
... ( 3- 2 1) ( 3- 2 2) hay: = q = - q2 - q - q - q - q = q1 = 100 - q i=2 đó: q1= ( 3- 2 3) i (%) Q Q1 Q (%); q2= (%), q3= (%) Q dv Q dv Q dv Phơng pháp xác định hiệu suất nhiệt theo phơng trình ( 3- 2 3) ... nghịch 3. 3.2.2 Phơng pháp cân băng nghịch: Từ phơng trình cân nhiệt tổng quát lò ( 3- 1 6) ta có: Q1 = Qđv - Q2 - Q3 - Q4 - Q5 - Q6 Chia hai vế cho Qđv ta đợc: Q Q Q Q Q1 Q Q = dv - - - - - Q dv ... + O2 = 2CO 24kgC + 32 kg O2 = 56kg CO 1kgC + 0, 933 m3tc O2 = 1,866 m3tc CO ( 3- 6 a) ( 3- 6 b) ( 3- 7 a) ( 3- 7 b) ( 3- 8 ) ( 3- 8 b) 3. 2.2.2 Cháy nhiên liệu khí: Nhiên liệu khí bao gồm thành phần H2, S, CH4, CmHn,...
 • 10
 • 941
 • 112

Nhà máy nhiệt điện - Chương 4

Nhà máy nhiệt điện - Chương 4
... b.ống kép đôi; c-ống kép ba; d ống kép bốn Hình 4. 5 Cấu tạo nhiệt 1-Bao hơi; 2- ng xuống; 3-Bộ nhiệt xạ; 4- Bộ nhiệt nửa xạ; 5-Bộ nhiệt đối lu; 6-Bộ hâm nớc 26 Để nhận đợc nhiệt nhiệt độ cao (có ... kiểu hồi nhiệt 6- ộng điện; 7-Cánh nhận nhiệt; 8-Chèn vỏ; 9-Hộp không khí, khói vào ra; 1 0- trục; 11-Trục; 1 2- vỏ hình trụ; 13-Tang trống + Nhợc điểm sấy không khí kiểu hồi nhiệt: - Nhiệt độ ... Hình 4. 13 Điều chỉnh nhiệt độ nhiệt cách thay đổi vị trí trung tâm lửa nhờ quay vòi phun 32 Hình 4. 14 Điều chỉnh nhiệt độ nhiệt cách tái tuần hoàn khói 1-Vòi phun; 2-Bộ nhiệt; 3-Bộ hâm nớc; 4- bộ...
 • 27
 • 812
 • 14

Nhà máy nhiệt điện - Chương 5

Nhà máy nhiệt điện - Chương 5
... thải khỏi lò phơng pháp xả lò 56 Hình 5. 5 Thiết bị làm mềm nớc nhiệt lò 1-máng gia nhiệt giữa; 2-máng bên; 3-máng xuống; 4- ng dẫn nớc cấp; 5- vòng đẩy; 6- ng xả bùn; 7-máng tập trung bùn Ưu, nhợc ... (hình 5. 4) 55 Hình 5. 4 Sơ đồ nối bình trao đổi kation anion a b-cho nớc khử silic magiê; c d cho nớc lắng lọc, vôi hóa H; Na; A - bình trao đổi kation Hyđro, Natri, Amon; K-bình khử khí; B-bơm; T-thùng ... dich muối; 2-bình lọc dung dịch muối; 3-thùng chứa nớc muối; 4-bình kationit; 5- bơm dung dich muối; 6-bơm nớc qua bình; 7- ờng nớc để rửa bình lọc hay để chuẩn nồng độ dung dịch muối; 8- ờng tái...
 • 11
 • 663
 • 14

Nhà máy nhiệt điện - Chương 6

Nhà máy nhiệt điện - Chương 6
... C ( 6- 1 0) ( 6- 1 1) ( 6- 1 2) Từ ( 6- 9 ) ( 6- 1 2) ta có: hp = hay 2 C1l C1l 2 C1l (1 ) Hoặc từ ( 6- 6 ) tính theo tốc độ vào: hp = hp = (h0p + C0 )( 1-2 ) ( 6- 1 3) ( 6- 1 4) h p = - = p ( 6- 1 5) C0 h op + Đại ... h õ + x 2 2 2 L = E0 -hp - - (1-x2) hr Do hiệu suất cánh động tầng là: h p h õ h L = (1 x ) r cđ = E0 E0 E0 E0 L = x0 ( 6- 3 1) ( 6- 3 2) ( 6- 3 ) hay: cđ = - p - đ - (1-x2)r h i Trong đó: i = ... Hình 6. 9 Quá trình thực đồ thị i-s 68 C1 = C1l = 2h op + C Tổn thất lợng dãy ống phun bằng: hp = hop - hip = (i0 - i1l) - (i0 -i1) = i1 - i1l nh ta suy ra: hp = i1 - i1l = 2 C 1l C ( 6- 1 0) ( 6- 1 1)...
 • 13
 • 616
 • 14

Nhà máy nhiệt điện - Chương 7

Nhà máy nhiệt điện - Chương 7
... Nđ1 = G1(i0 - in) tđT co.mp ( 7- 1 7) Lợng điện phần hạ áp sản xuất ra: Nđ2 = G2.(in - ik) tđT co.mp ( 7- 1 8) Hay: Nđ2 = (G1 - Gn) (in - ik) tđT co.mp ( 7- 1 9) cung cấp cho hộ dùng nhiệt lợng nhiệt là: ... hợp điện nhiệt phải dùng tuốc bin vừa đảm bảo đợc chức đó, nhà máy nh gọi trung tâm nhiệt điện trung tâm nhiệt điện thờng có loại hộ dùng nhiệt: - Hộ công nghiệp dùng có áp suất: Pn= 1 0-1 5 at - ... + q3 ( 7- 3 ) ( 7- 4 ) ( 7- 5 ) h * = h04 + q4 04 Tổng nhiệt dáng lý tởng tầng bằng: Hình 7. 5 Quá trình nhiệt tuốc bin nhiều tầng h * i = h01 + h02 + q2 + h03 + q3 + h04 + q4 h * i = H0 + Q ( 7- 6 ) đợc...
 • 14
 • 530
 • 13

Nhà máy nhiệt điện - Chương 11

Nhà máy nhiệt điện - Chương 11
... - Hiệu chỉnh thông số dòng - Xác định tiêu kinh tế phần nhiệt Hình 11. 1 sơ đồ nhiệt nguyên lý nhà máy điện 1-lò hơi; 2- ng dẫn hơi; 3-tuốc bin; 4-bình ngng; 5-bơm nớc ngng; 6-cột khử khí; 7-bình ... thiết bị nhà máy Sơ đồ nhiệt nguyên lý nhà máy điện đợc biểu diễn hình 11. 2 Trong sơ đồ nhiệt chi tiết đờng ống sau đợc gọi đờng ống hệ thống ống nhà máy - ống nối từ lò đến tuabin kể ống góp - Đờng ... bị nhiệt, kể thiết bị dự phòng, đờng ống liên lạc thiết bị, loại van đóng mở thiết bị điều chỉnh Hình 11. 2 sơ đồ nhiệt chi tiết nhà máy điện Sơ đồ nhiệt chi tiết thể toàn hệ thống nhiệt nhà máy, ...
 • 7
 • 1,973
 • 64

Nhà máy nhiệt điện - Chương 8

Nhà máy nhiệt điện - Chương 8
... t''bn , t'bn (0C) nhiệt độ nớc tuần hoàn vào khỏi bình ngng, Từ ( 8- 1 ) ( 8- 2 ) ta có: Qbn = Gh(i''bn - i'bn) = GnCn(t''th -t'th), ( 8- 3 ) G Hay: (i''bn - i'bn) = n Cn(t''th -t'th), ( 8- 4 ) Gh Gn = m gọi ... hình 8. 13 11 10 Hình 8. 13 Sơ đồ nguyên lý cung cấp dầu cho tuốc bin 1-Bơm dầu chính; 2-bơm dầu phụ; 3-bơm điện; 4-van chiều; 5-Van giảm áp; 6-dầu đến cấu điều chỉnh; 7-dầu từ cấu điều chỉnh 8- các ... I Hình 8- 1 0: Sơ đồ nối ejectơ với bình ngng 1-bình ngng; 2-bơm nớc ngng; 3-ejjectơ; 4- ờng tái tuần hoàn 94 8. 3 điều chỉnh tuốc bin 8. 3.1 Khái niệm điều chỉnh tuốc bin Tuốc bin nhà máy điện dùng...
 • 15
 • 602
 • 15

Nhà máy nhiệt điện - Chương 9

Nhà máy nhiệt điện - Chương 9
... s Hình 9. 1- Sơ đồ khối chu trình nhiệt trao đổi nhiệt K- Máy nén, B - Buồng đốt, T-Tuốc bin khí, M-Động điện, qv- nhiệt dẫn vào chu trình, qr- nhiệt dẫn ra, MP- Máy phát điện, 1-2 - 3-4 - 5-1 : chu ... trao đổi nhiệt BT BĐ MP M Hình 9. 2 Sơ đồ chu trình hở có trao đổi nhiệt K- Máy nén, B - Buồng đốt, T-Tuốc bin khí, M-Động điện, qv- nhiệt dẫn vào chu trình, qr- nhiệt dẫn ra, MPG- Máy phát điện, ... dạng chi tiết máy Hình 9. 5 Tuốc bin khí; 1-bộ phận an toàn; 2-bơm dầu hệ thống điều khiển; 3-bơm dầu hệ thống bôi trơn; 4- đỡ; 5-chèn trớc; 6-rôto; 7-thân; 8- ng ra; 9- chèn sau; 10-nối trục Đề...
 • 11
 • 546
 • 14

Nhà máy nhiệt điện - Chương 10

Nhà máy nhiệt điện - Chương 10
... Nđ - Công suất điện nhà máy, Ncơ - Công suất trục máy phát, NiT - Công suất thực tế tuốc bin, QvT - Lợng nhiệt cung cấp cho tuốc bin, Qqn = Gqn (iqn - inc) -nhiệt lợng nhiệt, Qc = BttQtlv - lợng ... nm (1 0-1 0) 10. 2 Hiệu kinh tế trung tâm nhiệt điện 10. 2.1 Sơ đồ sản xuất phối hợp điện nhiệt Trong trung tâm nhiệt điện có nhiều phơng án bố trí để sản xuất phối hợp điện nhiệt Khi cung cấp nhiệt ... i ) (1 0-4 3) Hình 10. 14 Bình khử khí 1-thùng chứa; 2-nớc cấp; 3- ng thủy; 4- ồng hồ áp suất; 5-khí thoát; 6- ĩa phân phối nớc; 7-nớc ngng từ thoát; 8-van tín hiệu; 9-bình ngng tụ hơi; 1 0- khí thoát;...
 • 16
 • 430
 • 10

Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện gồm 4 tổ máy, công suất mỗi máy là 100 MW

 Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện gồm 4 tổ máy, công suất mỗi máy là 100 MW
... tốt nghiệp Thiết kế nhà máy điện - Đồ thị phụ tải toàn nhà máy : S (MVA) 47 0,6 376 ,47 329 ,41 329 ,41 t(h) 14 20 24 Công suất tự dùng : - Xác định phụ tải tự dùng nhà máy nhiệt điện theo công thức ... (h) công suất P % (t) P (t) (MW) 07 - 14 14 - 20 20 - 24 80 144 90 162 100 180 80 144 Nguyễn Tuấn Hiệp H10A HTĐ -4- Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy điện S (t) (MVA) 169 ,41 190,59 211,76 169 ,41 ... 6,79 Thiết kế nhà máy điện 5,75 10,67 39,31 14, 64 27,16 100, 07 3AQ1 3AQ1 8BK41 245 123 12 4 12,5 40 40 80 100 100 225 Các máy cắt có dòng điện định mức lớn 1000 A nên không cần kiểm tra ổn định nhiệt...
 • 82
 • 1,101
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập hô hấp, tuần hoàn máu, tiêu hóaThị trường lao động – Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện naykế hoạch BVMT dự án xây dựng nhà máy sản xuất keochủ đề Giáng SinhTiếng Anh vuiBO DE LUYEN THI HSG LOP 6 2017Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp, phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nayỨng dụng wordpress trong xây dựng website thương mại điện tử cho công ty cổ phần digitech – hà nộiXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NFPhát hiện bàn tay sử dụng đặc trưng internal haar like và thông tin ngữ cảnh trong hệ thống tương tác người robotNghiên cứu các chức năng của tường lửa thế hệ mới suricata và ứng dụng trong mạng nội bộ doanh nghiệpSử dụng phân cụm mở trong phân đoạn ảnh nha khoaXây dựng hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắcBài giảng Dịch vụ sửa chữa và bảo trì Chi phí chu kỳ sốngChuyên đề Axit Nitric Muối NitratXây dựng website quản lý người học tại trung tâm luyện thi và đào tạo chất lượng cao phạm hùngXây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpressỨng dụng chỉnh sửa ảnh trên nền tảng androidXây dựng ứng dụng streaming video từ serverXây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường bộ trên hệ điều hành androidSự xấp xỉ holder cho hàm nguồn của một phương trình nhiệt ngược thời gian