Tài liệu sổ tay kiểm toán nội bộ bản đầy đủ

Tài liệu Sổ tay kiểm soát nội bộ docx

Tài liệu Sổ tay kiểm soát nội bộ docx
... loại sổ tay khác: - Sổ tay chức Ví dụ: + sổ tay phận nhân + sổ tay kinh doanh + sổ tay kế toán… - Sổ tay HACCP, SA 8000, ISO 14000 - Sổ tay hoạt động (hệ thống nhượng quyền) Operation manual - Sổ ... chất lượng 4.1 Đáp ứng yêu cầu chung 4.2 Tài liệu hệ thống + Giới thiệu loại tài liệu hệ thống + Thủ tục kiểm soát tài liệu + Thủ tục kiểm soát hồ sơ 4.3 Tài liệu liên quan - Chương V: Lãnh đạo 5.1 ... thống tài liệu: - Giới thiệu mô hình tài liệu - Kiểm soát tài liệu - Kiểm soát hồ sơ 1.5.2.3 Chương III: Quản trị - Cơ cấu tổ chức - Uỷ quyền - Quản lý thông tin nội - Hệ thống báo cáo nội 1.5.2.4...
 • 7
 • 390
 • 6

Sổ tay Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Sổ tay Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... toỏn hot ng tớn dng: Nhõn viờn kim toỏn cần áp dụng phơng pháp kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ để thực chơng trình kiểm toán đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt VII Ni dung kim toỏn hot ng ... thit khỏc ngoi cỏc phn ó cp S tay kim toỏn ni b mt cỏch phự hp Quỏ trỡnh thc hin chnh sa cng s c r soỏt v phờ duyt tng t nh thc hin i vi s tay gc T chc thc hin S tay kim toỏn ni b c cung cp v ... ro theo quy định hành Kiến nghị, t vấn với HĐQT cấp lãnh đạo việc chỉnh sửa vấn đề phát qua hoạt động kiểm toán III i tng kim toỏn hot ng tớn dng: L cỏc n v, cỏ nhõn lm vic hoc liờn quan n nghip...
 • 171
 • 1,099
 • 5

Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ doc

Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ doc
... Phng phỏp kim toỏn hot ng tớn dng: Nhõn viờn kim toỏn cần áp dụng phơng pháp kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ để thực chơng trình kiểm toán đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt VII Ni dung kim ... thc hin Cu trỳc S tay kim toỏn ni b: S tay kim toỏn ni b gm cú cu phn: Cu phn th nht: Gii thiu chung Trong phn ny, S tay kim toỏn ni b gii thiu v s cn thit, mc ớch, cu trỳc ca S tay kim toỏn ni ... thit khỏc ngoi cỏc phn ó cp S tay kim toỏn ni b mt cỏch phự hp Quỏ trỡnh thc hin chnh sa cng s c r soỏt v phờ duyt tng t nh thc hin i vi s tay gc T chc thc hin S tay kim toỏn ni b c cung cp v...
 • 171
 • 288
 • 1

Sổ tay kiểm toán nội bộ pps

Sổ tay kiểm toán nội bộ pps
... toỏn hot ng tớn dng: Nhõn viờn kim toỏn cần áp dụng phơng pháp kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ để thực chơng trình kiểm toán đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt VII Ni dung kim toỏn hot ng ... tớn dng, k toỏn cho vay, th qu, th kho tỡ hiu nhng cũn cha rừ 3.2 Thực kiểm toán ỏnh giỏ kết hoạt động thời hiệu kiểm toán a/ Tng d n: - T trng d n ngn hn, trung di hn trờn tng d n so vi ch ... S tay kim toỏn ni b, theo ú hng dn c th v kim toỏn ni b mt s nghip v ca NHTM Cựng vi nhng hng dn chung v quy trỡnh, th tc kim toỏn ni b ó cp ti cỏc cu phn ca S tay kim toỏn ni b Cp nht S tay...
 • 170
 • 109
 • 0

324 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính do phòng kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Thành An thực hiện

324 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính do phòng kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Thành An thực hiện
... vào để tiến hành kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh Kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh kiểm toán Báo cáo tài 2.1 Kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh với vấn đề kiểm toán Có mối liên ... BCTC Doanh nghiệp II Những vấn đề chất kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh kiểm toán báo cáo tài Chi phí sản xuất kinh doanh với vấn đề kiểm toán 1.1 Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh Để ... Vì thế, thực tập TCT Thành An em chọn đề tài luận văn mình: Hoàn thiện quy trình Kiểm toán Chi phí sản xuất kinh doanh kiểm toán Báo cáo tài Phòng Kiểm toán nội Tổng Công ty Thành An thực Mục...
 • 103
 • 307
 • 0

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Phòng Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Thành An

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Phòng Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Thành An
... kiểm toán viên phải vào để tiến hành kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh Kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh kiểm toán Báo cáo tài 2.1 Kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh với vấn đề kiểm toán ... gồm: chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chi phí hoạt động khác Chi phí sản xuất kinh doanh: Chi phí Doanh nghiệp toàn chi phí trực tiếp, chi phí quản lývà chi phí có liên quan khác mà Doanh ... thế, thực tập TCT Thành An em chọn đề tài luận văn mình: Hoàn thiện quy trình Kiểm toán Chi phí sản xuất kinh doanh kiểm toán Báo cáo tài Phòng Kiểm toán nội Tổng Công ty Thành An thực Mục đích...
 • 103
 • 266
 • 0

Tài liệu Ke hoach kiem tra noi bo

Tài liệu Ke hoach kiem tra noi bo
... kiểm tra toàn diện : 16 người +Kiểm tra hoàn thành hồ sơ theo tháng * Chỉ Tiêu :- Mỗi tháng kiểm tra chuyên đề.- Cả năm kiểm tra toàn diện đủ kế hoạch dự kiến -Đảm bảo 100% số giáo viên kiểm tra ... thể giáo viên kiểm tra toàn diện, chuyên đề Đồng thời phân công thành viên ban kiểm tra thực Tổ trưởng rà soát lên danh sách GV KTNB năm học gồm : Kiểm tra toàn diện – kiểm tra chuyên đề ( nộp ... Ban Thanh Tra Nhân Dân làm uỷ viên: Tham gia giám sát ,kiểm tra Thư Viện; Tài vấn đề khiếu nại (nếu có) IV.3 - Tổ chức thực Hiện : Từ chương trình công tác năm học , lên kế hoạch kiểm tra hàng...
 • 5
 • 337
 • 0

Tài liệu Khế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2010-2011

Tài liệu Khế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2010-2011
... dạy học + Kiểm tra đột suất: Dự giờ; kiểm tra giáo án B) kế hoạch kiểm tra nội bậc tiểu học năm học: 2010-2011 Kiểm tra đợt I (Từ ngày 01/9/ 2010 đến ngày 20/11/2010) I) Thành phần đoàn kiểm tra: ... II) Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra toàn diện 1/3 giáo viên đứng lớp năm học - Kiểm tra chuyên đề ( đột xuất) hoạt động giảng dạy lớp - Kiểm tra chuyên đề ( đột xuất) hồ sơ sổ sách - Kiểm tra ... đồ dùng dạy học thầy trò lớp + Kiểm tra th viện, thiết bị e) Nội dung kiểm tra Cán (Hành chính, nuôi dỡng, y tế, th viện) : + Kiểm tra việc thực nội qui, qui chế đơn vị + Kiểm tra việc thực...
 • 14
 • 316
 • 1

BỘ TÀI LIỆU ÔN THÌ MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 ( ĐẦY ĐỦ + GIẢI CHI TIẾT)

BỘ TÀI LIỆU ÔN THÌ MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 ( ĐẦY ĐỦ + GIẢI CHI TIẾT)
... + x + y )( x − y ( y ) − xy )( x ( x ≥ ; y ≥ ; y ≠1 ; x + y ≠ x + y ) (1 − y ) y +x− ) xy + y − xy = ( ( x − y ) + x x + y y − xy ( ) x + )( y 1+ )( y) x ( x + 1) − y ( x + 1) + y ( + x ) ( − ... ± x+2 +3 = ( KX§ : x ≠ 2; x ≠ ) x −5 2−x x+2 +3 = Ph¬ng tr×nh : x −5 2−x (x + 2 )(2 − x) 3(x − 5 )(2 − x) 6(x − 5) ⇔ + = (x − 5 )(2 − x) (x − 5 )(2 − x) (x − 5 )(2 − x) ⇒ (x + 2 )(2 − x) + 3(x − 5 )(2 ... xy x + y  x + y ( x + y) x+y : +  xy  xy xy ( x + y ) + ( ( x+ y xy    ) x − x+ y = x+ xy y  ≥0 ⇔ x +   y A= x+ xy y ≥ xy xy = ) ) ( x+ y ) y −2 xy ≥0 ⇔ x + Do đó ( ) xy )( 16 16...
 • 79
 • 2,081
 • 58

Tài liệu giáo án hóa học 12 cơ bản (đầy đủ)

Tài liệu giáo án hóa học 12 cơ bản (đầy đủ)
... kiện phản 18 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 ứng C12H22O11 + H 2O H+, t0 C6H12O6 + C6H12O6 glucozơ fructozơ Sản xuất ứng dụng : a Sản xuất saccarozơ: HS xem SGK nghiên cứu cơng đoạn q - ... MỤC TIÊU: 17 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Kiến thức: HS biết - Cơng thức phân tử, đặc điểm cấu tạo tính chất vật lí ( trạng thái, màu sắc, mùi, vị, độ tan ), tính chất hóa học saccarozơ ... hóa học peptit ( pứ thủy phân ) - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học protein ( đơng tụ, pứ thủy phân, pứ màu protein với Cu(OH)2 Vai trò protein sống 30 Giáo án Hóa học 12...
 • 120
 • 1,061
 • 15

Tài liệu hướng dẫn sử dụng word 2010 bản đầy đủ nhất

Tài liệu hướng dẫn sử dụng word 2010 bản đầy đủ nhất
... văn mạnh mẽ  … Trong tài liệu hướng dẫn học viên sử dụng MS Word 2010 thông qua hệ thống menu lạ - RIBBON Khởi động MS Word 2010 Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Word hình Desktop khởi ... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI LIỆU ĐÀO TẠO MICROSOFT WORD 2010 QUA GIAO DIỆN RIBBON Hà Nội, tháng năm 2014 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I GIỚI THIỆU MICROSOFT WORD 2010 Microsoft Word 2010 thiết kế với giao ... nhấn chọn Microsoft Word 2010 Thoát khỏi MS Word  File | Exit  Kích chuột vào nút lệnh Close phía bên phải hình Word II TÌM HIỂU MENU FILE Tạo văn Phím tắt để tạo tài liệu Word 2010 Ctrl+N (N =...
 • 102
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sổ tay kiểm toán nội bộ ngân hàng bidvsổ tay kiểm toán nội bộ vietinbankebook sổ tay kiểm toán nội bộsổ tay kiểm toán nội bộ ngân hàngsổ tay kiểm toán nội bộ bidvtài liệu ôn thi kiểm toán nội bộĐề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCBT hóa phân tích BKHN phần Phức chất (có đáp án)Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý kê khai thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔIBồi dưỡng năng lực Toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Toán THPT ban cơ bản (LV thạc sĩ)Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, xử lý các nguồn nước thải trước khi xả thải vào sông lô, đoạn qua thành phố tuyên quangQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửTổ chức bồi dưỡng kĩ năng đánh giá năng lực học sinh cho giáo viên các trường THCS thành phố uông bí, quảng ninhĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangRèn luyện kĩ năng sử dụng sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 với sự hỗ trợ của một số kĩ thuật dạy học tích cựcLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập