Chế định về hôn nhân gia đình trong Bộ Luật Hồng Đức

Pháp luật về hôn nhângia đình trogn Bộ luật Hồng Đức

Pháp luật về hôn nhân và gia đình trogn Bộ luật Hồng Đức
... tin cậy I PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Pháp luật hôn nhân gia đình thời kỳ điều chỉnh quan hệ bản, phổ biến đời sống hôn nhân gia đình Từ đó, góp phần trì ổn định bảo vệ trật tự gia đình phong ... phong kiến Việt Nam Pháp luật hôn nhân gia đình bao gồm: pháp luật quan hệ hôn nhân vợ, chồng; pháp luật gia đình điều chỉnh mối quan hệ nhóm thành viên gia đình, như: vợ - chồng, cha mẹ - cái; ... mà luật biên soạn vào đầu kỷ XIX Trong Luật hôn nhân gia đình nghành luật quan trọng Bộ luật Hồng Đức nói riêng pháp luật phong kiến nói chung Khổng Tử đưa nhận định tiếng luận bàn vai trò pháp...
 • 23
 • 163
 • 2

Chế định hợp đồng trong bộ luật hồng đức

Chế định hợp đồng trong bộ luật hồng đức
... Thánh Tông II Chế định hợp đồng luật Hồng Đức Khái niệm Điều kiện Phân loại khế ước III Nội dung thể nét nhân văn, tiến chế định hợp đồng luật Hồng Đức IV Chế định hợp đồng luật Hồng Đức phát triển ... phân loại hợp đồng nhà làm luật quan tâm sâu vào khai thác để tạo nên luật Hồng Đức mang điểm tiến bộ, nhân đạo pháp luật thời Hậu Lê Những điều kiện tiến chế định hợp đồng Bộ luật Hồng Đức tài ... Những quy định tiến nhân đạo chế định hợp đồng Bộ luật Hồng Đức điều kiện ý chí - Điều kiện tạo nên hợp đồng có giá trị pháp lý hợp đồng kí kết phải kết tự nguyện, tự mặt ý chí bên, để hợp đồng phản...
 • 17
 • 299
 • 0

Bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong bộ luật hồng đứcgiá trị kế thừa

Bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong bộ luật hồng đức và giá trị kế thừa
... Bảo vệ quyền lợi nhóm nhóm hội yếu Bộ luật Hồng Đức Chƣơng 3: Giá trị kế thừa từ quy định bảo vệ quyền lợi nhóm hội yếu Bộ luật Hồng Đức kế thừa giá trị trình xây dựng, thực áp dụng pháp luật ... pháp luật bảo vệ quyền lợi nhóm hội yếu 86 3.4 Kế thừa giá trị Bộ luật Hồng Đức trình hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi nhóm hội yếu Việt Nam 89 3.4.1 Kế thừa giá trị Bộ ... định bảo vệ quyền lợi nhóm hội yếu Bộ luật Hồng Đức 75 3.2 Giá trị kế thừa từ quy định bảo vệ quyền lợi nhóm hội yếu Bộ luật Hồng Đức 77 3.2.1 Giá trị kế thừa từ...
 • 128
 • 265
 • 1

những giá trị tích cực của nho giáo trong bộ luật hồng đức

những giá trị tích cực của nho giáo trong bộ luật hồng đức
... Nho giáo mà lưu giữ giá trị đạo đức gia đình, giá trị đạo đức Nho giáo Sự kết hợp Lễ Hình đặc trưng bật Quốc Triều Hình Luật: Quốc Triều Hình Luật luật tổng hợp bao gồm nhiều lĩnh vực pháp luật ... vua – bề bề Bộ Luật Hồng Đức bảo vệ giá trị đạo đức Nho giáo, đặc biệt đạo đức gia đình Khổng Tử đưa nhận định tiếng luận bàn vai trò pháp luật mối liên hệ với đạo đức, ông cho rằng: “ luật pháp ... Bộ luật Hồng Đức luật mang “tính hàm hỗn”[3] Quốc Triều Hình Luật đời sở đạo Nho, nên qui định Quốc Triều Hình Luật thể tiếp thu quan điểm lễ giáo phong kiến, phù hợp với hình phạt qui định luật...
 • 8
 • 374
 • 3

Tội phạm theo quy định của Bộ luật Hồng Đức potx

Tội phạm theo quy định của Bộ luật Hồng Đức potx
... trường hợp phạm tội lầm lỡ Điều 47 quy định: Những người phạm tội tên gọi giống nhau, phải phân biệt phạm tội lầm lỡ hay cố ý>>> ; Tha người lầm lỡ không kể tội nặng, bắt người cố ý không kể tội nhẹ>>>>>>Từ ... coi tội phạm chủ thể có mưu (ý đồ) phạm tội mưu làm phản (Điều 411), mưu giết người (Điều 415)))) Một nguyên tắc tiến BLHĐ, xác định mức độ chịu trách nhiệm hình có tính đến trường hợp phạm tội ... chung này, hình phạt quy định trường hợp phạm tội cụ thể có phân biệt Ví dụ: Điều 497 quy định: Trong đánh lỡ đánh lầm phải người xung quanh bị thương hay đến chết, xử nhẹ tội đánh chết ng¬ười...
 • 3
 • 216
 • 1

Quyền nhân thân và quyền tài sản trong bộ luật hồng đức

Quyền nhân thân và quyền tài sản trong bộ luật hồng đức
... cá nhân, quyền khác (quyền tài sản) thuộc chủ thể khác Hơn nữa, quyền nhân thân có tính chất phi tài sản đồng nghĩa với việc quyền nhân thân không tài sản, quyền nhân thân gắn với tài sản (tài ... trị; quyền kinh tế, xã hội văn hóa (Chú thích BLHĐ: Bộ luật Hồng Đức) I Sơ lược Quyền nhân thân Quyền tài sản Quyền nhân thân Quyền nghĩa vụ pháp lý bên phát sinh tham gia quan hệ pháp luật Vậy ... Việt Nam, vào kỉ XV, vấn đề nhân đạo luật hóa điều luật Bộ luật Hồng Đức Trong Luật Hồng Đức có hai điều luật khiến nhà xã hội học, luật học ngày đỗi ngạc nhiên khâm phục Cụ thể: Điều 294:“Trong...
 • 37
 • 375
 • 2

Quyền phụ nữ và bảo vệ quyền phụ nữ trong bộ luật hồng đức

Quyền phụ nữ và bảo vệ quyền phụ nữ trong bộ luật hồng đức
... BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC ĐỀ CAO VAI TRÒ VÀ QUYỀN NGƯỜI PHỤ NỮ, YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC NHÀ LÀM LUẬT THỜI LÊ ĐỀ CAO VAI TRÒ VÀ QUYỀN PHỤ NỮ Sở dĩ Bộ luật Hồng Đức đề cao vai trò người phụ nữ Bộ luật Hồng ... đề quyền phụ nữ bảo quyền phụ nữ luật Hồng Đức triều Lê sơ Bài làm không tránh thiếu sót, mong giúp đỡ, góp ý bạn thầy cô để làm hoàn thiện *QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC ... đầu *Quyền lợi người phụ nữ BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC -Trong sống hôn nhân-gia đình -Trong việc thừa kế tài sản -Trong việc tố tụng xử phạt *Nguyên nhân BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC đề cao vai trò quyền phụ nữ, yếu...
 • 14
 • 168
 • 1

Báo cáo " Những ảnh hưởng tích cực của Nho giáo trong Bộ luật Hồng Đức " docx

Báo cáo
... Văn Mẫu Bộ luật Hồng Đức luật mang tính hàm hỗn[7; tr.5]) Quốc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, T.XXI, Số 3, 2005 Những ảnh hởng tích cực Nho giáo Triều Hình Luật đời sở đạo Nho, nên ... Nho giáo mà lu giữ đợc giá trị đạo đức gia đình, giá trị đạo đức Nho giáo Sự kết hợp Lễ Hình đặc trng bật Quốc Triều Hình Luật Quốc Triều Hình Luật luật tổng hợp bao gồm nhiều lĩnh vực pháp luật ... tính phản ánh sâu sắc Bộ Luật Hồng Đức thể đợc đặc trng văn hoá dân tộc, nhiều qui định Bộ luật thể tính sáng tạo cao nhà làm luật Mặc dù chịu ảnh hởng sâu sắc Bộ Đờng Luật sớ nghị thời nhà Đờng,...
 • 10
 • 383
 • 5

Báo cáo " Tội trộm cắp tài sản trong Bộ luật Hồng Đức" docx

Báo cáo
... chỳng cú th l quy n v ti s n .Trong tr ng h p c m c ti s n, ng i ó nh n c m c ti s n c a ng i khỏc l i i l y tr m cỏc t c m c thỡ hnh vi ny cng b coi l tr m c p ti s n Trong tr ng h p ny, ng i cú ... Cỏc hnh vi l y cỏc s n v t nụng nghi p nh lỳa ngoi ng, cỏ cỏc m, ao cng c coi l tr m c p ti s n Trong cỏc tr ng h p ny ng i ph m t i b ph t kh sai v ph i b i th ng g p ụi giỏ tr ti s n ó chi m ... p c a k tr m ó cú ti ng ho c tỏi ph m ( i u 429) Theo quan ni m c a lu t hỡnh s hi n i Tạp chí luật học số 5/2006 thỡ t i tr m c p ti s n l lo i t i ph m cú ch th th ng B t kỡ ng i no cú nng...
 • 4
 • 349
 • 3

Báo cáo " Quyền sở hữu tài sản của người phụ nữ trong Bộ luật Hồng Đức" doc

Báo cáo
... điền sản) v t i sản vợ chồng l m thời gian hôn nhân (tần tảo điền sản) a Quyền sở hữu t i sản riêng BLHĐ công nhận vợ chồng có quyền sở hữu t i sản riêng T i sản riêng vợ 44 chồng l t i sản m ... khỏi nh chồng, không l th nh viên gia đình nh chồng nên quyền hởng quyền lợi t i sản chồng Qua quy định quyền sở hữu t i sản vợ chồng BLHĐ thấy nh l m luật đ hạn chế phần n o uy quyền ngời chồng ... thiện hẳn Quyền t i sản ngời mẹ Ngời vợ có quyền quản lí t i sản chung, chồng l m chủ t i sản gia đình, chăm sóc T i sản chung vợ chồng thuộc quyền sở hữu độc lập vợ chồng Con đợc hởng t i sản cha...
 • 5
 • 324
 • 2

NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC pdf

NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC pdf
... thấy từ vấn đề pháp lý phức tạp chuyển hóa thành tình đơn giản Một nét đặc sắc khác quy phạm pháp luật Bộ luật Hồng Đức cách qui định chế tài dạng chế tài cố định Nghĩa với vi phạm cụ thể có ... xác việc áp dụng luật quan Nhà nước, tránh tuỳ tiện việc áp dụng luật 3 Làm luật quan trọng dự đoán vấn đề phát sinh Dự đoán tốt, luật có sức sống lâu dài Trong Bộ luật Hồng Đức từ kiện hay vụ ... chế tài gửi cuối văn Chương xử lý vi phạm, dẫn chiếu đến văn pháp luật khác có liên quan, Bộ luật, Luật văn hướng dẫn khác Ai phải thi hành, tuân thủ pháp luật người dân, mà cách qui định thường...
 • 8
 • 261
 • 1

Quyền lợi người phụ nữ trong bộ luật Hồng Đức pot

Quyền lợi người phụ nữ trong bộ luật Hồng Đức pot
... cho gia đình bên chồng/vợ để lo việc tế lễ (bố mẹ bên chồng/vợ người thừa tự bên chồng/vợ giữ) Một phần dành cho vợ/chồng để phụng dưỡng đời (nhưng quyền sở hữu) Khi người vợ/chồng chết, phần tài ... hình luật) Tóm lại, luật Hồng Đức có ý nghĩa lớn lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam Pháp luật trì để thi hành kỷ sau, nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long uy tín, tinh thần điều khoản luật Hồng Đức ... vậy, pháp luật ghi nhận cách bình đẳng đóng góp người vợ tài sản chung vợ chồng bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp tài sản hai vợ chồng làm Trong quyền thừa kế tài sản cha mẹ để lại, pháp luật nhà Lê...
 • 4
 • 234
 • 0

Nét độc đáo của quy phạm pháp luật trong bộ luật Hồng Đức pps

Nét độc đáo của quy phạm pháp luật trong bộ luật Hồng Đức pps
... cách quy định ngắn gọn tình huống, việc dễ thuộc, dễ nhớ, dễ vận dụng cho thấy từ vấn đề pháp lý phức tạp chuyển hóa thành tình đơn giản Một nét đặc sắc quy phạm pháp luật Bộ luật Hồng Đức cách quy ... đạt quy phạm pháp luật hành Thực tế quy phạm pháp luật hành thường không xuất đầy đủ, trực tiếp ba phận giả định, quy định chế tài mà thông thường thể cách trực quan hai phận quy phạm giả định quy ... dụng luật quan nhà nước, tránh tuỳ tiện việc áp dụng luật Làm luật quan trọng dự đoán vấn đề phát sinh Dự đoán tốt, luật có sức sống lâu dài Trong Bộ luật Hồng Đức từ kiện hay vụ việc, nhà làm luật...
 • 9
 • 216
 • 1

NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC ppt

NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC ppt
... thấy từ vấn đề pháp lý phức tạp chuyển hóa thành tình đơn giản Một nét đặc sắc khác quy phạm pháp luật Bộ luật Hồng Đức cách qui định chế tài dạng chế tài cố định Nghĩa với vi phạm cụ thể có ... bất lợi nào? Bộ luật Hồng Đức luật thành văn tiếng có giá trị bậc cổ pháp Việt Nam Bộ luật gồm 722 Điều, chia làm 13 Chương, đa phần điều luật xây dựng theo phương thức phận giả định, quy định chế ... Bộ luật Hồng Đức luật thành văn tiếng có giá trị bậc cổ pháp Việt Nam Bộ luật gồm 722 Điều, chia làm 13 Chương, đa phần điều luật xây dựng theo phương thức phận giả định, quy định chế...
 • 8
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giá trị của bộ luật hồng đứcchế định hôn nhân gia đình trong bộ luật hammurabitình huống pháp luật về hôn nhân gia đìnhhỏi đáp pháp luật về hôn nhân gia đìnhvăn bản pháp luật về hôn nhân gia đìnhtư vấn pháp luật về hôn nhân gia đìnhpháp luật về hôn nhân gia đìnhsách hay về hôn nhân gia đìnhbài tiểu luận về hôn nhân gia đìnhnhững câu chuyện về hôn nhân gia đìnhtruyện cười về hôn nhân gia đìnhkiến thức về hôn nhân gia đìnhcác câu chuyện về hôn nhân gia đìnhnhững câu chuyện hay về hôn nhân gia đìnhtruyện ngắn về hôn nhân gia đìnhđề thi khảo sát giáo vien tin học tỉnh Bắc GiangGiáo án vật lí 12 chương trình chuẩnGiáo án dạy đội tuyển casio vật líĐề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật líHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast AccountingTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán SIMBA và SSPTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của VinamilkTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchVận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn Dành Cho Học Sinh Trung HọcPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc Tế (LA tiến sĩ)Bài Dự Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập