Câu hỏi ôn thi môn Xã hội học

Tài liệu Câu hỏi ôn thi Môn hội học phát triển pptx

Tài liệu Câu hỏi ôn thi Môn xã hội học phát triển pptx
... kênh Thầy Cai - An Hạ XÃ HỘI HỌC PHÁT TRIỂN Câu : Phát triển gì? Làm để xác định quốc gia phát triển quốc gia phát triển? Phát triển bền vững nào? Theo từ điển XHH: Phát triển : mở rộng lực lượng ... quan điểm phát triển bền vững: Phát triển hội, phát triển kinh tế, bảo vệ mơi trường, phát triển trị, tinh thần, trí tuệ, cuối báo quốc tế phát triển Trong viết gần đăng Tạp chí hội học (2003) ... dựng phát huy nguồn vốn hội cho phát triển đất nước Cần hình thành hội dân sự” để hội dân sự” thật phát triển có đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế nhân tố tất nhiên cho phát triển...
 • 39
 • 873
 • 15

Câu hỏi ôn thi môn hội học ĐC có trả lời

Câu hỏi ôn thi môn xã hội học ĐC có trả lời
... + Câu hỏi đóng: loại câu hỏi đợc chuẩn bị sẵn p/án trả lời Loại thờng 2dạng: - Lựa chọn (có, không) - Tuỳ chọn (có thể chọn hay phơng án) + Câu hỏi kết hợp đóng mở: - - không - Nếu ... lôgic định Các câu hỏi thờng đợc sử dụng: + Câu hỏi mở: câu hỏi p/án trả lời sẵn, thờng thêm phần lý giải sao, ngời đợc hỏi trả lời theo suy nghĩ, quan điểm riêng (đây pp thu thập thông tin định ... thu thập thông tin qua việc hỏi trả lời câu hỏi Đây pp quan trọng để thu thập thông tin thực nghiệm, thông qua việc tác động tâm lý -xã hội trực tiếp ng ời hỏi ngời trả lời sở đề tài mục tiêu nghiên...
 • 47
 • 1,219
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)
... hiệu cao nhà quản trị xuất phát từ: a Nhu cầu nguyện vọng cấp b Tiềm lực công ty c Phụ thuộc vào yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách ... b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định ... c Cả câu 88) Tất tổ chức cần có kỹ năng: a Nhân b Kỹ thuật c Tư d Tất câu 89) Mối quan hệ cấp bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp,...
 • 5
 • 7,969
 • 188

Ôn thi môn hội học có đáp án

Ôn thi môn Xã hội học có đáp án
... vật lý học hội Theo Auguste Comte, hội học, gọi vật lý học hội (Social Physics), hợp thành từ hai phận Tĩnh học hội Động học hội Tĩnh học hội Tĩnh học hội phận hội học nghiên ... Mỗi môn khoa học số chức định Chức môn khoa học phản ánh mối quan hệ tác động qua lại môn khoa học với thực tiễn hội hội học sáu chức sau đây: A Chức nhận thức hội học giống môn ... ngữ "Xã hội học" Ông đóng góp không nhỏ vào lĩnh vực hội học giới, đóng góp ông mặt lý thuyết quan niệm hội học xem hội học khoa học nghiên cứu tổ chức hội Quan điểm nhìn nhận hội...
 • 34
 • 3,170
 • 0

ôn thi môn: hội học pps

ôn thi môn: xã hội học pps
... nghiệp; tính lý thể rõ hội tư Marx có nhìn trình đại hóa lạc quan, ông tin mẫu thuẫn hội hội tư đem lại cách mạng hội, theo quy luật tiến hóa, hội thay hội khác công hơn, nhân đạo ... hội không thuộc phương Tây Nhà hội học cổ điển Émile Durkheim (1858-1917) cho rằng, hình thức đoàn kết hội, ý thức cụ thể, xuất để trì hội Theo ông, có hai kiểu mô hình Trong hội ... hiểu biết hội khác tùy thuộc vào mức độ phức tạp hội qua thời gian khuynh hướng chung tới khác biệt hội (kinh tế, gia đình, tôn giáo, trị, ) trở thành phân chia khác biệt Không giống...
 • 4
 • 215
 • 3

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC potx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC potx
... bê công việc Trong công ty người xa lánh Nam ng Dũng trưởng phòng nhân tỏ độ lượng ng gọi Nam lên phòng trò chuyện thân mật, câu chuyện ông đề cao lực Nam, ông khuyên Nam nên tập trung vào công ... thuật công phá nhân tâm Khi bắt Mạnh Hoạt lần I, Gia Cát Lượng hỏi Mạnh phục hay không phục Mạnh Hoạt đứng không quỳ, nói to chặt đầu không phục Do Khổng Minh sai người thả Mạnh bảo chuẩn bò binh ... phân loại Maslow? Sinh lý An toàn Xã hội Tôn trọn g Tự thể Một bình nước uống Phân công công việc lực nhân viên Nhiệt độ nơi làm việc dễ chòu Được cấp công nhận thành tích Được chấp nhận thành...
 • 9
 • 233
 • 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ôn thi môn tài chính học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ôn thi môn tài chính học
... thế, đổi 38 Nguồn tài biểu dạng tiền tệ 16 Câu luận Phân tích vai trò ổn định kinh tế vĩ mô, hoạt động XH tài công chứng minh sách thu, chi tài công hành Nhận xét vai trò tài công Việt Nam thời ... toàn giống HH công túy không định phải khu vực công cung cấp Trung gian tài nhận tiền gửi khác trung gian tài không nhận tiền gửi nhận tiền gửi khách hang 10 Công ty bảo hiểm định chế tài trung gian ... loại HH quan trọng thuộc nhóm điều tiết NN thi t phải có can thi p từ công cụ tài công 20 Trong thị trường tiền tệ, tín phiếu công cụ an toàn 21 TC công có vai trò định hướng đầu tư ổn định kinh...
 • 17
 • 349
 • 1

7 Câu hỏi và đáp án ôn thi môn Quản Trị Học

7 Câu hỏi và đáp án ôn thi môn Quản Trị Học
... xuất phát điểm trình quản trị, lẽ gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu chơng trình hành động tơng lai Lập kế hoạch chức tất nhà quản trị cấp doanh nghiệp, dựa vào mà nhà quản trị xác định đợc chức ... cựng mt mt bng thi gian thi im hch toỏn Nu mt bng thi gian ú u k phõn tớch thỡ giỏ tr ca tin ti ú c gi l giỏ tr hin ti (Pv) Nu mt bng thi gian ú cui k phõn tớch thỡ giỏ tr tin ti thi im ú l giỏ ... chuyn giỏ tr ca tin v cựng mt thi im 2 /Thi giỏ hin ti ca tin t (Giỏ tr thi gian ca tin) tớnh hiu qu chớnh xỏc phi dựng thi giỏ hin ti ca tin t vỡ tin cú giỏ tr theo thi gian vỡ cỏc lý sau: -Lm...
 • 20
 • 294
 • 0

Tài liệu ôn thi môn hội học

Tài liệu ôn thi môn Xã hội học
... ngành khoa học công nghệ với sản xuất xây dựng, khu vực nông nghiệp, nông thôn Thúc đẩy lan tỏa hình thức liên kết "bốn nhà" (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp Nhà nước) dự án nông, lâm, ... thất nghiệp, thi u việc làm Ở nông thôn 1/3 lao động thi u việc làm; không tìm việc làm không đào tạo nghề kỹ lao động Xuất lao động quản lý không tốt nên bị lợi dụng, lừa đảo, gây thi t hại dân ... đỡ tài chính, kỹ thuật kinh nghiệm nước, tổ chức quốc tế - Chính sách đào tạo, nghiên cứu khoa học thông tin số liệu: + Tăng cường đào tạo, tập huấn quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho cán làm công...
 • 18
 • 148
 • 1

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn Quản trị học đại cương

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn Quản trị học đại cương
... thuyết quản trị hành chánh Trong trường phái quản trị khoa học trọng đến hợp lý hóa cơng việc nhiệm vụ mà cơng nhân phải làm trường phái quản trị tổng qt (hay hành chánh) lại phát triển ngun tắc quản ... khoa học quản trị, thổi phồng mặt nghệ thuật quản trị Vi vay: Nắm khoa học quản trị, GĐ đỡ thất bại kinh doanh Nắm nghề quản trị, GĐ bớt lúng túng vận hành DN Nắm nghệ thuật quản trị, giúp GĐ ... ĐỐC Phòng Thi t kế Phòng Nghiên cứu Thò trường Phòng Phòng Nghiên cứu Tài Nghiên cứu Công nghệ Phòng Nghiên cứu Nhân Ban Quản lý Dự án Ban Quản lý Dự án Ban Quản lý Dự án Ban Quản lý Dự án 6.co...
 • 26
 • 480
 • 0

tài liệu ôn thi môn hội học đại cương

tài liệu ôn thi môn xã hội học đại cương
... cho lĩnh vực khoa học hội học vào năm 1838 tập sách thực chứng luận xuất cụm từ XHH - Ông có công lớn tách tri thức XHH khỏi triết học để tạo tiền đề cho hình thành môn khoa học chuyên nghiên ... trì khuôn mẫu xh T-ơng ứng với nhu cầu thi t chế XH Đó - Thi t chế kinh tế, - Thi t chế trị - Thi t chế hôn nhân gia đình - Thi t chế tôn giáo - Thi t chế nghi lễ Cho đến ngày quan điểm ông nguyên ... ĐKXH phổ biến xh đại Kết luận : XHH E.Durkheim phản ánh rõ ý t-ởng H.Spencer thể hội , tiến hoá hội, chức hội XHH E.Durkheim chủ yếu xoay quanh vấn đề mối quan hệ ng-ời hội XHH cần phải...
 • 42
 • 237
 • 0

Ôn thi môn hội học quản lý có đáp án

Ôn thi môn xã hội học quản lý có đáp án
... trò hội phải tương ứng với vị hội Chính vị hội quy định vai trò hội ngược lại, vai trò hội củng cố vị hội Vấn đề mà hội học quan tâm mối quan hệ chặt chẽ vị hội vai trò ... quan hệ hội Các nhà hội học phân chia chức thi t chế hội thành chức công khai chức tiềm ẩn, chức chức riêng biệt Qua nghiên cứu hội, hội sơ khai hội đại, nhà hội học xác ... cho hội phát triển thi t chế hội Bất kỳ giai cấp thống trị sử dụng thi t chế hội để làm công cụ quản hội Trên sở hiểu sâu sắc thi t chế, nhà quản tạo điều kiện cho thi t chế xã...
 • 18
 • 441
 • 2

Tài liệu ôn thi môn hội học có đáp án

Tài liệu ôn thi môn Xã hội học có đáp án
... khoa học hội phát triển dẫn đến hội học phát triển Nội dung nghiên cứu hội học bao gồm: Quan hệ hội- giai cấp Quan hệ hội- cư trú Quan hệ hộidân cư Quan hệ hội- dân tộc tôn giáo ... cho ngành hội học khoa học đáp ứng yêu cầu thi t lúc đó, phát triển rực rỡ nước công nghiệp đến kỷ 19 hội học trở thành môn khoa học hội độc lập, đối tượng, phương pháp chức riêng ... khoa học Chức dự báo: Trên sở phân tích tổng hợp kết nghiên cứu mặt, trình riêng lẻ, tượng hội hội học sáng tỏ triển vọng vận động hội tương lại thể nói tất môn khoa học hội, hội...
 • 12
 • 457
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn thi môn xã hội học đại cươngcâu hỏi ôn thi môn xã hội họccâu hỏi ôn thi môn quản trị họcôn thi môn xã hội học đại cươngcâu hỏi ôn thi môn tâm lý họccâu hỏi ôn thi môn tâm lý học đại cươngcâu hỏi ôn thi môn chính trị họccâu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị họcngân hàng câu hỏi ôn thi môn quản trị họccác câu hỏi ôn thi môn quản trị họctài liệu ôn thi môn xã hội học đại cươngđề cương ôn thi môn xã hội học đại cươngđề cương ôn thi môn xã hội họcôn thi môn xã hội họccâu hỏi ôn thi môn tâm lý học kinh doanhđề thi 1 tiết trắc nghiệm chương Oxi ozonthực tập quang bai 3thực tập quang bai 4thực tập quang bai 5Hướng dẫn giải chi tiết este từ dễ đến khótài liệu tiếng anh chuẩn quốc tế cho lớp 1tuyển tập đề thi học sinh giỏi quốc gia lớp 11Phân tích tình hình thực hiện và đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường thủy vùng đồng bằng sông cửu long tại ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phíGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý vốn ODA trên địa bàn tỉnh hưng yên qua công tác thẩm địnhNghiên cứu đề xuất phương án phân bổ tài nguyên nước và giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho thành phố cần thơVật lý thống kê Thống kê fermionBài tập vật lý thống kê tuần 11Thực trạng chất lượng dịch vụ của nhà hàng café dulacVLTK tuần 10THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tại bộ PHẬN lễ tân KHÁCH sạn HANOI OLD CENTREtổng hợp báo cáo anh văn chuyên ngành sư phạm vật lýPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cung ứng thực phẩm tươi sống của siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Tài liệu bồi dưỡng tiếng anh 7bài tập So sánh những điều khoản trong luật ngân sách Nhà nước năm 2015 vơi luật ngân sách Nhà nước năm 2002ôn tập kiểm tra cuối kỳ môn luật ngân sách (kết quả bài luận đạt điểm B+)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập