04 PTLG co ban p1 BG(2016) (1)

Toán rời rạc-Chương 1: Các khái niệm bản p1 doc

Toán rời rạc-Chương 1: Các khái niệm cơ bản p1 doc
... N I DUNG Ma tr n I Khái ni m Các phép toán ma tr n Thu t toán bi u di n thu t toán II Khái ni m c tính c b n c a thu t toán Bi u di n thu t toán III Bài t p @Copyrights by Dr ... a b c d c Thu t toán bi u di n thu t toán (1/8) a Khái ni m Thu t toán m t ph ng pháp gi i quy t toán, v n b ng cách mô t t ng b h uh nb cs i c th c hi n n k t qu V i thu t toán, có ph ng pháp ... Phuc, Le Quy Don Technical University Thu t toán bi u di n thu t toán (2/8) b c tính c b n c a thu t toán Tính úng n Thu t toán c xây d ng cho m t toán, m t v n ó ph i b o sau m t s h u h n b...
 • 15
 • 101
 • 0

Điện tử bản và tổng hợp các mạch điện bản nhất - Chương 1,2

Điện tử cơ bản và tổng hợp các mạch điện cơ bản nhất - Chương 1,2
... khác Máy phát điện, Ắc quy, Pin v.v có hai nguồn điện Nguồn điện xoay chiều ( AC) nguồn điện sinh từ nhà máy điện Nguồn điện chiều ( DC) nguồn điện sinh tù ắc quy pin Các mạch điện thường sử ... tính Vol (V) R điện trở đoạn mạch , tính ôm Định luật ôm cho đoạn mạch Đoạn mạch mắc nối tiếp: Trong đoạn mạch có nhiều điện trở mắc nối tiếp điện áp hai đầu đoạn mạch tổng sụt áp điện trở Như ... đoạn mạch mắc nối tiếp I1 = I2 = I3 Sụt áp điện trở => tỷ lệ thuận với điện trở Đoạn mạch mắc song song Trong đoạn mạch có nhiều điện trở mắc song song cường độ dòng điện tổng dòng điện qua điện...
 • 10
 • 2,918
 • 75

Thuyết minh và hướng dẫn thực hiện định mức lao động trong xây dựng bản - P1

Thuyết minh và hướng dẫn thực hiện định mức lao động trong xây dựng cơ bản - P1
... k m 4003 n 47 I-4 sê-nô, ô-văng - sàn nhà - lèo - giá chống đỡ - cầu thang - bệ máy Bảng định mức đơn giá tính cho 100kg Định mức đơn giá Sê-nô, ôvăng nhà tầng Đai F Cốt F1 4-1 6 ô-văng cách quãng, ... ii-4 ống cống - sơn - lanh trátô - giếng chìm Bảng ống cống sơn Định mức đơn giá tính cho 100kg Dài 1m F 60 0-1 200m m Đai F 4-6 Cốt F 8-1 2 Dài 1-1 ,5m F 30 0-6 00mm Sắt F 4-6 Dài 1, 2-1 ,5m Đai F 4-6 ... 305 7-2 Số hiệu định mức 7,22 303 5-1 8,96 305 8-3 10,36 1,9648 11,54 303 5-2 13,22 9,70 303 9-1 11,98 304 0-2 2,8776 303 6-3 12,88 304 1-3 3,0938 303 7-4 2,7719 306 0-5 cao tay, tời, Số hiệu định mức...
 • 55
 • 1,170
 • 3

vật lí 10 bản học kì 1 đầy đủ

vật lí 10 cơ bản học kì 1 đầy đủ
... nhau: 3 .10 2 t t1 = 282 ,13 (s) (1 ) thay ⇔ 0,5 .10 2 t − 398 = giải ta đươ ̣c:  t2 = −282 ,13 (loại) Hai xe gă ̣p nhau: x1 = x2 → 2 .10 2 t = 398 + vào (1) : x = 2 .10 −2 ( 282 ,13 ) = 15 91, 9 (m) ... đo δA= ∆A δA= 10 0 % A Tính: δ A1 = ∆ A2 0,0025 10 0 % = ≈ 0,00024 10 , 354 A2 Sai sớ tỉ đớ i càng nhỏ phép đo càng chính xác ∆ A1 0,025 10 0 % = ≈ 0,0 010 2 24,457 A1 δ A2 = ∆A 10 0 % A - Viê ̣c ... điể m) ̣ C D B B Tự l ̣n Tóm tắ t xoB = 398m a1 = 4,0 .10 - 2 m/s2 a2 = 3,0 .10 - 2 m/s2 x1 = ?; x2 = ? s =?; t = ? D B A C B A 10 C 11 A 12 B 13 C 14 D Giải s = 398m B A≡O (+) x a Phương trình...
 • 71
 • 261
 • 2

ĐỀ THI HÓA HỌC 12 BẢN HỌC KÌ 1

ĐỀ THI HÓA HỌC 12 CƠ BẢN HỌC KÌ 1
... với 10 0 ml dung dịch HCl 0 ,1 M thu 1, 115 g muối Nếu trung hòa X lượng vừa đủ NaOH tỉ lệ mol X NaOH :1 Vậy X : A glyxin B Alanin C Valin D lysin Câu 36 Hòa tan 1, 44 gam kim lọai hóa trị II 15 0ml ... 0,48g C 0,072g D 0, 019 g Câu 38 Khi thủy phân a gam este X thu 0,92g glixerol , 3,02g natri linoleat C17H31COONa m g natri oleat C17H33COONa Tính a A 8,82g B 7,65g C 5 ,15 g D 10 ,05g Câu 39 Đốt cháy ... sắt dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4 sau phản ứng kết thúc, khối lượng sắt tăng 2,35% Tính khối lượng sắt tăng gam ? (Cho Fe=56, Cu=64, S=32, O =16 ) A 0,8g B 0,7g C 1, 6g D 1, 4g ...
 • 3
 • 279
 • 11

Bộ giáo án vật lý 12 ban bản từ bài 1 đến bài 24

Bộ giáo án vật lý 12 ban cơ bản từ bài 1 đến bài 24
... OMM1 cho : · OM = OM1 + M1M − 2OM1 M1Mcos(OM1M) 2 A2 = A22 + A12+2A1A2cos(ϕ2 – 1) b Pha ban đầu: y A1 sin 1 + A sin ϕ2 = x A1 cos 1 + A cos ϕ2 A1 sin 1 + A sin ϕ2 • Vậy: tgϕ = A1 cos 1 + ... II Chuẩn bị: Giáo viên: GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN GIÁO VIÊN : NGUYỄN THẾ VŨ +Con lắc đơn gần +Con lắc vật bìa hay gỗ mỏng tròn có đánh dấu vị trí khối tam G khoảng cách d từ G đến trục quay ... Củng cố dặn dò (1 ): Một vật rung động, phát âm Tần số rung vật tần số âm phát 39 GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN GIÁO VIÊN : NGUYỄN THẾ VŨ Tai người nghe dược âm có tần số từ 16 Hz đến 20000Hz âm...
 • 87
 • 940
 • 14

giao an tieng anh lop 11ban co ban tu bai 1-16

giao an tieng anh lop 11ban co ban tu bai 1-16
... again and answer comprehension questions Answer: 16 Because its noisy and expensive Soft drink and biscuits At about 4:30 It was beautfully decorated with white and pink icing and 16 colorful candles ... Tiếng Anh Lớp 11 -Ban Cơ Bản Năm học 2008-2009 Time Work arrangement Steps Skin 10' 13' white, pale, suntanned (rám nắng) oriental, dark, brown, coffee-coloured, black a smooth complexion / pale complexion ... pairs and check their answers T calls on some Ss to give the answers T provides correct answers if necessary If many Ss cannot complete the task, T might want to let Ss listen one more time and...
 • 105
 • 14,461
 • 155

GIAO AN CO BAN MƠI(Tiet 1 đến 18)

GIAO AN CO BAN MƠI(Tiet 1 đến 18)
... CH Phiếu 1: Bài 2, SGK trang 18 Phiếu 2: Bài SGK trang 18 Phiếu 3: Bài 5, SGK trang 18 Phiếu 4: Bài 7, SGK trang 18 R1 – COO - CH2 | R1 – COO - CH | R1– COO - CH2 R1 – COO - CH2 | R1 – COO - CH ... R2– COO - CH2 R1 – COO - CH2 | R2– COO - CH | R1– COO - CH2 R2 – COO - CH2 | R1 – COO - CH | R2– COO - CH2 R12– COO - CH2 | R12– COO - CH | R1– COO - CH2 R2 – COO - CH2 | R2 – COO - CH | R2– COO ... R2– COO - CH2 R1 – COO - CH2 | R2– COO - CH | R1– COO - CH2 R2 – COO - CH2 | R1 – COO - CH | R2– COO - CH2 R12– COO - CH2 | R12– COO - CH | R1– COO - CH2 R2 – COO - CH2 | R2 – COO - CH | R2– COO...
 • 55
 • 265
 • 0

GIÁO ÁN BẢN TỪ TIẾT 1 ĐẾN TIẾT 28

GIÁO ÁN CƠ BẢN TỪ TIẾT 1 ĐẾN TIẾT 28
... QUNG TR GIO N LCH S KHI 10 Sở GIáO DụC ĐàO TạO TỉNH QUảNG TRị TRƯờNG THPT THị Xã QUảNG TRị GIáO áN lịch sử lớp 10 NNG CAO giáo viên: Tổng hợp tổ: NM HC : 2007-2008 Tit: 01 GIO VIấN SON GING: ... thay i xó hi nh th no? 3.c bi 3 :1. Cỏc quc gia c i Phng ụng.í/n ca bc tranh hỡnh tr 11, h2 tr 12 GIO VIấN SON GING: Lê Th TRNG THPT TH X QUNG TR GIO N LCH S KHI 10 Tit: 03 Ngy son: CHNG II: X HI ... GIO VIấN SON GING: Lê Th Ch phong kin Tõy u TRNG THPT TH X QUNG TR GIO N LCH S KHI 10 Tit :15 ,16 Ngy son: Bi 11 TY U THI HU Kè TRUNG I (2 tit) (T th k V n th k XIV) A MC TIấU BI HC: Kin thc: -...
 • 90
 • 223
 • 0

đề cương anh văn 12 ban co ban từ bài 1 - 4

đề cương anh văn 12 ban co ban từ bài 1 - 4
... room until they come back 22 “Take my luggage to Room 14 5,” he said to the porter A He told the porter take his luggage to Room 14 5 B He said the porter to take his luggage to Room 14 5 C He told ... it yet 42 They (not, meet) each other since they (say) goodbye 43 So far, you (make) no mistakes on this exercise 44 While Bill (eat) dinner, Alicia (come) through the door 45 She ... to take his luggage to Room 14 5 D He said to the porter to take his luggage to Room 14 5 23 They told me that Tom had not come to school the day before A “Tom didn’t come to school yesterday.”...
 • 10
 • 507
 • 13

GIÁO ÁN LUYỆN TẬP PTLG BẢN (NC) CỰC HAY

GIÁO ÁN LUYỆN TẬP PTLG CƠ BẢN (NC) CỰC HAY
...  kết đáp án B  18 18 18 18   Nhắc lại trường hợp đặc biệt: Sinx = 0, Sinx = ± 1, Cosx = 0, Cosx = ± 1, tanx = 0, tanx = ± 1, cotx = 0, cotx = ±  Về nhà làm lại tập giải làm tiếp tập 24, 25 ... tanα, cotx = cotα ? Giải phương trình: Sin x − = CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN  x = α + k 2π Sinx = Sinα ⇔   x = π − α + k 2π (k ∈ ¢ )  x = a + k 360 Sinx = Sina ⇔  ... 2π Sinx = m ⇔  (k ∈ ¢ )  x = π − arcsin m + k 2π CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN  x = α + k 2π Cosx = Cosα ⇔   x = −α + k 2π (k ∈ ¢ )  x = a + k 3600 (k ∈¢ ) Cosx = Cosa...
 • 24
 • 245
 • 1

Giao an Van co ban 11(tiet 1-> tiet 34) cuc hay

Giao an Van co ban 11(tiet 1-> tiet 34) cuc hay
... giác nhẹ nhàng,thanh thản, chậm rãi ? Em có nhận xét màu sắc - Màu sắc: Màu xanh (xanh ao, xanh bờ, xanh cảnh vật nơi đây? sóng, xanh tre, xanh trời, xanh bèo) có màu vàng đâm ngang thu rơi -> ... biết cảnh - K/gian Câu cá mùa thu không gian làng quê đâu? tĩnh lặng vắng bóng ngời ? Em có nhận xét không gian + K/gian đợc lên qua màu sắc: xanh thơ qua chuyển ao, xanh trời , xanh sóng sắc vàng ... rợn ngợp k/gian, cò thơ TX rợn ngợp k/gian t/gian Chỉ từ quãng vắng, tác giả nói lên đợc t/gian, k/gian heo hút, chứa đầy lo âu, nguy hiểm Cách thay cò thân cò nhấn mạnh nỗi vất vả, gian truân bà...
 • 136
 • 324
 • 3

Đáp án kì 1- bản, nang cao 1.2.3

Đáp án kì 1- Cơ bản, nang cao 1.2.3
... ĐÁP ÁN KT HỌC KÌ 1- LỚP 12 CHUẨN ĐỀ NỘI DUNG Câu 1: a SN có tính nhiệt đới ẩm: - Mạng lưới sông ngòi dày ... biên độ nhiệt: CT: BĐ = T7 – T1 KQ: b NX giải thích: + Nhận xét: - Nhiệt độ tháng tăng từ B- N, Tháng chênh không đáng kể - Nhiệt độ TB năm tăng dần từ B-N - Biên độ nhiệt tăng từ B- N + GT: -...
 • 3
 • 197
 • 0

vat li 10 co ban hoc ki 1 day du

vat li 10 co ban hoc ki 1 day du
... nhau: 3 .10 2 t t1 = 282 ,13 (s) (1 ) thay ⇔ 0,5 .10 2 t − 398 = giải ta đươ ̣c:  t2 = −282 ,13 (loại) vào (1) : x = 2 .10 −2 ( 282 ,13 ) = 15 91, 9 (m) (0,5đ) Hai xe gă ̣p nhau: x1 = x2 → 2 .10 2 t ... cầ n đo ∆A 0,025 δ A1 = 10 0 % = ≈ 0,0 010 2 ∆A 24,457 A1 δA= 10 0 % A Sai sớ tỉ đớ i càng nhỏ phép đo ∆ A2 0,0025 δ A2 = 10 0 % = ≈ 0,00024 càng chính xác 10 , 354 A2 δ A1 < δ A2 Vâ ̣y phép đó ... 282 ,13 (s) ; quang ̃ đường đươ ̣c là: s = x = 15 91, 9 (m) Ngày soa ̣n: 15 /10 Ngày da ̣y: 19 /10 ́ Tiế t: 16 Chương II: ĐỢNG LỰC HỌC CHÂT ĐIỂM ̉ NG HỢP VÀ PHÂN TÍ CH LỰC - ĐIỀU KI ̣N...
 • 85
 • 146
 • 0

giao an 11 co ban - tu bai 1-14 - new

giao an 11 co ban - tu bai 1-14 - new
... tohamarn - marathon sifihn - finish renurn - runner chiatelt - athletic crae - race conpahim - champion nurning - running centadis - distance storp - sport 10 cirang - racing T: Use the picture in ... pairs to report their answers Ss: Report the answers - General knowledge Quiz - English competition - Art Competition - Poem Reading / Reciting Competition - Singing Contest - Athletics Meeting ... definitions on the right Pre-teaching vocabulary : - sponsor (n) - contest(n) - judge(n) - announce (v) announcement(n) - recite(v) - apologize (to s.o) (for s.th/doing s.th ) WHILE- READING Matching...
 • 148
 • 148
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Kế Toán Tài Sản Cố Định Công Cụ Dụng CụBài Giảng Công Cụ Lưu Trữ & Chia Sẻ Thông Tin Trực TuyếnBài Giảng Tính Toán Tiêu Thụ Điện Năng Trong Gia ĐìnhGIỚI THIỆU LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAMVấn đề “tự do”, “mở” và “khuôn dạng” cho Phần mềmBài giảng CHI TIẾT MÁYChiến Lược Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Ở Việt Nam, Tầm Quan Trọng Của Công Nghệ Thông Tin, Vai Trò Quản Lý Nhà Nước Đối Với Công Nghệ Thông TinĐiều Tra Và Xử Lý Ổ Dịch Cúm A(H5N1) Ở NgườiHoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội Và Vai Trò Của Đại Biểu Quốc Hội Trong Hoạt Động Giám SátKế Hoạch Tăng Cường Năng Lực Quản Lý Đào Tạo, Chỉ Đạo Tuyến Và Xây Dựng Kế Hoạch Đào Tạo, Chuyển Giao Kỹ Thuật Năm 2016Cơ chế lây truyền bệnhDirections Of Restructuring Public Investment In VietnamBÁO CÁO THNN Công tác tuyển dụng nguồn nhân lựcTính tiên phong đi trước đối thủ trong các hoạt động kinh doanh của doanh nhân việt namPhát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố hà nộiPhân tích tất cả các tác phẩmĐánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên và môi trường cho quy hoạch định hướng không gian đới bờ tỉnh bình thuậnCách làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2017TÀI LIỆU CHUYÊN đề CÁCH MẠNG xã hội CHỦ NGHĨA và một số vấn đề có TÍNH QUY LUẬT của CÁCH MẠNG xã hội CHỦ NGHĨATÀI LIỆU CHUYÊN đề CON NGƯỜI và PHÁT HUY NHÂN tố CON NGƯỜI TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC xã hội CHỦ NGHĨA
Đăng ký
Đăng nhập