Giáo trình MATLAB 54m

Giáo trình Matlab

Giáo trình Matlab
... chơng trình 1.2.1 Khởi động MATLAB: Kích vo biểu tợng Matlab mn hình Windows kích: Start/ Programs/ Matlab/ Matlab 5.3, sau cửa sổ Matlab v cửa sổ lệnh ( MATLAB Command Widowd ) Cũng nh chơng trình ... cửa sổ chơng trình nh thoát chơng trình + Kế biểu tợng l tên chơng trình với cửa sổ chơng trình Tận l ba biểu tợng có chức phong to, thu nhỏ v thoát chơng trình Dòng thứ hai l trình đơn gồm ... Soft 70 NCT F2 Q10 Chơng Cơ sở Matlab 1.1 Tổng quan Matlab 1.1.1 Khái niệm Matlab Matlab l ngôn ngữ lập trình thực hnh bậc cao đợc sử dụng để giải bi toán kỹ thuật .Matlab tích hợp đợc việc tính...
 • 195
 • 495
 • 14

Giáo trình Matlab phần cơ bản

Giáo trình Matlab phần cơ bản
... chơng trình: 1.2.1- Khởi động windows Matlab phần mềm chạy môi trờng Windows nên qui trình cài đặt Matlab tơng tự nh việc cài đặt chơng trình phần mềm khác Windows, cần làm theo hớng dẫn chơng trình ... Release Note không muốn trình setup Nguyenvanbientbd47@gmail.com Giáo trình Matlab ứng dụng khởi động Help Desk (phần trợ giúp) Bỏ đánh dấu ô Yes, launch Matlab cha muốn khởi động Matlab Kích Finish ... chuột theo trình tự nh sau: Start/ Programs/ Matlab/ Matlab 5.3 Sau khởi động xong cửa sổ Matlab Command Window nh hình 1.4 Cũng nh chơng trình chạy môi trờng Windows khác Matlab có thành phần giao...
 • 98
 • 1,038
 • 10

giáo trình matlab trong điều khiển tự động

giáo trình matlab trong điều khiển tự động
... ký tự Trang 34 MATLAB điều khiển tự động d) Ví dụ: a = MaTlab WORks’ b = upper(a) b = MATLAB b = upper( MaTlab WORks’) b= MATLAB WORKS Trang 35 MATLAB điều khiển tự động Trang 36 MATLAB điều khiển ... i= 2 j= 1 MATLAB điều khiển tự động Trang 22 k= IV NHÓM LỆNH LẬP TRÌNH TRONG MATLAB Lệnh EVAL a) Công dụng: Chuyển đổi chuỗi ký tự thành biểu thức b) Cú pháp: MATLAB điều khiển tự động Trang ... thích: S1, S2, …Sn: chuỗi ký tự b1, b2: số khoảng trắng d) Ví dụ: MATLAB điều khiển tự động Trang 30 In chuỗi ‘Khao sat’,‘ứng dụng’, MATLAB , trong điều khiển tự động hình với khoảng cách chuỗi...
 • 96
 • 1,733
 • 73

Giáo trình MATLAB SIMULINK

Giáo trình MATLAB  SIMULINK
... CHƯƠNG CÁC THAO TÁC LẬP TRÌNH TRÊN MATLAB 1.1 Các lệnh quản lý MATLAB 1.1.1 Quản lý lệnh hàm - Cửa sổ MATLAB: bao gồm phần sau: Simulink (mở cửa sổ soạn thảo chương trình simulink) path browser ... thời gian lập trình tiết kiệm nhiều Ngoài MATLAB cho phép viết ngôn ngữ C/C++, FORTRAN cửa sổ MATLAB biên dịch chương trình viết MATLAB sang C/C++, FORTRAN Từ ta biên dịch sang chương trình ứng dụng ... (Unix/Linux) Macintosh mà giữ nguyên chương trình liệu, không cần biến đổi 0.2 Giới thiệu SIMULINK TOOLBOXS MATLAB SIMULINK công cụ mô trực quan môi trường MATLAB, kết hợp với thư viện TOOLBOXS phong...
 • 95
 • 755
 • 10

Giáo trình matlab

Giáo trình matlab
... lại dấu nhắc MATLAB trở lên buồn tẻ, MATLAB cung cấp giải pháp cho vấn đề là: cho phép bạn thay lệnh MATLAB file văn đơn giản, yêu cầu MATLAB mở file thực lệnh xác nh đánh dấu nhắc MATLAB cửa sổ ... Mt chỳ ý quan trng l MATLAB khụng thay i s nh li khuụn dng hin th c chn, m ch thay i mn hỡnh thay i 2.2 Cỏc loi bin, hm toỏn hc c bn Matlab 2.2.1 Bin Matlab Tt c cỏc bin Matlab cú th di ti 31 ... ng ca Matlab ca s lnh Ca s lnh l phn giao din ca Matlab c s dng nhp cỏc cõu lnh Trong ca s lnh, Matlab cú th thc hin c cỏc phộp toỏn t n gin (ging nh mỏy tớnh thụng thng) n rt phc Trong Matlab...
 • 77
 • 594
 • 7

Giáo trình MATLAB trong điều khiển tự động tập lệnh cơ bản của matlab

Giáo trình MATLAB trong điều khiển tự động tập lệnh cơ bản của matlab
... MATLAB điều khiển tự động Trang TẬP LỆNH CƠ BẢN CỦA MATLAB I LỆNH CƠ BẢN Chú ý: Các lệnh viết chữ thường, tác giả muốn viết hoa để người xem tiện theo dõi Lệnh ANS a) Công dụng: ... i= 2 j= 1 MATLAB điều khiển tự động Trang 22 k= IV NHÓM LỆNH LẬP TRÌNH TRONG MATLAB Lệnh EVAL a) Công dụng: Chuyển đổi chuỗi ký tự thành biểu thức b) Cú pháp: MATLAB điều khiển tự động Trang ... WORks’ b = upper(a) b = MATLAB b = upper( MaTlab WORks’) b= MATLAB WORKS Trang 35 MATLAB điều khiển tự động Trang 36 MATLAB điều khiển tự động Trang 37 VI CÁC HÀM GIAO TIẾP Lệnh FCLOSE a) Công dụng:...
 • 96
 • 542
 • 7

Giáo trình matlab

Giáo trình matlab
... THIỆU Matlab phần mềm toán học hãng Mathworks để tính toán số có tính trực quan cao Matlab qua nhiều phiên bản, giáo trình giới thiệu phiên 7.0 (release 14) Matlab viết tắt Matrix Laboratory Matlab ... tính MATLAB nhận từ tập hợp mở rộng hàm MATLAB có số lớn hàm, 500 hàm Một số hàm hàm nội hay hàm cài sẵn với trình xử lý MATLAB Các hàm khác thư viện siêu tệp M-file bên gói hàng MATLAB( MATLAB ... dùng cho trình ứng dụng đặc biệt Rõ ràng với người dùng hàm có hay trình MATLAB siêu tệp M-file Đây mặt quan trọng MATLAB; người dùng tạo hàm riêng mình, chúng hoạt động hàm nội cài sẵn MATLAB...
 • 260
 • 241
 • 3

Giáo trình Matlab phần cơ bản - Khái niệm chung

Giáo trình Matlab phần cơ bản - Khái niệm chung
... gian, hệ đa biến, 1. 2- Cài đặt chơng trình: 1.2. 1- Khởi động windows Matlab phần mềm chạy môi trờng Windows nên qui trình cài đặt Matlab tơng tự nh việc cài đặt chơng trình phần mềm khác Windows, ... triển quản lý M-file, ứng dụng Matlab 1.3. 1- Khởi động thoát khỏi Matlab 1.3.1. 1- Khởi động MATLAB: Cũng nh chơng trình ứng dụng khác chạy Windows, có nhiều cách để khởi động Matlab Kích đúp ... Nguyenvanbientbd47@gmail.com Giáo trình Matlab ứng dụng 1.3.1. 2- Thoát khỏi MATLAB: Trong Windows, có nhiều cách để thoát khỏi chơng trình ứng dụng, để thoát khởi Matlab ta sử dụng cách sau: Từ cửa sổ lệnh Matlab...
 • 12
 • 217
 • 0

Giáo trình Matlab V.5.3

Giáo trình Matlab V.5.3
... chơng trình 1.2.1 Khởi động MATLAB: Kích vo biểu tợng Matlab mn hình Windows kích: Start/ Programs/ Matlab/ Matlab 5.3, sau cửa sổ Matlab v cửa sổ lệnh ( MATLAB Command Widowd ) Cũng nh chơng trình ... cửa sổ chơng trình nh thoát chơng trình + Kế biểu tợng l tên chơng trình với cửa sổ chơng trình Tận l ba biểu tợng có chức phong to, thu nhỏ v thoát chơng trình Dòng thứ hai l trình đơn gồm ... Soft 70 NCT F2 Q10 Chơng Cơ sở Matlab 1.1 Tổng quan Matlab 1.1.1 Khái niệm Matlab Matlab l ngôn ngữ lập trình thực hnh bậc cao đợc sử dụng để giải bi toán kỹ thuật .Matlab tích hợp đợc việc tính...
 • 195
 • 157
 • 0

Tài liệu Giáo trình Matlab V.5.3 pdf

Tài liệu Giáo trình Matlab V.5.3 pdf
... chơng trình 1.2.1 Khởi động MATLAB: Kích vo biểu tợng Matlab mn hình Windows kích: Start/ Programs/ Matlab/ Matlab 5.3, sau cửa sổ Matlab v cửa sổ lệnh ( MATLAB Command Widowd ) Cũng nh chơng trình ... cửa sổ chơng trình nh thoát chơng trình + Kế biểu tợng l tên chơng trình với cửa sổ chơng trình Tận l ba biểu tợng có chức phong to, thu nhỏ v thoát chơng trình Dòng thứ hai l trình đơn gồm ... Soft 70 NCT F2 Q10 Chơng Cơ sở Matlab 1.1 Tổng quan Matlab 1.1.1 Khái niệm Matlab Matlab l ngôn ngữ lập trình thực hnh bậc cao đợc sử dụng để giải bi toán kỹ thuật .Matlab tích hợp đợc việc tính...
 • 195
 • 286
 • 2

Tài liệu Giáo trình MATLAB trong điều khiển tự động: Tập lệnh cơ bản của matlab docx

Tài liệu Giáo trình MATLAB trong điều khiển tự động: Tập lệnh cơ bản của matlab docx
... MATLAB điều khiển tự động Trang TẬP LỆNH CƠ BẢN CỦA MATLAB I LỆNH CƠ BẢN Chú ý: Các lệnh viết chữ thường, tác giả muốn viết hoa để người xem tiện theo dõi Lệnh ANS a) Công dụng: ... [i,j,k]=find(a) i= 2 j= 1 MATLAB điều khiển tự động Trang 22 k= IV NHÓM LỆNH LẬP TRÌNH TRONG MATLAB Lệnh EVAL a) Công dụng: Chuyển đổi chuỗi ký tự thành biểu thức b) Cú pháp: MATLAB điều khiển tự động Trang ... WORks’ b = upper(a) b = MATLAB b = upper( MaTlab WORks’) b= MATLAB WORKS Trang 35 MATLAB điều khiển tự động Trang 36 MATLAB điều khiển tự động Trang 37 VI CÁC HÀM GIAO TIẾP Lệnh FCLOSE a) Công dụng:...
 • 96
 • 447
 • 0

Tài liệu Giáo trình MatLab v.5.3 ppt

Tài liệu Giáo trình MatLab v.5.3 ppt
... chơng trình 1.2.1 Khởi động MATLAB: Kích vo biểu tợng Matlab mn hình Windows kích: Start/ Programs/ Matlab/ Matlab 5.3, sau cửa sổ Matlab v cửa sổ lệnh ( MATLAB Command Widowd ) Cũng nh chơng trình ... cửa sổ chơng trình nh thoát chơng trình + Kế biểu tợng l tên chơng trình với cửa sổ chơng trình Tận l ba biểu tợng có chức phong to, thu nhỏ v thoát chơng trình Dòng thứ hai l trình đơn gồm ... Soft 70 NCT F2 Q10 Chơng Cơ sở Matlab 1.1 Tổng quan Matlab 1.1.1 Khái niệm Matlab Matlab l ngôn ngữ lập trình thực hnh bậc cao đợc sử dụng để giải bi toán kỹ thuật .Matlab tích hợp đợc việc tính...
 • 195
 • 164
 • 1

Tài liệu Giáo trình MATLAB - SIMULINK ppt

Tài liệu Giáo trình MATLAB - SIMULINK ppt
... khí - Cơ điện tử CHƯƠNG CÁC THAO TÁC LẬP TRÌNH TRÊN MATLAB 1.1 Các lệnh quản lý MATLAB 1.1.1 Quản lý lệnh hàm - Cửa sổ MATLAB: bao gồm phần sau: Simulink (mở cửa sổ soạn thảo chương trình simulink) ... dụ: »x = [-1 .9000 -0 .2000 3.4000 5.6000 7.0000]; »y = ceil(x) y= -1 24 floor làm tròn số phía số nguyên nhỏ Ví dụ: »x = [-1 .9000 -0 .2000 3.4000 5.6000 7.0000]; »y = floor(x) y= -2 -1 25 mod mod(x,y): ... x1, x2: khoảng khảo sát Ví dụ: Tìm giá trị nhỏ hàm số: x 3-2 x-5 khoảng [0 2] »x =fmin(‘x.^ 3-2 *x-5’,0,2); x= 0.8165 »y = x.^ 3-2 *x-5 y= -6 .0887 34 fzero tìm điểm hàm số Cú pháp: fzero(‘fun’,x0)...
 • 95
 • 640
 • 18

Giáo Trình Matlab

Giáo Trình Matlab
... mô hình) Xuất phát điểm việc xây dựng mô hình hệ thống từ phương trình vi phân tương ứng khối tích phân (Integrator) Nếu phương trình mô tả hệ thống có vi phân bậc n ta dv đặt vào mô hình n khối ... quay (ngõ mô hình) I dòng điệnchạy cuộn dây motor Quan sát phương trình mô tả hệ thống ta thấy cấu trúc chúng tương tự phương trình KHỞI ĐỘNG VÀ TẠO MÔ HÌNH BẰNG SIMULINK XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG ... khiển tự động Hàm truyền phương trình trạng thái hệ thống Trong điều khiển tự động, người ta thường biểu diễn hệ thống vật lý hàm truyền (transfer function) hay phương trình trạng thái (state space...
 • 33
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 27 CÂU ÔN TẬP LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌCPhân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiQuản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề thanh miện, tỉnh hải dươngĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN CÓ KÈM ĐÁP ÁN THPT QUỐC GIA MỚI NHẤTTính kì dị chung của một số hệ ẩn của phương trình vi phân câp 1 trên mặt phẳngGIÁO TRÌNH CĂN BẢN VỀ XML, GIÁO TRÌNH XMLĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương động lực học chất điểm vật lí 10 THPTXác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn escherichia coli gây tiêu chảy ở lợn con dưới 2 tháng tuổi nuôi tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và biện pháp điều trịPhương pháp lưới giải phương trình truyền nhiệt tổng quátA study on the methods of operation of the connected parallel inverters networkCustomer emotion recognition through facial expressionĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN HỆ QTCSDL SQL SERVERPhân chia tải cho 02 động cơ xoay chiều làm việc song song nối cứng trụcKhóa Luận tốt nghiệp Đo lường sự thỏa mãn khách hàng về chất lượng mặt hàng thực phẩm chế biến của Công ty TNHH Thường VũNâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo điện biênĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN JAVABAO bì SINH học CHÍNH THỨC pdfThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện mường nhé, tỉnh điện biênDevelopment of an android fitness and gym usage application
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập