10 bien ngau nhien roi rac BG2017 (1)

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc
... số ngẫu nhiên rời rạc: Phân phối xác suất đồng thời  Phân phối xác suất lề  Phân phối xác suất có điều kiện  Đồng phương sai  Hệ số tương quan 6 Các phân phối xác suất thông dụng:  Phân ... 1 Hàm xác suất: Diễn tả xác suất để X nhận giá trị x, X biến số ngẫu nhiên rời rạc 2 Phân phối xác suất: Thể tương quan giá trị X xác suất để X lấy giá trị Biểu diễn ... Phân phối nhị thức + Lược đồ Bernuolli + Công thức + Trung bình + Phương sai  Phân phối siêu bội + Công thức + Trung bình + Phương sai + Xấp xỉ phân phối siêu bội phân phối nhị thức  Phân phối...
 • 9
 • 4,252
 • 67

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên rời rạc
... mặt ngửa Khi X có bién ngẫu nhiên rời rạc hay không? Nếu có hay lập bảng phân bố xác suất X Chơng 2: B-Xác suất Ngày soạn: 14/07/2007 Ngày giảng: Bài 6: Biến ngẫu nhiên rời rạc ( tiết 2) A-mục ... 2 Phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc * Nội dung ghi bảng: Bảng phân bố xác suất biến ngẫu nhiên X bảng mà từ cho ta biết thông tin X Cụ thể là: X ... Hoạt động Giáo viên Câu hỏi 1: Phơng sai biến ngẫu nhiên X gì? ý nghĩa phơng sai? Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng +) ĐN: Phơng sai biến ngẫu nhiên rời rạc X, kí hiệu V(X), số, đợc tính theo...
 • 4
 • 642
 • 5

Lý thuyết xác suất thống kê - CHƯƠNG 3: PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỐI VỚI BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC potx

Lý thuyết xác suất thống kê - CHƯƠNG 3: PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỐI VỚI BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC potx
... vọng để định Phân phối xác suất hợp nhiều biến ngẫu nhiên rời • • • • Phân phối xác suất đồng thời Tính chất hàm phân phối xác suất đồng thời Phân phối xác suất lề Phân phối xác suất điều kiện ... đến phân phối xác suất hợp • • • • Hai biến ngẫu nhiên độc lập Đồng phương sai Hệ số tương quan Định tổng hiệu biến ngẫu nhiên Các phân phối rời rạc thông dụng • Phân phối nhị thức • Phân phối ... 1 Hàm xác suất • Định nghĩa • Tính chất Phân phối xác suất • Biểu diễn dạng bảng • Biểu diễn dạng đồ thị Các đặc trưng số biến ngẫu nhiên rời rạc • • • • Kỳ vọng Phương sai...
 • 7
 • 683
 • 19

BÀI TẬP VỀ BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC pdf

BÀI TẬP VỀ BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC pdf
... cạnh bảng - Sửa sai cần phụ Hỏi : Thế biến ngẫu nhiên rời rạc ? Hỏi : Cách lập bảng phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc ? III BÀI LUYỆN TẬP : Hoạt động : Bài (Kiểm tra mức độ nhận biết) Hoạt ... phụ, lúc với 1a) - Bình sai Chọn ngẫu nhiên số tự nhiên Gọi X số tự nhiên chọn chia hết cho X có phải biến ngẫu nhiên rời rạc không ? Vì ? Kết luận Hoạt động : Bài (Đọc hiểu) Hoạt động giáo viên ... 1 Nội dung : - Bài toán (Nhận biết có phải biến ngẫu nhiên rời rạc không) - Bài toán (Điền phát sai) - Bài toán (Lập bảng phân bổ xác suất tính xác suất) - Bài toán (Tính xác suất lập...
 • 10
 • 1,002
 • 5

BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC (tt) doc

BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC (tt) doc
... Hoạt động Thầy Hoạt động Nội dung Trò Câu hỏi củng cố cũ: Cho học sinh Chọn ngẫu nhiên gia chuẩn bị khoảng đình số gia đình phút gọi học có hai Gọi X số sinh lên bảng lập trai...
 • 5
 • 331
 • 0

Chuyên đề xác suất và biến ngẫu nhiên rời rạc

Chuyên đề xác suất và biến ngẫu nhiên rời rạc
... → Xác suất chọn hộp A 1/3, xác suất chọn hộp B 2/3 Tiếp theo, ta tính xác suất chọn viên bi trắng hộp Xác suất lấy viên bi trắng hộp A 4/9 Xác suất lấy viên bi trắng hộp B 3/7 Tóm lại xác suất ... phận B Khi xác suất để viên đạn trúng vào A Còn xác suất viên đạn trúng vào B, C, D 5 * Xác suất để có hai viên đạn trúng vào phận là: 2 2 1   + 3  = 5 5  2 (Chú ý xác suất để cảø ... chọn Tính xác suất để viên bi trắng Bài giải Đầu tiên, ta tính xác suất phải dùng đến hộp A xác suất phải dùng đến hộp B Một súc sắc có mặt Xác suất xuất số chấm lớn là: 2/6 =1/3 Xác suất xuất...
 • 64
 • 477
 • 3

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn về các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc trong môn XSTK

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn về các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc trong môn XSTK
... trỡnh tham kho liờn quan ti ti: * Nghiờn cu v bi dy v hc, bi cú ni dung thc tin mụn Toỏn * Nghiờn cu cỏc v bin ngu nhiờn mụn XSTK, mt s tham s c trng ca bin ngu nhiờn, ý ngha thc tin ca cỏc tham ... cỏc tham s c trng ca bin ngu nhiờn ri rc Cỏc kin thc v cỏc tham s c trng ca bin ngu nhiờn ri rc l mt nhng ni dung quan trng mụn XSTK v cn c c bit chỳ ý tớnh ng dng ca nú Cỏc bi toỏn cú ni dung ... dng cỏc kin thc v XSTK núi chung, cỏc tham s c trng ca bin ngu nhiờn núi riờng vo thc tin Vỡ nhng lý trờn chỳng tụi chn xõy dng v s dng h thng bi cú ni dung thc tin v cỏc tham s c trng ca bin...
 • 62
 • 409
 • 1

PHÂN PHỐI xác SUẤT đối với BIẾN NGẪU NHIÊN rời rạc

PHÂN PHỐI xác SUẤT đối với BIẾN NGẪU NHIÊN rời rạc
... vọng để định Phân phối xác suất hợp nhiều biến ngẫu nhiên rời • • • • Phân phối xác suất đồng thời Tính chất hàm phân phối xác suất đồng thời Phân phối xác suất lề Phân phối xác suất điều kiện ... đến phân phối xác suất hợp • • • • Hai biến ngẫu nhiên độc lập Đồng phương sai Hệ số tương quan Định lý tổng hiệu biến ngẫu nhiên Các phân phối rời rạc thông dụng • Phân phối nhị thức • Phân phối ... 1 Hàm xác suất • Định nghĩa • Tính chất Phân phối xác suất • Biểu diễn dạng bảng • Biểu diễn dạng đồ thị Các đặc trưng số biến ngẫu nhiên rời rạc • • • • Kỳ vọng Phương sai...
 • 7
 • 90
 • 0

PHÂN PHỐI xác SUẤT đối với BIẾN NGẪU NHIÊN rời rạc

PHÂN PHỐI xác SUẤT đối với BIẾN NGẪU NHIÊN rời rạc
... vọng để định Phân phối xác suất hợp nhiều biến ngẫu nhiên rời • • • • Phân phối xác suất đồng thời Tính chất hàm phân phối xác suất đồng thời Phân phối xác suất lề Phân phối xác suất điều kiện ... đến phân phối xác suất hợp • • • • Hai biến ngẫu nhiên độc lập Đồng phương sai Hệ số tương quan Định lý tổng hiệu biến ngẫu nhiên Các phân phối rời rạc thông dụng • Phân phối nhị thức • Phân phối ... 1 Hàm xác suất • Định nghĩa • Tính chất Phân phối xác suất • Biểu diễn dạng bảng • Biểu diễn dạng đồ thị Các đặc trưng số biến ngẫu nhiên rời rạc • • • • Kỳ vọng Phương sai...
 • 7
 • 65
 • 0

bien ngau nhien roi rac

bien ngau nhien roi rac
... viên 2, 0, là3 36 Khi gọi đỏ có 312 C 21 = 60cách viên = bảng trênviên=bi xanh 3Ta X bi 3, lấy raC4 0 C66 bảng phân bố 20 43 0xác suất biếnC = 4cách rời viên bi đỏ có C ngẫu nhiên rạc X P(X =...
 • 14
 • 79
 • 0

Tính xác suất của một biến cố theo định nghĩa cổ điển , bằng quy tắc cộng , bằng quy tắc nhân , Lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc., Tính kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc

Tính xác suất của một biến cố theo định nghĩa cổ điển , bằng quy tắc cộng , bằng quy tắc nhân , Lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc., Tính kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc
... lập bảng phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc X ta thực bước : + Xác định tập giá trị {x1,x 2, ,xn} X + Tính xác suất pi=P(X=xi ), {X=xi} biến cố "X nhận giá trị xi" + Trình bày bảng phân bố ... 1525.925=13562 5, xác suất để lấy hai cầu màu đỏ 625.725=42625 Theo quy tắc cộng, xác suất để lấy hai cầu màu 30625+135625+42625=207625 Dạng IV Lập bảng phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc Cách ... { 0,1 , 2,3 } Ta có : P(X=0)=C47C410=35210 P(X=1)=C13.C37C410=105210 P(X=2)=C23.C27C410=63210 P(X=3)=C33.C17C410=7210 Vậy bảng phân bố xác suất X Dạng V Tính kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn biến...
 • 3
 • 414
 • 0

Biến cố ngẫu nhiên rời rạc

Biến cố ngẫu nhiên rời rạc
... X ngẫu nhiên, không đoán trước L6 Bài I KháI niệm biến ngẫu nhiên rời rạc II Phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc III Kỳ vọng IV Phương sai độ lệch chuẩn Bài I- Khái niệm biến ngẫu nhiên rời ... giao thông Củng cố - Hiểu KN biến ngẫu nhiên rời rạc - Hiểu đọc nội dung bảng phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc - Biết cách lập bảng phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc cách tính xác ... biến ngẫu nhiên rời rạc Đại lượng đặc trưng X gọi biến ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị số thuộc tập hữu hạn giá trị ngẫu nhiên, không dự đoán Giả sử X biến ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị {x1;...
 • 14
 • 649
 • 5

Bài 7. Biến cố ngẫu nhiên rời rạc (tiết 2)

Bài 7. Biến cố ngẫu nhiên rời rạc (tiết 2)
... số hữu hạn giá trị ngẫu nhiên, khơng dự đốn trước Phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc : Bảng phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc X có dạng: X P x1 p1 x2 p2 … … xn pn Bài tập nhà: từ 43 ... 42 Giải : c/ p( x ≤ 2) = p(x = 0) + p( x = 1) + p (x = 2) 10 37 = + + = 21 14 21 42 1.Khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc : - Định nghĩa: Đại lượng X gọi biến ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị thuộc ... {0;1;2;3;4;5;6} điểm ? tập lượng X có đặc + Giá trị X ngẫu nhiên khơng đốn trước Ta nói : X biến ngẫu nhiên rời rạc * Bảng phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc X có dạng: X P x1 p1 x2 p2 … … xn pn Bảng...
 • 14
 • 82
 • 0

Bài 7. Biến cố ngẫu nhiên rời rạc (tiêt 3)

Bài 7. Biến cố ngẫu nhiên rời rạc (tiêt 3)
... suất biến ngẫu nhiên rời rạc X x1 x2 … xn P p1 p2 … pn n Chú ý: ∑p i =1 i =1 §6 BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC Ví dụ 2: Số vụ vi phạm giao thơng đoạn đường A vào tối thứ hàng tuần biến ngẫu nhiên rời ... NGẪU NHIÊN RỜI RẠC ? 1.Khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc: Ví dụ ch khái đồng Mợt cá1: Gieo quát: xu liên tiếp lần Gọi X số lần xuất X được ngửa Đại lượnghiện mặtgọi là mợt biến ngẫu nhiên ... khơng dự đốn trước Ta nói X mợt biến ngẫu nhiên rời rạc Minhhoa §6 BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC Phân bớ xác śt của biến ngẫu nhiên rời rạc Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X ∈{x1, x2 ,… xn...
 • 16
 • 141
 • 0

Bài 7. Biến cố ngẫu nhiên rời rạc

Bài 7. Biến cố ngẫu nhiên rời rạc
... tự nhiên đoán trước Ta nói X biến ngẫu nhiên rời rạc Định nghĩa: X gọi biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận giá trị số thuộc tập hữu hạn giá trị ngẫu nhiên, không đoán trước BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC ... RỜI RẠC 2, BẢNG PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC Lập bảng phân bố xác suất biến ngẫu nhiên rạc X dụ ĐỊNH NGHĨA: Các giá trị biến ngẫu nhiên rờiX ví xác Tính tổng sốp , p trị tương , ... 0,1 = 0,6 BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC VD4: Có viên bi xanh viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi từ 10 viên bi Gọi X số bi xanh có viên lấy Lập bảng phân phối xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc X tính...
 • 8
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tận dụng dầu cặn cho việc đốt nồi hơi phụ tàu thủyTiểu luận Ocd quản trị sự thay đổi khi áp dụng quy trình quản lý phần mềm tại công ty we are engineeringBài giảng sinh học 9 thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường (2)NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ GIỚI HẠN LƯỢNG NHIÊN LIỆU CẤP ĐỂ CẢI THIỆN QUÁ TRÌNH CHUYỂN TIẾP CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦYChia một số thập phân cho 10, 100, 1000,So sánh biểu đồ tương tác thiết lập Theo TCXDVN 3562005 và ACI 318M11_Kết cấu BTCT Nâng cao_Cao học xây dựng_Đại học Bách khoa TP.HCMXây dựng tài liệu giảng dạy bổ trợ môn Giao tiếp giao văn hóa cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hàng Hải Việt NamHội thi văn nghệ ngành 29 11 2012Phân Tích Ứng Xử Của Dầm Cao Liên Tục_Xây Dựng Mô Hình Dàn Ảo _Tính toán dầm cao liên tục bằng phần mềm CAST_Kết cấu BTCT nâng cao_Cao học xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCMNghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy độngNghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các ngân hàng thương mại việt namBài 27 giới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiBài 24 đại số 8 rút gọn phân thứcNGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ D243 BẰNG PHẦN MỀM AVL BOOSTMot so bien phap day tre mgb 3 4 tuoi biet quan tam chia se voi moi nguoi xung quanhMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯƠNG CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI làm QUEN CHỮ cáiNghiên cứu tự động tính toán các thông số cơ bản của hệ cần kiểu khâu khớp có vòi thẳng sử dụng trong máy trụcTiết 9 HH những bông hoa những bài catrò chơiNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI, CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐẾN ĐƯỜNG KÍNH HẠT NANO – MICRO NIKEN KHI GIA CÔNG TRÊN MÁY TIA LỬA ĐIỆN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập