Luận văn sự phụ thuộc đuôi và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Sự phụ thuộc đuôi ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Sự phụ thuộc đuôi và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... số ứng dụng thực tiễn đo lường rủi ro tài chính, chọn đề tài luận văn "Sự phụ thuộc đuôi ứng dụng đo lƣờng rủi ro tài chính" 2 Mục đích nghiên cứu • Nghiên cứu phụ thuộc đuôi biến ngẫu nhiên đuôi ... loại rủi ro khác nhau: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống, rủi ro đạo đức, rủi ro thị trường nhà đầu tư quan tâm Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ rủi ro: ... 30 ỨNG DỤNG SỰ PHỤ THUỘC ĐUÔI TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 30 3.1 Nghiên cứu phụ thuộc phương pháp xấp xỉ theo Poon, Rockinger Tawn 32 3.2 Nghiên cứu phụ thuộc...
 • 55
 • 182
 • 0

Lý thuyết cực trị ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... 8 Một số mô hình cực trị mở rộng mối lien hệ mô hình Chương 2: Úng dụng thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Rủi ro tài Mô hình đo lường rủi ro Tham số hoá biến lợi nhuận biến ... kết luận văn đạt được: II 2.2 Khái quát đo lường rủi ro và độ đo rủi ro chặt chẽ 2.2.1 Khái quát đo lường rủi ro Trong quản trị rủi ro tài đại đơn dựa vào sách định tính chưa đủ, mà quan trọng ... số phương pháp tính độ rủi ro Phương pháp tính giá trị rủi ro đầu tư vốn Ứng dụng thuyết cực trị mô hình hoá đuôi chuỗi lợi suất chứng khoán Áp dụng EVT để đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu ACB...
 • 19
 • 334
 • 1

Lý thuyết cực trị ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... tài việc quan trọng Rủi ro tài chia thành loại: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đo lường rủi ... W1,α ,1,1 = f1,−α 31 Chương Ứng dụng thuyết cực trị đo lường rủi ro tài 2.1 Rủi ro tài Trong lĩnh vực tài biến cố cực trị vụ phá sản lớn, khủng hoảng kinh tế, tài cú sốc thị trường nhiều ... hình cực trị 26 1.8 Một số mô hình cực trị mở rộng mối liên hệ mô hình 29 Chương Ứng dụng thuyết cực trị đo lường rủi ro tài 32 2.1 Rủi ro tài ...
 • 67
 • 506
 • 0

Mô hình var với khai triển cornish fisher ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... triển Cornish- Fisher 3.3 Hậu kiểm mơ hình VaR với khai triển C-F 3.4 Một số ý kiến đo lường rủi ro phương pháp VaR với khai triển C-F Đóng góp - Ứng dụng hình VaR với khai triển C-F đo lường rủi ... chọn đề tài “Mơ hình VaR với khai triển Cornish- Fisher ứng dụng đo lường rủi ro tài chính để làm nội dung cho luận văn Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu mơ hình VaR ứng dụng đo lường rủi ro danh ... cứu tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro tài - Nghiên cứu mơ hình VaR lý thuyết thực hành với khai triển C-F - Áp dụng hình VaR với khai triển C-F đánh giá rủi ro tài danh mục đầu...
 • 70
 • 192
 • 0

Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu

Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu
... KHDN ảnh hưởng rủi ro tài khách hàng ngân hàng - Làm rõ sở lý luận hình đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp - Ứng dụng hình phân tích đa biệt thức tính toán đưa hình riêng phù ... dụng hình phân tích đa biệt thức CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VIỆC ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát rủi ro tài 1.1.1 Khái niệm rủi ro tài 1.1.1.1 Rủi ro tài chính: ... thực luận văn với đề tài Ứng dụng hình phân tích đa biệt thức đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận rủi ro tài...
 • 110
 • 258
 • 0

Luận văn ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

Luận văn ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính
... hiểu vấn đề em chọn đề tài luận văn thạc sĩ là: ứng dụng thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Mục đích nghiên cứu ứng dụng thuyết cực trị để đo lường rủi ro tài ứng dụng với liệu thực tế 2 ... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... suất giá cổ phiếu 48 3.2 ứng dụng thuyết giá trị cực trị đo lường rủi ro tài 48 3.2.1 Kiểm tra tính phân phối giá trị cực trị (GEV) 48 3.2.2 Đo lường rủi ro chuỗi lợi suất giá cổ phiếu...
 • 92
 • 138
 • 0

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính
... loi: Ri ro th trng, ri ro khon, ri ro tớn dng, ri ro hot ng, ri ro phỏp Trong ú ri ro th trng úng mt vai trũ quan trng o lng ri ro th trng ngi ta thng s dng o ri ro: Giỏ tr ri ro (VaR) ... ri ro h tr cụng tỏc qun tr ri ro ti chớnh, cn cú phng phỏp tip cn cụng c phõn tớch nh lng ỏng tin cy v thuyt ln thc hnh Hin nay, thuyt cc tr c s dng lnh vc qun ri ro, c bit o lng ri ro ... danh mc Danh mc vi mc thua l X cú mc ri ro p{x) Trong qun tr giỏm sỏt ri ro cú th xem p{x) l khon d phũng, khon th chp nh ngha 1.3.2 o ri ro p(x)gi l o ri ro cht ch nu tha cỏc iu kin (tiờn ) sau:...
 • 72
 • 92
 • 0

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính (LV01632)

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính (LV01632)
... cỏc loi: Ri ro th trng, ri ro khon, ri ro tớn dng, ri ro hot ng, ri ro phỏp Trong ú ri ro th trng úng mt vai trũ quan trng o lng ri ro th trng ngi ta thng s dng o ri ro: Giỏ tr ri ro (VaR) ... ri ro h tr cụng tỏc qun tr ri ro ti chớnh, cn cú phng phỏp tip cn cụng c phõn tớch nh lng ỏng tin cy v thuyt ln thc hnh Hin nay, thuyt cc tr c s dng lnh vc qun ri ro, c bit o lng ri ro ... danh mc Danh mc vi mc thua l X cú mc ri ro X Trong qun tr giỏm sỏt ri ro cú th xem X l khon d phũng, khon th chp nh ngha 1.3.2 o ri ro X gi l o ri ro cht ch nu tha cỏc iu kin (tiờn )...
 • 93
 • 350
 • 0

Luận văn tốt nghiệp giới thiệu ứng dụng trong đời sống của ổn áp DC (sinh viên Nguyễn Văn Đức)

Luận văn tốt nghiệp giới thiệu và ứng dụng trong đời sống của ổn áp DC (sinh viên Nguyễn Văn Đức)
... (watt) B (gauss) Ab (cm2) Dcma (circular/rms ampe) Trang 43 Nguyễn Văn Đức Luận văn tốt nghiệp Trang 44 Nguyễn Văn Đức Luận văn tốt nghiệp Trang 45 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Văn Đức b- Sự liên hệ ... nhiên để vi mạch hoạt động tốt điện áp ngõ vào tối thiểu phải cao điện áp ngõ 2V Đây giới hạn vi mạch ổn áp tuyến tính Trang Nguyễn Văn Đức Luận văn tốt nghiệp 4.Nguồn ổn áp xung -Sơ đồ minh họa ... đổi mạch ổn áp Trái lại phần tử điều khiển thay đổi theo ổn áp thiết kế Trang Nguyễn Văn Đức Luận văn tốt nghiệp -Người ta dựa vào phần tử để phân loại ổn áp nối tiếp, song song hay ổn áp xung(switching)...
 • 66
 • 316
 • 0

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU WEB SERVICE ỨNG DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pptx

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU WEB SERVICE VÀ ỨNG DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pptx
... quan Thương mại điện tử Chương III: Ứng dụng Web service Thương mại điện tử Đặng Minh Nhật – K50 CHTTT Nghiên cứu Web service ứng dụng thương mại điện tử Chương 1: Tổng quan Web service 1.1 Web service ... vi nghiên cứu: Web service, Thương mại điện tử; tảng, công nghệ liên quan liên quan đến web service thương mại điện tử Đặng Minh Nhật – K50 CHTTT Nghiên cứu Web service ứng dụng thương mại điện ... Minh Nhật – K50 CHTTT 22 Nghiên cứu Web service ứng dụng thương mại điện tử Chương 2: Tổng quan thương mại điện tử 2.1 Khái niệm thương mại điện tử 2.1.1 Thương mại điện tử theo nghĩa hẹp:  TMĐT...
 • 70
 • 267
 • 0

Luận văn: LÝ THUYẾT ĐỒNG DƯ ỨNG DỤNG TRONG MÃ SỬA SAI pptx

Luận văn: LÝ THUYẾT ĐỒNG DƯ VÀ ỨNG DỤNG TRONG MÃ SỬA SAI pptx
... có thuyết đồng Luận văn có mục đích tìm hiểu trình bày kiến thức thuyết sửa sai sở thuyết đồng thuyết trường hữu hạn Luận văn gồm hai chương Chương trình bày kiến thức thuyết ... phát lỗi sai sửa chúng Vì yêu cầu thực tiễn đó, thuyết sửa sai đời, phát triển có ứng dụng thực tiễn quan trọng Để xây dựng thuyết sửa sai, nhà toán học khoa học máy tính sử dụng nhiều ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC –––––––––––––––––– NGUYỄN TRỌNG NAM LÝ THUYẾT ĐỒNG DƢ VÀ ỨNG DỤNG TRONG MÃ SỬA SAI Chuyên ngành: TOÁN SƠ CẤP số: 60.46.40 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:...
 • 93
 • 374
 • 0

Luận văn mạng noron nhân tạo ứng dụng trong gom cụm sản phẩm

Luận văn mạng noron nhân tạo và ứng dụng trong gom cụm sản phẩm
... B GIO DUC V DO TAO TRlTễiNG DAI HOC SU PHAM H NOI NGUYẫN TRONG NGOC MANG NORON NHN TAO V ẻTNG DUNG TRONG GOM CUM SAN PHAM Chuyờn ngnh: Khoa hoc mõy tin h M õ so: 60 48 01 01 ... * Trong u t: - ỏnh giỏ mc mo him ca vic u t 25 * Trong sn xut: - Kim a theo dừi quỏ trỡnh sn xut - Th nghim phõn tớch, phõn loi sn phm - D bỏo, lờn k hoch v iu khin qỳa trỡnh sn xut, * Trong ... kin - nh giỏ th tớn dng * Trong hỡnh s: - Phỏt hin v so sỏnh du võn tay - Nhn bit ting núi * Quc phũng: - iu khin tờn la, cỏc thit b bay - H thng nh v nh sonar, radar * Trong y hc: - Phõn tớch...
 • 73
 • 130
 • 0

Mô hình garch đa biến ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn hose

Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn hose
... Tổng quan cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng sàn HOSE hình Garch đa biên I Giới thiệu sàn HOSE II Ngành ngân hàng CHƯƠNG III: Ứng dụng hình BEKK cho cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng sàn HOSE TÀI ... quản trị rủi ro Ngân hàng gặp phải dạng rủi ro : rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất hiệu kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro Rủi ro tín dụng phần cốt yếu việc kinh doanh rủi ro Nhà ... nhóm cổ phiếu vua làm liệu để tiến hành phân tích III Cổ phiếu ngân hàng sàn HOSE Xét riêng cổ phiếu ngân hàng sàn HOSE : STB, VCB, CTG ngân hàng lớn coi tập đoàn tài đa Bên cạnh ngân hàng mẹ, ngân...
 • 27
 • 1,139
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: lý luận về địa tô của mác và ứng dụng trong tình hình nước ta hiện nay ppsvấn đề phân cụm mờ và ứng dụng trong thực tếnội suy bởi hàm rbf và ứng dụng trong đồ họa máy tínhnghiên cứu chữ ký số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại vnpt hà nộinội dung nguyên hàm tích phân và ứng dụng trong sgk giải tích 12 sách chỉnh lí hợp nhất năm 2000 sgk 1bai tap va bai giai mon quan tri rui ro tai chinh chuong 2 va 3nhận dạng rủi ro tài chính doanh nghiệp và các giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chínhmở rộng ứng dụng các dịch vụ phái sinh trong phòng chống rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩucác số liệu được sử dụng để đo lường rủi roứng dụng trong lãnh vực thẩm định tài chính dự án đầu tưluạn văn sứ mệnh tầm nhìn và chiến lược kinh doanh công ty trung nguyênkhái niệm về phụ tải điện và ứng dụng trong vận hành hệ thống nhà máy thuỷ điệnnghiên cứu ngữ nghĩa trong hệ lập trình gen định hướng bởi văn phạm nối cây và ứng dụng trong xấp xỉ hàm qkhóa luận về chéo hóa ma trận và ứng dụngluận văn cảm hứng ngợi ca và phê phán trong một người hà nộiĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG ( sửa chữa xupap )Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã cúc đường huyện võ nhai tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015Stability criteria NAPA manuals 2009Áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Namcác hình thức đồng phạm trong luật hình sự VNCăn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt NamChất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - qua thực tiễn tỉnh Nam ĐịnhChứng minh trong giai đoạn xét xử vụ án hình sựChuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo pháp luật Việt NamĐổi mới sự lãnh đạo của đẩng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt NamGiám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh - qua thực tiễn ở tỉnh Hưng YênHoàn thiện pháp luật Việt Nam về các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mạiMô hình cơ quan bảo hiểm tiền gửi theo pháp luật Việt NamNgười bị hại trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam - trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái NguyênNguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt NamNguyên tắc bình đẳng trước tòa án trong luật tố tụng hình sự Việt NamNguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật theo luật tố tụng hình sự Việt NamPháp luật về bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại ở Việt Nam và thực tiễn tại ngân hàng bưu điện Liên ViệtPháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt NamPháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có thể chấp bằng quyền sử dụng đất ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập