TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ỨNG DỤNG VÀO MỘT DỊCH VỤ TRONG THƯ VIỆN GOOGLE APP ENGINE CỦA GOOGLE (NGÔN NGỮ PYTHON)

báo cáo đồ án lập trình mạng đề tài tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng calculator trên google app engine

báo cáo đồ án lập trình mạng đề tài  tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây và xây dựng ứng dụng calculator trên google app engine
... 34 Đồ án tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây Google Hiện có nhiều hệ thống triển khai công nghệ điện toán đám mây Đi đầu Google 34 Đồng thời, đồ án xây dựng thành công chương trình máy ... 06T1 Lớp 08T2 Nhóm 76 Tìm hiểu điện toán đám mây Google App Engine xây dựng ứng dụng Calculator 34 Trang: : TỔNG KẾT Những kết đạt Đồ án tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây Google Hiện có nhiều ... 76 Tìm hiểu điện toán đám mây Google App Engine xây dựng ứng dụng Calculator 12 Trang: • Hoàng Kiều Hưng Dương Văn Thạch Lớp 06T1 Lớp 08T2 Nhóm 76 Tìm hiểu điện toán đám mây Google App Engine xây...
 • 49
 • 503
 • 4

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
... niệm Điện toán đám mây (Cloud computing),hay điện toán máy chủ ảo,là mô hình điện toán (hệ thống tính toán) sử dụng công nghệ máy tính phát triển dựa vào mạng Internet Thuật ngữ đám mây mạng ... điện toán đám mây Từ đám mây (cloud) xuất phát từ hình ảnh minh họa mạng Internet sử dụng rộng rãi hình vẽ hệ thống mạng máy tính giới CNTT Một cách nôm na, điện toán đám mây mô hình điện toán ... niệm điện toán lưới (grid computing), điện toán theo nhu cầu (utility computing) phần mềm dịch vụ (SaaS) *Một cách mạng công nghệ: Điện toán đám mây cách mạng lần công nghiệp IT tiếp sau cách mạng...
 • 26
 • 437
 • 2

Tìm hiểu về công nghệ điện toán đám mây ứng dụng với công cụ mã nguồn mở OpenNebula

Tìm hiểu về công nghệ điện toán đám mây ứng dụng với công cụ mã nguồn mở OpenNebula
... Tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây ứng dụng với công cụ nguồn mở OpenNebula với hi vọng nắm bắt công nghệ này, để xây dựng đám mây Bài thu hoạch: CGRID COMPUTING CHƯƠNG 1: ĐIỆN TOÁN ĐÁM ... mô hình điện toán đám mây ứng dụng Hình 1.01 Mô hình chung Điện toán đám mây Điện toán đám mây phát triển mạnh mẽ Internet sử dụng kỹ thuật máy tính Đây kiểu tính toán tài nguyên ảo mở rộng cung ... cho điện toán đám mây khái niệm hấp dẫn Đám mây lai (hybrid cloud): đám mây lai giao thoa hai hay nhiều mô hình đám mây, kết hợp đám mây công cộng đám mây dùng riêng nghĩa kết hợp dịch vụ đám mây...
 • 44
 • 395
 • 4

Tiểu luận môn ĐIỆN TOÁN LƯỚI VÀ ĐÁM MÂY TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ OPENNEBULA TOOLKIT

Tiểu luận môn ĐIỆN TOÁN LƯỚI VÀ ĐÁM MÂY TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ OPENNEBULA TOOLKIT
... thành nên điện toán đám mây vô hình, thể bị che khuất đám mây Đây nguồn gốc thuật ngữ điện toán đám mây 1.2 Kiến trúc HVTH: Nguyễn Văn Trường Trang Báo cáo môn Điện toán lưới đám mây Hướng ... dụng điện toán đám mây, người sử dụng nhìn thấy điểm truy cập Để phù hợp số lượng lớn người sử dụng điện toán đám mây, ứng dụng điện toán đám mây phục vụ nhiều tổ chức sử dụng điện toán đám mây ... bao gồm bốn loại tài nguyên điện toán đám mây: • Loại 1: Điện toán đám mây khoảng cách cố định • Loại 2 :Điện toán đám mây khoảng cách gần • Loại 3: Điện toán đám mây khoảng cách di động • Loại...
 • 34
 • 391
 • 0

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM
... dựng đám mây riêng phục vụ cho công việc nội bộ lớn đám mây để cung cấp dịch vụ liên quan tới điện toán đám mây CH1301068 Trang Điện toán đám mây GVHD: PGS.TS Nguyễn Phi Khứ CHƢƠNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM ... đặc điểm điện toán lưới, điện toán theo nhu cầu điện toán tự trị Điện toán đám mây xem giai đoạn tự nhiên từ mô hình điện toán lưới 1.2 Kiến trúc Điểm chủ yếu sở hạ tầng điện toán đám mây bao ... đám mây quản lý 1.8.4 Đám mây lai (Hybrid Cloud) Đám mây lai: một kết hợp đám mây công cộng đám mây riêng Đám mây lai sử dụng dịch vụ có không gian công cộng riêng 1.9 Lợi ích điện toán đám...
 • 33
 • 185
 • 0

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYMỘT SỐ DỊCH VỤ DỰA TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ DỰA TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
... môn Điện toán lưới đám mây Tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây CHƯƠNG III KẾT LUẬN Với mức độ tìm hiểu nghiên cứu đề tài Tìm hiểu công nghệ Điện toán đám mây số dịch vụ dựa Điện toán đám mây ... ĐÁM MÂY 2.1 Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây Dựa vào dịch vụ đám mây cung cấp, có loại mô hình điện toán đám mây: dịch vụ sở hạ tầng (IaaS), dịch vụ tảng (PaaS), dịch vụ phần mềm (SaaS) HVTH: ... đám mây GB lưu trữ có sẵn miễn phí HVTH: Lê Thị Thu Thảo CH1301057 Trang 13 Bài thu hoạch môn Điện toán lưới đám mây Tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây CHƯƠNG II MỘT SỐ DỊCH VỤ DỰA TRÊN NỀN...
 • 31
 • 253
 • 0

Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây ứng dụng trong quản lý dữ liệu lớn

Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây ứng dụng trong quản lý dữ liệu lớn
... cứu công nghệ điện toán đám mây ứng dụng quản liệu lớn , nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây, xử liệu lớn đám mây thông qua công nghệ Hadoop kỹ thuật MapRecude cho phép xử liệu phân ... toán liệu lớn Việt Nam 3 CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY 1.1 Công nghệ điện toán đám mây 1.1.1 Đặc điểm điện toán đám mây Theo Wikipedia: Điện toán đám mây (cloud ... hợp Tất liệu output lưu vào file file sau ghi xuống HDFS 14 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG KHO DỮ LIỆU ĐÁM MÂY iDRAGON VÀ CÔNG NGHỆ HADOOP 3.1 Kho liệu đám mây iDragon 3.1.1 Giới thiệu điện toán đám mây iDragon...
 • 26
 • 572
 • 1

Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây và kiến trúc hướng dịch vụ áp dụng cho bài toán tích hợp dữ liệu

Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây và kiến trúc hướng dịch vụ áp dụng cho bài toán tích hợp dữ liệu
... nghiệm kiến trúc hướng dịch vụ kết hợp công nghệ ĐTĐM - Đối tượng nghiên cứu -Tập trung nghiên cứu tổng quan kiến trúc hướng dịch vụ tham chiếu cho ĐTĐM Các công nghệ sử dụng Điện toán đám mây -Nghiên ... nghệ ĐTĐM kiến trúc hướng dịch vụ áp dụng cho toán tích hợp liệu để làm khóa luận tốt nghiệp - Mục đích luận văn -Tìm hiểu công nghệ Điện toán đám mây -Tìm hiểu kiến trúc hướng dịch vụ -Triển ... mây -Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ Điện toán đám mây - Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan lý thuyết ĐTĐM kiến trúc hướng dịch vụ, công nghệ ĐTĐM, lựa chọn công nghệ thử nghiệm...
 • 24
 • 464
 • 0

TÌM HIỂU MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CẤP TỈNH

TÌM HIỂU MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CẤP TỈNH
... trung vào tìm hiểu nghiên cứu, đưa giải pháp thực có hiệu cho hình CPĐT tảng đám mây Đó lý mà em chọn nghiên cứu thực đề tài:” Tìm hiểu điện toán đám mây xây dựng hình phủ điện tử tảng đám mây ... Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích tìm hiểu lý thuyết, giải pháp điện toán đám mây, tìm hiểu phủ điện tử, xây dựng hình phủ điện tử tảng đám mây Tìm hiểu lợi ích hạn chế liên quan tới chi ... đoạn hình thành lợi ích mà CPĐT mang lại Chương : Ứng dụng hình điện toán đám mây xây dựng phủ điện tử thái nguyên Chương nêu hình phủ điện tử mang tính thực tiễn áp dụng tảng đám mây THUẬT...
 • 63
 • 563
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG TRONG GÓI THƯ VIỆN GOOGLE APP ENGINE CỦA GOOGLE

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG TRONG GÓI THƯ VIỆN GOOGLE APP ENGINE CỦA GOOGLE
... HỌC: TÍNH TOÁN LƯỚI KẾT LUẬN Đạt được: - Bài thu hoạch tìm hiểu kiến thức điện toán đám mây xây dựng ứng dụng nhỏ gọn, dễ sử dụng dựa gói thư viện google Chưa đạt được: - Vì điện toán đám mây đề ... TÍNH TOÁN LƯỚI Hiện nay, Google triển khai platform Google App Engine giúp đỡ developer phát triển web application Khi người sử dụng dùng dịch vụ Google triển khai ứng dụng, ứng dụng sử dụng ... gọi giới vào dùng Tuy nhiên, mặt trái việc xây dựng ứng dụng GAE phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ Google khó tách thành ứng dụng độc lập Yahoo hay Microsoft chẳng mua ứng dụng xây dựng tảng đối...
 • 38
 • 237
 • 0

Tìm hiểu công nghệ IP di động và ứng dụng trong điện toán đám mây

Tìm hiểu công nghệ IP di động và ứng dụng trong điện toán đám mây
... chương nghiên cứu công nghệ IP di động (Mobile IP) khả ứng dụng điện toán đám mây 8 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NGHỆ IP DI ĐỘNG (MOBILE IP) 2.1 GIỚI THIỆU Trong năm gần đây, công nghệ máy tính ... 1.2.1 Công nghệ điện toán đám mây gì? Hình 1 - Mô hình điện toán đám mây Điện toán đám mây (Cloud computing): hiểu nôm na mô hình điện toán sử dụng công nghệ tiên tiến phần mềm, phần cứng máy tính, ... đám mây tảng đám mây iDragon Cloud KẾT LUẬN Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho thiết bị mạng máy tính người sử dụng chủ đề nghiên cứu ứng dụng mới, Việt Nam mà giới Ứng dụng công nghệ đám...
 • 32
 • 451
 • 1

Tìm hiểu tính ảo hóa trong công nghệ điện toán đám mây

Tìm hiểu tính ảo hóa trong công nghệ điện toán đám mây
... 18 Tìm Hiểu Mô Hình Ảo Hóa Trong Điện Toán Đám Mây 19 3.1 Công nghệ ảo hóa: 19 3.2 Công nghệ ảo hóa máy chủ 23 3.3 Tìm hiểu mô hình ảo hóa máy chủ điện toán đám ... lưu trữ, ảo hóa máy chủ, sở hạ tầng mạng Ảo hóa tính toán, sử dụng siêu máy tính (Super-Computer) để xử lý tính toán công nghệ tính toán song song, phân tán, tính toán lưới Điện toán đám mây hẳn ... Phần II Tính Ảo Hóa Trong Công Nghệ Điện Toán Đám Mây 12 Tổng Quan Về Điện Toán Đám Mây 14 1.1 1.2 Nguyên lý hoạt động 14 1.3 Đặc điểm điện toán đám mây ...
 • 29
 • 604
 • 2

Tìm hiểu tổng quan về điện toán đám mây và giới thiệu một số công nghệ điện toán đám mây của các hãng lớn

Tìm hiểu tổng quan về điện toán đám mây và giới thiệu một số công nghệ điện toán đám mây của các hãng lớn
... TP HCM, NĂM 2013 Mục Lục Tổng quan công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) 1.1 Khái niệm điện toán đám mây (ĐTĐM) Theo Wikipedia ĐTĐM môi trường tính toán dựa internet mà tất phần ... bất kỳ môi trường nào, cả các máy tính cá nhân 15 Giới thiệu số công nghệ ĐTĐM hãng lớn Công nghệ Google App Engine 2.1.1 Tổng quan Google App Engine “Google App Engine” (GAE) tảng hosting ... computing infrastructure) Điện toán mây yêu cầu sở hạ tầng tính toán phải linh động, tức phải chuẩn hóa để "co dãn" nguồn lực điện toán Trước hết, hệ thống máy chủ điện toán đám mây phải dư thừa lượng...
 • 47
 • 394
 • 0

TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
... Để hiểu công nghệ này, em làm thu hoạch Tìm hiểu Công nghệ điện toán đám mây HVTH: Trịnh Ngọc Thư – CH1102017 Trang Bài thu hoạch môn Tính toán lưới CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ... 23 Bài thu hoạch môn Tính toán lưới KẾT LUẬN Bài thu hoạch em mô tả nét công nghệ điện toán đám mây, đặc thù điện toán đám mây điện toán đám mây lại phát triển công nghệ chủ đạo tương lai Mặc ... thiệu điện toán đám mây I.1 Giới thiệu Điện toán đám mây (Cloud Computing), gọi điện toán máy chủ ảo, mô hình điện toán sử dụng công nghệ máy tính phát triển dựa vào mạng Internet Thuật ngữ "đám mây" ...
 • 26
 • 158
 • 0

Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật Tìm hiểu công nghệ IP di động và ứng dụng trong điện toán đám mây - Phạm Tuân

Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật Tìm hiểu công nghệ IP di động và ứng dụng trong điện toán đám mây - Phạm Tuân
... cấp dịch vụ đám mây cho máy tính (thiết bị) di động Trong luận văn tốt nghiệp này, em cần tìm hiểu ứng dụng công nghệ IP di động dự án điện toán đám mây iDragon Cloud Nội dụng luận văn tốt nghiệp ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NGHỆ IP DI ĐỘNG (MOBILE IP) CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MOBILE IP VÀO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (iDRAGON CLOUD) ... chương nghiên cứu công nghệ IP di động (Mobile IP) khả ứng dụng điện toán đám mây 8 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NGHỆ IP DI ĐỘNG (MOBILE IP) 2.1 GIỚI THIỆU Trong năm gần đây, công nghệ máy tính...
 • 32
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về công nghệ điện toán đám mâytài liệu công nghệ điện toán đám mâycông nghệ điện toán đám mây ở việt namcông nghệ điện toán đám mây của bkav là gìcông nghệ điện toán đám mây trên androidcông nghệ diện toán đám mâycông nghệ điện toán đám mây bkavcông nghệ điện toán đám mây của bkavkhái niệm công nghệ điện toán đám mâyđịnh nghĩa công nghệ điện toán đám mâysử dụng công nghệ điện toán đám mâycông nghệ điện toán đám mây của microsoftcách sử dụng công nghệ điện toán đám mâythế nào là công nghệ điện toán đám mâybkav pro công nghệ điện toán đám mâyĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênKiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung cấp y tế bắc giang năm 2016Tham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởTHAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCCông tác xã hội nhóm trẻ khiếm thịLuan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêmCÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎIbộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017Một số vấn đề về đăng ký bất động sản ở Việt Namphạm vi ôn tập và ngữ pháp môn anh văn + tin học ôn thi công chức tiếng anh năm 2017Kỹ năng xử lý xung đột trong tổ chức của nhà lãnh đạo, quản lý tiểu luận cao họcBÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG THÁPNghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ngô lai mới có khả năng chịu hạn và năng suất cao tại sơn laBÀI dự THI tìm hiểu bộ luật dân sự năm 2015 ở thành phố Hà Nội (gồm 20 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)Hình thức nộp thuế qua mạng đối với các chủ kinh doanh facebookPhân loại sản phẩmNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện chi lăng tỉnh lạng sơnNHẬN DẠNG BIỂN SỐ XETÌM HIỂU MÔ HÌNH SỬ DỤNG NÚT CHUYỂN TIẾP TRONG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG THEO GIAO THỨC TSRNghiên cứu phát triển xúc tác hoạt hóa h2o2 nhằm xử lý chất màu trong nước thải dệt nhuộm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập