dieu tra tai nguyen cay thuoc o viet nam

Điều tra tài nguyên cây thuốc vùng yên tử (quảng ninh)

Điều tra tài nguyên cây thuốc ở vùng yên tử (quảng ninh)
... 1.2.2 Cây thuốc Việt Nam 13 1.2.3 Khai thác, sử dụng, phát triển thuốc Việt Nam 14 1.2.4 Điều tra Tài nguyên thuốc Việt Nam 15 1.2.5 Bảo tồn Tài nguyên thuốc Việt Nam 16 1.3 Khu vực Yên Tử - Quảng ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGHIÊM ĐỨC TRỌNG ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÙNG YÊN TỬ (QUẢNG NINH) LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LIỆU – DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN MÃ SỐ: 60720406 ... khoa học thuốc CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 29 3.1 Cây thuốc khu vực Yên Tử (Quảng Ninh) 29 3.1.1 Tính đa dạng thuốc khu vực Yên Tử 29 3.1.2 Thảm thực vật phân bố thuốc khu vực Yên Tử 38 3.1.3...
 • 187
 • 209
 • 1

Điều tra tài nguyên cây thuốc xã quản bạ, huyện quản bạ, tỉnh hà giang

Điều tra tài nguyên cây thuốc ở xã quản bạ, huyện quản bạ, tỉnh hà giang
... trị làm thuốc, nhiên chƣa đƣợc điều tra đầy đủ Từ lý góp phần cho việc điều tra toàn diện thuốc Việt Nam lựa chọn đề tài Điều tra tài nguyên thuốc Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Giang với ... 1.2.3 Tình hình điều tra tài nguyên thuốc Việt Nam .6 1.3 Tỉnh Giang 1.3.1 Tài nguyên thuốc Giang 1.4 Quản Bạ – huyện Quản Bạ - tỉnh Giang .7 1.4.1 ... BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LÊ MINH HỒNG ANH ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC XÃ QUẢN BẠ, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn:...
 • 97
 • 149
 • 0

ĐIỀU TRA tài NGUYÊN cây THUÓC KHU bảo tồn THIÊN NHIÊN HOUAI NHANG (HUYỆN SAYTHANY, VIẾNG CHĂN, CHDCND lào

ĐIỀU TRA tài NGUYÊN cây THUÓC ở KHU bảo tồn THIÊN NHIÊN HOUAI NHANG (HUYỆN SAYTHANY, VIẾNG CHĂN, CHDCND lào
... nghiên cứu - Khu bào tòn thiên nhiên Hnuai Nhang (huyện Saythany, th'.i Viêng Chăn, CHDCND l.ào) 2.1.2 Đoi tiicmg nghiên cứu - Cây thuốc Khu báo ton Thiên nhiên Houai Nhang cộng dồng người dân tốc ... hạc, Khu Bảo tồn Ihĩèn nhiên Houai Nhang nam độ cao 175m so với mực nước bién, tọa độ địa K I8 n04’ độ vĩ Bắc, L02°4r độ kinh Đơng, khu TLTỊ QLM 'V Hình 1.1 Bản dồ CHDCND Làu vị rí KBTTN Houai Nhang ... Khu bão tồn thiên :_VÌ1 nlrơn Houai Khang CHƯƠNG : TƠNG QUAN í Diêu kiện tự nhiên sã hội Èồã CHDCND LàoT Thtí Viêng Chán VỈI Huyện Snythany 1.1 Điều kiện tự nhiên Cộng hòa Dân thủ Nhân dần Lào...
 • 52
 • 79
 • 0

Bước đầu điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc xã thống nhất, huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh

Bước đầu điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc ở xã thống nhất, huyện hoành bồ  tỉnh quảng ninh
... BỐ CỦA CÂY THUỐC 28 3.1.1 Tính đa dạng sinh học thuốc Thống Nhất – huyện Hoành Bồ Tỉnh Quảng Ninh .28 3.1.2 Phân bố thuốc Thống Nhất – huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh ... nguyên thuốc Thống Nhất – huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu sau: Xác định tính đa dạng sinh học tri thức sử dụng tài nguyên thuốc Thống Nhất – huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh ... mục thuốc quý thông dụng Thống Nhất – 38 huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh Bảng 3.8: Danh mục phận dùng thuốc Thống Nhất – 39 huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh Bảng 3.9: Danh mục cách dùng thuốc...
 • 109
 • 132
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc một số kiểu thảm thực vật tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở một số kiểu thảm thực vật tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM -  - NGUYỄN THỊ YẾN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT TẠI XÃ XUÂN SƠN, HUYỆN TÂN ... "Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng nguồn tài nguyên thuốc số kiểu thảm thực vật Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ" , làm sở cho việc đề xuất biện pháp nhằm bảo tồn phát triển nguồn ... thảm thực vật Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ' ' GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Chúng tiến hành nghiên cứu: - Cấu trúc, thành phần loài thực vật - Thành phần loài thuốc số kiểu thảm thực vật: rừng...
 • 127
 • 670
 • 9

Tài liệu Những cây thuốc Việt Nam có tác dụng chống ung thư docx

Tài liệu Những cây thuốc ở Việt Nam có tác dụng chống ung thư docx
... hoàng kỳ, Levant cotton: Sử dụng rễ khô 23 -Cây Phù dung (Hibiscus mutabilis) gọi Mộc liên, Địa phù dung, Hoa cửu đầu, Hoa tam biến, Cottonrose Hibiscus : Sử dụng khô 24 -Cây Ban Nhật ( Hypericum ... John’swort : Sử dụng toàn phơi khô 25 -Cây Bóng nước (Impatiens balsamina) gọi Nắc nẻ, Móng tay lồi, Hoa Phượng tiên, Cấp tính tử, Bông móng tay, Garden balsam: Sử dụng toàn phơi khô hạt khô 26 -Cây Ích ... mễ : Sử dụng cành khô 28 -Cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata) gọi Tạc tương thảo, Tam diệp toan, Toan vị thảo, Chua me ba chìa, Creeping Woodsorrel : Sử dụng toàn phơi khô 29 -Cây Bảy...
 • 3
 • 255
 • 0

Tài liệu Những cây thuốc Việt Nam có tác dụng chống ung thư pptx

Tài liệu Những cây thuốc ở Việt Nam có tác dụng chống ung thư pptx
... hoàng kỳ, Levant cotton: Sử dụng rễ khô 23 -Cây Phù dung (Hibiscus mutabilis) gọi Mộc liên, Địa phù dung, Hoa cửu đầu, Hoa tam biến, Cottonrose Hibiscus : Sử dụng khô 24 -Cây Ban Nhật ( Hypericum ... John’swort : Sử dụng toàn phơi khô 25 -Cây Bóng nước (Impatiens balsamina) gọi Nắc nẻ, Móng tay lồi, Hoa Phượng tiên, Cấp tính tử, Bông móng tay, Garden balsam: Sử dụng toàn phơi khô hạt khô 26 -Cây Ích ... mễ : Sử dụng cành khô 28 -Cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata) gọi Tạc tương thảo, Tam diệp toan, Toan vị thảo, Chua me ba chìa, Creeping Woodsorrel : Sử dụng toàn phơi khô 29 -Cây Bảy...
 • 3
 • 290
 • 0

Tài liệu BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TỈNH CAO BẰNG pptx

Tài liệu BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở TỈNH CAO BẰNG pptx
... Bằng, 2012 13 Cây Nghiến 1000 năm tuổi Cao Bằng Cây thuốc Cao Bằng, 2012 14 Cây Nghiến 1000 năm tuổi Cao Bằng Cây thuốc Cao Bằng, 2012 15 Lâm tặc đốn hạ gỗ Nghiến Cây thuốc Cao Bằng, 2012 16 ... hành tốt trồng thuốc (GAP) Cây thuốc Cao Bằng, 2012 27 Một số ý kiến bảo tồn phát triển bền vững nguồn thuốc tỉnh Cao Bằng (7.4) Đối với Sói rừng (cũng thuốc khác), cần khẩn cấp bảo vệ chỗ nghiên ... Việt Nam ii Tài nguyên thực vật Việt Nam iii Cây thuốc Việt Nam – nguồn tài nguyên cạn kiệt iv Nguyên nhân làm cho CT bị cạn kiệt v Sự phân bố thuốc tỉnh Cao Bằng vi Tài nguyên thuốc Cao Bằng cạn...
 • 32
 • 375
 • 7

Nghiên cứu khoa học " ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU " pot

Nghiên cứu khoa học
... Những thuốc vị thuốc Việt Nam [4], Cây thuốc Việt Nam [5] Từ điển thuốc [9] KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đa dạng thành phần loài thuốc khu vực nghiên cứu Qua điều tra nghiên cứu khu vực huyện Mường Tè, tỉnh ... 36,62% số loài 51 chi chiếm 30,2% số chi khu vực nghiên cứu Đa dạng dạng sống thuốc Các loài sử dụng làm thuốc Mường đa dạng phong phú thuộc dạng sống (Bảng 2) Trong thảo có ưu với 58 loài ... Lợi, 1995 Những thuốc vị thuốc Việt Nam Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Lê Trần Đức, 1995 Cây thuốc Việt Nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Nghĩa Thìn, 1997 Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật Nxb...
 • 5
 • 262
 • 0

Đánh giá thông tin về tương tác thuốc của thuốc điều trị rối loạn lipid máu dẫn chất statin trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc việt nam

Đánh giá thông tin về tương tác thuốc của thuốc điều trị rối loạn lipid máu dẫn chất statin trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc ở việt nam
... kê tương tác với simvastatin mức độ trung bình Trong đó, đóng thuận CSDL liệt kê tương tác với fluvastatin yếu với giá trị ICC đạt 0,089 Đồng thuận sờ liệu nhận định tương tác có YNLS Các cặp tương ... Rifampicin Simvastatin - Saquinavir Simvastatin -Telithrom ycin Simvastatin - Erythromycin 14 Simvastatin - Verapamil Khả bao quát thông tin vềTTT nhóm statin đánh giá CSDL tiếng Việt Kết trình ... Rifampicin Simvastatin - Itraconazol Rosuvastatin - Ciclosporin 10 Simvastatin - Nelfinavir Rosuvastatin - Gemfibrozil Simvastatin - Ciclosporin Simvastatin - Clarithromycin 11 12 13 Simvastatin - Rifampicin...
 • 6
 • 63
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tài nguyên cây thuốc ở việt namnguyên nhân của sự hạn chế vai trò của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự ở việt nam trong thời gian quahiện trạng tài nguyên thiên nhiên ở việt namtài nguyên thiên nhiên ở việt namtài nguyên nước mặt ở việt namtài nguyên nước ngọt ở việt namtài nguyên nước ngầm ở việt namtài nguyên khoáng sản ở việt namcác loại tài nguyên thiên nhiên ở việt namhiện trạng tài nguyên khoáng sản ở việt namphân bố tài nguyên khoáng sản ở việt namtài nguyên đất đai ở việt namtổng điều tra dân số và nhà ở việt namtài nguyên đất hiếm ở việt namkhai thác tài nguyên khoáng sản ở việt namMột Số Vấn Đề Về Chính Phủ Điện Tử Và Một Số Kiến Nghị Xây Dựng, Phát Triển Chính Phủ Điện Tử Ở Việt Namgiải bài tập hóa học bằng đồ thịMối Quan Hệ Tương Tác Giữa Những Người Cao Tuổi Sinh Sống Tại Mai ẤmBài Học Kinh Nghiệm Và Giới Thiệu Mô Hình Giáo Dục Phòng Chống Tham NhũngĐề thi học sinh giỏi tỉnh hóa 11B31.4 2016 Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other LiquidsB31.8 2014 Gas Transmission and Distribution Piping Systemsđồ án sản xuất formanlin bách khoa hà nội bản chuẩn đầy đủ sơ đồ bản vẽ cadbài tập tiếng anh 10Đồ áns kĩ sư chế biến khí bằng phương pháp hấp thụ nhiệt độ thấp bách khoa hà nộiphương pháp giải bài tập vật lý hạt nhânKế hoạch thực tập sư phạmASME BPVCode 2015 code cases boilers and pressure vesselsASME BPVCode II 2015 part a ferrous materials begin SA450ASME BPVCode II 2015 part b nonferrous materialsGiáo án VNEN lớp 3 (đạo đức + thủ công)Giao an buoi 2 lop 3 tuan 15 theo chuyen de day hoc buoi 2 moiASME BPVCode III 2015 d1 NE class MC componentsASME BPVCode III 2015 d1 NG core support structuresASME BPVCode III 2015 d2 concrete containments
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập