de cuong tam ly hoc

đề cương tâm học quản

đề cương tâm lý học quản lý
... vấn đề đợc nhiều nhà tâm học quan tâm, lẽ yếu tố tâm xã hội đặc trng nhóm, phản ánh đời sống tâm phức tạp ứng xử giao tiếp ngời Có nhiều ý kiến khác định kiến, nhng nhìn chung nhà tâm ... chớc, lây truyền tâm số trờng hợp gây nên hoảng loạn tập thể Vì ngời lãnh đạo quản cần quan tâm tới tợng lây truyền tâm để kịp thời ngăn chặn hạn chế lây truyền tâm tiêu cực, nh tạo ... lý, D luận tập thể, bầu không khí tâm lý, truyền thống tâp thể, xung đột tâm lý) Tâm xã hội toàn tình cảm ý chí tâm trạng thói quen truyền thống thể tâm nhóm xã hội, giai cấp, dân tộc,...
 • 24
 • 343
 • 4

đề cương tâm học đại cương

đề cương tâm lý học đại cương
... tượng nghiên cứu nhiều khoa học (triết học , xã hội học, đạo đức học, thẩm mỹ học, văn hóa giáo dục học, tâm học ) Việc nghiên cứu nhân cách vấn đề trọng tâm tâm học, để nắm rõ nhân cách, ... phú tâm phát triển - Muốn cải tạo, thay đổi tính cách tâm không phù hợp cần phải thay đổi môi trường sống, môi trường xã hội để có tâm lành mạnh  Tâm người mang tính lịch sử Tâm ... Định nghĩa: Cảm giác trình tâm phản ánh thuộc tính riêng lẻ vật tượng trực tiếp tác động vào giác quan ta • Đặc điểm - Cảm giác trình tâm lý, trình tâm hoạt động tâm diễn thời gian tương...
 • 31
 • 9,964
 • 44

đề cương tâm học tiểu học

đề cương tâm lý học tiểu học
... hãm cảm xúc - Quá trình hưng phấn học sinh tiểu học mạnh trình ức chế, khả tụ kiềm chế học sinh tiểu học yếu Câu 3: Theo anh chị, học sinh tiểu học thực hoạt động học để lĩnh hội tri thức, khái ... (chị) hay đồng nghiệp gặp Cách xử sao? * Nhận xét anh/chị học sinh tiểu học ngày nay: Trẻ em tiểu học ngày có gia tốc phát triển, phát triển nhanh sinh lý, tâm trẻ em Sự phát triển sớm trí ... ngoan hơn, quậy phá học Câu 2: Nêu nhận xét anh/chị học sinh tiểu học ngày (liệt kê ưu, nhược điểm học tập giao tiếp) Kể tình khó xử dạy học hay giao tiếp với học sinh tiểu học mà anh (chị) hay...
 • 7
 • 2,541
 • 73

đề cương tâm học

đề cương tâm lý học
... thân hình thành phát triển đời sống tâm Đồng thời góp phần vào phát triển xã hội - Nhiều nhà tâm học khẳng định, giao tiếp người đứa trẻ phát triển tâm lý, nhân cách ý thức tốt - Nếu người ... nhân có khả tự giáo dục tự hoàn thiện - Cá nhân tự nhận thức thân từ bên đến nội tâm, tâm hồn, diễn biến tâm lý, giá trị tinh thần thân, vị quan hệ xã hội - Khi cá nhân tự ý thức đươc xã hội ... đạo lao động học tập - Cần tổ chức nhiều hoạt động đa dạng phong phú sống công tác - Cần tạo môi trường thuận lợi để người hoạt động Vai trò giao tiếp hình thành phát triển tâm lý, nhân cách...
 • 7
 • 187
 • 0

đề cương tâm học đại cương

đề cương tâm lý học đại cương
... khoa học không quan tâm đến thân trình mà quan tâm đến chủ thể nữa, nhân cách Nhân cách tâm học phạm trù tảng nhân cách hình thành nhân cách vấn đề trung tâm tâm lí học mắt lới hệ thống khoa học ... nảy sinh trớc hoàn cảnh có vấn đề Trong nhiều trờng hợp, đứng trớc tình có vấn đề ngời dùng TD để giải vấn đề mà phải sử dụng trình nhận thức cao tởng tợng TT trình tâm lí phản ánh cha có kinh nghiệm ... + Tính có vấn đề: T xuất gặp hoàn cảnh, tình có vấn đề, tức tình chứa đựng mục đích, vấn đề mà hiểu biết cũ phơng pháp cũ không đủ sức để giải quyết.Hoàn cảnh (tình huống) có vấn đề kích thích...
 • 42
 • 420
 • 0

Đề cương tâm học quản

Đề cương tâm lý học quản lý
... vấn đề nhiều nhà tâm học quan tâm, lẽ yếu tố tâm xã hội đặc trưng nhóm, phản ánh đời sống tâm phức tạp ứng xử giao tiếp người Có nhiều ý kiến khác định kiến, nhìn chung nhà tâm khẳng ... chước, lây truyền tâm số trường hợp gây nên hoảng loạn tập thể Vì người lãnh đạo quản cần quan tâm tới tượng lây truyền tâm để kịp thời ngăn chặn hạn chế lây truyền tâm tiêu cực, tạo ... lý, Dư luận tập thể, bầu không khí tâm lý, truyền thống tâp thể, xung đột tâm lý) Tâm xã hội toàn tình cảm ý chí tâm trạng thói quen truyền thống thể tâm nhóm xã hội, giai cấp, dân tộc,...
 • 25
 • 134
 • 0

Đề Cương Tâm Học Đại Cương

Đề Cương Tâm Lý Học Đại Cương
... cứu tượng tâm học sinh tiểu học Về thái độ: Coi trọng Tâm học khoa học thiếu việc đào tạo nghề dạy học, giáo dục cho GV nói chung, GV tiểu học nói riêng Có hứng thú học tập tâm học vận ... ý nghĩa Tâm học Đối tượng Tâm học Đối tượng Tâm học tượng tâm lí với tư cách tượng tinh thần giới khách quan tác động vào não người sinh ra, gọi chung hoạt động tâm Tâm học nghiên ... 2004 Tâm học - Phạm Minh Hạc (chủ biên)- NXB ĐHQG 2005 Tâm học đại cương - Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), NXB GD 2001 Bài tập thực hành Tâm học - Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), NXBGD 1990 Tâm...
 • 57
 • 64
 • 0

đề cương tâm học đại cương

đề cương tâm lý học đại cương
... đònh: loại thực nghiệm nhằm xác đònh tình trạng vấn đề tâm đối tượng thực nghiệm Thực nghiệm hình thành: nhằm hình thành phẩm chất tâm đối tượng thực nghiệm tác động nhà nghiên cứu - Thực ... động cá nhân đối tượng nghiên cứu, sở có đánh giá, nhận đònh vấn đề nghiên cứu Yêu cầu: + Cần phải nhìn nhận đánh giá vấn đề tâm tính lòch sử, cụ thể phát triển + Tránh thành kiến, áp đặt chủ ... lệch đối tượng tri giác cách khách quan Các ngun nhân: • Ngun nhân vật • Ngun nhân sinh lý, não tổn thương • Ngun nhân tâm lý: mệt mỏi Câu 6: Trí nhớ giai đoạn q trình trí nhớ? Q trình qn? Là...
 • 11
 • 78
 • 0

Đề cương Tâm học đại cương ngắn gọn, đủ ý

Đề cương Tâm lý học đại cương ngắn gọn, đủ ý
... cứu tâm cách khoa học, xác, khách quan cần phải:  Sử dụng phương pháp nghiên cứu cách thích hợp với vấn đề nghiên cứu  Sử dụng phối hợp đồng phương pháp CÂU 2: TRÌNH BÀY ĐỊNH NGHĨA TÂM LÝ ... tượng nghiên cứu nhằm thu thập ý kiến chủ quan họ vấn đề  Câu hỏi: đóng mở  Đánh giá:  Ưu điểm: Có thể thời gian ngắn thu thập số ý kiến nhiều người  Nhược điểm: Đều ý kiến chủ quan  Để có tài ... dụng phối hợp đồng phương pháp CÂU 2: TRÌNH BÀY ĐỊNH NGHĨA TÂM LÝ NGƯỜI CM TÂM LÝ NGƯỜI LÀ CHỨC NĂNG CỦA NÃO  ĐN TÂM LÝ NGƯỜI TL người phản ánh thực khách quan vào não người thông qua chủ thể...
 • 32
 • 1,009
 • 0

Đề cương tâm học quản

Đề cương tâm lý học quản lý
... Phẩm chất ý trí phẩm chất Chƣơng 1: Một số vấn đề tâm học giao tiếp a Khái niệm: Có nhiều loại khái niệm khác giao tiếp - Giao tiếp tiếp xúc tâm ng định xã hội nhằm trao đổi thông tin, tình ... tương hợp tâm không hđ không hiệu phối hợp không chặt chẽ; người lãnh đạo cấp trưởng người lãnh đạo cao nhóm thức ban lãnh đạo ❖ Những yếu tố tâm bản: 18 - Khái niệm: tương hợp tâm tương ... - Nhà quản trị hoàn hảo mặt - Có học thức,sáng tạo,sáng kiến văn hóa - Có đạo đức kinh nghiệm - Mềm dẻo,khéo léo ứng xử Chƣơng Một số khía cạnh tâm tổ chức cán Tổ chức khía cạnh tâm công...
 • 29
 • 781
 • 0

đề cương TÂM học mầm NON

đề cương TÂM lý học mầm NON
... logos học thuyết, khoa học, tâm học khoa học tâm hồn Nói cách khái quát: tâm lí bao gồm tất tượng tinh thần xảy đầu óc người, gắn liền điều hành hoạt động, hoạt động người * Nghiên cứu chất tâm ... riêng biệt” sai, sao? Theo quy luật phát triển tâm trẻ em: * Quy luật tính ko đồng đều: - Sự phát triển tâm trẻ em diễn ko đều: + Các tượng tâm khác VD: Trẻ trai thích chơi siêu nhân, trẻ ... rời rạc dần trở thành tượng tâm * Quy luật tính mềm dẻo khả bù trừ: - Ở trẻ em chức tâm yếu chức tâm khác phát triển trội hơn, bổ trợ cho chức tâm yếu => Vậy, “ Mỗi cháu bé người...
 • 27
 • 2,537
 • 0

đề cương tâm học đại cương 2016

đề cương tâm lý học đại cương 2016
... vấn đề Có cách nhìn nhận gần giống nâng lên thành tâm chung Chẳng hạn, tâm tất thí sinh thi xong chờ kết quả, hồi hộp, lo sợ hi vọng Tính ổn định: Tình cảm thuộc tính tâm lý, kết cấu tâm ... việc hình thành phát triển tâm lý, ý thức Trong tâm lý: Giao tiếp điều kiện tất yếu hình thành phát triển tâm người ví nhờ có giao tiếp hệ, nhóm với nhóm mà tâm người nảy sinh phát triển ... quản có kiến thức cao, làm việc nhiều năm có nhiều kinh nghiệm có nhu cầu giải vấn đề cao nhìn nhận vấn đề sâu sắc toàn diện nhà quản có kiến thức thấp làm mong muốn giải vấn đề Chính vấn đề...
 • 48
 • 40
 • 0

ĐỀ CƯƠNG TÂM HỌC LỨA TUỔI SP THPT(P1)

ĐỀ CƯƠNG TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI SP THPT(P1)
... triển tâm lí trình chuyển đổi liên tục từ cấp độ lứa tuổi sang cấp độ lứa tuổi khác Mỗi cấp độ lứa tuổi phát triển tâm lí đạt tới chất lượng diễn theo quy luật đặc thù + Sự phát triển tâm lí ... hiểu biết tâm lứa tuổi, tâm lí sư phạm + Rèn luyện óc sư phạm sáng tạo, lực quan sát tinh tế trình dạy học ĐỀ Câu 1: Phân tích đặc điểm phát triển trí tuệ lứa tuổi đầu niên, từ rút KLSP cần ... thích tượng duới góc độ tâm học lứa tuổi? - Vận dụng kiến thức TLH lứa tuổi thiếu nien để nói chuyện với bà mẹ nhằm giúp họ yên tâm có cách ứng xử phù hợp với trẻ lứa tuổi Trả lời: - Hiện tuợng...
 • 20
 • 134
 • 0

ĐỀ CƯƠNG TÂM HỌC LỨA TUỔI SP THPT(P2)

ĐỀ CƯƠNG TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI SP THPT(P2)
... trưng tâm tuổi đầu niên: tự ý thức - Sự phát triển tự ý thức đặc điểm bật phát triển nhân cách niên lớn, có ý nghĩa to lớn phát triển tâm lứa tuổi niên - Sự phát triển tự ý thức lứa tuổi học ... dùng tri thức tâm học lứa tuổi để phân tích tượng tâm lí - Nếu bạn cha mẹ đứa trẻ trên, bạn nên xử nào? Tại sao? - Hãy rút kết luận sư phạm cần thiết Trả lời: Ở lứa tuổi thiếu niên, tâm lí trẻ ... phát triển sau => KLSP: + Nắm vững tâm lứa tuổi thiếu niên giúp nhà giáo dục dể giáo dục em có nhân cách lành mạnh + Đây lứa tuổi chuyển tiếp từ trẻ sang người lớn lứa tuổi em cần tôn trọng...
 • 22
 • 143
 • 0

Đề cương tâm học đại cương 1

Đề cương tâm lý học đại cương 1
... chủ quan tâm người khác Quan niệm không giải thích chất tượng tâm người, dẫn tới chỗ thần bí hóa tâm người, cho không nghiên cứu (bất khả tri) - Quan niệm vật tầm thường: + Tâm vật ... gan tiết mật + Quan niệm đồng vật lý, sinh với tâm lý, phủ nhận vai trò chủ thể, tính tích cực động tâm lý, ý thức, phủ nhận chất xã hội tính lịch sử tâm người - Quan niệm TLH Mác-xít chất ... thức tính, phận quan trọng trình tâm Đặc điểm tư 2 .1 Tính “có vấn đề tư Tư thuộc mức độ nhận thức tính với đặc điểm sau: - Vấn đề tình huống, hoàn cảnh chứa đựng mục đích, vấn đề mà...
 • 25
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương tâm lý học phát triểnđề cương tâm lý học xã hộiđề cương tâm lý học lứa tuổiđề cương tâm lý học quản trị kinh doanhđề cương tâm lý học đại cươngđề cương tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmTự do hóa tài chính lý luận, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra cho việt namNhững giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực việt namNhững biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công việt nam trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tếNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch bến treNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt namPhát huy vai trò quản lý kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nayCác nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán việt nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tếGA bài 12 Kiểu xâu (tiết 2)Những Hạn Chế Của Cơ Học Newton Và Thuyết Tương Đối Hẹp EinsteinKhảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía bắc giai đoạn 2010-2020Đánh giá năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Đà NẵngBồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 thông qua dạng toán chuyển động đềunhung con so ao thuat fususuĐề cương ôn thi môn chẩn đoán hình ảnh phần tiết niệuRice growth sự phát triển của cây lúaAm nhac THCS pham thi an THCS nguyet an ngoc lacHoa hoc THCS nguyen dinh thuc THCS nguyet an ngoc lacđề thi công chức mầm nonSử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập