tiểu luận cao học Xay dung dang trong hai cuoc khang chien

Xây dưng Đảng trong hai cuộc kháng chiến

Xây dưng Đảng trong hai cuộc kháng chiến
... cầu kháng chiến lãnh đạo Đảng cao, toàn diện, cam go + Đảng chưa có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo chiến tranh Nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ a) Trong ... Đảng, xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc, thực nhân tố định thắng lợi kháng chiến b) Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ * Tình hinh miền Nam sau năm 1954, chủ trương Đảng ... 120.000 chiến sĩ Lực lượng dân quân tự vệ lên tới triệu người Nhiều địa kháng chiến địa phương xây dựng - Đảng đạo đẩy mạnh kháng chiến sang giai đoạn mới, chiến thắng biên giới 1950 + Đảng đạo kháng...
 • 28
 • 196
 • 0

Tiểu luận cao học Xây dựng đảng về tổ chức giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã an hòa huyện châu thành đến năm 2015

Tiểu luận cao học Xây dựng đảng về tổ chức giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã an hòa huyện châu thành đến năm 2015
... gian tới Chương MỘT SỐ QUAN ĐIỂM LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 1.1 Vị trí, vai trò tổ chức sở đảng 1.1.1 Quan niệm lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ ... tổ chức sở đảng: Về lực lãnh đạo: Để lãnh đạo cách mạng thắng lợi, đảng phải có lực lãnh đạo, lực hiểu biết, lực tổ chức thực Năng lực lãnh đạo Đảng tổ chức sở đảng đảng viên tạo nên Năng lực lãnh ... hoàn thành nhiệm vụ thấp Chương MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ XÃ AN HÒA HUYỆN CHÂU THÀNH ĐẾN NĂM 2015 3.1 Mục tiêu 3.1.1 Mục tiêu chung: Tập trung nâng...
 • 21
 • 339
 • 0

tiểu luận cao học Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá Hiện đại hoá đất nước

tiểu luận cao học Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá Hiện đại hoá đất nước
... đồng dân tộc tránh đợc âm mu đồng hoá kẻ thù xâm lợc lịch sử 3- Xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc thời kỳ đẩy mạnh nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc Trong thời đại ngày ... thức cao việc tôn vinh giá trị văn hoá dân tộc, xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nhằm giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc điều kiện mở rộng giao lu hợp tác quốc tế, giữ gìn sắc vănb ... nhân cách Nh vậy, văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc mục tiêu chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đồng thời xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nhiệm vụ quan trọng thời kỳ độ lên chủ nghĩa...
 • 16
 • 47
 • 0

tiểu luận cao học xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước việt nam

tiểu luận cao học xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước việt nam
... việc xây dựng máy nhà nớc việc làm khó khăn, giải hai tiến hành cách thiếu khoa học mà phải có biện pháp, bớc phù hợp Xây dựng nâng cao hiệu hoạt động Nhà nớc Việt Nam phát huy đặc trng Nhà nớc ... khoa học, phù hợp thời đại Với sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam toàn dân tộc nỗ lực xây dựng cho đợc, Nhà nớc pháp quyền Việt Nam XHCN dân, dân, dân Nhà nớc Việt Nam ... định mà Nhà nớc đặt Đó Nhà nớc mà ngời đợc đối xử công nh mặt Đặc trng Nhà nớc pháp quyền Việt Nam 2.1 Nhà nớc Việt Nam Nhà nớc dân, dân dân - quyền lực Nhà nớc thuộc nhân dân Lớp xây dựng đảng...
 • 27
 • 125
 • 0

tiểu luận cao học nội dung quy luật mâu thuẫn trong bộ “tư bản” của c mác

tiểu luận cao học nội dung quy luật mâu thuẫn trong bộ “tư bản” của c mác
... bản” nghiên c u hình thành, phát triển mâu thuẫn, chuyển hóa mâu thuẫn, giải mâu thuẫn diễn th c khách quan C thể nói “tư bản” trình bày lý luận khoa h c c ch mạng mâu thuẫn trư c M c chưa c ... hình th c trừu tượng chứa đựng lặp lại hình th c cụ thể nào” Quy luật mâu thuẫn C. M c quan tâm nghiên c u “tư bản” m c đích cuối tìm mâu thuẫn phương th c sản xuất tư chủ nghĩa, chứng minh c trình ... dung quy luật mâu thuẫn “Tư bản” C. M c Trong “Tư bản” chứa đựng tư tưởng phong phú sâu s c luận mâu biện chứng Nó c ch rõ ràng rằng, mâu thuẫn thống đấu tranh mặt đối lập; hai mặt đối lập dù c ...
 • 21
 • 339
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học "Xây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội - Khả năng và hiện thực" ppt

Tài liệu Tiểu luận triết học
... dựng thành công văn hoá xe buýt Nội Về phía Tổng công ty vận tải Nội (Transerco) Tổng công ty vận tải Nội vừa phát động chương trình thi đua chung sức đồng lòng xây dựng văn hoá xe buýt ... giáo Em xin chân thành cảm ơn! TiÓu luËn TriÕt PHẦN NỘI DUNG I- Hiện trạng vấn đề văn hoá xe buýt Nội số nguyên nhân Về phía nhà xe Dù nơi đâu cần phải cư xử có văn hoá, xe buýt nơi tập trung ... đẩy việc xây dựng thành công văn hoá xe buýt Nội Về phía Tổng công ty Vận tải Nội Về phía hành khách .6 Kết luận Tài liệu tham khảo ...
 • 8
 • 346
 • 4

tieu luan triet hoc xay dung nha nuoc phap quyen pot

tieu luan triet hoc xay dung nha nuoc phap quyen pot
... phải kết hợp thực đồng nội dung phương hướng, giải pháp sau Một là, Nâng cao nhận thức xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Phải nâng cao nhận thức đặc trưng, nội dung Nhà nước pháp quyền ... thức bắt buộc chủ yếu để trì tăng cường máy cai trị Về chức nhà nước xem xét nhiều góc độ khác nhau: đối nội; đối ngoại; kinh tế; trị; tư tưởng…Từ góc độ tính chất quyền lực trị, nhà nước có ... quốc gia dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên, đặc điểm, điều kiện giai cấp, dân tộc khác nhau, hình thức tổ chức nhà nước phong phú đa dạng Song chất một, nhà nước giai cấp vô sản tổ chức...
 • 20
 • 417
 • 4

tiểu luận đại học xây dựng THỰC TẾ VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG THOÁT NƯỚC

tiểu luận đại học xây dựng THỰC TẾ VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG THOÁT NƯỚC
... bơm nước trạm xử lý Bình Chánh Gọi nước thải thành phố không phân biệt rõ hệ thống thoát nước sinh hoạt hay nước mưa Hệ thống xây dựng chạy song song sát bên cạnh hệ thống thoát nước xây dựng ... đường lên GVHD: TS Nguyễn Trung Việt 18 Tiểu luận môn mạng lưới thoát nước SVTH: Phạm Thị Tuyết Nhung Sau thực tế em thấy phần thực tế hệ thống thoát nước nước ta Tiếc chúng em chưa nhiều nơi sớm ... ảnh nhiều trước sau phải xây dựng muốn Trần Đình Xu Hưng Đạo hoàn thiện hệ thống thoát nước Cống cũ Calmette GVHD: TS Nguyễn Trung Việt Tiểu luận môn mạng lưới thoát nước GVHD: TS Nguyễn Trung...
 • 19
 • 176
 • 0

Tiểu luận triết học: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tiểu luận triết học: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
... nghĩa II - Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam a- Tính tất yếu khách quan phải xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ ... nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa dân, dân, dân Xây dựng Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa nước ta trình lâu dài Với tâm trị cao Đảng năm tháng qua, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ... quốc tế b- Quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam Quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa thể rõ qua tinh thần nội dung Văn kiện Đại hội Đảng gần đây, đặc...
 • 14
 • 614
 • 14

tiểu luận cao học: biên tập viên trong quá trình hình thành kế hoạch đề tài

tiểu luận cao học: biên tập viên trong quá trình hình thành kế hoạch đề tài
... II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ VAI TRÒ BIÊN TẬP VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI XUẤT BẢN I.VAI TRÒ CỦA BIÊN TẬP VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI 1 .Biên tập viên người phát ... vai trò biên tập viên trình hình thành kế hoạch đề tài +Chương III:Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng biên tập viên trình hình thành kế hoạch đề tài -Phần 3:Kết luận NỘI DUNG Chương I LÝ LUẬN VỀ ... CỦA BIÊN TẬP VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI 1.Khái niệm 1.1 Đề tài -Đề tài thiết kế tổng thể chủ đề nội dung, tên gọi tác phẩm tương lai;là kết sang tạo tư biên tập viên, kết...
 • 26
 • 107
 • 1

BỘ đề câu hỏi và đề CƯƠNG ôn THI CAO học xây DỰNG ĐẢNG

BỘ đề câu hỏi và đề CƯƠNG ôn THI CAO học xây DỰNG ĐẢNG
... gắn bó mật thi t với phục vụ cho xây dựng Đảng trị + Qua trình phục vụ xây dựng Đảng trị, xây dựng Đảng tư tưởng tổ chức nâng cao chất lượng + Xây dựng Đảng trị tác động đến xây dựng Đảng tư tưởng ... tra, giám sát + Công tác bảo vệ trị nội Ý 2: Quan hệ biện chứng xây dựng Đảng trị xây dựng Đảng tư tưởng tổ chức + Xây dựng Đảng trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu + Xây dựng Đảng tư tưởng tổ ... + Xây dựng cấp ủy cấp, đội ngũ cán chủ chốt cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên (công tác cán bộ, công tác đảng viên) + Thực nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng + Xây dựng thực quy chế làm việc + Công...
 • 20
 • 80
 • 0

tiểu luận cao học Nội dung và nhiệm vụ của quá trình quá độ lên CNXH ở việt nam

tiểu luận cao học Nội dung và nhiệm vụ của quá trình quá độ lên CNXH ở việt nam
... qúa độ lên CNXH bỏ qua thời kỳ TBCN tính tất yếu,là lựa chọn sáng suốt Đảng nhân dân ta Chương 2: Nội dung nhiệm vụ trình độ lên CNXH Việt Nam 2.1 Nội dung Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ ... phần mở đầu danh mục tài liệu tham khảo nghiên cứu cảu chúng tồi gồm chương sau: Chương 1: Những vấn đề thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Chương 2: Nội dung nhiệm vụ trình độ lên CNXH Việt Nam B Nội ... với sở lý luận chủ nghĩa Mác Lê sở lý luận mang tính tất yếu thời kỳ qúa độ( TKQĐ) lâu dài Việt Nam * Vậy tính tất yêu TKQĐ lên CNXH Việt Nam gì? - Đây quy luật phù hợp với chuyển đổi nước lên...
 • 15
 • 730
 • 0

Hình ảnh người lính trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ qua hai tác phẩm “Đồng chí” của Chính Hữu và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật

Hình ảnh người lính trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ qua hai tác phẩm “Đồng chí” của Chính Hữu và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật
... 1: Người lính thơ “Đồng chí” -> Người lính thơ “Bài thơ tiểu đội xe không kính”- > Điểm giống khác hình ảnh anh đội hai thơ: a Người lính thơ “Đồng chí”: * Bài thơ “Đồng chí” Chính Hữu thể người ... diện hai đối tượng a Hoàn cảnh sáng tác: - “Đồng chí” sáng tác vào năm 1948, giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp - “Bài thơ tiểu đội xe không kính” sáng tác năm 1969, giai đoạn kháng chiến chống ... “Đồng chí” Chính Hữu “bài thơ tiểu đội xe không kính” Phạm Tiến Duật Sự khác biệt họ hoàn cảnh chiến đấu xuất thân Những vần thơ “Đồng chí” Chính Hữu dùng ngòi bút viết nên vào tháng 5.1948 Đây...
 • 7
 • 10,797
 • 72

Xem thêm

Từ khóa: chiến dịch tiêu biểu của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lượctham luận công tác xây dựng đảng trong trường họctham luan cong tac xay dung dang trong chi doantham luan cong tac xay dung dang trong cong an nhan danđiểm lịch sử cụ thể được thể hiện trong xây dựng đảng và đương lối kháng chiến chống xâm lượchay neu nhung chien dich tieu bieu trong hai cuoc khang chien chong thuc dan phap va de quoc my cua quan va dan tathanh niên thừa thiên huế trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹcông tác xây dựng đảng trong trường tiểu họcbáo cáo công tác xây dựng đảng trong trường họctiểu luận biện pháp xây dựng trường thành tổ chức học tập trong bối cảnh hiện nayluan van ket qua hoc tap va lam theo tu tuong tam guong dao duc ho chi minh va cong tc xay dung dang trong nhung nam quabài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và ý nghĩa của nó đối với công tác xây dựng đảng hiện naytiểu luận xây dựng đảng trong sạch vững mạnhcông tác xây dựng đảng trong trường họctiểu luận tin học ứng dụng trong kinh doanhluận văn thạc sĩ kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tƣ và phát triển nông nghiệp hà nộiluận văn thạc sĩ lập kế hoạch kinh doanh năm 2016 phòng giao dịch yên phong trực thuộc ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội chi nhánh bắc ninhluận văn thạc sĩ kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nƣớc qua kho bạc nhà nƣớc hà nộiluận văn thạc sĩ kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính qua kho bạc nhà nƣớc phúc thọ hà nộiluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế xã hội hóa của các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực của công ty cổ phần IIG việt namluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực của công ty TNHH dịch vụ chuỗi cung ứng DHL việt nam chi nhánh bắc ninhluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại công ty bảo hiểm PVI đông đôluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại văn phòng tổng công ty thép việt namluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ đồng xuân hải dƣơngluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông tin m1 thuộc tập đoàn viễn thông quân độiluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng giày dép của công ty trách nhiện hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng bình tiên (biti’s) trên thị trƣờng nội địaluận văn thạc sĩ năng lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam – chi nhánh bắc giangluận văn thạc sĩ nghiên cứu hành vi mua của khách hàng cá nhân và ứng dụng trong hoạt động marketing của hệ thống siêu thị vinmartluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần bảo việt hội sở chínhluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam chi nhánh nam thăng longluận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng việt nam – chi nhánh sơn tâyluận văn thạc sĩ phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh thanh hóaluận văn thạc sĩ phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty cổ phần LILAMA 69 3 (2)luận văn thạc sĩ quản lý các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập