25 cụm từ tiếng nhật bạn phải biết

25 cụm từ tiếng nhật bạn phải biết

25 cụm từ tiếng nhật bạn phải biết
... す か Bạn có nói tiếng Anh không? 助 け て 下 さ い た す け て く だ さ い Tạm biệt Chúc ngủ ngon Bạn khỏe không? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Vâng Hẹn gặp lại Tôi hiểu Xin hỏi nhà ga đâu? Cái bao nhiêu? Bạn ... で す か? Tên Peter Tên bạn gì? 10 いいえ Không 11 12 13 さようなら おやすみなさい お 元 気 で す か? お げ ん き で す か? お 久 し ぶ り で す ね, お 元 気 で す か お ひ さ し ぶ り で す ね, お げ ん き で す か Lâu không gặp, bạn rồi? は い は い じ ゃ,...
 • 2
 • 117
 • 0

30 cụm từ tiếng lóng bạn cần phải sử dụng nếu muốn học tiếng Anh-Anh

30 cụm từ tiếng lóng bạn cần phải sử dụng nếu muốn học tiếng Anh-Anh
... piss’ cụm từ sử dụng nhiều hết, có nghĩa chế nhạo, bắt chước Ví du: ‘The guys on TV last night were taking the piss out of the government again.’ 16/ Bollocks ‘Bollocks’ có lẽ từ tiếng lóng tiếng ... Squib Một cụm từ diễn tả điều thất bại tất phương diện Ví dụ: ‘The party was a bit of a damp squib because only Richard turned up.’ 12/ All To Pot Một cụm tiếng lóng từ xa xưa vãn dử dụng phổ ... mức từ sếp, đồng nghiệp, bạn bè, bạn thích, lỗi nhẹ Ví dụ: ‘My wife gave me a real bollocking for getting to pick up the dry cleaning on my way home from work.’ 19/ Nice One Từ dùng thông dụng...
 • 5
 • 136
 • 0

Tuyển chọn các từ tiếng anh bận cần biết khi học tiếng anh

Tuyển chọn các từ tiếng anh bận cần biết khi học tiếng anh
... Tuyển chọn từ tiếng anh bận cần biết học tiếng anh 12 Solecism: substandard use of words; violation of good manners This ... It’s unusual for a fashion editor to have such a gawdy taste in jewelry Tuyển chọn từ tiếng anh bận cần biết học tiếng anh (tawdry, saturnine, protean) Mark boasted of having been engaged seven ... solecism 10 Placing a man on the moon was once considered a quixotic idea Tuyển chọn từ tiếng anh bận cần biết học tiếng anh III Fill in Blank Insert one of the new words in the proper space in...
 • 152
 • 346
 • 0

NHỮNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH CƠ BẢN NHẤT VÀ THÔNG DỤNG NHẤT CẦN PHẢI BIẾT

NHỮNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH CƠ BẢN NHẤT VÀ THÔNG DỤNG NHẤT CẦN PHẢI BIẾT
... in ( Để vào ) CÁC TỪ NỐI TRONG CÂU Những từ dùng để thêm thông tin • and (và) • also (cũng) • besides (ngoài ra) • first, second, third… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…) • in addition (thêm vào đó) ... be very late Đừng có thức đợi anh anh trễ 9 Don't bother me Xin đừng làm phiền 10 Don't make fun of me anymore Đừng có chọc MỘT SỐ TỪ TIẾNG VIỆT KHÓ DỊCH SANG TIẾNG ANH =================================== ... “AS AS” -1 as long as: cần, ex: As long as you love me: Chỉ cần em yêu anh ex: Jack can go home early as long as he finishes his work: Jack sớm, cần anh làm xong việc as well as: ex:...
 • 22
 • 322
 • 0

1000 từ tiếng Nhậtbản có hệ thống 25 pps

1000 từ tiếng Nhật cơ bản có hệ thống 25 pps
... best, the supreme さい na な 625 星座 sei za - a constellation (stars) 正座 sei za - sitting Japanese style, sitting correctly 座席 za seki - a seat www.thejapanesepage.com 125 ... jump,plunge, dive komaru , kon こまる,こん 610 込 komu , komeru こむ,こめる www.thejapanesepage.com 122 List of 1000 Kanji 611 米 BEI , MAI べい,まい kome こめ 612 殺 SATSU , SAI , SETSU rice, America kill さつ,さい,せつ korosu ... chuu bei - Central America 日米 nichi bei - Japan and America www.thejapanesepage.com 123 List of 1000 Kanji 婚 こん 616 617 差 marry, marriage 結婚 kekkon - marriage 新婚 shin kon - newly wed 婚約 kon yaku...
 • 5
 • 137
 • 1

Tính từ phổ biến nhất trong tiếng Anh cần phải biết

Tính từ phổ biến nhất trong tiếng Anh cần phải biết
... enough đủ 179 long dài 180 small nhỏ 181 less 182 high cao 183 certain định 184 little 185 common phổ biến 186 next 187 simple đơn giản 188 hard cứng 189 past qua 190 big lớn 191 possible 192 particular ... thấp 225 primary 226 worth giá trị 227 necessary cần thiết 228 positive tích cực 229 present 230 close gần 231 creative sáng tạo 232 green màu xanh 233 late cuối 234 fit phù hợp với 235 glad vui ... nghiêm trọng 51 huge lớn 52 rare 53 technical kỹ thuật 54 typical điển hình 55 competitive cạnh tranh 56 critical quan trọng 57 electronic điện tử 58 immediate 59 whose có 60 aware nhận thức 61...
 • 8
 • 110
 • 0

1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất full

1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất full
... your order Anh ta học viên tốt He's a very good student Anh ta người Mỹ He's an American Anh ta kỹ sư He's an Engineer Anh ta tới He's coming soon Anh ta nhanh He's faster than me Anh ta bếp ... in the kitchen Anh ta chưa tới Mỹ He's never been to America Ngay lúc He's not in right now Anh ta He's right Anh ta quấy rối He's very annoying Anh ta tiếng He's very famous Anh ta chăm He's ... hút thuốc không? Do you smoke? Bạn có nói tiếng Anh không? Do you speak English? Bạn có học tiếng Anh không? Do you study English? Bạn có nhận thẻ tín dụng không? Do you take credit cards? Bạn...
 • 127
 • 8,118
 • 7

84 cấu TRÚC cơ bản TRONG TIẾNG ANH mà bạn PHẢI BIẾT

84 cấu TRÚC cơ bản TRONG TIẾNG ANH mà bạn PHẢI BIẾT
... VD: I have to make sure of that information ( Tôi phải bảo đảm chắn thông tin ) You have to make sure that you’ll pass the exam ( Bạn phải bảo đảm bạn thi đỗ ) 54 It takes ( smb ) + thời gian + ... Đến mức ) CN + động từ + so + trạng từ The exercise is so difficult that noone can it ( Bài tập khó đến mức không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến ... It is very kind of you to help me ( Bạn thật tốt giúp ) 52 To find it + tính từ + to smt VD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo...
 • 12
 • 849
 • 1

1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất

1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất
... icloud113@gmail.com 1000 Cụm từ tiếng anh thông dụng Do you sell medicine? Bạn có hút thuốc không? Do you smoke? Bạn có nói tiếng Anh không? Do you speak English? Bạn có học tiếng Anh không? Do you ... me? icloud113@gmail.com icloud113@gmail.com 1000 Cụm từ tiếng anh thông dụng icloud113@gmail.com Có nói tiếng Anh không? Does anyone here speak English? Anh ta có thích trường không/ Does he like ... movies Anh ta học đại học Boston He studies at Boston University Anh ta nghĩ không muốn He thinks we don't want to go icloud113@gmail.com icloud113@gmail.com 1000 Cụm từ tiếng anh thông dụng Anh...
 • 73
 • 1,551
 • 3

1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất

1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất
... your order Anh ta học viên tốt He's a very good student Anh ta người Mỹ He's an American Anh ta kỹ sư He's an Engineer Anh ta tới He's coming soon Anh ta nhanh He's faster than me Anh ta bếp ... in the kitchen Anh ta chưa tới Mỹ He's never been to America Ngay lúc He's not in right now Anh ta He's right Anh ta quấy rối He's very annoying Anh ta tiếng He's very famous Anh ta chăm He's ... hút thuốc không? Do you smoke? Bạn có nói tiếng Anh không? Do you speak English? Bạn có học tiếng Anh không? Do you study English? Bạn có nhận thẻ tín dụng không? Do you take credit cards? Bạn...
 • 16
 • 1,709
 • 7

1000 từ tiếng nhậtbản có hệ thống ( list of 1000 kanji )

1000 từ tiếng nhật cơ bản có hệ thống ( list of 1000 kanji )
... September [the 9th month] ロ ク mut(tsu) む ( ) 七 SHICHI, NANA シ チ , ナ ナ nana, nana(tsu) な ( ) 八 HACHI ハ チ yat(tsu) や ( ) 九 KU, KYUU ク ,キュウ kokono(tsu) こ こ の ( ) 10 十 JUU ジュウ too と お ten 十 juu ... List of 1000 Kanji 六 ROKU six, the sixth 六 roku - six 六日 mui ka - the 6th of the month 六月 raku gatsu - June [the 6th month] seven, the ... issen en - 1000 yen 三千二百 san sen ni hyaku - 2,200 二千年 ni sen nen - the year 2000, millennium 百万 hyaku man - a million (1 ,000,00 0) [100 &10,000] 一万円 ichi man en - 10,000 yen (about $100 US) 万歳 ban...
 • 5
 • 514
 • 13

1000 từ tiếng Nhậtbản có hệ thống 40 docx

1000 từ tiếng Nhật cơ bản có hệ thống 40 docx
... List of 1000 Kanji 981 療 RYOU treat りょう 輪 治療 chi ryou - medical treatment 医療 i ryou - medical care, medical ... order 零下 rei ka - below zero, sub-zero 零時 rei ji - midnight www.thejapanesepage.com 197 List of 1000 Kanji 986 齢 REI age れい 987 歴 REKI personal history れき 列 学齢 gaku rei - school age 年齢 nen rei ... 録画 roku ga - recording (video) RETSU れつ 989 990 労 録 ROU ろく www.thejapanesepage.com 198 List of 1000 Kanji 論 ろん 991 992 湾 argue, theory WAN bay RON わん 993 他 other, another 意味論 i mi ron - semantics,...
 • 5
 • 643
 • 7

1000 từ tiếng Nhậtbản có hệ thống 2 potx

1000 từ tiếng Nhật cơ bản có hệ thống 2 potx
... List of 1000 Kanji 31 年 NEN year 一年 ichi nen - one year 二年前 ne nen mae - two years ago 去年 kyo nen - last ... 前書き mae gaki - preface [lit before the writing] 二年前 ne nen mae - two years ago- ネ ン toshi と し 32 午 GO ゴ uma う ま 33 前 ZEN ゼ ン mae ま え 34 後 GO , KOU behind , after ゴ,コ ウ nochi,ushiro の ち,う し ろ ... dai - the Edo period 何時ですか? nan ji desu ka? - What time is it? www.thejapanesepage.com List of 1000 Kanji 36 間 KAN , KEN カ ン,ケ ン interval, space room, time aida , ma あ い だ , ま 37 毎 MAI , BAI...
 • 5
 • 520
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: cụm từ tiếng nhật1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất pdfdown 1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhấtdownload 1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất mp3ebook 1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất mp31000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất fulldownload 1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất100 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất được sử dụng hàng ngàycụm từ tiếng anh hay về tình bạnbản hán tự tiếng nhậtcác cụm từ tiếng anh thông dụng nhất3000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhấtnhững cụm từ tiếng anh thông dụng nhấtNâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Sông Châu (LV tốt nghiệp)Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn xã Vô Tranh Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện trang Web giả mạo và ứng dụng (LV thạc sĩ)Dạy học kịch bản văn học “Tôi và chúng ta” ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)project 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌCHOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN) TẠI TP. HỒ CHÍ MINHVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – VẬT LÍ 11 CƠ BẢNVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAYTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngNghiên cứu tình hình quảng cáo về công ty TNHH Anh Lê CườngPhân tích hoạt động quan hệ công chúng tại Trung tâm CNTT VNPT Đà NẵngPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập