Bài giảng chương 9 nhiễu xạ ánh sáng

BÀI tập CHƯƠNG IV NHIỄU xạ ÁNH SÁNG

BÀI tập CHƯƠNG IV NHIỄU xạ ÁNH SÁNG
... số: Bài 2.15 Tìm góc nhiễu xạ ứng với cực tiểu nhiễu xạ nằm hai bên cực đại nhiễu xạ Fraunnofe qua khe hẹp (bề rộng chùm tia sáng đập vào khe với góc tới Đáp số: ) biết bước sóng ánh sáng Bài ... dùng cách tử phẳng truyền qua dài 5cm, ánh sáng tới vuông góc với mặt cách tử Đối với ánh sáng Natri ( ) góc nhiễu xạ ứng với vạch quang phổ bậc Đối với ánh sáng đơn sắc có bước sóng cần đo, người ... cách tử Biết góc nhiễu xạ vạch quang phổ quang phổ bậc hai định góc nhiễu xạ ứng với vạch quang phổ Đáp số: Xác quang phổ bậc ba Bài 2.21 Trong thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng, người ta dùng...
 • 3
 • 313
 • 3

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 4 NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG pptx

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 4 NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG pptx
... Chơng Nhiễu xạ ánh sáng Hiện tợng nhiễu xạ ánh sáng Lỗ nhỏ Lỗ to góc nhiễu xạ ảnh nhiễu xạ Tia sơ cấp , tia nhiễu xạ l tợng tia sáng lệch khỏi phơng truyền gần chớng ngại Nguyên Huyghen - Frenen ... tiếp L=/2 Biên độ sáng M: a=a1-a2+ a 3- a4 an + n lẻ, - n chẵn 3.2 Nhiễu xạ qua lỗ tròn gây nguồn điểm Có n đới cầu, Biên độ sáng M gần: R a=a1-a2+ a 3- a4 an O M + n lẻ, - n chẵn a3 a3 a5 ... /d -/ b Hai tia từ khe liên tiếp khử lẫn -> tối /b tuỳ thuộc vo số khe N k/d N= 1-> Cực đại N=2 -> Các cực đại Sin & Cực tiểu (2k+1)/2d N= 3-> Cực đại phụ: N-2 cực tiểu phụ: N-1 N nhiều: Các cực đại...
 • 17
 • 1,303
 • 20

Chương 2 Nhiễu xạ ánh sáng

Chương 2 Nhiễu xạ ánh sáng
... thoa N -2 cực đại phụ giao thoa So sánh ảnh nhiễu xạ? Nhiễu xạ khe Cực tiểu NX Cực đại NX Vân giao thoa Nhiễu xạ khe Câu hỏi tuần sau So sánh thí nghiệm khe Young nhiễu xạ khe hẹp Nhiễu xạ qua ... Io= 0,044 Io ♥ Cực đại NX thứ 2: k =2, -3 ⇒ u=5π /2 ⇒ I2=4 /25 2 Io= 0,016 Io NX: 90% Năng lượng ánh sáng tập trung vân NX CHỦ ĐỀ • NHIỄU XẠ QUA N KHE HẸP “Trong nhiễu xạ có giao thoa” Giữa cực đại ... tượng nhiễu xạ? Nhiễu xạ giao thoa khác nào? Hiện tượng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng gần vật cản ánh sáng đượcgọi tượngnhiễu xạ Chủ đề NHIỄU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN S: nguồn sáng...
 • 36
 • 559
 • 1

Chương 7: Nhiễu xạ ánh sáng pdf

Chương 7: Nhiễu xạ ánh sáng pdf
... điểm tối) 7.1 NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG CỦA SÓNG CẦU (Nhiễu xạ Fresnel) 7.1.4 Nhiễu xạ qua đĩa tròn O Chấm sáng Fresnel 7.1 NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG CỦA SÓNG CẦU (Nhiễu xạ Fresnel) 7.1.4 Nhiễu xạ qua đĩa tròn ... trí nguồn thứ cấp 7.1 NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG CỦA SÓNG CẦU (Nhiễu xạ Fresnel) 7.1.3 Nhiễu xạ qua lỗ tròn O R 7.1 NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG CỦA SÓNG CẦU (Nhiễu xạ Fresnel) 7.1.3 Nhiễu xạ qua lỗ tròn _ Giải ... 7.2 NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG CỦA SÓNG PHẲNG (Nhiễu xạ Fraunhofer) 7.2.1 Nhiễu xạ qua khe hẹp _ Phân bố cƣờng độ ảnh nhiễu xạ: I I0 I1 = 0,045I0 I1   b 2 Cực tiểu nhiễu xạ:  b Cực đại nhiễu xạ: ...
 • 22
 • 303
 • 2

Chương 4 nhiễu xạ ánh sáng

Chương 4 nhiễu xạ ánh sáng
... Chương 4: Nhiễu xạ ánh sáng 4. 1 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng 4. 2 Nhiễu xạ sóng cầu 4. 3 Nhiễu xạ sóng phẳng cách tử nhiễu xạ @2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý 4. 1 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng ... Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý 4. 1 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng  Hiện tượng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng gần vật cản ánh sáng gọi tượng nhiễu xạ 4. 2 Nhiễu xạ sóng cầu Nguyên lý Huygens-Fresnel: ... động sáng tổng hợp: @2009, Ngô Văn Thanh - Viện Vật Lý 4. 3 Nhiễu xạ sóng phẳng cách tử nhiễu xạ Nhiễu xạ qua khe hẹp  Cực đại trung tâm:  Cực tiểu nhiễu xạ:  Cực đại nhiễu xạ:  Cường độ sáng: ...
 • 23
 • 119
 • 0

Bài giảng Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng

Bài giảng Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng
... Với nguồn sáng trắng Vân trắng o - ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Hiện tượng giao thoa ánh sáng thường gặp - ánh sáng phản xạ váng ... 1801 nhà vật lý Y-âng thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khẳng định giả thuyết sóng ánh sáng 2.Thí nghiệm Iâng tượng giao thoa ánh sáng a- Dụng cụ - Đèn chiếu sáng Đ - Màn chắn M1 có khe hẹp S - ... tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất Sóng Câu hỏi Kết luận quan trọng rút từ thí nghiệm Iâng là? A- ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn...
 • 24
 • 330
 • 0

Bài giảng vật lý A3 phần giao Nhiễu xạ ánh sáng

Bài giảng vật lý A3 phần giao Nhiễu xạ ánh sáng
... O D Cực tiểu nhiễu xạ bậc ⇒{ →∞ Cực đại chiếm toàn ảnh Trên ảnh có vết sáng mờ I §5 Nhiễu xạ ánh sáng qua N khe hẹp cách tử nhiễu xạ Nhiễu xạ ánh sáng qua N khe hẹp Chiếu chùm tia sáng đơn sắc ... hẹp, chùm sáng nhiễu xạ ϕ b Chùm sáng nhiễu xạ song song E M ϕ f F Chùm nhiễu xạ theo phương ϕ giao M mặt tiêu TK L * Phương nhiễu xạ ϕ để có cực đại hay cực tiểu: * Xét phương nhiễu xạ ϕ = Các ... Nhiễu xạ ánh sáng tượng ánh sáng lệch khỏi phương truyền thẳng truyền qua vật cản Nguyên Huygen - Fresnel 1- Nguyên Huygen: • Bất kỳ điểm nhận sóng ánh sáng truyền đến trở thành nguồn sáng...
 • 53
 • 145
 • 2

Bài giảng Bài 4 Định luạt phản xạ ánh sáng

Bài giảng Bài 4 Định luạt phản xạ ánh sáng
... 4: Định luật phản xạ ánh sáng Phương tia phản xạ xác định góc nhọn NIR=i; gọi góc phản xạ Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: 2-Phương tia phản xạ ... ánh sáng đến gương tiếp nào? Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm S N I R Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Gương phẳng: II Định luật phản ... M Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng III Vận dụng S a/ N i i R I M Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng III Vận dụng R b/ Cách vẽ: 1.Vẽ tia tới SI tia phản xạ IR S I Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng...
 • 39
 • 755
 • 2

Bài 36. NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG - GIAO THOA ÁNH SÁNG pptx

Bài 36. NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG - GIAO THOA ÁNH SÁNG pptx
... luận chiếu sáng có vai trò quan sát tượng có nguồn phát sóng ánh sáng Mỗi +Có tượng nhiễu xạ ánh sáng H Nhiễu xạ ánh sáng gì? chùm sáng đơn sắc chùm sáng có bước sóng tần số xác +Ánh sáng phải ... lên -Giải thích: SGK -Kết luận: SGK Giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng” sóng chồng lên cho ta - ể có tượng giao thoa ánh hình ảnh gì? sáng: chùm sáng giao ... giao thoa phải hai chùm sáng kết hợp H Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ điều gì? -Rút kết luận giao thoa ánh sáng Hoạt động (5’) CỦNG CỐ-DẶN DÒ: GV: - Hướng dẫn HS ôn tập nội dung - Yêu...
 • 6
 • 784
 • 0

Bài giảng vật lý : Sự truyền ánh sáng - Sự phản xạ ánh sáng - Gương phẳng part 2 docx

Bài giảng vật lý : Sự truyền ánh sáng - Sự phản xạ ánh sáng - Gương phẳng part 2 docx
... S IN góc phản xạ N IR phản xạ ánh sáng b Định luật phản xạ ánh sáng Nguồn sáng S S N i X R J I Bề mặt nhẵn XY Y -Tia phản xạ nằm mặt phẳng tới bên pháp tuyến so với tia tới -Góc phản xạ góc tới ... 2 Sự phản xạ ánh sáng a.Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Các em quan sát -Hiện tượng tia sáng bị tượng rút nhận xét? đổi hướng ,trở lại môi trường ... Ví dụ 3.GƯƠNG PHẲNG a) .Gương phẳng phần mặt phẳng nhẵn phản xạ hoàn toàn ánh sáng chiếu tới Qua thực tế c/s em cho biết đặc điểm ảnh tạo gương phẳng? Quan sát ví dụ sau nhận xét ảnh vật sáng đặt...
 • 6
 • 377
 • 0

Bài giảng vật lý : Sự truyền ánh sáng - Sự phản xạ ánh sáng - Gương phẳng part 1 pdf

Bài giảng vật lý : Sự truyền ánh sáng - Sự phản xạ ánh sáng - Gương phẳng part 1 pdf
... ánh sáng: Từ truyền ánh sáng đến tạo ảnh; Từ tính chất ánh sáng đến chất ánh sáng Bài học tìm hiểu số khái niệm định luật I Sự truyền sáng II Sự phản xạ ánh sáng III Gương phẳng I Sự truyền sáng ... Vd1 so sánh rút nhận xét? a Nguồn sáng vật sáng Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng *Nguồn sáng tự nhiên *Nguồn sáng nhân tạo Các em quan sát Vd2 so sánh rút nhận xét Vật sáng bao gồm nguồn sáng vật ... luật truyền thẳng ánh sáng: Nội dung: Trong môi trường suốt đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng Em mô tả tượng Nhật Thực ,Nguyệt Thực giải thích? d Tia sáng Chùm sáng Tia sáng đường truyền...
 • 6
 • 173
 • 0

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG. doc

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG. doc
... cứu tượng khúc xạ ánh sáng *H Đ. 2: TÌM HIỂU SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG TỪ KHÔNG KHÍ VÀO NƯỚC (15 phút) I HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG -Yêu cầu HS đọc nghiên 1.Quan sát: cứu mục rút nhận xét -Ánh sáng ... mặt nước, bị khúc xạ tới mắt nên ta nhìn thấy A Hướng dẫn nh : -Trả lời câu hỏi: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng gì? Phân biệt tượng phản xạ tượng khúc xạ ánh sáng Phân biệt khác ánh sáng từ môi trường ... không khí th : -Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới -Góc khúc xạ lớn góc tới *H Đ 4: CỦNG CỐ- VẬN DỤNG (10 phút) C 7: Phân Hiện tượng phản xạ ánh Hiện tượng khúc xạ ánh biệt sáng sáng tượng -Tia tới...
 • 10
 • 1,072
 • 3

Bài 49 + 50 : HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG. HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG. pot

Bài 49 + 50 : HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG. HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG. pot
... xạ phản xạ ló phòng, em thấy có tượng ? Hoạt động : GV : Hiện tượng giao thoa ánh sáng HS : Quan sát thí nghiệm 49. 5 mỏng ? GV : Hai sóng ánh sáng giao thoa với HS : Vệt sáng ab ? HS : Xuất vệt ... định nghĩa tượng ? HS : Các vạch sáng vạch tối GV : Hiện tượng giao thoa ? HS : Ánh sáng có tính chất sóng GV : Cái gọi vân giao thoa ? HS : Khe S GV : Ánh sáng có tính chất ? GV : Quan sát thí ... giao thoa ? Hoạt động : GV : Nêu kết luận tượng giao HS : Có vân màu sặc sỡ ? thoa HS : Nêu định nghĩa GV : Khi nhìn ánh sáng phản xạ HS : Một sóng phản xạ sóng váng dầu, mỡ bong bóng xà khúc xạ...
 • 6
 • 202
 • 0

Vât lý 12 Phân ban: Bài 49 + 50 : HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG. HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG. pot

Vât lý 12 Phân ban: Bài 49 + 50 : HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG. HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG. pot
... phản xạ HS : Một sóng phản xạ sóng váng dầu, mỡ bong bóng xà khúc xạ phản xạ ló phòng, em thấy có tượng ? Hoạt động : GV : Hiện tượng giao thoa ánh sáng HS : Quan sát thí nghiệm 49. 5 mỏng ? GV : ... GV : Thế hai sóng kết hợp ? định ánh sáng có tính chất sóng GV : Thế vùng giao thoa ? Hoạt động : GV : Nêu kết luận tượng giao HS : Có vân màu sặc sỡ ? thoa HS : Nêu định nghĩa GV : Khi nhìn ánh ... hình vẽ 49. 1 HS : Thấy vạch sáng màu đỏ GV : Quan sát hình ảnh phía sau M2 vạch tối kính lúp, em thấy HS : Nêu định nghĩa tượng ? HS : Các vạch sáng vạch tối GV : Hiện tượng giao thoa ? HS : Ánh...
 • 6
 • 217
 • 1

bài giảng vật lý 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

bài giảng vật lý 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng
... IN: pháp tuyến S Góc phản xạ i’ N 60o i i’ 45 o 30o R I Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Định luật phản xạ ánh sáng? -Tia phản xạ nằm mặt phẳng với ... sát phản xạ Tia phản xạ nằm - Hiện tượng gọi tia tới mặt phẳng với .và tượng phản xạ ánh sáng pháp tuyến đường Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: ... Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG N S 50 40 30 20 60 70 80 90 100 i i’ R 110 120 130 140 150 160 10 170 180 I Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: Quan sát: Hình vật quan sát...
 • 11
 • 4,386
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm nhiễu xạ ánh sángbài giảng điện tử khúc xạ ánh sáng lớp 11bài giảng định luật phản xạ ánh sáng lớp 7bài giảng vật lý a2 giao thoa và nhiễu xạ ánh sángbài tập hiện tượng khúc xạ ánh sáng lớp 9giai bai tap nhieu xa anh sangbài tập về nhiễu xạ ánh sángbài tập nhiễu xạ ánh sángcác bài tập về nhiễu xạ ánh sángbài tập giao thoa và nhiễu xạ ánh sángphuong phap giai bai tap nhieu xa anh sanggiai bai tap ve nhieu xa anh sangbài tập nhiễu xạ ánh sáng của lê quang nguyênbài tập vật lý a2 giao thoa và nhiễu xạ ánh sángbai tieu luan ve hien tu nhieu xa anh sangSản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường đại học hải dươngA Noncanonical RNA Silencing Pathway Promotes mRNA Degradation in Basal FungiĐánh giá thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và tác động của nó đối với công tác quản‎ lý, bảo vệ rừng ở thành phố đông hà, tỉnh quảng trịCác nhân tố tác động đến tình hình cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam (VCB) chi nhánh bình tây giai đoạn 2013 2015Giáo trình khoa học điều tra hình sự dùng cho các trường đại học, cao đẳng luật, an ninh, cảnh sát, học viện tư pháp)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP việt á chi nhánh sài gònCác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh TP HCMHoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt NamChương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NH TMCP đông nam á (SeABank) chi nhánh tân bìnhgiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 9giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 10Công tác xã hội trong giai đoạn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ( nghiên cứu tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi thiên đức, thành phố hà nội)Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam PGD lakaiCác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh châu thành, bến treĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với nghiệp vụ giao dịch tại ngân hàng nam á chi nhánh hàm nghiBài phát biểu của lớp trưởng lớp Trung cấp LLCTHCChương trình đào tạo ngành Tiếng nhật sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)12 thì cơ bản trong Tiếng Anh dành cho người bị mất kiến thức căn bản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập