Tiểu luận Nhiễu xạ tia x trong cấu trúc vật rắn

Tiểu luận môn động học xúc tác phương pháp nhiễu xạ tia x trong nghiên cứu đặc trưng xúc tác

Tiểu luận môn động học xúc tác phương pháp nhiễu xạ tia x trong nghiên cứu đặc trưng xúc tác
... Phương pháp XRD nghiên cứu đặc trưng x c tác Khái quát cấu trúc tinh thể Tia X định luật Bragg Phương pháp phân tích tia X Ứng dụng nghiên cứu x c tác Tổng kết Nhà vật lý ... liệu tia X Nhiễu x tia X Phân tích cấu trúc rắn, vật liệu… Huỳnh quang tia X Xác định hàm lượng nguyên tố có mẫu Các phương pháp nhiễu x Phương pháp Laue  Phương pháp đơn tinh thể quay  Phương ...  Phương pháp nhiễu x bột Phương pháp LAUE Giữ nguyên góc tới tia X đến tinh thể thay đổi bước sóng chùm tia X Chùm tia X hẹp không đơn sắc dọi lên mẫu đơn tinh thể cố định Ảnh nhiễu x gồm loạt...
 • 20
 • 38
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG
... phân tích nhiễu x tia X, sau nghiền trộn mẫu, tiến hành tạo mẫu phân tích 4.3 Chuẩn bị mẫu hỗn hợp: Cân khoảng 1,7 gam clanhke xi măng poóc lăng 0,3 gam chất chuẩn CaF2 gia công (4.1), x c đến ... vòng tròn trung tâm nhiễu x Goniometer Chế độ đo: theo chế độ đo loại máy nhiễu x tia X; riêng với nhiễu x sử dụng ống phát tia đồng (CuKα) U = 40 Kv; I = 40 mA; khe chiếu tia X rộng 0,2 mm Detector ... chất chuẩn CaF2; Tỷ số (1/k) khoáng x c định: C 3S = 7,23; C2S = 28,08; C3A = 3,79; C4AF = 5,24; Tỷ số (Inc / ICaF2) đo giản đồ nhiễu x tia X mẫu phân tích trên; Hàm lượng CaF2 ( CCaF2 ) cố định...
 • 3
 • 102
 • 0

Một số khái niệm, đặc trưng cơ bản của vật rắn tinh thể và phương pháp phân tích cấu trúc bằng nhiễu xạ tia x

Một số khái niệm, đặc trưng cơ bản của vật rắn tinh thể và phương pháp phân tích cấu trúc bằng nhiễu xạ tia x
... vào trình dẫn.[2] 36 chơng iii phân tích cấu trúc tinh thể phơng pháp nhiễu x tia X Kĩ thuật nhiễu x tia X 1.1 Nguyên lý cấu tạo thiết bị phân tích cấu trúc phơng pháp nhiễu x tia X Phân tích ... Phân tích cấu trúc đơn tinh thể .43 2.1 Phơng pháp quay đơn tinh thể 44 2.2 Phân tích đơn tinh thể nhiễu x kế .46 11 Phân tích cấu trúc đa tinh thể .47 3.1 X c đinh cấu trúc ... [5] 3.1 X c định cấu trúc mạng tinh thể chất pha Một phơng pháp thông dụng phân tích cấu trúc tia X xác định cấu trúc mạng tinh thể (kiểu mạng số mạng) chất đa tinh thể Muốn x c định cấu trúc mạng...
 • 58
 • 1,151
 • 13

đánh giá ứng suất tồn dư trong kim loại đồng bằng phân tích đỉnh nhiễu xạ tia x

đánh giá ứng suất tồn dư trong kim loại đồng bằng phân tích đỉnh nhiễu xạ tia x
... thể kim loại, ta sử dụng tia x xuyên vào bên kim loại Dựa hình ảnh nhiễu x thu nhận được, ta khảo sát thuộc tính kim loại đó, đánh giá khuyết tật kim loại, ứng suất tồn sai hỏng mỏi kim loại ... Chương THIẾT BỊ NHIỄU X TIA X, CHUẨN BỊ MẪU, ĐO ĐẠC MẪU VÀ PHÂN TÍCH PHỔ NHIỄU X 4.1 Thiết bị nhiễu x tia X X’Pert Pro Hệ máy nhiễu x tia X X’Pert Pro hãng Panalytical – Hà Lan sản xuất năm 2005 ... 3.5.3 X c định ứng suất mô hình ứng suất phẳng, phương pháp sin2(ψ) 35 Chương THIẾT BỊ NHIỄU X TIA X, CHUẨN BỊ MẪU, ĐO ĐẠC MẪU VÀ PHÂN TÍCH PHỔ NHIỄU X 41 4.1.Thiết bị nhiễu x tia X...
 • 86
 • 175
 • 0

nghiên cứu trạng thái của fe trong zeolite mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x và huỳnh quang tia x

nghiên cứu trạng thái của fe trong zeolite mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x và huỳnh quang tia x
... huỳnh quang tia X nhiễu x tia X Huỳnh quang tia X để phân tích hàm lượng nguyên tố có mẫu phân tích từ x c định hàm lượng Fe trao đổi ion vào mordenite, nhiễu x tia X để x c định cấu trúc mordenite ... Việt XRF X- Ray fluorescence Huỳnh quang tia X XRD X- Ray Diffraction Nhiễu x tia X WDXRF Wavelength Dispersive X- Ray Fluorescence Huỳnh quang tia X phân tán bước sóng EDXRF Energy dispersive X- ray ... trúc mordenite sau trao đổi ion với Fe Chương 1: TIA X VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẰNG TIA X 1.1 Tia X tính chất tia X: 1.1.1 Tia X nguyên lý phát tia X: Tia X x điện từ nhà vật lý học người Đức...
 • 58
 • 236
 • 0

Kĩ thuật phân tích vật liệu rắn - Phân tích cấu trúc tinh thể bằng phương pháp nhiễu xạ tia X

Kĩ thuật phân tích vật liệu rắn - Phân tích cấu trúc tinh thể bằng phương pháp nhiễu xạ tia X
...  Tia X  Sự nhiễu x tia X tinh thể chất rắn  Các phương pháp nhiễu x Cấu trúc tinh thể  Mạng đảo Cấu trúc tinh thể Tinh thể x p tuần hoàn không gian nguyên tử phân tử Tinh thể = Mạng tinh ... 2.   Lê Công Dưỡng Kỹ thuật phân tích cấu trúc tia Rontghen Chương I : Kỹ thuật Rontghen Chương II : Phân tích cấu trúc đơn tinh thể Chương III : Phân tích cấu trúc đa tinh thể  3.      Lê khắc ... Nhiễu x tia X kỹ thuật mạnh để đồng vật thể kết tinh Phương pháp cho thông tin khác * Kích thước hạt vật liệu đa tinh thể * Mức độ đònh hướng ưu tiên hạt Bài giảng gồm phần  Tinh thể chất rắn...
 • 37
 • 352
 • 1

Đánh giá sự thay đổi cấu trúc kim loại (thép c45) khi mỏi bằng phân tích đỉnh nhiễu xạ tia x trên máy xpert pro

Đánh giá sự thay đổi cấu trúc kim loại (thép c45) khi mỏi bằng phân tích đỉnh nhiễu xạ tia x trên máy xpert pro
... trúc kim lo i, nh m t b c m bi n đ ghi nh n thay đ i từ đánh giá c u trúc kim lo i • Dùng nhi u x tia X đ kh o sát m i kim lo i cách chi u b c x tia X lên m u kim lo i, ta ghi nh n ph nhi u x ... nhi u x Từ đó, phơn tích đ ng ph nhi u x đánh giá phá h y m i c a kim lo i 1.4.3 Phép phân tích ph nhi u x tia X 1.4.3.1 X c đ nh c u trúc m ng tinh th Kỹ thu t nhi u x tia X đ ph c s d ng ph ... 33 3.4.2 M u Máy thí nghi m 33 Ch ng NHI U X TIA X 35 4.1 Khái ni m nhi u x tia X. [9] .35 4.2 Tia X phát sinh tia X .35 4.3 Nhi u x tia X tinh th ...
 • 93
 • 117
 • 0

tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance

tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance
... học Tìm hiểu cấu tạo, nguyên hoạt động máy nhiễu x tia X D8 Advance CHƯƠNG MÁY NHIỄU X TIA X: D8- ADVANCE GIỚI THIỆU MÁY NHIỄU X TIA X D8- ADVANCE Máy nhiễu x tia X D8- Advance thiết bị nhiễu ... đại học Tìm hiểu cấu tạo, nguyên hoạt động máy nhiễu x tia X D8 Advance CẤU TẠO VÀ TÍNH NĂNG Nguồn tia X Để bắt đầu cho nhiễu x tia X cần có nguồn tia X, D8- Advance sử dụng nguồn tia X đồng ... học Tìm hiểu cấu tạo, nguyên hoạt động máy nhiễu x tia X D8 Advance Hình 2.17 Giản đồ nhiễu x tia X mẫu ZnO 1/1 100 0C Giản đồ nhiễu x tia X mẫu ZnO 1/1 100 0C chưa xuất đỉnh nhiễu x đặc...
 • 64
 • 184
 • 1

cấu trúc tinh thể bằng phương pháp nhiễu xạ tia X ( XRD )

cấu trúc tinh thể bằng phương pháp nhiễu xạ tia X ( XRD )
... lên thể sống, gây hại cho sức khỏe GIỚI THIỆU VỀ TIA X • Cách tạo tia X: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHIỄU X TIA X Nhiễu x đơn tinh thể a) Phương pháp laue b) Phương pháp đơn tinh thể quay Nhiễu ... quay Nhiễu x đa tinh thể c) Phương pháp nhiễu x bột a) Phương pháp laue + Kết cho ảnh nhiễu x gồm loạt vết đặc trưng cho tính đối x ng tinh thể + Ngày phương pháp ghi ảnh nhiễu x phim không ... thiệu tia X Các phương pháp phân tích tinh thể tia X Máy nhiễu x tia X Ứng dụng Ưu, nhược điểm GIỚI THIỆU VỀ TIA X + Năm 1985 Rontghen phát hện tia X + Năm 1912 Ông giải thíc tượng nhiễu x tia X...
 • 22
 • 214
 • 0

Đánh giá sự thay đổi cấu trúc kim loại (thép c45) khi mỏi bằng phân tích đỉnh nhiễu xạ tia x trên máy x’pert pro

Đánh giá sự thay đổi cấu trúc kim loại (thép c45) khi mỏi bằng phân tích đỉnh nhiễu xạ tia x trên máy x’pert pro
... nhiễu x tia X phƣơng pháp phân tích cấu trúc kim loại cách dựa vào thông tin nhận đƣợc giản đồ XRD Đề tài “ Đánh giá thay đổi cấu trúc kim loại (thép C45) mỏi phân tích đỉnh nhiễu x tia X máy ... VĂN THẠC SĨ TRẦN HOÀNG SƠN ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC KIM LOẠI ( THÉP C45) KHI MỎI BẰNG PHÂN TÍCH ĐỈNH NHIỄU X TIA X TRÊN MÁY X PERT PRO NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾT TẠO MÁY – 605204 Hướng dẫn khoa ... tạo mỏi cho mẫu theo chu kỳ  Đo mẫu hệ máy nhiễu x X Pert Pro  Đo mẫu máy nhiễu x theo qui trình đo  Phân tích phổ nhiểu x phần mềm theo máy HighScore-2007  Đánh giá thay đổi mặt cấu trúc...
 • 22
 • 111
 • 0

Tìm hiểu phương pháp nhiễu xạ tia X

Tìm hiểu phương pháp nhiễu xạ tia X
... x c nh cng nhiu x tia X c tin hnh theo ba bc sau: - Nhiu x tia X bi mt in t t - Nhiu x tia X bi mt nguyờn t - Nhiu x tia X bi ụ mng c bn a) Tỏn x bi mt in t: Thomson ó chng minh c cụng thc x c ... lờn Nu tia X chiu vo nguyờn t lm cỏc in t dao ng xung quanh vtcb ca chỳng, in t b hóm thỡ phỏt x tia X Quỏ trỡnh hp th v tỏi phỏt bc x in t ny c gi l tỏn x, hay núi cỏch khỏc photon ca tia X b hp ... tuyn ny mi cho tia nhiu x Nh vy, cỏc tia nhiu x s to nờn mt hỡnh trũn tia cú trc l trc vựng v gúc m l , ú l gúc to bi tia X vi trc vựng ( xem hỡnh v H11) Giao tuyn ca nún tia nhiu x vi phim chớnh...
 • 22
 • 1,156
 • 8

Tài liệu Nhiễu xạ tia X bởi các tinh thể pdf

Tài liệu Nhiễu xạ tia X bởi các tinh thể pdf
... Nhiễu x tia X Hiện tượng  Nhiễu x tia X tượng chùm tia X nhiễu x mặt tinh thể chất rắn tính tuần hoàn cấu trúc tinh thể tạo nên cực đại cực tiểu nhiễu x  Chiếu lên tinh thể chùm tia X, nút ... d III Nhiễu x tia X III Nhiễu x tia X Cường độ nhiễu x e4  Nhiễu x điện tử tự do: I = I 2 sin ( 2θ ) r me c  Nhiễu x nguyên tử: Thừa số tán x nguyên tử f mô tả hiệu suất tán x hướng ... trở thành tâm nhiễu x mạng tinh thể đóng vai trò cách tử nhiễu x III Nhiễu x tia X III Nhiễu x tia X Định luật Vulf – Bragg  Định luật Bragg giả thiết mặt phẳng nguyên tử phản x sóng tới...
 • 23
 • 1,060
 • 6

Nhiễu xạ tia X potx

Nhiễu xạ tia X potx
... khả tán x nguyên tử Tổng lấy toàn ô đơn vị  Phổ nhiễu x tia X Phổ nhiễu x tia X phụ thuộc cường độ nhiễu x vào góc nhiễu x (thường dùng lần góc nhiễu x ) Các kỹ thuật nhiễu x tia X  Phương ... Nhiễu x tia X tượng chùm tia X nhiễu x mặt tinh thể chất rắn tính tuần hoàn cấu trúc tinh thể tạo nên cực đại cực tiểu nhiễu x Kỹ thuật nhiễu x tia X (thường viết gọn nhiễu x tia X) sử ... cách tử nhiễu x tạo tượng nhiễu x tia X Nếu ta quan sát chùm tia tán x theo phương phản x (bằng góc tới) hiệu quang trình tia tán x mặt là: ΔL = 2.d.sinθ Như vậy, để có cực đại nhiễu x góc...
 • 5
 • 316
 • 2

Nhiễu xạ tia x bởi các tinh thể

Nhiễu xạ tia x bởi các tinh thể
... nhiu x tia X Nhiu x tia X l hin tng cỏc chựm tia X nhiu x trờn cỏc mt tinh th ca cht rn tớnh tun hon ca cu trỳc tinh th to nờn cỏc cc i v cc tiu nhiu x K thut nhiu x tia X (thng vit gn l nhiu x tia ... nhiu x tia X trờn cựng mt hng Tuy nhiờn cng ca cỏc tia nhiu x ny khỏc 11 x c nh cng nhiu x thng tin hnh theo bc sau: - Nhiu x tia X bi in t t - Nhiu x tia X bi nguyờn t - Nhiu x bi ụ mng ... TCH TINH TH BNG TIA X Nhiu x n tinh th Hai phng phỏp chớnh thc hin nhiu x n tinh th l phng phỏp nh Laue v phng phỏp xoay n tinh th tha iu kin nhiu x Bragg n = 2dhklsin, phng phỏp xoay n tinh...
 • 20
 • 1,204
 • 2

Tìm hiểu về máy nhiễu xạ tia X

Tìm hiểu về máy nhiễu xạ tia X
... Giới thiệu tia X • Phân tích cấu trúc tinh thể nhiễu x tia X - Công thức Bragg • Máy nhiễu x tia X • Các phương pháp phân tích tia X • Ứng dụng • Ưu, nhược điểm GIỚI THIỆU VỀ TIA X • Năm 1895 ... pháp phân tích tia X Nhiễu x tia X Phân tích cấu trúc rắn, vật liệu… Huỳnh quang tia X Xác định hàm lượng nguyên tố có mẫu PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TINH THỂ BẰNG NHIỄU XẠ TIA X • Max von Laue: ... Bragg: n MÁY NHIỄU XẠ TIA X CẤU TẠO CƠ BẢN – Nguồn tia X – Giá để mẫu – Detector – Hệ thống điều khiển thu nh ận thông tin NGUỒN TIA X Tia X phát tương tác e lượng cao bia kim loại Tia X phát...
 • 32
 • 720
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các chỉ tiêu phân tích trong phép phân tích nhiễu xạ tia xcấu trúc anatasephương pháp nhiễu xạ tia xcấu tạo máy nhiễu xạ tia xnăm 1927 leonard sử dụng nhiễu xạ tia x để xác định sự bố trí của khoáng zeolite cấu trúc tinh thể zeolite được xác định vào năm 1930 bởi taylor và paulingphương pháp nhiễu xạ tia x xrd phân tích cấu trúc vật liệu 4 6 8 9phương pháp nhiễu xạ tia x phân tích cáu trúc và thành phần phabiến tính montmorillonit bằng chitosan giảm cấp và khảo sát cấu trúc thông qua phổ nhiễu xạ tia x góc rộng xrd nhiễu xạ tia x góc hẹp saxrdkhảo sát cấu trúc bằng phổ nhiễu xạ tia xnghiên cứu cấu trúc bằng nhiễu xạ tia x xpdkết quả nghiên cứu cấu trúc bằng phép đo nhiễu xạ tia xnhiễu xạ tia x bởi tinh thểđo nhiễu xạ tia xnhiễu xạ tia x xrdnhiễu xạ tia x bởi các tinh thểnhiễu xạ tia x trên tinh thểPhương pháp nội suy và ứng dụngchủ đề Giáng SinhTiếng Anh vuiỨng dụng wordpress trong xây dựng website thương mại điện tử cho công ty cổ phần digitech – hà nộiNghiên cứu các phương pháp phân đoạn ảnh, ứng dụng phân đoạn ảnh hoaXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NFTìm hiểu hđh android và xây dựng game sudokuNghiên cứu các chức năng của tường lửa thế hệ mới suricata và ứng dụng trong mạng nội bộ doanh nghiệpXây dựng ứng dụng thông tin mua bán cho mobile bằng HTML5Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng ngon quán – thái nguyênĐề tài Công nghệ mạ CromXây dựng template theo chuẩn theme forest trên mã nguồn mở prestashopCông Nghệ Sản Xuất Ắc Quy Chì Acid Kín KhíThiết kế trạm biến áp 22011022 KV theo nhu cầu của phụ tảiThiết kế vi mạch CMOS VLSI Tập 2Metric and topology spaces chương 3Xây dựng công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên facebookXây dựng website bán hàng cho cửa hàng máy tính minh quangXây dựng website quảng bá và bán hàng trực tuyến cho siêu thị thể thao sport one hà nội bằng wordpressSự xấp xỉ holder cho hàm nguồn của một phương trình nhiệt ngược thời gianXây dựng và phát triển ứng dụng thiết kế ảnh nghệ thuật kết hợp với sử dụng các câu danh ngôn trên nền tảng android
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập