Phát triển kinh tế biển tại huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Phát triển kinh tế biển tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ( Luận văn ThS Nguyễn, Phấn Khởi )

Phát triển kinh tế biển tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ( Luận văn ThS Nguyễn, Phấn Khởi )
... tài " Phát triển kinh tế biển huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An " đƣợc chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ tốt nghi p Luận văn đã hệ thống hóa thêm lý luận kinh tế biển phát triển kinh tế biển; đƣợc ... nghi n cứu đề tài luận văn thạc sỹ Phát triển kinh tế biển huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhằm trả lời câu hỏi: Tại phải phát triển kinh tế biển cần giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ... trạng phát triển kinh tế biển huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chƣơng 4: Giải pháp phát triển kinh tế biển huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHI N CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC...
 • 97
 • 111
 • 1

Phát triển kinh tế biển tại huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Phát triển kinh tế biển tại huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an
... tài " Phát triển kinh tế biển huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An " đƣợc chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ tốt nghi p Luận văn đã hệ thống hóa thêm lý luận kinh tế biển phát triển kinh tế biển; ... CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN Error! Bookmark not defined 4.1 Những hội thách thức phát triển kinh tế biển huyện Nghi Lộc Error! ... TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN Error! Bookmark not defined iv 3.1 Điều kiện tự nhiên, KT- XH huyện Nghi LộcError! Bookmark not defined 3.2 Tiềm mạnh kinh tế biển huyện...
 • 13
 • 25
 • 0

luận văn tốt nghiệp PHÁT TRIỂN KINH tế NÔNG NGHIỆP HUYỆN NGHĨA đàn, TỈNH NGHỆ AN

luận văn tốt nghiệp PHÁT TRIỂN KINH tế NÔNG NGHIỆP HUYỆN NGHĨA đàn, TỈNH NGHỆ AN
... nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp số địa phương học rút cho huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 15 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An .15 1.2.2 Kinh ... chủ yếu nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015 NỘI DUNG Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 1.1 Kinh tế nông nghiệp 1.1.1 Một ... 1.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp số địa phương học rút cho huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An Thị xã Thái...
 • 74
 • 45
 • 0

Kinh tế xã hội huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an thời nguyễn (1802 1884)

Kinh tế  xã hội huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an thời nguyễn (1802  1884)
... nhằm góp phần phục dựng lại tranh kinh tế, hội huyện Nghi Lộc thời Nguyễn Chính chọn vấn đề: Kinh tế - hội huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thời Nguyễn (1802 - 1884) làm luận án Tiến sĩ lịch ... tập trung nghi n cứu, làm rõ: Kinh tế - hội huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thời Nguyễn (1802 - 1884), từ tình hình ruộng đất, kinh tế đến việc tổ chức quản lý thôn, kết cấu hội đời sống ... trọng nghi n cứu kinh tế, hội huyện Nghi Lộc thời Nguyễn Nhìn chung, công trình kể chủ yếu tập trung nghi n cứu số lĩnh vực kinh tế, hội tỉnh Nghệ An, có đề cập sơ lược đến địa bàn huyện Nghi...
 • 168
 • 334
 • 0

nội dung tóm tắt luận án kinh tế - xã hội huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an thời nguyễn (1802 - 1884)

nội dung tóm tắt luận án kinh tế - xã hội huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an thời nguyễn (1802 - 1884)
... tỉnh Nghệ An thời Nguyễn (1802 - 1884) làm luận án Tiến sĩ lịch sử Đối tượng, nhiệm vụ phạm vi nghi n cứu - Đối tượng nghi n cứu luận án thực trạng kinh tế - hội huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thời ... nguồn tài liệu, luận án sâu nghi n cứu kinh tế, hội huyện Nghi Lộc thời Nguyễn (1802 - 1884) + Đánh giá, so sánh nhằm rút nét tiêu biểu lĩnh vực kinh tế, hội huyện Nghi Lộc thời Nguyễn so với ... toàn diện hệ thống luận án - Với tính chất công trình nghi n cứu độc lập đề tài: Kinh tế - hội huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thời Nguyễn (1802 - 1884) , nhiệm vụ cụ thể luận án là: + Trên sở...
 • 24
 • 479
 • 1

Phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế biểnhuyện quảng xương tỉnh thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học n

Phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế biển ở huyện quảng xương  tỉnh thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học n
... nh n tố tự nhi n kinh tế - xã hội đ n phát tri n kinh tế bi n huy n Quảng Xương - Ph n tích thực trạng phát tri n kinh tế bi n huy n Quảng Xương ngành n ng - lâm - ngư nghiệp (khu vực I), công ... phát tri n ngành kinh tế bi n huy n Những đóng góp lu n v n - Lu n v n tổng quan số lí lu n thực ti n phát tri n kinh tế bi n - Làm rõ lợi thế, thách thức thực trạng phát tri n ngành kinh tế bi n ... 1: Cơ sở lý lu n thực ti n kinh tế bi n - Chương 2: Ngu n lực thực trạng phát tri n kinh tế bi n huy n Quảng Xương - Chương 3: Các giải pháp phát tri n kinh tế bi n huy n Quảng Xương đ n năm 2020...
 • 31
 • 606
 • 2

phát triển kinh tế biểnhuyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

phát triển kinh tế biển ở huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị
... Hu, thỏng 05 nm 2014 Lời Cảm Ơn! Sau thời gian nghiên cứu triển khai đề tài Phát triển kinh tế biển huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị Thì đến nay, hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp Để hoàn ... Nghiệp, Phòng văn hóa thể thao du lịch, Chi cục thống kê huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đông đảo bà ng dân huyện, khách du lịch địa bàn huyện Vĩnh Linh nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ ... trờng Đại học Kinh tế Huế, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế trị tạo điều kiện tốt giúp đỡ nghiên cứu hoàn thành đề tài Tôi xin đợc gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo trờng Đại học Kinh tế Huế ngời trực...
 • 99
 • 827
 • 12

Đánh giá tác động vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tới phát triển kinh tế hộ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá tác động vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tới phát triển kinh tế hộ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... chung tín dụng tín dụng phát triển kinh tế hộ - Đánh giá thực trạng tín dụng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện Đồng Hỷ - Phân tích tác động hoạt động tín dụng tới phát triển kinh tế hộ ... TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ 1.1 Tín dụng hình thức tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn phát triển kinh ... triển kinh tế địa phương nói chung ngành nông nghiệp nói riêng Chính lý mà tác giả chọn vấn đề: "Đánh giá tác động vốn tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tới phát triển kinh tế hộ...
 • 109
 • 122
 • 0

Nghiên cứu hoạt động của hội nông dân đối với phát triển kinh tế hộ tại huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu hoạt động của hội nông dân đối với phát triển kinh tế hộ tại huyện văn giang, tỉnh hưng yên
... tiễn hoạt động Hội Nông dân phát triển kinh tế hộ Thực trạng hoạt động Hội Nông dân phát triển kinh tế hộ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hoạt động Hội Nông dân, ... tiễn hoạt động Hội Nông dân phát triển kinh tế hộ Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Hội Nông dân, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Hội Nông dân phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Văn Giang, ... hoạt động Hội Nông dân phát triển kinh tế hộ, từ đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò hoạt động Hội Nông dân phát triển kinh tế hộ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 1.4 Nội dung nghiên cứu...
 • 152
 • 166
 • 4

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
... t Hot ng sn xut kinh doanh Phỏt trin kinh t Khoa hc k thut Khuyn nụng Sn xut kinh doanh Phỏt trin kinh t h gia ỡnh Xúa gim nghốo Bt bỡnh ng Sn xut phỏt trin kinh t Phỏt trin kinh t xó hi y ban ... gia ỡnh v xó hi, hot ng sn xut v hot ng tỏi sn xut [29] Vai trũ ca gii cú vai trũ ú l: Vai trũ sn xut, vai trũ tỏi sn xut, vai trũ cng ng: Vai trũ sn xut: ú l nhng cụng vic c ph n v nam gii m nhim ... v phỏt trin kinh t nụng thụn v ng thi cha cú nghiờn cu no ỏnh giỏ vai trũ ca ph n Ty phỏt trin kinh t h ti huyn Hm Yờn, tnh Tuyờn Quang cho nờn tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu vai trũ ca...
 • 130
 • 26
 • 0

Báo cáo tổng quan về phát triển kinh tế hộ tại Phú Thọ, Hà Tây, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An.

Báo cáo tổng quan về phát triển kinh tế hộ tại Phú Thọ, Hà Tây, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An.
... Báo cáo tổng quan chung kinh tế hộ tỉnh gồm phần: Phần một: Khái quát sách phát triển kinh tế hộ Việt Nam Phần hai: Phát triển kinh tế hộ tỉnh lựa chọn Phần ba: Khó khăn phát triển kinh tế hộ ... hai: Phát triển kinh tế hộ tỉnh Một số nét khái quát chung hộ gia đình Biểu 1a: Số lợng hộ phân theo ngành nghề kinh doanh Cả nớc Tổng số Hộ nông nghiệp Hộ lâm nghiệp Hộ thuỷ sản Hộ CN, TTCN Hộ ... buộc phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trói chặt ngời nông dân vào đất đai b Về đất lâm nghiệp Biểu 4: Cơ cấu quy mô đất lâm nghiệp hộ (Đơn vị: %) Cả nớc Phú Nghệ Quảng Khánh Lâm Long...
 • 25
 • 81
 • 0

Ảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ Đông xuân năm 2011 2012 tại huyện Nghi Lộc,, tỉnh Nghệ An

Ảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ Đông xuân năm 2011 2012 tại huyện Nghi Lộc,, tỉnh Nghệ An
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - - ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI LANG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 - 2012 TẠI HUYỆN NGHI ... liều lượng bón đạm thích hợp cho khoai lang chúng tối tiến hành nghi n cứu đề tài: Ảnh hưởng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng số giống khoai lang vụ Đông Xuân 2011 - 2012 huyện ... biển, tỉnh Nghệ An 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất yếu tố cấu thành suất, hàm lượng chất khô giống khoai lang mức bón phân đạm khác đất cát pha ven biển, tỉnh Nghệ An...
 • 85
 • 153
 • 0

nghiên cứu bệnh nấm hại hạt giống lạc tại huyện nghi lộc, tỉnh nghệ anbiện pháp sinh học phòng trừ bệnh

nghiên cứu bệnh nấm hại hạt giống lạc tại huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an và biện pháp sinh học phòng trừ bệnh
... Tình hình nghi n c u nư c 2.2 Tình hình nghi n c u nư c 21 ð I TƯ NG, V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHI N C U 30 3.1 ð i tư ng, v t li u, ñ a ñi m th i gian nghi n c u 30 3.2 N i dung nghi n ... ñã nghi n c u ng d ng bi n pháp sinh h c ñ phòng ch ng d ch h i, ñó có ch ph m sinh h c ñ tr b nh h i tr ng Nhưng nh ng nghi n c u v bi n pháp sinh h c phòng tr b nh h i tr ng nư c ta ñư c quan ... Nh ng nghi n c u v bi n pháp sinh h c phòng tr n m gây h i Bi n pháp sinh h c công c b o v tr ng ñ y ti m cho hi n t i tương lai S d ng sinh v t ñ i kháng m t nh ng hư ng c a bi n pháp sinh h...
 • 146
 • 650
 • 1

luận văn thạc sĩ đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn miền tây tỉnh nghệ an thực trạng và giải pháp

luận văn thạc sĩ đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn miền tây tỉnh nghệ an thực trạng và giải pháp
... not found Trờng đại học kinh tế quốc dân Nguyễn anh tuấn Đầu t phát triển kinh tế địa bàn miền tây tỉnh nghệ an: thực trạng giải pháp Chuyên ngành : KINH Tế đầu t Hà Nội - 2011 i TểM ... miền tây tỉnh nghệ an: thực trạng giải pháp Chuyên ngành : KINH Tế đầu t ngời hớng dẫn khoa học: ts đinh đào ánh thuỷ Hà Nội - 2011 LI CAM OAN Lun thc s kinh t chuyờn ngnh kinh t u t ... TRIN KINH T TRấN A BN MIN TY TNH NGH AN GIAI ON 2006-2010 2.1 C IM V IU KIN T NHIấN KINH T X HI NH HNG N HOT NG U T CA MIN TY TNH NGH AN Min Tõy Ngh An l a bn chin lc c bit quan trng v kinh...
 • 122
 • 290
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá vai trò của phụ nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangphân tích tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế biển ở huyện quảng xương tỉnh thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại học nảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ annghiên cứu bệnh nấm hại hạt giống lạc tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và biện pháp sinh học phòng trừ bệnhtriểm và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng miền tây tỉnh nghệ an trong thời gian tớinâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ anđịnh hướng phát triển kinh tế hộ tại huyện kinh mônluận văn phát triển kinh tế nông nghiệp huyện tiên phước tỉnh quảng nammột số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện đông triều tỉnh quang ninh đế năm 2020 docluận văn thạc sĩ phát triển kinh tế nông nghiệp huyện tiên phước tỉnh quảng nam pptxluận văn tốt nghiệp đại học thực trạng bình đẳng giới và vai trò phụ nữ đồng bào dân tộc khmer trong phát triển kinh tế hộ ở huyện mỹ tú tỉnh sóc trăngbài tiểu luận nghien cuu quan diem muc tieu phuong huong phat trien kinh te xa hoi huyen bac me tinh ha giangtihf hình phát triển kinh tế xã hội huyện quảng uyên tỉnh cao bằngnâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức cơ sở đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở huyện nghi lộc tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện naydanh gia hieu qua su dung dat nong nghiep tren dia ban xa nghi xa huyen nghi loc tinh nghe anTHỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀONghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua daNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viênNghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngChapter 3 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Chapter 5 Counting Discrete Structures for Computer Science (CO1007)QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂNđề hsg tỉnh thcs (9)đề hsg tỉnh thcs (16)đề hsg tỉnh thcs (17)đề thi hsg tỉnh gdtx (4)đề thi hsg tỉnh gdtx (5)HSG tinh THCS 2015 2016TỔNG HỢP LÝ THUYẾT, BÀI TẬP HÌNH HỌC 11Người ta kể chuyện đời xưađề kiểm tra 1 tiết hình học 11tuyển tập đề luyện thi toán THPT Quốc Gia 2107THỰC TRẠNG của VIỆC đào tạo và PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG tại KHÁCH sạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập