Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty TNHH thế hệ mới vĩnh phúc giai đoạn 2014 2020

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Thế Hệ Mới Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2020

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Thế Hệ Mới Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2020
... kinh doanh công ty TNHH Thế Hệ Mới Vĩnh Phúc 65 3.2.3 Đánh giá chiến lƣợc kinh doanh công ty TNHH Thế Hệ Mới Vĩnh Phúc 68 CHƢƠNG 4GIẢI PHÁP CƠ BẢN HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA ... đạt đƣợc thành công giai đoạn kinh tế khó khăn nhƣ thông qua đề tài: Hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh công ty TNHH Thế Hệ Mới Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2020 Mục tiêu nghiên cứu Công trình nghiên ... thành tựu đạt đƣợc, điểm thiếu sót cần hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh công ty TNHH Thế Hệ Mới Vĩnh Phúc - Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Thế Hệ Mới Vĩnh Phúc từ năm 2010 đến hết năm 2013 - Phạm...
 • 101
 • 241
 • 0

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Japfa compeed Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Japfa compeed Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015
... HỒNG HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN JAPFACOMPEED VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ... Hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh công ty CP Japfa Comfeed VN giai đoạn 201 0- 2015 làm đề tài tốt nghiệp luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận chiến lược quản trị chiến lược ... động sản xuất kinh doanh công ty kế hoạch kinh doanh công ty giai đoạn 201 0- 2015 Đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng liên quan chủ yếu đến công tác quản trị chiến lược lãnh đạo công ty phòng ban,...
 • 84
 • 265
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nước MTV Thực phẩm Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nước MTV Thực phẩm Hà Nội
... II: THỰC TẾ KINH DOANH VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NN MTV THỰC PHẨM HÀ ... THỰC PHẨM HÀ NỘI 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH NN MTV Thực phẩm Nội Công ty TNHH NN MTV Thực phẩm Nội doanh nghiệp Nhà nước thực thuộc Sở Công Thương Nội, thành lập ... GẦN ĐÂY CỦA CÔNG TY TNHH NN MTV THỰC PHẨM HÀ NỘI 2.2.1 Tình hình kinh doanh Công ty TNHH NN MTV Thực Phẩm Nội năm gần Bảng 1: Bảng kết hoạt động kinh doanh Công ty Năm Mã Chỉ tiêu Tổng doanh...
 • 37
 • 340
 • 0

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp
... đề chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh dịch vụ Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hiệp Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh dịch vụ Công ... tạp, công ty phải hoàn thiện chiến lược kinh doanh để mang lại phù hợp cao Xuất phát từ thực tiễn tầm quan trọng định chọn đề tài: “ Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp ... TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HIỆP 2.1 Giới thiệu khái quát phân tích yếu tố ảnh hưởng đến CLKD Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hiệp 2.1.1 Giới thiệu khái quát công...
 • 107
 • 248
 • 0

luận văn thạc sĩ thương mại Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp

luận văn thạc sĩ thương mại Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiệp
... TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HIỆP 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hiệp 2.1.1 Lịch sử hình thành, chức nhiệm vụ Công ty TNHH xây dựng Hoàng ... đề chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh dịch vụ Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hiệp Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh dịch vụ Công ... cấp thu thập từ nguồn bên Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hiệp gồm: Báo cáo tài công ty; tài liệu phòng kinh doanh, marketing, văn liên quan đến Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hiệp … - Các liệu thứ cấp...
 • 92
 • 273
 • 1

Giải pháp xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty TNHH MTV Tùng Hưng Thịnh

Giải pháp xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty TNHH MTV Tùng Hưng Thịnh
... NỮ 33 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CTY TNHH MTV TÙNG HƯNG THỊNH CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV TÙNG HƯNG THỊNH ... luận chiến lược kinh doanh Công ty TNHH MTV Tùng Hưng Thịnh * Chương 3: Thực trạng giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh SV :NGUYỄN TRÚC NỮ 13 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH ... loại chiến lược kinh doanh theo SV :NGUYỄN TRÚC NỮ 18 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CTY TNHH MTV TÙNG HƯNG THỊNH cấp độ khác Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp xây dựng...
 • 67
 • 113
 • 0

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty TNHH phú thịnh

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty TNHH phú thịnh
... nh sau: Sơ đồ mô hình tổ chức công ty tnhh phú thịnh giám đốc công ty phòng kinh doanh P.Bán Hàng P.Marketing& PTDự án nhà máy sản xuất Đội Xe Kho Hàng phòng thi công phòng kế toán P.Thiết Kế ... ty i nhng ngy u khú khn v vt cht vi s ban u nh, kinh nghim kinh doanh lnh vc ni tht hu nh cũn quỏ mi m khụng ch i vi cụng ty m cũn i vi doanh nghip bc u kinh doanh lnh vc ny Nhim v ch yu ca doanh ... xut- kinh doanh B phn phc v sn xut kinh doanh m bo cung cp ỳng, y cỏc loi nguyờn vt liu cn thit cho sn xut v kinh doanh ca cụng ty. Nú bao gm h thụng kho tng, lc lng chuyn bờn v bờn ngoi doanh...
 • 27
 • 167
 • 0

Luận án thạc sỹ kinh tế Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Luận án thạc sỹ kinh tế Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
... trị chiến lược kinh doanh - Đánh giá thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT - Đề xuất giải pháp - kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh Công ty ... chiến lược kinh doanh Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT Phân tích cách có hệ thống đánh giá khách quan thực trạng yếu tố, nội dung chiến lược kinh doanh Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT; phân ... lý luận chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh...
 • 96
 • 118
 • 0

Luận văn: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 pptx

Luận văn: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 pptx
... thực chiến lƣợc Cơng ty Cổ phần Đơng Hải Bến Tre giai đoạn 2011 - 2020 (trang 6 1-8 1) 4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC 1 Chiến lƣợc kinh doanh 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh ... KINH TÊ TP HƠ CHÍ MINH  LƯU VĨNH HÀ O XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƠNG HẢI BẾN TRE GIAI ĐOẠN 201 1- 2020 ́ ḶN VĂN THẠC SĨ KINH TÊ CHUN NGÀ NH : QUẢN TRỊ KINH DOANH ... tiêu phát triển Cơng ty ……………………… ́ 63 3.2 Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho cơng ty Cổ phần Đơng Hải Bến Tre giai đoạn 2011 - 2020 ……………………………… 64 3.2.1 Xây dựng chiến lược thơng qua hình...
 • 119
 • 316
 • 0

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
... Cơng ty Cổ phần Đơng Hải Bến Tre giai đoạn 2011 - 2020 (trang 6 1-8 1) 4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC 1 Chiến lƣợc kinh doanh 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh Ngày thuật ngữ chiến ... KINH TÊ TP HƠ CHÍ MINH  LƯU VĨNH HÀ O XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƠNG HẢI BẾN TRE GIAI ĐOẠN 201 1- 2020 ́ ḶN VĂN THẠC SĨ KINH TÊ CHUN NGÀ NH : QUẢN TRỊ KINH DOANH ... tiêu phát triển Cơng ty ……………………… ́ 63 3.2 Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho cơng ty Cổ phần Đơng Hải Bến Tre giai đoạn 2011 - 2020 ……………………………… 64 3.2.1 Xây dựng chiến lược thơng qua hình...
 • 119
 • 76
 • 0

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện thủ đức giai đoạn 2015 2020

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần cơ điện thủ đức giai đoạn 2015 2020
... TRỊ CHIẾN LƢỢC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 1.Giới thiệu tổng quát Công ty Cổ phần điện Thủ Đức (EMC) tiền thân Nhà máy sửa chữa điện trực thuộc Công ty ... 1990 tách khỏi Công ty Điện lực 2, thành lập Công ty Điện Thủ Đức, đoanh nghiệp thành viên 100% vốn Tổng công ty Điện lực Việt Nam - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Năm 2008 cổ phần hóa, đổi ... đổi tên thành Công ty cổ phần Điện Thủ Đức, đó, EVN giữ 61% vốn cổ phần Các ngành nghề Hoạt động theo mô hình với nhiệm vụ là: - Chế tạo máy biến áp, chế tạo phụ tùng cho nhà máy điện, phụ kiện...
 • 30
 • 175
 • 1

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Đồng Nai Bến Tre giai doan 2011 2020

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Đồng Nai Bến Tre giai doan 2011 2020
... nâng cao lực kinh doanh doanh nghiệp việc khơng thể thiếu, giai đoạn CHƢƠNG PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƠNG HẢI BẾN TRE Giới thiệu Cơng ty Cổ phần Đơng Hải Bến Tre Lịch ... Cơng ty Cổ phần Đơng Hải Bến Tre giai đoạn 2011 - 2020 (trang 61-81) CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC 1 Chiến lƣợc kinh doanh Khái niệm chiến lược kinh doanh Ngày thuật ngữ chiến ... bì Bến Tremáy giấy AnNhà Kinh doanh - Kỹ thuật Chất lƣợng Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Cơng ty Cổ phần Đơng Hải Bến Tre Nguồn: Cơng ty Cổ phần Đơng Hải Bến Tre Đại hội đồng cổ đơng: Đại hội đồng cổ...
 • 120
 • 268
 • 0

xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty tnhh splash interactive việt nam trong giai đoạn 2014 2018

xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty tnhh splash interactive việt nam trong giai đoạn 2014 2018
... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC PHÚC MSSV: 4104781 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH SPLASH INTERACTIVE VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2014 - 2018 LUẬN VĂN TỐT ... MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH SPLASH INTERACTIVE VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2014 2018) 29 4.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CỦA CÔNG TY 29 4.1.1 Quản trị ... hóa công cụ tìm kiếm xii TÓM TẮT Đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Splash Interactive Việt Nam giai đoạn 2014 2018 thực theo hướng kết hợp lý thuyết thực tiễn nhằm đề chiến...
 • 80
 • 175
 • 0

Chiến lược phát triển của công ty cổ phần nước khoáng vĩnh hảo giai đoạn 2014 - 2020

Chiến lược phát triển của công ty cổ phần nước khoáng vĩnh hảo giai đoạn 2014 - 2020
... lược hiệu Một số phải nói đến chiến lược phát triển cấp công ty Vì nên chóm chọn để tài Chiến lược phát triển công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo giai đoạn 201 4- 2020 ,rút nhận xét đề xuất giải ... 1: SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO: 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo: 1.1.1 Lịch sử hình thành: - Tháng ... phẩm Vĩnh Hảo đưa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu chiến lược sản phẩm công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược phát triển công ty Cổ Phần nước khoáng Vĩnh Hảo - Phạm...
 • 66
 • 622
 • 9

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty xây dựng12.doc.DOC

Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty xây dựng12.doc.DOC
... cán công ty bảo cho em để viết đợc hoàn thiện CHƠNG I: Lý luận chung chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng I Chiến lợc kinh doanh cấp chiến lợc Chiến lợc kinh doanh 1.1 Khái niệm chiến ... luận chung chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng Chơng II Phân tích chiến lợc kinh doanh công ty giới xây lắp số 12 Chơng III Một số giải pháp hoàn thiện chiến lợc kinh doanh giai ... với công ty khác ngành dựa vào kết hoạt động công ty Điểm mạnh điểm công ty làm tốt đối thủ, tạo nên lợi cạnh tranh công ty Đó điểm công ty cần phát huy xây dựng chiến lợc Các công ty cần xác...
 • 93
 • 1,405
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty vật tư thiết bị alphagiải pháp về các chính sách thực thi nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty dịch vụ du lịch đường sắt hà nộicác giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thương mại công nghiệp thủ đôcác giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công tychiến lược kinh doanh của công ty tnhh du lịch bình minh việt namphương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng phân tích tows chiến lược kinh doanh của công ty tnhh thương mại hoàng myphân tích thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của công ty tnhh quà tặng cánh diều vàng giai đoạn 2008 – 2010hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty xăng dầu thừa thiên huếhoàn thiện chiến lược kinh doanh của tổng công ty sông đà của phùng thế hùng luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội 2007căn cứ đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ tại công ty 3 1 1 căn cứ chiến lược kinh doanh của công tyđề xuất một số giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của công ty bắc ácác kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần hoàng longmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn pan horizonchiến lược kinh doanh của công ty nestle việt namchiến lược kinh doanh của công tyKhảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về quyền được chết đối với quá trình xây dựng luật an tử ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết ethyl acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (paris polyphylla var chinensis (franch ) h hara) trồng ở lào caiNghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhBào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn của thuốc mỡ thân nước bạc cloridBước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu tam thất hoàng (panax stipuleanatush t tsai et k m feng) trồng tại sapa lào caiChiết xuất và đánh giá tác dụng của cao sâm ngọc linh trên mô hình gây suy nhược thần kinh ở động vật thực nghiệmCÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường việt nam VIWASEEM, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng i bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngtóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường Trung học phổ thông Thanh Ba tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp
Đăng ký
Đăng nhập