Bài tập + lý thuyết S, IZ, Z và ED

Bài tập thuyết ngôn ngữ hình thức automata

Bài tập lý thuyết ngôn ngữ hình thức và automata
... Bách Khoa - Khoa CNTT - Người soạn: Hồ Văn Quân 3/5 Bài tập thuyết Ngôn ngữ Hình thức Automata PHẦN NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH 19 Tìm VPPNC cho ngôn ngữ sau: L1 = {a2n+1bn+2: n ≥ 0} L2 = {w ∈ {a, b}*: ... 2/5 Bài tập thuyết Ngôn ngữ Hình thức Automata 10 Tìm dfa tối giản cho ngôn ngữ sau: L1 = {anbm: n ≥ 2, m ≥ 1} L2= {anb: n ≥ 0} U {bna: n ≥ 1}} L3 = {an: n ≥ 0, n ≠ 3} 11 Tìm BTCQ cho ngôn ngữ ... Bài tập thuyết Ngôn ngữ Hình thức Automata q0 q1 q2 q3 q4 Dfa M1 b λ q3 q1 q2, q0 q1 q4 q0, q4 q3 q3, q4 q4 F =...
 • 5
 • 4,104
 • 165

Tài liệu Bài tập thuyết thực nghiệm hóa học pdf

Tài liệu Bài tập lý thuyết và thực nghiệm hóa học pdf
... phản ứng hai cặp oxi hóa khử - Chất oxi hóa mạnh oxi hóa chất khử mạnh nhất, sinh chất oxi hóa yếu chất khử yếu Cu2+ Zn2+ Zn Cu Chất oxi Chất oxi Chất khử + = Chất khử + hóa hóa mạnh yếu mạnh yếu ... KIM LOẠI VÀ CHỐNG ĂN MỊN KIM LOẠI Sự ăn mòn kim loại Sự phá hủy kim loại hợp kim tác dụng hóa học mơi trường xung quanh gọi ăn mòn kim loại M - ne → Mn+ a Ăn mòn hóa hoc Ăn mòn hóa học phá hủy ... II gồm muối, hiđroxit, oxit sắt II a Tính chất hóa học Tác dụng với chất oxi hóa bị oxi hóa thành hợp chất sắt III Fe2+ - 1e → Fe3+ Tính chất hóa học chung hợp chất sắt II tính khử Ví dụ: nhiệt...
 • 13
 • 972
 • 36

Bài tập thuyết sai số bình sai potx

Bài tập Lý thuyết sai số và bình sai potx
... trung phng tng ng: - Sai s trung phng o hng i: mH = m1i, - Sai s trung phng o gúc j: mi = m2j - Sai s o cnh k: mSk = (2mm + 2ppm) Bài tập lớn thuyết sai số Họ tên: . Số thứ tự : Lớp: ... cao lng giỏc Cụng thc tớnh sai s trung phng im 1, o cao lng giỏc Sai s trung phng xỏc nh im 1, o cao lng giỏc mH1 = mm Bài tập lớn thuyết sai số Họ tên: . Số thứ tự : Lớp: ... vũng o ca gúc bng Gii: Sai s o ca mỏy theo s th t No, mmỏy = Cụng thc tớnh gúc bng Cụng thc tớnh sai s trung phng o gúc bng Bài tập lớn thuyết sai số Họ tên: . Số thứ tự : Lớp: ...
 • 15
 • 1,542
 • 32

thuyết bài tập thuyết chuỗi

Lý thuyết và bài tập lý thuyết chuỗi
... caotua5lg3@gmail.com thuyết chuỗi Blog: www.caotu28.blogspot.com BÀI TẬP VÍ DỤ CÁC DẠNG Chuỗi số dương  Bài 1: Xét hội tụ chuỗi số sau:  n 1 - Xét chuỗi  n n 1 (1) n 2 (2) chuỗi số dương n - Chuỗi ... f HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ÁP DỤNG PHẦN CHUỖI SỐ Bài 1: nên chuỗi phân kỳ n b un ~ v n  nên chuỗi hội tụ 2n 1  nên chuỗi hội tụ c un ~ v n   n n n2 a un ~ v n  n 3n   nên chuỗi hội tụ  4n ... 1 x  BS: Cao Văn Tú Page Email: caotua5lg3@gmail.com thuyết chuỗi Blog: www.caotu28.blogspot.com BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Xét hội tụ chuỗi số:  b a  n(n  1) n 1 2n  3n  n  2n n 1 e...
 • 10
 • 2,034
 • 8

Hướng dẫn giải bài tập thuyết đàn hồi cơ học kết cấu potx

Hướng dẫn giải bài tập lý thuyết đàn hồi và cơ học kết cấu potx
... (i) Giải tốn dạng nêu theo ngun cơng bù Giải thích: cơng bù bạn đọc quen phần thuyết đàn hồi Trong hình 2.8 diện tích phần đường σ - ε biểu diễn cơng bù Hình 2.8 Với vật thể đàn hồi, cơng ... giá trị bốn dạng cơng nêu giới thiệu hình 2.1 Hình 2.1 Từ thuyết đàn hồi viết biểu thức tính cơng sau ε • Cơng biến dạng ∫ σdε = Eε • Cơng ảo σδε = Eεδε • Cơng bù σ ∫ εdσ = • Cơng bù ảo εδσ ... ngun bảo tồn cơng, cơng ảo áp dụng cho trường hợp kéo (nén) lực P dầm trụ diện tích mặt cắt dầm A, mơ đun đàn hồi vật liệu E, chiều dài dầm l , hình 2.2 24 Hình 2.2 Ngun lượng tồn phần Cơng...
 • 109
 • 2,623
 • 22

Bài tập thuyết xác suất thống kê toán học doc

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán học doc
... tính xác suất 24,98 M 25,02 b) Lấy 300 mẫu lặp cỡ 49 Ước lợng số mẫu có 24,98 M 25,02 BT II.4.21a Xét tập nhiều trẻ sơ sinh có xác suất bé trai, bé gái a) Lấy mẫu 200 trẻ từ tập Tính xác suất ... 40% bé trai từ tập mẫu b) Lấy 1000 mẫu 200 trẻ Ước lợng số mẫu có 40% bé trai BT II.4.21b Xét tập nhiều trẻ sơ sinh có xác suất bé trai, bé gái a) Lấy mẫu 200 trẻ từ tập Tính xác suất có từ 43% ... mặt a) Xác định luật phân phối Xn , kỳ vọng phơng sai b) Viết bất đẳng thức Trebsep Xn với tham số >0 c) Giả thiết xác suất mặt nh Sử dụng bất đẳng thức trên, xác định n nhỏ cho xác suất kiện...
 • 16
 • 1,364
 • 11

Cấu trúc dữ liệu giải thuật I - BÀI TẬP BÀI TẬP THUYẾT pptx

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật I - BÀI TẬP BÀI TẬP LÝ THUYẾT pptx
... theo kiểu không đệ qui B i 12.C i đặt thuật toán MergeSort xâu kép B i 13.C i đặt l i chương trình quản nhân viên theo tập chương 1, sử dụng cấu trúc liệu xâu liên kết Biết số nhân viên không ... vòng L v i phần tử đầu xâu phần tử đầu xâu L1 B I TẬP THỰC HÀNH B i 10.C i đặt thuật toán xếp Chèn trực tiếp xâu kép Có phát huy ưu thuật toán mảng hay không ? B i 11.C i đặt thuật toán QuickSort ... thao tác yêu cầu gồm : Di chuyển văn (lên, xuống, qua tr i, qua ph i) Thêm, xoá sửa ký tự dòng Thêm, xoá dòng văn Đánh dấu, chép kh i Gi i thích chọn cấu trúc liệu B i Viết hàm ghép xâu vòng...
 • 8
 • 700
 • 1

Bài tập thuyết tập hợp quan hệ doc

Bài tập lý thuyết tập hợp và quan hệ doc
... LÝ THUYẾT TẬP HP & ĐẠI SỐ QUAN HỆ BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT TẬP HP & ĐẠI SỐ QUAN HỆ CHƯƠNG NGÔN NGỮ LOGIC CHƯƠNG NGÔN NGỮ TẬP HP CHƯƠNG CÁC QUI TẮC ĐẾM CHƯƠNG QUAN HỆ CHƯƠNG Trương ... 10 LÝ THUYẾT TẬP HP & ĐẠI SỐ QUAN HỆ CHUONG Trong quan hệ sau, cho biết quan hệ có tính phản xạ, đối xứng, phản đối xứng, bắc cầu: § C tập cố đònh X, xét quan hệ ℜ ℘(X): A ℜ B ⇔A∩C=B∩C § Quan hệ ... B Quan hệ ℜ A đònh nghóa sau: x ℜ y ⇔ f(x) = f(y) § Chứng minh ℜ quan hệ tương đương § Xác đònh lớp tương đương Trương Mỹ Dung 11 LÝ THUYẾT TẬP HP & ĐẠI SỐ QUAN HỆ § Vẽ biểu đồ HASSE cho tập hợp...
 • 13
 • 192
 • 2

bài tập thuyết điện phân tính pH của dung dịch điện phân

bài tập lý thuyết điện phân và tính pH của dung dịch điện phân
... 13: n ph n 100 ml dung d ch ch a NaCl v nc dung d i H = 100% Th A 100 giây B 50 s C 150 s Câu 14: n ph n lít dung d ch HCl dung d ch có pH = 3 .pH c a dung d u là: A B C tích c dung d ch có pH =...
 • 2
 • 396
 • 2

KG Bài tập thuyết trọng tâm về Este Lipit 12 ( đáp án ở trên nhé)

KG Bài tập lý thuyết trọng tâm về Este và Lipit 12 ( đáp án ở trên nhé)
... trò Vi t T n: 1900 58-58 -12 - Trang | - Khóa h c luy n thi Qu c gia PEN-C: Môn Hóa h c (Th y c Ng c) thuy t tr ng tâm v Este - Lipit Câu 30: Cho axit salixylic (X) (axit o n ng v i metanol ... 58-58 -12 - Trang | - Khóa h c luy n thi Qu c gia PEN-C: Môn Hóa h c (Th y c Ng c) thuy t tr ng tâm v Este - Lipit Câu 39: n h p g m mol axit X có công th c phân t C4H6O4 v i mol CH3OH (xúc ... Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58 -12 - Trang | - Khóa h c luy n thi Qu c gia PEN-C: Môn Hóa h c (Th y c Ng c) thuy t tr ng tâm v Este - Lipit Phát bi u không A Ch t X thu c lo c B...
 • 5
 • 456
 • 6

KG Bài tập thuyết trọng tâm về este lipit

KG Bài tập lý thuyết trọng tâm về este và lipit
... h c (Th y c Ng c) thuy t tr ng tâm v Este - Lipit Hi u s mol : T Xét s bi n thiên hàm y ta có ymax M=86 => ctpt este C4H6O2 C5H10O2 Do mu i k tham gia p tráng Ag nên este C2H3COOCH3 C2H3COOC2H5 ... =>a=0,04;b=0,12 mol m,n l t s C X ancol ta có : 0,04m+0,12n=0,4 m=4;n=2 X (CH3CO)2O.ancol C2H5OH D a vào t l H m :153,8gam H2O 0,3 mol C2H5OH m=167,6 gam c Ng c Ngu n: Hocmai.vn ng chung c a h c trò...
 • 2
 • 362
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toánbài tập lý thuyết xác suất và thống kêbài tập lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuấtbài tập lý thuyết trò chơi và ứng dụngbài tập lý thuyết mẫu và ước lượngbài tập lý thuyết tài chính và tiền tệbài tập lý thuyết trường và galoisbài tập lý thuyết sản xuất và chi phíbài tập lý thuyết tương quan và hồi quybài tập lý thuyết hệ thống và điều khiển họcbài tập lý thuyết về nhôm và hợp chất của nhômbài tập lý thuyết và thực nghiệm hóa họcbài tập lý thuyết tín hiệu và hệ thốngcách xác định các dạng bài tập lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán về ancolbài tạp lý thuyết đàn hôi và hướng dẫn giảiCực trị của Hàm sốChuong II 2 duong kinh va day cua duong tron hayDe cuong chi tiet XLTHSĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ loãng xương ở bệnh nhân loãng xương có gãy đầu trên xương đùi (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do Histomonas meleagridis gây ra tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Chipset tài liệu slideFAQ SEX dồn DAME CHẤT 2016 DIE 80 (2)TUT HACK NICK FBTUT REP MAILTUT RIP 13t 14t +all THẦN CHÚTUT RIP 13t IP CANADATUT RIP CHECKPONT OR FAQTUT RIP FAKE CLONETUT RIP THỔ NHĨ kìFAQ dame trâutut dồn dametut rip by oamiUNLOCK VIPPPPPP (KHÔNG bán)TUT RIP FAQ CMNDTUT RIP mạo DANH IP US
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập