Nhân vật trữ tình trong thơ tố hữu (qua việt bắc, máu và hoa, ta với ta)

Cái tôi trữ tình trong thơ Tố Hữu qua hai tập thơ Một tiếng đờn Ta với ta

Cái tôi trữ tình trong thơ Tố Hữu qua hai tập thơ Một tiếng đờn và Ta với ta
... 1: Cái trữ tình chặng đƣờng thơ Tố Hữu Chương 2: Cái trữ tình Tố Hữu qua Một tiếng đờn Ta với ta Chương 3: Những hình thức biểu 11 CHƢƠNG CÁI TÔI TRỮ TÌNH VÀ NHỮNG CHẶNG ĐƢỜNG THƠ TỐ HỮU ... thi pháp thể trữ tình mẻ vận động phát triển tƣ tƣởng nhà thơ Với đề tài Cái trữ tình thơ Tố Hữu qua hai tập thơ Một tiếng đờn Ta với ta , mạnh dạn tập trung nghiên cứu hai tập thơ cuối nghiệp ... Trên lý khiến mạnh dạn chọn đề tài Cái trữ tình thơ Tố Hữu qua hai tập thơ Một tiếng đờn Ta với ta Hy vọng đề tài góp phần đem đến cách nhìn Tố Hữu qua hai tập thơ cuối nghiệp sáng tác ông Tuy...
 • 110
 • 861
 • 0

Nhân vật trữ tình trong thơ trần đăng khoa sau thời niên thiếu

Nhân vật trữ tình trong thơ trần đăng khoa sau thời niên thiếu
... nhân vật trữ tình xuất ngày nhiều thơ Việt Nam sau 1975 Hình tượng nhân vật trữ tình thơ Trần Đăng Khoa sau thời niên thiếu phản ánh chuyển biến cảm hứng sáng tác cáí nhìn suy cảm Trần Đăng Khoa ... đáng kể Trần Đăng Khoa hành trình thơ anh Nhân vật trữ tình suy tư chiêm nghiệm nỗi niềm nhân thơ Trần Đăng Khoa vừa tiếp nối, vừa phát triển Chất suy tư - đặc điểm có thơ anh từ thời niên thiếu ... [2] Trần Đăng Khoa (1998), Tuyển thơ Trần Đăng Khoa, NXB Thanh niên [3] Trần Đăng Khoa (1985), Bên cửa sổ máy bay, NXB Tác phẩm [4] Trần Đăng Xuyền (2003), “Thế giới nghệ thuật thơ Trần Đăng Khoa...
 • 7
 • 5,200
 • 14

Sự vận động của cái tôi trữ tình trong thơ tố hữu từ từ ấy đến việt bắc

Sự vận động của cái tôi trữ tình trong thơ tố hữu từ từ ấy đến việt bắc
... Hữu cách tốt Trong đa dạng phong phú thơ Tố Hữu, nghiên cứu vấn đề to lớn thơ ông, vấn đề Sự vận động trữ tình từ tập thơ: Từ đến tập thơ: Việt Bắc thơ Tố Hữu Để nghiên cứu toàn tập thơ Tố Hữu điều ... thấy đợc vận động lên dân tộc hào hùng lên từ tập thơ: Từ Việt Bắc Đó vận động trữ tình nhà thơ Tố Hữu Chọn Từ Việt Bắc làm đối tợng nghiên cứu có nhiều lý khác nữa: Ta thấy đờng sáng tác thơ Tố ... đại Tố Hữu lại cất cao tiếng thơ ngợi ca chiến công Vì ngời ta gọi Tố Hữu ca sỹ cách mạng 3.2 Hoàn cảnh sáng tác, nhân tố thúc đẩy vận động trữ tình thơ Tố Hữu từ Từ đến Việt Bắc Nếu nh Từ tập thơ...
 • 80
 • 4,943
 • 26

cái tôi trữ tình trong thơ tố hữu chặng đường hoà bình

cái tôi trữ tình trong thơ tố hữu chặng đường hoà bình
... i, T8- 1998 7 -Tố Hữu: Thơ Tố Hữu - (chọn lựa, sửa chữa xếp)Nxb VH-TT- Hà Nội 2002 - Tố Hu: i vi tụi, lm th l lm cỏch mng bng th - Nh núi v tỏc phm NxbVH 1998 Lun tt nghip Duyờn - Tố Hu: Nh li ... Nhng điều đáng nói Tố Hữu sống cho nh nào? Sống cho Tố Hữu nghĩa sống cho lý tởng mà đặt ra, giác ngộ đợc Sống cho phục vụ, sống cho nghĩ suy, mong muốn mục đích cao đời Cái đáng quý, đáng nói, ... phục vụ, sống cho nghĩ suy, mong muốn mục đích cao đời Cái đáng quý, đáng nói, đáng trân trọng Tố Hữu sống cho ?Một lý tởng đẹp đẽ biết bao, cống hiến đời cho cách mạng, nhân cách lớn lòng lớn...
 • 30
 • 441
 • 0

Luận văn Hình tượng nhân vật trữ tình trong thơ Văn Đắc

Luận văn Hình tượng nhân vật trữ tình trong thơ Văn Đắc
... mằn” Qua Văn Đắc thể suy tư, trăn trở thân trước tuổi tác, tình yêu Để thấy khác, mẻ thơ tình Văn Đắc tìm hiểu thơ tình Văn Đắc thông qua hình tượng nhân vật trữ tình thơ ông 2.2.1 Tình yêu tuổi ... Các nhà thơ khác sáng tác thơ tình trẻ tuổi, tức tuổi xuân Văn Đắc lại sáng tác thơ tình “tóc đà trót nửa hoa râm” Chính điều chi phối hình tượng nhân vật trữ tình thơ Văn Đắc Đọc thơ Văn Đắc ta ... vỗ về” ( Vỗ ) Tình yêu tha thiết mãnh liệt, chân thành nhân vật trữ tình thơ Văn Đắc thật có điểm tương đồng với nhân vật trữ tình thơ Xuân Diệu Nhưng thơ Xuân Diệu nhân vật trữ tình dừng lại...
 • 55
 • 496
 • 2

cái tôi trữ tình trong thơ tố hữu chặng đường hoà bình

cái tôi trữ tình trong thơ tố hữu chặng đường hoà bình
... nhau, trữ tình Tố Hữu “ từ riêng đời chung” khẳng định vị trí Tố Hữu lịch sử phát triển văn học CHƯƠNG II: CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ TỐ HỮU THỜI KỲ HOÀ BÌNH Bước sang thời kỳ mới, thơ Tố Hữu có ... thi thơ Tố Hữu chặng đường trước, ta thấy Tố Hữu hướng 38 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Duyên tớicuộc sống mẻ đời thơ Tố Hữu chặng đường trước nói đến Điều cho thấy Tố Hữu mở rộng trữ tình ... gian, Tố Hữu từ đời chung dẫn giới riêng tư” Cái trữ tình thơ Tố Hữu trơ nên đa dạng, phong phú trước 20 Luận văn tốt nghiệp Duyên 1-Tiếp tục sử thi Nguyễn Thị Thơ Tố Hữu chặng đường hoà bình...
 • 88
 • 402
 • 1

đặc điểm nhân vật trữ tình trong ca dao cổ truyền việt nam

đặc điểm nhân vật trữ tình trong ca dao cổ truyền việt nam
... lược chất trữ tình, nhân vật trữ tình nhân vật ca dao trữ tình Chương 2: Nhân vật trữ tình ca tình yêu lứa đôi Chương 3: Nhân vật trữ tình ca tình cảm gia đình Chương 4: Nhân vật trữ tình ca mối ... niệm nhân vật trữ tình ca dao Ở cố gắng so sánh nhân vật trữ tình ca dao nhân vật trữ tình văn học viết 3.2.Luận văn bước đầu mô tả số loại nhân vật trữ tình ca Chúng phân loại miêu tả nhân vật ... nhân dân, tác giả đặc tả nhân vật cậu cai Luận văn có tựa đề "Đặc điểm nhân vật trữ tình ca dao cổ truyền Việt Nam" , điều có nghĩa đối tượng tìm hiểu luận văn bao gồm nhân vật trữ tình nhân vật...
 • 156
 • 386
 • 1

Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu ( qua một tiếng đờn ta với ta)

Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu ( qua một tiếng đờn và ta với ta)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHẠM PHƢƠNG CHI DẤU ẤN THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG THƠ TỐ HỮU (QUA MỘT TIẾNG ĐỜN VÀ TA VỚI TA) LUẬN VĂN ... nhân sáng tác Tố Hữu 54 2.3 Phong cách thơ Tố Hữu hai tập thơ Một tiếng đờn Ta với ta 58 CHƢƠNG 3: NHỮNG DẤU ẤN CỦA THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG “MỘT TIẾNG ĐỜN” VÀ TA VỚI TA ... cười, thi pháp truyện ngụ ngôn, thi pháp ca dao, thi pháp sử thi dân gian, …; cấp độ loại thi pháp thơ ca dân gian, thi pháp truyện kể dân gian, …; … Thơ Tố Hữu mang nhiều dấu ấn thi pháp văn học dân...
 • 110
 • 178
 • 0

Phân tích nhân vật trữ tình trong bài khi con tu hú của tố hữu văn 8

Phân tích nhân vật trữ tình trong bài khi con tu hú của tố hữu văn 8
... giả thể rõ tình cảm phòng giam ngục tối: “Ta nghe hè dậy bên lòng, Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi Ngột làm sao, chết uất thôi, Con chim tu trời kêu ” Tác giả liên tưởng tới hỉnh tuyệt đẹp ... Mùa hè mùa lúa vàng ươm cánh đồng chờ người đến gặt về, mùa hè mùa trái tu hú, vải, chôm chôm, nhãn Những trái độ chín nên chúng dần tiếc chốn lao tù giam hãm trái tim yêu đời lớn không thể xác ... Ve lên thật đẹp gắn với tu i thơ người bắt chúng để nghe tiếng kêu hay hay Đặc biệt màu hè thiếu tiếng ve kêu Qua tiếng ve ta cảm nhận nỗi nhớ quê hương tác giả, dù lao tối mịt u uất tác giả biết...
 • 3
 • 907
 • 0

Phân tích nhân vật trữ tình trong bài thơ Hầu trời -tản đà pptx

Phân tích nhân vật trữ tình trong bài thơ Hầu trời -tản đà pptx
... “ngông” thơ thi nhân Với cách vào chuyện độc đáo có duyên làm cho câu truyện mà tác giải kể trở nên hấp dẫn lôi Thi nhân đọc thơ cho trời chư tiên nghe: a) Thái độ thi nhân đọc thơ việc thi nhân ... nói thơ Tản đà cảm hứng lãng mạng cảm hứng thực đan xen khăng khít III Tổng kết: Nội dung: - Bài thơ thể cá nhân ngông nghênh, kiêu bạc, hào hoa cô đơn, bế tắc trước thời - Có thể thấy nhà thơ ... Qua đoạn thơ tác giả cho người đọc thấy tranh chân thực cảm động đời đời nhiều nhà văn nhà thơ khác => Cảm hứng thực bao trùm đoạn thơ b) Trách nhiệm khát vọng thi nhân: - Nhiệm vụ trời giao:...
 • 5
 • 1,107
 • 1

Vẻ đẹp lãng mạn hào hùng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu

Vẻ đẹp lãng mạn và hào hùng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu
... Câu thơ vượt Biển Đông ngầm ý sang Nhật Bản, đất nước nhờ biết tân mà trở nên hùng cường, đánh thắng nước Nga hùng mạnh, gương sáng cho dân tộc noi theo Vẻ đẹp lãng mạn hào hùng nhân vật trữ tình ... hùng chưa có Qua vẻ đẹp lãng mạn hào hùng nhân vật trữ tình, Phan Bội Châu muôn hát vang chí nam nhi, trở thành gạch nối lí tưởng cao đẹp nhà nho chân với lí tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa ... xưa Trong bối cảnh đất nước Vua tượng gỗ, dân thân trâu (á - tế - — ca), xuất Phan Bội Châu với sứ mệnh hai vai gánh vác sơn hà thổi vào lịch sử văn học luồn sinh khí hào hùng chưa có Qua vẻ đẹp...
 • 3
 • 1,517
 • 11

Đề bài: : Phân tích hình tượng người bà qua dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ Bếp lửa” của Bằng việt

Đề bài: : Phân tích hình tượng người bà qua dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ Bếp lửa” của Bằng việt
... dạy dỗ b : Cháu bà, bảo cháu nghe dạy cháu làm, chăm cháu học Trong hoài niệm tuổi thơ, hình ảnh bếp lửa gần gũi quen thuộc gắn liền với hình ảnh người thân thương Nhớ người cháu ... liêng bếp lửa! Trong thơ, mười lần xuất hình ảnh bếp lửa mười lần tác giả nhắc tới Âm điệu dòng thơ nhanh mạnh tình cảm dâng trào người cháu Hình ảnh bếp lửa thiêng liêng, kì lạ bếp lửa hữu, ... cháu với với quê hương, đất nước Nhẹ nhàng, giản dị mà sâu sắc, thấm thía, Bếp lửa thể cách xúc động hình ảnh người tình cháu Bếp lửa – lửa tình yêu thương phẩm chất tốt đẹp soi...
 • 4
 • 461
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nhân vật trữ tình trong thơchất trữ tình trong thơ tố hữuhình tượng nhân vật trữ tình trong thơnhân vật trữ tình trong thơ là gìtieu luan ve cai toi tru tinh trong tho to huunhân vật trữ tình trong thơ xuân quỳnhcái tôi trữ tình trong thơ tố hữunhân vật trữ tình trong thơ hàn mặc tửphong cách nghệ thuật thơ tố hữu qua việt bắcnhân vật trữ tình trong bài thơ tự tình 2nhân vật trữ tình trong bài thơ tự tìnhnhân vật trữ tình trong bài thơ từ ấynhân vật trữ tình trong bài thơ sóngnhân vật trữ tình trong bài thơ bếp lửanhân vật trữ tình trong bài thơ vội vàngTai lieu tap huan PPDH Vật Lý hè 2017Phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng TMCP công thương việt namNâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành hồ tiêu tỉnh bà rịa – vũng tàuTác động của tự do kinh tế, doanh thu thuế và chất lượng quy định của chính phủ đến thu nhập bình quân đầu người, phân tích tại các quốc gia trên thế giớiTổng hợp câu hỏi ứng xử sư phạm thi giáo viên giỏi hayPháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (tt)Pháp luật việt nam về hoạt động bảo lãnh ngân hàng (tt)Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là quyền sử dụng đất tại các ngân hàng thương mại – thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện (tt)Tập bài giảng chuyên đề triết họcTập bài giảng đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu họcTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn hóa họcĐề cương đường lối cách mạng của đảng CSVNGiáo trình Chăn nuôi trâu bòDe thi giao vien day gioi THPT ly thuyetThS.Phan Anh Thế: Kỹ thuật trồng dưa chuộtQuy trình sản xuất Sơri VietGapOXI, OZON và vấn đề bảo vệ môi trườngOZON tác động đến môi trườngHướng dẫn kỹ thuật cho hoạt động chăn nuôiGIÁO án SINH 9 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Đăng ký
Đăng nhập