Hình tượng người lính trong kịch múa việt nam về đề tài chiến tranh cách mạng qua hai vở kịch múa đất nước và nhân sinh

Hình tượng người lính trong tiểu thuyết việt nam sau 1986

Hình tượng người lính trong tiểu thuyết việt nam sau 1986
... quan hình tợng ngời lính tiểu thuyết Việt Nam trớc sau 1986 Chơng Những khám phá hình tợng ngời lính tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 Chơng Một số cách tân nghệ thuật xây dựng hình tợng ngời lính tiểu ... nhìn bao quát, hệ thống đổi tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1975 nói chung tiểu thuyết sau năm 1986 nói riêng 4.2 Luận văn đổi tiểu thuyết sau 1986 việc thể hình tợng ngời lính hai phơng diện nội dung ... Chơng Tổng quan hình tợng ngời lính tiểu thuyết Việt Nam 1.1 Hình tợng ngời lính - nhìn chung 1.2 Ngời lính tiểu thuyết trớc 1975 1.3 Ngời lính tiểu thuyết sau 1975 ...
 • 103
 • 465
 • 1

Hình tượng người lính trong thơ ca việt nam 1945 1975

Hình tượng người lính trong thơ ca việt nam 1945 1975
... bước thời đại với tư cách Người lính đầu” Vì thế, sống thơ ca, hình ảnh anh đội cụ Hồ chiếm chỗ cao tâm hồn quần chúng trái tim nhà thơ Trước hết, thơ ca giới thiệu với hình ảnh trung thực anh ... ức người làm nên lịch sử hằn sâu tâm trí người dân Việt Nam Lớp người hệ hôm xin tiếp nối truyền thống ông cha để làm vẻ vang non sông, để đất nước Việt Nam là: “ Đất nước Nhân dân, Đất nước ca ... luận: Đọc trang thơ kháng chiến giai đoạn 1945 1975, hiểu thêm cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ người sống chiến tranh ác liệt Đồng thời ta thấy chất anh hùng cách mạng người lính Thơ kháng chiến...
 • 11
 • 497
 • 0

Tiểu thuyết về đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam 2004 - 2009 TT.PDF

Tiểu thuyết về đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam 2004 - 2009 TT.PDF
... Thu Hằng 21 Tiểu thuyết đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam 200 4- 2009 Chương 2: Sự tiếp nối biến đổi việc phản ánh 26 sống người tiểu thuyết chiến tranh cách mạng Việt Nam 200 4- 2009 2.1 Tiếp ... điểm nghệ thuật bật tiểu thuyết đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam 200 4- 2009 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TIỂU THUYẾT VỀ ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG TRONG DÒNG CHẢY CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM 1.1 Các chặng ... Chương 1: Tiểu thuyết đề tài chiến tranh cách mạng dòng chảy văn học Việt Nam Chương 2: Sự tiếp nối biến đổi việc phản ánh sống người tiểu thuyết chiến tranh cách mạng Việt Nam 200 4- 2009 Chương...
 • 29
 • 365
 • 0

Tiểu thuyết về đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam 2004 - 2009.PDF

Tiểu thuyết về đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam 2004 - 2009.PDF
... thuật tiểu thuyết đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam 200 4- 2009 Cấn Thị Thu Hằng 13 Tiểu thuyết đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam 200 4- 2009 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TIỂU THUYẾT VỀ ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH ... mạo khuynh hướng tiểu thuyết đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam, đặc điểm sáng tác số tác giả phân tích Cấn Thị Thu Hằng Tiểu thuyết đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam 200 4- 2009 đặc trưng ... Tiểu thuyết đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam 200 4- 2009 Chương 2: Sự tiếp nối biến đổi việc phản ánh 26 sống người tiểu thuyết chiến tranh cách mạng Việt Nam 200 4- 2009 2.1 Tiếp...
 • 121
 • 584
 • 1

Tài liệu Hình tượng người mẹ trong thơ ca Việt Nam hiện đại docx

Tài liệu Hình tượng người mẹ trong thơ ca Việt Nam hiện đại docx
... diệt người Việt Nam, dân tộc Việt Nam Hình tượng người mẹ Việt Nam nét đẹp lòng vị tha nhân hậu, thủy chung, biểu sức sống mãnh liệt, ý chí quật khởi người Việt Nam Sự miêu tả, cảm nhận hình ... Bà mẹ - Tổ Quốc người Việt Nam hướng cội nguồn, hướng người mẹ sinh dân tộc này, người đất nước Trong "trường" thơ Tố Hữu, từ "Từ ấy", "Việt Bắc", đến "Gió lộng" "Ra trận" - hình tượng người mẹ ... thắm vô ngần Đấy người: “ Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa” Những bà mẹ, người chị làm nên chân dung Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, văn hóa Việt Nam Hình tượng người Mẹ không xuất thơ Tố Hữu, mà...
 • 8
 • 579
 • 3

Hình tượng Người Mẹ trong thơ ca Việt Nam

Hình tượng Người Mẹ trong thơ ca Việt Nam
... diệt người Việt Nam, dân tộc Việt Nam Hình tượng người mẹ Việt Nam nét đẹp lòng vị tha nhân hậu, thủy chung, biểu sức sống mãnh liệt, ý chí quật khởi người Việt Nam Sự miêu tả, cảm nhận hình ... văn hóa qua hình tượng người mẹ Việt Nam thơ Tố Hữu, quan niệm người bất tử, người thóat thân vào vĩnh cửu Điều xuất phát từ tâm thức văn hóa dân gian Người Việt Nam cho rằng: Những người anh hùng ... Chính họ làm nên tầm vóc lịch sử Việt Nam “ dáng đứng Việt Nam Vẻ đẹp niềm kiêu hãnh người mẹ Việt Nam anh hùng thơ Tố Hữu, tinh thần bất khuất, kiên trung Con người ý chí khí phách đạp trở ngại...
 • 5
 • 543
 • 10

Việc thể hiện số phận con người trong tiểu thuyết việt nam sau 1975 về đề tài chiến tranh khảo sát qua một số tác phẩm tiêu biểu

Việc thể hiện số phận con người trong tiểu thuyết việt nam sau 1975 về đề tài chiến tranh khảo sát qua một số tác phẩm tiêu biểu
... vấn đề số phận ngời tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 đề tài chiến tranh 14 Chơng Số phận ngời nh đối tợng khám phá, thể quan trọng văn học 1.1 Một số vấn đề lý luận chung việc khám phá, thể số phận ... đại học vinh Hoàng thị hảo việc thể số phận ngời tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 đề tài chiến tranh (Khảo sát qua số tác phẩm tiêu biểu) Chuyên ngành: lý luận văn học Mã số: 60.22.32 Luận văn thạc ... đến bớc chuyển việc khám phá, thể số phận ngời tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 viết đề tài chiến tranh 1.3.1 Hiện thực bề bộn đất nớc thời hậu chiến Viết đề tài chiến tranh, bao cảnh chiến đấu dội...
 • 107
 • 529
 • 1

Lời văn nghệ thuật trong tiểu thuyết 2004 - 2009 về đề tài chiến tranh (trên cứ liệu 12 tiểu thuyết từ 2004 đến 2009 về đề tài chiến tranh)

Lời văn nghệ thuật trong tiểu thuyết 2004 - 2009 về đề tài chiến tranh (trên cứ liệu 12 tiểu thuyết từ 2004 đến 2009 về đề tài chiến tranh)
... 2 012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐÀO THỊ HOÀI BẮC LỜI VĂN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT 2004 2009 VỀ ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH (Trên liệu 12 tiểu thuyết từ 2004 đến 2009 đề tài ... Nghiên cứu Lời văn nghệ thuật tiểu thuyết 2004 - 2009 đề tài chiến tranh qua tác phẩm giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng 2004 2009, tách khỏi trình nghiên cứu đổi tiểu thuyết đề tài chiến tranh Qúa ... dẫn văn chương nói chung tiểu thuyết nói riêng 1.3 Luận văn Lời văn nghệ thuật tiểu thuyết 2004 - 2009 đề tài chiến tranh lấy đối tượng nghiên cứu tiểu thuyết giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng 2004...
 • 125
 • 128
 • 0

Sự thay đổi quan niệm về con người qua hình tượng người lính trong một số tiểu thuyết việt nam đầu thời kỳ đổi mới

Sự thay đổi quan niệm về con người qua hình tượng người lính trong một số tiểu thuyết việt nam đầu thời kỳ đổi mới
... QUAN NIỆM VỀ CON NGƢỜI QUA HÌNH TƢỢNG NGƢỜI LÍNH TRONG TIỂU THUYẾT ĐẦU THỜI KỲ ĐỔI MỚI 36 2.1 Quan niệm ngƣời hình tƣợng ngƣời lính tiểu thuyết 36 2.1.1 Quan niệm người hình tượng người lính ... đề, đổi mới, thay đổi quan niệm ngƣời đƣợc quan tâm nghiên cứu sâu rộng Do vậy, đề tài Sự thay đổi quan niệm người qua hình tượng người lính số tiểu thuyết Việt Nam đầu thời kỳ đổi hy vọng đóng ... NIỆM VỀ CON NGƢỜI QUA HÌNH TƢỢNG NGƢỜI LÍNH TRONG TIỂU THUYẾT ĐẦU THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.1 Quan niệm ngƣời hình tƣợng ngƣời lính tiểu thuyết 2.1.1 Quan niệm người hình tượng người lính Vấn đề ngƣời...
 • 117
 • 49
 • 0

Sự thay đổi quan niệm về con người qua hình tượng người lính trong một số tiểu thuyết việt nam đầu thời kỳ đổi mới

Sự thay đổi quan niệm về con người qua hình tượng người lính trong một số tiểu thuyết việt nam đầu thời kỳ đổi mới
... HƯƠNG SỰ THAY ĐỔI QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐẦU THỜI KỲ ĐỔI MỚI Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Lí luận văn học Mã số: 60220120 NGƯỜI HƯỚNG ... đề, đổi mới, thay đổi quan niệm người quan tâm nghiên cứu sâu rộng Do vậy, đề tài Sự thay đổi quan niệm người qua hình tượng người lính số tiểu thuyết Việt Nam đầu thời kỳ đổi hy vọng đóng vai ... tân, đổi tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi việc thể người Cụ thể hơn, chương 2: Hình tượng người tiểu thuyết thời kỳ đổi mới, tác giả phân chia thể qua hình tượng người góc nhìn chất xã hội, người...
 • 14
 • 52
 • 0

Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Pháp

Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Pháp
... trận Hình tượng người lính thơ kháng chiến thể vẻ đẹp sống Cách mạng chuyển biến lên Hình tượng người lính thơ kháng chiến chống Pháp hình tượng đẹp văn học Việt Nam, bước tiếp nối với hình tượng ... khứ, hình tượng mở đầu cho hình tượng chiến sĩ giải phóng quân kiên cường kháng chiến chống Mỹ sau Đó tượng đài bất hủ lòng yêu nước tự hào dân tộc nhân dân ta Cũng xin mượn hình tượng người lính ... tượng người lính mà Nguyễn Đình Thi miêu tả làm lời kết cho hình tượng người lính kháng chiến chống Pháp đầy hào hùng dân tộc : “Những người lính trẻ với gương mặt tươi sáng nhiều lấm lem bùn đất...
 • 6
 • 3,657
 • 45

Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Pháp.doc

Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Pháp.doc
... trận Hình tượng người lính thơ kháng chiến thể vẻ đẹp sống Cách mạng chuyển biến lên Hình tượng người lính thơ kháng chiến chống Pháp hình tượng đẹp văn học Việt Nam, bước tiếp nối với hình tượng ... khứ, hình tượng mở đầu cho hình tượng chiến sĩ giải phóng quân kiên cường kháng chiến chống Mỹ sau Đó tượng đài bất hủ lòng yêu nước tự hào dân tộc nhân dân ta Cũng xin mượn hình tượng người lính ... nơi người Vệ quốc quân Hình ảnh người em gái, người yêu mãi nằm xuống vào thơ ca hình ảnh xúc động Đó người vợ trẻ nơi hậu phương ngã xuống : Nhưng không chết người trai khói lửa Mà chết người...
 • 6
 • 2,007
 • 27

Hình tượng người lính trong tiểu thuyết của trung trung đỉnh luận văn thạc sĩ ngữ văn

Hình tượng người lính trong tiểu thuyết của trung trung đỉnh luận văn thạc sĩ ngữ văn
... nhà văn Trung Trung Đỉnh 24 1.2.2 Về nghiệp sáng tác nhà văn Trung Trung Đỉnh 25 1.3 Khái quát hình tượng người lính tiểu thuyết Trung Trung Đỉnh 28 1.3.1 Về hình tượng người lính ... nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn Hình tượng người lính tiểu thuyết Trung Trung Đỉnh 3.2 Phạm vi văn khảo sát Với luận văn này, sâu khảo sát tiểu thuyết sau nhà văn Trung Trung Đỉnh: Lạc rừng ... ghi nhận thành tựu tiểu thuyết Trung Trung Đỉnh Bên cạnh viết kể có số luận văn thạc nghiên cứu tiểu thuyết Trung Trung Đỉnh luận văn Phạm Thị Thu Thủy: Nhìn chung tiểu thuyết Việt Nam từ...
 • 119
 • 673
 • 5

Hình tượng người lính trong văn xuôi sau 1975

Hình tượng người lính trong văn xuôi sau 1975
... Hảo Hình tợng ngời lính văn xuôi sau 1975 Đúng văn học nói chung, văn xuôi sau 1975 nói riêng ngời lính hình tợng trung tâm văn học nhiều tác giả qua trang văn sâu khám phá, thể hình tợng ngời lính ... lính văn xuôi sau năm 1975 Chơng 3: Nghệ thuật thể hình tợng ngời lính văn xuôi sau 1975 Phần kết luận Tài liệu tham khảo Khoá luận tốt nghiệp Hoàng Thị Hảo Hình tợng ngời lính văn xuôi sau 1975 ... lu, giai đoạn văn học thấy rõ vấn đề Khoá luận tốt nghiệp 13 Hoàng Thị Hảo Hình tợng ngời lính văn xuôi sau 1975 Chơng 2: Hình tợng ngời lính cách mạng văn xuôi Việt Nam sau năm 1975 2.1 Những...
 • 55
 • 538
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hình tượng người lính trong thơ ca việt namphim truyện nhựa việt nam về đề tài chiến tranhhinh tuong nguoi linh trong bai tho viet bachình ảnh người lính trong thơ ca việt namhình ảnh người lính trong văn học việt namhình tượng người mẹ trong mỹ thuật việt namnghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết 2004 2009 về đề tài chiến tranhhinh tuong nguoi linh trong viet bachình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống pháp trong bài tây tiến và việt bắchinh tuong nguoi linh trong tay tien va viet bachinh tuong nguoi linh trong bai viet bacphân tích hình tượng người lính trong tây tiếnphân tích hình tượng người lính trong bài tây tiếnhình tượng người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kínhhình tượng người lính trong bài thơ tiểu đội xe không kínhHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình ĐịnHệ thống lại một số kết quả đã biết về Metric Kobayashi, tính hyperbolic của đa phức, một số chú ý về Metric KobayashiHoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình ĐịnHoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng NaHoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà NẵnHoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Than Điện Nông SơnKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Thủy sản Nhật HoànKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền TrunKế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà NẵnMở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, chi nhánh Thừa Thiên HuMở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bình ĐịnhNghiên cứu các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng phân giải hợp chất hữu cơ nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải từ khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Đà NẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dò tìm đan rối và viễn chuyển lượng tử của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai modNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa Lotte Mart và BigNghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NaNghiên cứu hình ảnh điểm đến Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành SơNghiên cứu hoạt động dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5 theo định hướng phát triển các năng lực tư duy và năng lực giải quyết vấn đềNghiên cứu khả năng hấp thu và giải phóng thuốc Cimetidine của màng Bacterial Cellulose để phục vụ việc sử dụng qua đường uốngNghiên cứu mô hình chấp nhận dịch vụ công nghệ viễn thông OTT (Over-The-Top Content)
Đăng ký
Đăng nhập